Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacki
Łukasz
Dziczek
Jakub
Kolenkiewicz
Marcin
Stachowiak
Piotr
Szufliński
Piotr
Załuski
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Łukasz
201515
129
201515
86
21151015
8158
201515
64
02811
1515
248
3
5149
106
43
Dziczek
Jakub
02129
1515
21151015
9159
201515
814
21151315
9157
2115815
9157
348
5
3172
147
25
Kolenkiewicz
Marcin
0286
1515
129159
151015
2115415
8159
121569
101515
021112
1515
514
9
-5134
172
-38
Stachowiak
Piotr
128158
151015
02814
1515
128159
15415
1213158
151015
02511
1515
603
10
-7137
174
-37
Szufliński
Piotr
0264
1515
129157
151315
21101515
1569
21151015
13158
0266
1515
425
8
-3133
169
-36
Załuski
Rafał
201515
811
129157
15815
201515
1112
201515
511
201515
66
149
2
7151
108
43
2 LIGA
Goldwasser
Zbigniew
Harbacewicz
Arkadiusz
Kulawik
Andrzej
Kwikert
Krzysztof
Pierzchala
Jacek
Turłowicz
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Goldwasser
Zbigniew
12141510
151215
201515
913
201515
136
201515
1212
201515
1210
149
2
7159
129
30
Harbacewicz
Arkadiusz
21151215
141510
12151314
121515
21151315
12158
12151314
101515
201515
1210
338
6
2199
178
21
Kulawik
Andrzej
02913
1515
21121515
151314
201515
58
201515
1114
201515
116
248
3
5154
127
27
Kwikert
Krzysztof
02136
1515
1212158
151315
0258
1515
21121515
15710
201515
1010
425
7
-2139
155
-16
Pierzchala
Jacek
021212
1515
21101515
151314
021114
1515
1215710
121515
02139
1515
613
9
-6143
174
-31
Turłowicz
Piotr
021210
1515
021210
1515
02116
1515
021010
1515
201515
139
512
8
-6111
142
-31
3 LIGA
Berezowski
Piotr
Galewski
Tomasz
Kłodnicki
Dariusz
Moczarski
Jacek
Sudoł
Andrzej
Wołejszo
Mariusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Berezowski
Piotr
21151415
61511
121575
131515
201515
1012
0285
1515
201515
1214
337
5
2144
153
-9
Galewski
Tomasz
1261511
151415
021311
1515
12131513
151015
021413
1515
12141512
151015
603
10
-7165
184
-19
Kłodnicki
Dariusz
21131515
1575
201515
1311
201515
125
21101515
1557
201515
710
1510
2
8173
112
61
Moczarski
Jacek
021012
1515
21151015
131513
02125
1515
0285
1515
02108
1515
512
9
-7110
161
-51
Sudoł
Andrzej
201515
85
201515
1413
121557
101515
201515
85
21131515
15711
249
3
6160
126
34
Wołejszo
Mariusz
021214
1515
21151015
141512
02710
1515
201515
108
1215711
131515
425
7
-2146
162
-16
4 LIGA
Dolata
Robert
Jóźwik
Krzysztof
Kłapkowski
Przemysław
Popławski
Marcin
Szemet
Jarosław
Tracz
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dolata
Robert
201515
1310
21151015
121511
201515
810
201515
1411
201515
1413
1510
1
9160
131
29
Jóźwik
Krzysztof
021310
1515
201515
1014
201515
312
02109
1515
02126
1515
424
6
-2120
129
-9
Kłapkowski
Przemysław
12121511
151015
021014
1515
201515
1113
021313
1515
02138
1515
513
8
-5139
154
-15
Popławski
Marcin
02810
1515
02312
1515
021113
1515
0286
1515
12131513
151015
601
10
-9112
160
-48
Szemet
Jarosław
021411
1515
201515
109
201515
1313
201515
86
21151215
141513
248
3
5157
131
26
Tracz
Marek
021413
1515
201515
126
201515
138
21151015
131513
12141513
151215
337
5
2169
152
17
5 LIGA
Bański
Zbigniew
Drabik
Adam
Jodłowski
Tadeusz
Kilarski
Tomasz
Sokoleski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bański
Zbigniew
12131512
15715
1281514
15515
201515
129
12111513
151315
415
6
-1146
136
10
Drabik
Adam
2115715
131512
1291510
15915
1212157
151015
21151215
11159
226
6
0147
154
-7
Jodłowski
Tadeusz
2115515
81514
2115915
91510
201515
1313
201515
811
148
2
6134
116
18
Kilarski
Tomasz
02129
1515
21151015
12157
021313
1515
12111511
151015
513
7
-4124
134
-10
Sokoleski
Paweł
21151315
111513
1211159
151215
02811
1515
21151015
111511
325
6
-1137
148
-11
6 LIGA
Bukowska
Katarzyna
Dombka
Rafał
Habrych
Dariusz
Szaynok
Maciej
Ziółkowski
Sławomir
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bukowska
Katarzyna
201515
64
12131514
151315
1215105
131515
02912
1515
414
6
-2123
126
-3
Dombka
Rafał
0264
1515
021111
1515
021310
1515
1251511
151015
501
8
-786
130
-44
Habrych
Dariusz
21151315
131514
201515
1111
02910
1515
1261511
151315
325
5
0124
137
-13
Szaynok
Maciej
21131515
15105
201515
1310
201515
910
126156
15815
237
3
4130
110
20
Ziółkowski
Sławomir
201515
912
21151015
51511
21151315
61511
2115815
6156
148
3
5151
111
40
7 LIGA
Bąkiewicz
Robert
Drapała
Robert
Usiński
Rafał
Wojna
Jarosław
Woźniak
Waldemar
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bąkiewicz
Robert
21151315
121513
021013
1515
1214159
15915
1215912
91515
514
7
-3140
148
-8
Drapała
Robert
12121513
151315
2115615
131510
021014
1515
2115815
121514
325
6
-1138
152
-14
Usiński
Rafał
201515
1013
12131510
15615
1214159
151315
21151015
91514
226
5
1146
140
6
Wojna
Jarosław
2115915
14159
201515
1014
21151315
14159
201515
1111
148
2
6142
122
20
Woźniak
Waldemar
2191515
15912
12121514
15815
1291514
151015
021111
1515
414
7
-3140
144
-4
8 LIGA
Dembowska-Gołąbek
Małgorzata
Dudycz
Jan
Kisil
Marek
Koperdowski
Jacek
Ostój
Sebastian
Zając
Małgorzata
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dembowska-Gołąbek
Małgorzata
21151215
91510
201515
811
21151115
111511
21151215
81510
201515
311
1510
3
7185
137
48
Dudycz
Jan
1291510
151215
2191515
151313
12131514
151415
1215125
121515
201515
1212
527
7
0177
193
-16
Kisil
Marek
02811
1515
12151313
91515
02911
1515
12151411
111515
02118
1515
602
10
-8139
170
-31
Koperdowski
Jacek
12111511
151115
21151415
131514
201515
911
1212158
15815
12111511
151115
427
7
0183
182
1
Ostój
Sebastian
1281510
151215
21121515
15125
21111515
151411
2115815
12158
021414
1515
337
7
0182
179
3
Zając
Małgorzata
02311
1515
021212
1515
201515
118
21151115
111511
201515
1414
236
5
1139
144
-5