Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacki
Łukasz
Dobrowolski
Adam
Szufliński
Piotr
Turłowicz
Piotr
Załuski
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Łukasz
12131514
15615
201515
99
201515
510
12121513
151415
226
4
2142
113
29
Dobrowolski
Adam
2115615
131514
0249
1515
201515
1210
021214
1515
324
5
-1105
124
-19
Szufliński
Piotr
0299
1515
201515
49
021212
1515
021311
1515
412
6
-496
103
-7
Turłowicz
Piotr
02510
1515
021210
1515
201515
1212
0269
1515
512
6
-482
114
-32
Załuski
Rafał
21151415
121513
201515
1214
201515
1311
201515
69
148
1
7134
105
29
2 LIGA
Gałkiewicz
Waldemar
Grzejszczak
Grzegorz
Juśkiewicz
Piotr
Kulawik
Andrzej
Pierzchala
Jacek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Gałkiewicz
Waldemar
02913
1515
201515
1214
1211155
151015
02107
1515
413
6
-3100
126
-26
Grzejszczak
Grzegorz
201515
913
02810
1515
02912
1515
201515
911
324
4
099
102
-3
Juśkiewicz
Piotr
021214
1515
201515
810
2115815
91514
21151315
6153
236
4
2137
110
27
Kulawik
Andrzej
21151015
11155
201515
912
1291514
15815
201515
99
137
3
4138
108
30
Pierzchala
Jacek
201515
107
02911
1515
126153
151315
0299
1515
513
6
-392
120
-28
3 LIGA
Berezowski
Piotr
Piórkowski
Rafał
Sudoł
Andrzej
Szemet
Jarosław
Waszczuk
Janusz
Wincierz
Sebastian
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Berezowski
Piotr
21141515
15714
1212159
15615
021312
1515
12151310
51515
021312
1515
614
9
-5168
167
1
Piórkowski
Rafał
1215714
141515
021110
1515
1215126
121515
201515
106
02413
1515
514
8
-4137
162
-25
Sudoł
Andrzej
2115615
12159
201515
1110
2115915
121513
02107
1515
02108
1515
336
6
0140
157
-17
Szemet
Jarosław
201515
1312
21121515
15126
12121513
15915
21121515
15125
021012
1515
237
6
1176
159
17
Waszczuk
Janusz
2151515
151310
02106
1515
201515
107
1215125
121515
021314
1515
425
7
-2140
157
-17
Wincierz
Sebastian
201515
1312
201515
413
201515
108
201515
1012
201515
1314
1510
0
10150
109
41
4 LIGA
Kluczkowski
Zbigniew
Kołodziej
Marcin
Popławski
Marcin
Tracz
Marek
Wielgus
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kluczkowski
Zbigniew
2115515
14153
021312
1515
1215510
91515
21151115
121513
325
6
-1131
141
-10
Kołodziej
Marcin
1214153
15515
201515
1413
0287
1515
02119
1515
513
6
-397
122
-25
Popławski
Marcin
201515
1312
021413
1515
12141512
15315
021311
1515
413
6
-3122
118
4
Tracz
Marek
2191515
15510
201515
87
2115315
141512
21101515
151410
148
3
5142
125
17
Wielgus
Rafał
12121513
151115
201515
119
201515
1311
12151410
101515
226
4
2139
125
14
5 LIGA
Habrych
Dariusz
Kilarski
Tomasz
Łucki
Radosław
Ostój
Sebastian
Sokoleski
Paweł
Woźniak
Waldemar
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Habrych
Dariusz
02108
1515
02135
1515
21131515
15714
0288
1515
201515
1211
424
7
-3125
149
-24
Kilarski
Tomasz
201515
108
201515
1410
201515
145
02910
1515
201515
510
248
2
6139
106
33
Łucki
Radosław
201515
135
021410
1515
201515
78
201515
1014
201515
1012
148
2
6144
109
35
Ostój
Sebastian
1215714
131515
02145
1515
0278
1515
1215712
131515
201515
128
514
8
-4134
166
-32
Sokoleski
Paweł
201515
88
201515
910
021014
1515
21131515
15712
21141515
15710
348
4
4171
131
40
Woźniak
Waldemar
021211
1515
02510
1515
021012
1515
02128
1515
1215710
141515
601
10
-9112
164
-52
6 LIGA
Kaczor
Mariusz
Koperdowski
Jacek
Majewski
Krzysztof
Stachurski
Waldemar
Stróżyński
Grzegorz
Styrkowiec
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kaczor
Mariusz
201515
1413
21121515
151014
201515
814
21141515
1545
201515
1113
1510
2
8176
136
40
Koperdowski
Jacek
021413
1515
02913
1515
201515
913
02108
1515
12131513
151215
513
8
-5138
154
-16
Majewski
Krzysztof
12151014
121515
201515
913
201515
105
201515
910
021013
1515
237
4
3152
128
24
Stachurski
Waldemar
02814
1515
02913
1515
02105
1515
02913
1515
21151315
6158
612
9
-7124
149
-25
Stróżyński
Grzegorz
121545
141515
201515
108
02910
1515
201515
913
121558
111515
426
6
0131
155
-24
Styrkowiec
Piotr
021113
1515
21151215
131513
201515
1013
126158
151315
21111515
1558
337
6
1166
165
1
7 LIGA
Kujawa
Ewa
Rozwak
Krzysztof
Sudoł
Witold
Trojanowicz
Grzegorz
Wolański
Andrzej
Zając
Małgorzata
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kujawa
Ewa
0288
1515
201515
1110
201515
58
12151414
141515
02138
1515
425
6
-1140
138
2
Rozwak
Krzysztof
201515
88
201515
712
201515
912
21151415
10158
02812
1515
248
3
5154
119
35
Sudoł
Witold
021110
1515
02712
1515
2191515
15911
121559
101515
021414
1515
513
9
-6136
165
-29
Trojanowicz
Grzegorz
0258
1515
02912
1515
1215911
91515
0296
1515
02106
1515
601
10
-9100
159
-59
Wolański
Andrzej
21141515
151414
1210158
151415
21101515
1559
201515
96
02813
1515
337
6
1168
161
7
Zając
Małgorzata
201515
138
201515
812
201515
1414
201515
106
201515
813
1510
0
10150
106
44