Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Załuski
Rafał
Chojnacki
Łukasz
Kułak
Waldemar
Dobrowolski
Adam
Goldwasser
Zbigniew
Kłodnicki
Dariusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Załuski
Rafał
2181515
151411
21111515
15813
21151115
10157
21121515
15611
201515
89
1510
4
6192
157
35 200
Chojnacki
Łukasz
12151411
81515
21151315
81514
201515
1210
21151315
41512
2115815
51510
249
5
4194
158
36 194,4
Kułak
Waldemar
1215813
111515
1281514
151315
201515
813
02511
1515
201515
88
326
6
0149
151
-2 188,8
Dobrowolski
Adam
1210157
151115
021210
1515
02813
1515
201515
1213
201515
1413
425
6
-1135
153
-18 183,1
Goldwasser
Zbigniew
1215611
121515
1241512
151315
201515
511
021213
1515
02148
1515
514
8
-4140
161
-21 177,5
Kłodnicki
Dariusz
0289
1515
1251510
15815
0288
1515
021413
1515
201515
148
613
8
-5120
150
-30 171,9
2 LIGA
Moskal
Tomasz
Patole
Sanjay
Stachowiak
Piotr
Rękas
Piotr
Waszczuk
Janusz
Nowak
Artur
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Moskal
Tomasz
201515
1112
201515
76
201515
812
201515
68
201515
55
1510
0
10150
80
70 180,3
Patole
Sanjay
021112
1515
201515
119
201515
811
201515
813
12121513
151415
237
4
3153
134
19 174,7
Stachowiak
Piotr
0276
1515
02119
1515
201515
913
21101515
15139
21121515
15137
336
6
0145
154
-9 169,1
Rękas
Piotr
02812
1515
02811
1515
02913
1515
201515
148
21151015
81514
424
7
-3131
149
-18 163,4
Waszczuk
Janusz
0268
1515
02813
1515
1215139
101515
02148
1515
201515
98
513
8
-5124
147
-23 157,8
Nowak
Artur
0255
1515
21151415
121513
1215137
121515
1281514
151015
0298
1515
614
9
-5143
182
-39 152,2
3 LIGA
Marcinkowski
Medard
Kwikert
Krzysztof
Kulawik
Andrzej
Berezowski
Piotr
Urzędowski
Andrzej
Pierzchala
Jacek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Marcinkowski
Medard
201515
510
201515
89
201515
511
201515
811
201515
98
1510
0
10150
84
66 160,6
Kwikert
Krzysztof
02510
1515
121597
121515
201515
96
201515
149
201515
78
237
4
3136
125
11 155
Kulawik
Andrzej
0289
1515
21121515
1597
021412
1515
21151115
9154
201515
1013
336
6
0156
142
14 149,4
Berezowski
Piotr
02511
1515
0296
1515
201515
1412
02913
1515
201515
127
424
6
-2113
135
-22 143,8
Urzędowski
Andrzej
02811
1515
02149
1515
129154
151115
201515
913
02813
1515
513
8
-5121
153
-32 138,1
Pierzchala
Jacek
0298
1515
0278
1515
021013
1515
02127
1515
201515
813
612
8
-6104
141
-37 132,5
4 LIGA
Wołejszo
Mariusz
Tracz
Marek
Szemet
Jarosław
Dolata
Robert
Sudoł
Andrzej
Moczarski
Jacek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Wołejszo
Mariusz
201515
127
21111515
15148
201515
126
201515
99
201515
511
1510
1
9161
108
53 140,9
Tracz
Marek
02127
1515
021211
1515
2181515
15913
201515
614
201515
138
236
5
1140
138
2 135,3
Szemet
Jarosław
1215148
111515
201515
1211
0282
1515
21121515
15148
21111515
1596
337
6
1160
161
-1 129,7
Dolata
Robert
02126
1515
1215913
81515
201515
82
021014
1515
201515
98
425
6
-1139
125
14 124,1
Sudoł
Andrzej
0299
1515
02614
1515
1215148
121515
201515
1014
201515
910
525
6
-1135
145
-10 118,4
Moczarski
Jacek
02511
1515
02138
1515
121596
111515
0298
1515
02910
1515
601
10
-9103
161
-58 112,8
5 LIGA
Galewski
Tomasz
Jóźwik
Krzysztof
Popławski
Marcin
Bieniek
Andrzej
Miszczuk
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Galewski
Tomasz
201515
1410
201515
98
201515
513
201515
1414
148
0
8120
87
33 121,3
Jóźwik
Krzysztof
021410
1515
201515
87
21151215
14158
201515
710
236
3
