Badminton
Fitness
Informacje
Siłownia
Squash
Tenis stołowy

Funkcjonowanie obiektu – aktualne informacje.

Dodano 28.09.20

Regulamin obiektu HLV

zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1356 z dnia 08 sierpnia 2020 r.

Obiekt:
Obiekt jest otwarty w tygodniu w godz. 06:30-24:00 w weekendy 08:00-23:00.

Sala Fitness 1 – max. 10 osób (1 osoba na 10m2)
Sala Fitness 2 – max. 15 osób (1 osoba na 10m2)
Sala Fitness 3 – max. 15 osób (1 osoba na 10m2)
Siłownia – max 140 osób (1 osoba na 7m2)

W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym, z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:
a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Procedury higieniczne:
1. Każda osoba wchodząca i wychodząca na halę musi zdezynfekować ręce.
2. Każda osoba poruszająca się po obiekcie i przebywająca przy recepcji musi mieć zasłonięte nos i usta (nie dotyczy to gry, strefy saun)
3. W wyznaczonych miejscach będą dostępne dozowniki z środkiem do dezynfekcji rąk oraz sprzętu.
4. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu na recepcji.
5. Sprzęt będzie dezynfekowany po każdym użyciu na recepcji.
6. Zgodnie z zaleceniem system wentylacji jest ustawiony na wysoką krotność wymiany powietrza w obiekcie.
7. Na obiekcie prowadzone są regularne dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne.
8. Na obiekcie prowadzone są regularne dezynfekcje toalet i kabin prysznicowych.

Siłownia
W związku z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dostosowaliśmy nasz obiekt zgodnie z wytycznymi.
*utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy pozostałymi klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness
*rozstawienie sprzętów wolno-stojących do ćwiczeń w przynajmniej w 1,5 m. odległości
*zdezynfekowanie każdego urządzenia po zakończonym ćwiczeniu
*zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie.

Dodatkowe informacje:
Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i sprzętu są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/wyjścia i w każdej ze stref siłowni
Przerwa techniczna 30 min na dezynfekcje i przewietrzenie pomieszczenia 15:00-15:30

Szatnie, prysznice, sauny:
1.Szatnie, natryski oraz strefa saun zostaje otwarta
2.Pracownicy recepcji wydają opaski do szafek, opaski są każdorazowo dezynfekowane.
3. Ilość osób korzystających w jednym czasie z saun jest ograniczona do 50% maksymalnej zajętości
4. Należy zajmować co drugą szafkę / kabinę prysznicową.
5. Czas przebywania w szatniach należy skrócić do niezbędnego minimum. Nie należy korzystać z szatni w celu odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu na obiekcie.
5. Obowiązkowe jest korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
6. Brak konieczności zakładania maseczki w saunie.
7. Czynne będę sauny suche, sauna na podczerwień, sauna parowa i jacuzzi pozostają zamknięte.

Zalecenia dot turnieju PSA IMP Betard 2020
1. Zalecamy zachowanie dystansu społecznego (2m) na terenie całego obiektu.
2. Korzystanie z własnego sprzętu sportowego.
3. Płatności za usługi dokonujemy kartami płatniczymi lub metodami zbliżeniowymi.
4. Osoby chore lub ze złym samopoczuciem prosimy o pozostanie w domu.
5. Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechać korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
6. W turnieju nie mogą wziąć udziału osoby, które:
– obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej
– są objęci kwarantanną lub izolacją,
– mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

KAŻDA OSOBA BIORĄCA UDZIAŁ W TURNIEJU IMP BETARD 2020 AKCEPTUJE POWYŻSZY REGULAMIN I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO STOSOWANIA.

Centrum Sportowe Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie ze względu na zmiany systemu prawa i ogłoszenia związane ze stanem epidemiologicznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem