Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Fabin
Krzysztof
Radzki
Paweł
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
Janiaczyk
Damian
Kuchta
Łukasz
Piśnicki
Łukasz
Jewtuch
Marta
Jóźwik
Krzysztof
Słomka
Paweł
Wnuk
Marcin
Łoboda
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Fabin
Krzysztof
Radzki
Paweł
021413
1515
127159
15715
02910
1515
201515
77
0234
1515
513
8
-5114
141
-27
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
201515
1413
201515
78
21121515
151214
21121515
151012
021112
1515
348
4
4167
150
17
Janiaczyk
Damian
Kuchta
Łukasz
2115715
7159
0278
1515
0288
1515
02714
1515
02712
1515
612
9
-7108
151
-43
Piśnicki
Łukasz
Jewtuch
Marta
201515
910
12151214
121515
201515
88
2115715
9158
21111515
151311
249
4
5179
148
31
Jóźwik
Krzysztof
Słomka
Paweł
0277
1515
12151012
121515
201515
714
129158
15715
021211
1515
414
8
-4136
160
-24
Wnuk
Marcin
Łoboda
Marek
201515
34
201515
1112
201515
712
12151311
111515
201515
1211
149
2
7159
113
46
2 LIGA
Dobrowolski
Adam
Bartkowiak
Paweł
Mazur
Bartłomiej
Chojnacki
Łukasz
Goldwasser
Jagoda
Goldwasser
Zbigniew
Putteeraj
Adwin
Jadczyk
Michał
Kłodnicki
Dariusz
Rękas
Piotr
Nowakowski
Łukasz
Łaszkiewicz
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dobrowolski
Adam
Bartkowiak
Paweł
021312
1515
12141511
151115
21151215
101511
021314
1515
02813
1515
613
9
-6155
167
-12
Mazur
Bartłomiej
Chojnacki
Łukasz
201515
1312
021411
1515
1213156
151315
12151312
141515
21151215
121511
526
7
-1171
180
-9
Goldwasser
Jagoda
Goldwasser
Zbigniew
21151115
141511
201515
1411
02810
1515
021410
1515
21141515
151111
436
6
0157
162
-5
Putteeraj
Adwin
Jadczyk
Michał
12101511
151215
21151315
13156
201515
810
201515
96
1215148
101515
138
5
3176
149
27
Kłodnicki
Dariusz
Rękas
Piotr
201515
1314
21141515
151312
201515
1410
0296
1515
1215117
131515
337
5
2152
164
-12
Nowakowski
Łukasz
Łaszkiewicz
Piotr
201515
813
12121511
151215
12151111
141515
21101515
15148
21131515
15117
238
6
2188
177
11
3 LIGA
Kuśnierz
Filip
Ciepła
Monika
Horochowski
Robert
Ptak
Tomasz
Kwikert
Krzysztof
Łaszkiewicz
Paweł
Milewski
Przemysław
Lis
Robert
Parma
Arkadiusz
Tutak
Grzegorz
Purkop
Maciej
Wołejszo
Mariusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kuśnierz
Filip
Ciepła
Monika
201515
66
21121515
151212
21151015
131513
201515
1313
201515
148
1510
2
8172
140
32
Horochowski
Robert
Ptak
Tomasz
0266
1515
201515
1212
1215147
141515
021011
1515
12121512
151315
514
8
-4138
171
-33
Kwikert
Krzysztof
Łaszkiewicz
Paweł
12151212
121515
021212
1515
2115815
101512
02911
1515
201515
127
425
7
-2151
158
-7
Milewski
Przemysław
Lis
Robert
12131513
151015
21141515
15147
12101512
15815
12111510
151015
201515
1212
327
7
0188
178
10
Parma
Arkadiusz
Tutak
Grzegorz
021313
1515
201515
1011
201515
911
21151015
111510
2181515
15812
248
4
4164
142
22
Purkop
Maciej
Wołejszo
Mariusz
02148
1515
21151315
121512
02127
1515
021212
1515
1215812
81515
613
9
-6143
167
-24
4 LIGA
Bukowska
Katarzyna
Dembowska-Gołąbek
Małgorzata
Kujawa
Ewa
Całka
Maciej
Rybka
Janusz
Cegłowski
Zbigniew
Dolata
Robert
Galiński
Tomasz
Galewski
Tomasz
Pycia
Tomasz
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bukowska
Katarzyna
Dembowska-Gołąbek
Małgorzata
1214158
15515
201515
1211
02103
1515
201515
1313
02412
1515
525
6
-1126
144
-18
Kujawa
Ewa
Całka
Maciej
2115515
14158
201515
109
12141513
151115
02127
1515
1211157
151415
426
7
-1159
171
-12
Rybka
Janusz
Cegłowski
Zbigniew
021211
1515
02109
1515
02610
1515
02139
1515
12111512
151115
601
10
-9118
161
-43
Dolata
Robert
Galiński
Tomasz
201515
103
21151115
141513
201515
610
12121511
151215
2115915
131510
149
4
5178
151
27
Galewski
Tomasz
Pycia
Tomasz
021313
1515
201515
127
201515
139
21151215
121511
201515
1013
248
3
5158
132
26
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
201515
412
21151415
11157
21151115
111512
12131510
15915
021013
1515
337
6
1176
156
20
5 LIGA
Dudycz
Jan
Bański
Zbigniew
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
Górny
Bartłomiej
Kłapkowski
Przemysław
Grodzieszka
Bartłomiej
Skuza
Rafał
Majewski
Krzysztof
Zając
Robert
Wiązek
Mariusz
Zięba
Zbigniew
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dudycz
Jan
Bański
Zbigniew
21151415
10158
201515
149
201515
1012
021312
1515
1281514
15915
237
5
2166
147
19
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
1210158
151415
12151110
81515
02812
1515
021012
1515
1215127
111515
603
10
-7145
183
-38
Górny
Bartłomiej
Kłapkowski
Przemysław
02149
1515
2181515
151110
021211
1515
021114
1515
02611
1515
512
9
-7126
156
-30
Grodzieszka
Bartłomiej
Skuza
Rafał
021012
1515
201515
812
201515
1211
201515
1313
021013
1515
336
4
2135
129
6
Majewski
Krzysztof
Zając
Robert
201515
1312
201515
1012
201515
1114
021313
1515
02712
1515
436
4
2135
132
3
Wiązek
Mariusz
Zięba
Zbigniew
2115915
81514
21111515
15127
201515
611
201515
1013
201515
712
1510
2
8170
130
40