Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacki
Łukasz
Dobrowolski
Adam
Figiel
Maciej
Turłowicz
Piotr
Załuski
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Łukasz
201515
1010
201515
128
201515
85
02710
1515
236
2
4107
83
24
Dobrowolski
Adam
021010
1515
12151211
111515
21121515
15611
021210
1515
413
7
-4122
133
-11
Figiel
Maciej
02128
1515
21111515
151211
201515
911
12151412
131515
325
5
0132
131
1
Turłowicz
Piotr
0285
1515
1215611
121515
02911
1515
0287
1515
501
8
-780
132
-52
Załuski
Rafał
201515
710
201515
1210
21131515
151412
201515
87
148
1
7133
95
38
2 LIGA
Juśkiewicz
Piotr
Mazur
Bartłomiej
Stachowiak
Piotr
Sudoł
Andrzej
Waszczuk
Janusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Juśkiewicz
Piotr
1215610
61515
0278
1515
1215711
131515
201515
1213
414
6
-2109
134
-25
Mazur
Bartłomiej
2161515
15610
1215109
91515
201515
1013
201515
610
237
3
4130
109
21
Stachowiak
Piotr
201515
78
2191515
15109
201515
1113
2191515
15910
148
2
6138
107
31
Sudoł
Andrzej
21131515
15711
021013
1515
021113
1515
2151515
15711
324
6
-2125
126
-1
Waszczuk
Janusz
021213
1515
02610
1515
1215910
91515
1215711
51515
502
8
-6108
134
-26
3 LIGA
Berezowski
Piotr
Gałkiewicz
Waldemar
Kluczkowski
Zbigniew
Łucki
Radosław
Wielgus
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Berezowski
Piotr
201515
86
201515
914
21101515
15108
201515
1310
148
1
7130
93
37
Gałkiewicz
Waldemar
0286
1515
201515
88
21151215
121511
21101515
1589
236
4
2126
116
10
Kluczkowski
Zbigniew
02914
1515
0288
1515
021014
1515
021212
1515
500
8
-887
120
-33
Łucki
Radosław
1215108
101515
12121511
151215
201515
1014
02109
1515
414
6
-2120
136
-16
Wielgus
Rafał
021310
1515
121589
101515
201515
1212
201515
109
325
4
1115
113
2
4 LIGA
Kołodziej
Marcin
Mularczyk
Krystian
Ostój
Sebastian
Sokoleski
Paweł
Ściborski
Waldemar
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kołodziej
Marcin
02147
1515
201515
813
21101515
15114
2171515
151313
336
4
2128
122
6
Mularczyk
Krystian
201515
147
201515
28
21151415
61511
0257
1515
236
3
3116
93
23
Ostój
Sebastian
02813
1515
0228
1515
0298
1515
02913
1515
500
8
-870
120
-50
Sokoleski
Paweł
1215114
101515
1261511
151415
201515
98
1213157
151115
415
6
-1127
142
-15
Ściborski
Waldemar
12151313
71515
201515
57
201515
913
21151115
13157
137
3
4142
106
36
5 LIGA
Bieniek
Andrzej
Dombka
Rafał
Dyrcz
Roman
Kaczor
Mariusz
Szawlis
Jaroslaw
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bieniek
Andrzej
21101515
15812
021213
1515
2191515
151214
201515
135
136
4
2134
124
10
Dombka
Rafał
1215812
101515
201515
96
201515
86
12131513
151315
226
4
2136
112
24
Dyrcz
Roman
201515
1213
0296
1515
02138
1515
02212
1515
512
6
-480
115
-35
Kaczor
Mariusz
12151214
91515
0286
1515
201515
138
21131515
15128
325
5
0128
125
3
Szawlis
Jaroslaw
02135
1515
21151315
131513
201515
212
1215128
131515
425
5
0126
128
-2
6 LIGA
Koperdowski
Jacek
Krysiak
Przemysław
Paluchniak
Adam
Styrkowiec
Piotr
Zając
Małgorzata
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Koperdowski
Jacek
2115915
4157
021213
1515
02114
1515
201515
913
324
5
-1109
108
1
Krysiak
Przemysław
124157
15915
021012
1515
1211157
151315
121549
131515
503
8
-5109
155
-46
Paluchniak
Adam
201515
1213
201515
1012
201515
149
21151215
61510
148
1
7132
101
31
Styrkowiec
Piotr
201515
114
21151315
11157
02149
1515
201515
119
236
3
3126
98
28
Zając
Małgorzata
02913
1515
21131515
1549
1261510
151215
02119
1515
413
7
-4116
130
-14
7 LIGA
Jaworski
Łukasz
Rozmus
Konrad
Sielużycki
Jerzy
Trojanowicz
Grzegorz
Wolański
Andrzej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Jaworski
Łukasz
201515
1410
201515
105
201515
67
201515
912
148
0
8120
73
47
Rozmus
Konrad
021410
1515
201515
54
201515
56
21121515
15710
236
3
3126
82
44
Sielużycki
Jerzy
02105
1515
0254
1515
02711
1515
02114
1515
500
8
-857
120
-63
Trojanowicz
Grzegorz
0267
1515
0256
1515
201515
711
0268
1515
412
6
-468
108
-40
Wolański
Andrzej
02912
1515
1215710
121515
201515
114
201515
68
325
4
1113
101
12