Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Kłodnicki
Dariusz
Bartkowiak
Paweł
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
Kolenkiewicz
Marcin
Król
Michał
Kuchta
Łukasz
Lasecki
Sebastian
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kłodnicki
Dariusz
Bartkowiak
Paweł
12101512
151015
02912
1515
12111513
151415
201515
119
414
6
-2127
134
-7
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
21151015
101512
201515
134
21101515
151213
21121515
1593
148
3
5152
121
31
Kolenkiewicz
Marcin
Król
Michał
201515
912
02134
1515
02812
1515
201515
612
324
4
097
99
-2
Kuchta
Łukasz
Lasecki
Sebastian
21151415
111513
12151213
101515
201515
812
201515
1112
237
3
4144
122
22
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
02119
1515
121593
121515
02612
1515
021112
1515
501
8
-788
132
-44
2 LIGA
Chojnacki
Łukasz
Wrzalik
Piotr
Dobrowolski
Adam
Renczyński
Wojciech
Ignaszewski
Rafał
Dudek
Robert
Górski
Marek
Turłowicz
Piotr
Iskra
Agata
Mysłek
Katarzyna
Wierciński
Filip
Tatomir
Magdalena
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Łukasz
Wrzalik
Piotr
021113
1515
201515
912
021010
1515
21151015
101514
02711
1515
624
7
-3132
150
-18
Dobrowolski
Adam
Renczyński
Wojciech
201515
1113
12111513
151015
12111512
15715
201515
812
21151015
10155
138
5
3177
151
26
Ignaszewski
Rafał
Dudek
Robert
02912
1515
21151015
111513
1241511
151415
021411
1515
21151315
81510
525
8
-3159
176
-17
Górski
Marek
Turłowicz
Piotr
201515
1010
2115715
111512
21151415
41511
12131513
151215
02137
1515
337
6
1172
160
12
Iskra
Agata
Mysłek
Katarzyna
12101514
151015
02812
1515
201515
1411
21151215
131513
1215119
111515
426
7
-1166
177
-11
Wierciński
Filip
Tatomir
Magdalena
201515
711
1210155
151015
1281510
151315
201515
137
21111515
15119
238
5
3164
156
8
3 LIGA
Zieliński
Marek
Bański
Zbigniew
Dembowska-gołąbek
Małgorzata
Łaszkiewicz
Piotr
Dolata
Robert
Dolata
Zbigniew
Lasota
Ada
Goldwasser
Emilia
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zieliński
Marek
Bański
Zbigniew
02149
1515
021414
1515
12151210
121515
12131514
151415
502
8
-6130
146
-16
Dembowska-gołąbek
Małgorzata
Łaszkiewicz
Piotr
201515
149
02812
1515
12151410
81515
21141515
151313
325
5
0133
132
1
Dolata
Robert
Dolata
Zbigniew
201515
1414
201515
812
201515
1412
021212
1515
236
2
4114
104
10
Lasota
Ada
Goldwasser
Emilia
21121515
151210
2181515
151410
021412
1515
021310
1515
424
6
-2129
136
-7
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
21151415
131514
12151313
141515
201515
1212
201515
1310
137
3
4145
133
12
4 LIGA
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
Szymoniak
Dariusz
Gałkiewicz
Waldemar
Rostworowski
Alik
Łaszkiewicz
Paweł
Łopusiewicz
Janusz
Stelmaszuk
Maciej
Zawer
Kornelia
Wasiewicz
Norbert
Wróbel
Jacek
Winter
Katarzyna
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
121569
111515
21151215
10157
2115415
81514
201515
1410
02146
1515
337
6
1156
164
-8
Szymoniak
Dariusz
Gałkiewicz
Waldemar
21111515
1569
201515
89
0279
1515
12151311
131515
02810
1515
425
7
-2144
150
-6
Rostworowski
Alik
Łaszkiewicz
Paweł
1210157
151215
0289
1515
02138
1515
12151412
131515
02614
1515
602
10
-8131
175
-44
Łopusiewicz
Janusz
Stelmaszuk
Maciej
1281514
15415
201515
79
201515
138
