Regulamin

LIGA BADMINTONA 40+

1. Liga Badmintona 40+ to cykl 8 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co 1, 2 lub co 3 tygodnie w piątki o godz. 18.00 lub później. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej może dokonać tylko osoba, która ukończyła 40 lat. Zapisy są zawsze do środy poprzedzającej daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: badminton@hastalavista.pl.

Zgłoszenia można dokonać zawsze do środy poprzedzającej kolejkę do godz. 20.00 na 2 sposoby:

–> zgłoszenia preferowane poprzez zalogowanie na stronie internetowej hastalavista.pl i oznaczenie wydarzenia, w którym chce się wziąć udział,

–> mailowo na adres: badminton@hastalavista.pl, podając w tytule nazwę wybranej ligi,

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez nas lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania. W tytule wiadomości proszę napisać: LIGA BADMINTONA 40+ i termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań można dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z zastrzeżeniem, że może grać (na przykład) tylko po godz. 19:00 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne wyłącznie wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy jego mecze odbywają się w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
– 35 zł,
– 20 zł dla posiadaczy kart Ok. System i Fitflex.
Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danego zawodnika do tabeli wyników.

W przypadku rezygnacji z gry danego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnik nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

6. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:
– występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, a przegrany spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej, drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej,

- miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,
– średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Ligi Badmintona 40+,

- Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,

O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:

- RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU,

- REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH LIGI 40+,

- ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ.

7. Każda grupa (5 lub 6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w czasie ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 6 zawodników – dopisując zawodników od ligi najniższej. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi (pkt 6 regulaminu).

Jeśli w danej grupie brakuje zawodnika organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodnika, aby uzupełnić grupę.

8. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 5 zawodników, każdy z nich rozegra 4 mecze.

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia gier.

9. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy akcji. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10. LOTKI: Organizator nie zapewnia LOTEK.

11. Sędziowanie: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.

12. Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 6:
4, 5, 6 liga – godz. 18:00 – 20:30,
1, 2, 3 liga – godz. 20.30 – 23.00.

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 15:0, 15:0.

Proponowana kolejność meczów w grupach:

Godziny rozpoczęcia gier w grupach w danej kolejce mogą nieznacznie odbiegać od tych podanych w tabeli. Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej www.hastalavista.pl najpóźniej wieczorem w czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową.

13. Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu Ligi 40+ według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

14. Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica) i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.

15. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodnik nie spełni tego warunku zostanie mu przyznana połowa przysługujących punktów.

16. W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie awansować do wyższej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

18. Terminy rozgrywania kolejek Ligi 40+  są podane w zakładce „Terminarz”.

19. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 6 najlepszych występów zawodnika.

20. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:
– po rozegraniu kolejek do czwartej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika
– po rozegraniu kolejek od piątej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jego dwóch najgorszych rezultatów.

21. Po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu, 3 najlepszych zawodników całego sezonu ligowego zostanie uhonorowanych pucharami oraz nagrodami na uroczystej ceremonii kończącej sezon Ligi 40+. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję na ligach – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy za rozegranie minimum 6 kolejek ligowych w danym sezonie ligowym,

–> Bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodnicy, którzy zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym,

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.

22. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi 40+ wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w internecie.

23. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

24. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi 40+. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

25. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi 40+ udziela:

Małgorzata Janiaczyk: e-mail: badminton@hastalavista.pl

PROMOCJE LIGOWE

- Zawodnikom Ligi Badmintona 40+, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon 2017/2018 obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona  w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.

60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi  zaplanowanych na sezon.

Cennik Ligowy to 30 zł/h (z 1 kartą Fitflex lub OK System – 15 zł, z 2 kartami – 0 zł)

Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

– Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe.

- Przyprowadż NOWEGO GRACZA na lige i odbierz voucher*

Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 4 kolejki w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* na 1 godz wynajmu kortu u koordynatora ligi.

Kim jest ligowiec?

To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec?

To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squasha, badmintona lub tenisa stołowego na 1h wraz z wypożyczeniem sprzętu

Pon.- Pt. w godz. 7-16 lub Sob.- Niedz. w godz. 8-23