Punktacja

Zawodnik, który wygrywa 1 ligę otrzymuje 200 pkt. do rankingu.
Zawodnik, który zajmuje ostatnie miejsce w ostatniej lidze otrzymuje 20 pkt.

Punkty za miejsce w danej lidze przyznawane są proporcjonalnie – z tym, że zawodnik wygrywający ligę (nie pierwszą) otrzymuje średnią punktów z miejsca drugiego i trzeciego od końca ligi wyższej.

Różnica punktów między zawodnikami w danej lidze (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób:

W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)]

Do obliczenia punktów za konkretne miejsce w danej lidze służy kalkulator punktów

Punktacja dotyczy regularnych kolejek ligowych (nie dotyczy kolejek zerowych)