Regulamin

 LIGA BADMINTONA DEBLOWA

1. Liga Badmintona Deblowa to cykl 12 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co tydzień, dwa lub trzy tygodnie w piątki. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każda para zawodników zostaje przydzielona do jednej z grup uwzględniając poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać zawsze do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 12:00

–> WYŁĄCZNIE mailowo na adres: ligadeblowa@hastalavista.pl podając w tytule nazwę ligi.

BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISU ONLINE – ZAPISY ZREALIZOWANE ONLINE SĄ ODRZUCANE PRZEZ SYSTEM.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez klub Hasta la Vista lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania zawodników w grze podwójnej. Osoby nie deklarująca poziomu gry w mailu decydują się na grę od podstawowej- ostatniej ligi.

W tytule wiadomości proszę napisać: LIGA BADMINTONA DEBLOWA i termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza, np. Liga Badmintona Deblowa 26.04.2019.

W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań będzie można jednak dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek – preferowany kontakt telefoniczny.

4. Zawodnicy mogą zgłosić się na daną kolejkę z zastrzeżeniem, że mogą grać (na przykład) tylko po godz. 20:00 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy mecze odbywają się w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową za parę wynosi:
– 60 zł
– 45 zł dla posiadaczy 1 karty Ok. System i Multisport, 30 zł dla posiadaczy dwóch kart (obaj zawodnicy).
Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danego zawodnika do tabeli wyników.

W przypadku rezygnacji z gry danej pary bądź jednego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnicy nie otrzymują jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

Zawodnicy rezygnujący z udziału w rozgrywkach po terminie zgłoszeń jest zwolnieni z opłaty wpisowego jeśli znajdą na swoje miejsce zastępcę, który pokryje koszt swojego udziału. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającego grę w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi badmintona.

6. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:
– występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona deblowej – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, a przegrany spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej, drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej,

- miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,
– średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Ligi Badmintona deblowej,

UWAGA! ZMIANY!

Jeśli zawodnicy nie grali w ostatnich dwóch (lub więcej) kolejkach Ligi Deblowej, podczas przydziału do ligi liczone jest 90% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.
Jeśli zawodnicy nie grali w ostatnich 6 (lub więcej) kolejkach Ligi Deblowej, podczas przydziału do ligi liczone jest 80% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.

System ten został wprowadzony w celu nagrodzenia graczy uczestniczących w ligach regularnie i na życzenie naszych klientów.

- Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,

O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:

- RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU,

- REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH LIGI DEBLOWEJ,

- ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ (lub procent tych punktów).

7. Każda grupa (5 lub 6 par zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 do 3 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 5 par zawodników. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi.

Jeśli w danej grupie brakuje pary zawodników organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodników, aby uzupełnić grupę.

8. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 6 par zawodników, każda z nich rozegra 5 meczów.

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych par zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia gier.

9. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10. LOTKI: Organizator nie zapewnia LOTEK. 

Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przez zawodników chęci gry lotką piórową przeciwnikom, zawodnicy zgłaszający grę lotką piórową zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwnicy zawsze wyrażają zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

11. Sędziowanie: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.

12. Liga deblowa rozpoczyna się od godz. 18.00, druga tura od 20.30, zawsze w piątki.

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźnieni zawodnicy przegrywają dany mecz 15:0, 15:0.

JEŚLI ZAWODNIK MA WĄTPLIWOŚCI CO DO GODZINY SWOJEGO PRZYJŚCIA NA LIGĘ, BRANA JEST POD UWAGĘ GODZINA REALIZACJI PŁATNOŚCI W RECEPCJI KLUBU ZA UCZESTNICTWO W LIDZE – PO PARAGONIE KLIENTA LUB SYSTEMOWO PRZEZ ORGANIZATORA ( W RECEPCJI). JEŚLI ZAWODNIK SIĘ SPÓŹNIŁ I NIE ZDĄŻYŁ ROZEGRAĆ WSZYSTKICH SWOICH MECZÓW W CZASIE LIGI (3 GODZINY) – PRZEGRYWA MECZ 15:0, 15:0.

Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej www.hastalavista.pl najpóźniej wieczorem w czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową.

13. Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej pary zawodników otrzymują punkty do rankingu Ligi Badmintona Deblowej według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

UWAGA! Zawodnik rozgrywając ligę z danym partnerem/partnerką nie zobowiązuje się do gry w tej parze przez cały sezon ligowy – można zmieniać partnera ligowego. Jednak nowej parze punkty będą przyznawane oddzielnie, jako innej parze, nawet jeśli jeden z zawodników już widnieje w rankingu ligi deblowej Hasta la Vista.

14. Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica), ilość tylko wygranych setów, ilość tylko wygranych punktów i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.

15. Aby punkty zostały przyznane parze z zastępstwem  lub parze zawodników z z dziką kartą muszą oni wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodnicy nie spełnili tego warunku zostanie im przyznana połowa przysługujących punktów.

16. W szczególnych przypadkach para przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania pary zawodników do grupy wyższej lub niższej niż to wynika z przydziału po rozegranej kolejce lub ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

19. Terminy rozgrywania kolejek Ligi Badmintona Deblowej podane są w zakładce „Terminarz”.

20. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 9 najlepszych występów par zawodników.

21. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:
– po rozegraniu kolejek do czwartej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika,
– po rozegraniu kolejek od piątej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jego dwóch najgorszych rezultatów.

22. Po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu, 3 najlepsze pary zawodników całego sezonu ligowego zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami podczas uroczystej Ceremonii kończącej sezon Deblowej Ligi Badmintona . Nagrodzeni zostaną również zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję ligową – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy za rozegranie minimum 10 kolejek ligowych w danym sezonie ligowym.

–> Bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodnicy, którzy zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym.

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.

Przy takiej samej sumie punktów w rankingu po zakończeniu sezonu ligowego o ostatecznym miejscu zawodnika decyduje organizator po analizie poszczególnych kolejek, w których dani zawodnicy brali udział.

23. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Badmintona wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w internecie.

24. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

25. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Deblowej Ligi Badmintona. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

26. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Deblowej Ligi Badmintona udziela:

Joanna Romanowicz, e-mail: ligadeblowa@hastalavista.pl

PROMOCJE LIGOWE

- Zawodnikom Ligi Badmintona Deblowej, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon 2019/2020 obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona  w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.

60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi  zaplanowanych na sezon.

Cennik Ligowy to 30 zł/h ( OK System/ Multisport – 15 zł, z 2 kartami – 0 zł)

Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

– Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe.

- Przyprowadź NOWEGO GRACZA na ligę i odbierz voucher*

Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 4 kolejki w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* na 1 godz. wynajmu kortu u koordynatora ligi.

Kim jest ligowiec?

To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec?

To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squasha, badmintona lub tenisa stołowego na 1h wraz z wypożyczeniem sprzętu

Pon.- Pt. w godz. 7-16 lub Sob.- Niedz. w godz. 8-23