21151115
91510
201515
107
149
3
6168
122
46
Zawer
Kornelia
Wasiewicz
Norbert
021410
1515
21131515
151311
21131515
151412
1291510
151115
021412
1515
525
8
-3170
181
-11
Wróbel
Jacek
Winter
Katarzyna
201515
146
201515
810
201515
614
02107
1515
201515
1412
248
2
6137
114
23
5 LIGA
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
Tatarek
Martyna
Dul
Zuzanna
Łucki
Radosław
Jodłowski
Tadeusz
Kaczor
Mariusz
Świątek
Przemysław
Mykhailo
Rubtsov
Szydłowski
Tomasz
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
21121515
15128
1215912
91515
21151315
121511
21141515
151112
2115815
111513
249
6
3203
189
14
Tatarek
Martyna
Dul
Zuzanna
1215128
121515
12151212
141515
12151413
91515
201515
813
021111
1515
615
8
-3168
176
-8
Łucki
Radosław
Jodłowski
Tadeusz
2191515
15912
21141515
151212
21151415
11156
201515
612
12111513
151215
149
5
4196
167
29
Kaczor
Mariusz
Świątek
Przemysław
12121511
151315
2191515
151413
1211156
151415
1291512
151315
21151415
141514
427
8
-1189
215
-26
Mykhailo
Rubtsov
Szydłowski
Tomasz
12151112
141515
02813
1515
02612
1515
21151315
91512
21111515
15911
525
8
-3161
175
-14
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
12111513
15815
201515
1111
21151215
111513
12141514
151415
1215911
111515
327
7
0189
184
5
6 LIGA
Bukowska
Katarzyna
Kamiński
Przemysław
Cato
Denis
Kujawa
Ewa
Habrych
Dariusz
Dombka
Rafał
Król
Mariusz
Dyrcz
Roman
Glapiński
Jarosław
Markowski
Krzysztof
Pucińska
Joanna
Sampras
Piter
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bukowska
Katarzyna
Kamiński
Przemysław
02138
1515
12121510
15715
2171515
15109
021212
1515
12111512
151415
614
9
-5157
175
-18
Cato
Denis
Kujawa
Ewa
201515
138
21141515
151410
201515
116
201515
139
21111515
151312
1510
2
8175
139
36
Habrych
Dariusz
Dombka
Rafał
2115715
121510
12151410
141515
21101515
151010
21151115
101511
201515
47
249
5
4187
163
24
Król
Mariusz
Dyrcz
Roman
1215109
71515
02116
1515
12151010
101515
201515
1411
21151015
61510
326
7
-1156
163
-7
Glapiński
Jarosław
Markowski
Krzysztof
201515
1212
02139
1515
12101511
151115
021411
1515
2191515
15912
425
7
-2152
161
-9
Pucińska
Joanna
Sampras
Piter
21151415
111512
12151312
111515
0247
1515
1261510
151015
1215912
91515
515
9
-4162
188
-26
7 LIGA
Boros
Mikołaj
Sporszyl
Sara
Godzieszka
Bartłomiej
Skuza
Rafał
Hoszowski
Dariusz
Tatarek
Michał
Jednaki
Grzegorz
Kalinowski
Wojciech
Żerebecka
Agnieszka
Kastelik
Hubert
Styrkowiec
Piotr
Woźniak
Waldemar
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Boros
Mikołaj
Sporszyl
Sara
02913
1515
12151414
131515
12141513
15815
02115
1515
21151015
101512
614
9
-5163
178
-15
Godzieszka
Bartłomiej
Skuza
Rafał
201515
913
21101515
15414
12141513
151315
1215118
111515
201515
1114
238
5
3176
164
12
Hoszowski
Dariusz
Tatarek
Michał
21131515
151414
1215414
101515
0289
1515
1215136
121515
127159
151315
515
9
-4158
198
-40
Jednaki
Grzegorz
Kalinowski
Wojciech
2115815
141513
21151315
141513
201515
89
121578
131515
1215139
81515
338
6
2178
182
-4
Żerebecka
Agnieszka
Kastelik
Hubert
201515
115
21111515
15118
21121515
15136
21131515
1578
2115915
111513
1510
4
6195
153
42
Styrkowiec
Piotr
Woźniak
Waldemar
12101512
151015
021114
1515
21151315
7159
2181515
15139
12111513
15915
426
8
-2182
177
5