3126
99
27 115,6
Popławski
Marcin
0298
1515
0287
1515
201515
129
12131514
15915
313
6
-3104
120
-16 110
Bieniek
Andrzej
02513
1515
1214158
151215
02129
1515
21101515
15813
413
7
-4116
138
-22 104,4
Miszczuk
Piotr
021414
1515
02710
1515
2115915
131514
1215813
101515
513
7
-4120
142
-22 98,8
6 LIGA
Łucki
Radosław
Jodłowski
Tadeusz
Habrych
Dariusz
Szaynok
Maciej
Kowalczyk
Waldemar
Konarski
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Łucki
Radosław
021311
1515
201515
1014
201515
613
201515
105
201515
1313
148
2
6144
114
30 107,2
Jodłowski
Tadeusz
201515
1311
21141515
15611
12151414
121515
2141515
151110
201515
1113
249
4
5181
158
23 101,6
Habrych
Dariusz
021014
1515
1215611
141515
201515
119
21101515
151213
21101515
151414
337
6
1166
177
-11 95,9
Szaynok
Maciej
02613
1515
21121515
151414
02119
1515
201515
814
12131513
151115
425
7
-2152
166
-14 90,3
Kowalczyk
Waldemar
02105
1515
12151110
41515
12151213
101515
02814
1515
201515
129
514
8
-4143
155
-12 84,7
Konarski
Marek
021313
1515
021113
1515
12151414
101515
21151115
131513
02129
1515
613
9
-6155
171
-16 79,1
7 LIGA
Hładyn
Rafał
Szawlis
Jaroslaw
Ziółkowski
Sławomir
Lin
Tymon
Bareła
Robert
Bański
Zbigniew
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Hładyn
Rafał
21151415
12159
2191515
1598
201515
1012
2115215
121511
201515
139
1510
3
7175
150
25 87,5
Szawlis
Jaroslaw
1212159
151415
201515
611
021214
1515
201515
511
201515
1314
237
4
3152
134
18 81,9
Ziółkowski
Sławomir
121598
91515
02611
1515
21151415
101511
2115815
101511
201515
1114
337
6
1161
166
-5 76,3
Lin
Tymon
021012
1515
201515
1214
12101511
151415
1215911
111515
201515
127
426
6
0153
160
-7 70,6
Bareła
Robert
12121511
15215
02511
1515
12101511
15815
21111515
15911
21151415
141513
526
8
-2175
177
-2 65
Bański
Zbigniew
02139
1515
021314
1515
021114
1515
02127
1515
12141513
151415
601
10
-9135
164
-29 59,4
8 LIGA
Zajac
Robert
Majewski
Krzysztof
Kłapkowski
Przemysław
Woźniak
Waldemar
Dudycz
Jan
Zając
Małgorzata
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zajac
Robert
12121511
15815
201515
1412
201515
138
201515
36
201515
1312
149
2
7158
119
39 67,8
Majewski
Krzysztof
2115815
121511
12151310
141515
201515
147
201515
1010
201515
128
249
3
6166
143
23 62,2
Kłapkowski
Przemysław
021412
1515
21141515
151310
21151215
81513
021313
1515
201515
1010
336
6
0168
154
14 56,6
Woźniak
Waldemar
02138
1515
02147
1515
1281513
151215
201515
127
2181515
1588
425
7
-2146
152
-6 50,9
Dudycz
Jan
0236
1515
021010
1515
201515
1313
02127
1515
201515
1114
524
6
-2108
141
-33 45,3
Zając
Małgorzata
021312
1515
02128
1515
021010
1515
121588
81515
021114
1515
601
10
-9121
158
-37 39,7
9 LIGA
Kuś
Dariusz
Bąkiewicz
Robert
Kaczor
Mariusz
Kisil
Marek
Koperdowski
Jacek
Usiński
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kuś
Dariusz
201515
132
201515
11
201515
710
201515
34
201515
76
1510
0
10150
54
96 48,1
Bąkiewicz
Robert
02132
1515
21151215
121514
2115915
61514
201515
1214
201515
1213
248
4
4156
157
-1 42,5
Kaczor
Mariusz
0211
1515
12121514
151215
21131515
15106
2115915
121511
201515
914
337
6
1155
164
-9 36,9
Kisil
Marek
02710
1515
1261514
15915
1215106
131515
201515
1112
21121515
15139
426
7
-1155
172
-17 31,3
Koperdowski
Jacek
0234
1515
021214
1515
12121511
15915
021112
1515
201515
129
513
8
-5124
150
-26 25,6
Usiński
Rafał
0276
1515
021213
1515
02914
1515
1215139
121515
02129
1515
601
10
-9119
162
-43 20