Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Kłodnicki
Dariusz
Bartkowiak
Paweł
Chudek
Mariusz
Dembski
Włodzimierz
Kuśnierz
Filip
Ciepła
Monika
Ciesielski
Artur
Kuchta
łukasz
Górski
Marek
Turłowicz
Piotr
Pasibrzuch
Adam
Noname
Przemysław
Pastuła
Karol
Piśnicki
łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kłodnicki
Dariusz
Bartkowiak
Paweł
12151210
141515
201515
714
021011
1515
201515
133
021010
1515
021410
1515
525
8
-3162
171
-9
Chudek
Mariusz
Dembski
Włodzimierz
21141515
151210
201515
1011
126158
151215
201515
1113
021212
1515
021311
1515
437
7
0181
184
-3
Kuśnierz
Filip
Ciepła
Monika
02714
1515
021011
1515
02109
1515
21151015
131514
021111
1515
0293
1515
612
11
-9135
192
-57
Ciesielski
Artur
Kuchta
łukasz
201515
1011
21151215
6158
201515
109
201515
1011
201515
1414
12151411
61515
2511
3
8202
154
48
Górski
Marek
Turłowicz
Piotr
02133
1515
021113
1515
12131514
151015
021011
1515
12121511
151115
02213
1515
702
12
-10156
201
-45
Pasibrzuch
Adam
Noname
Przemysław
201515
1010
201515
1212
201515
1111
021414
1515
21151115
121511
02814
1515
348
5
3181
164
17
Pastuła
Karol
Piśnicki
łukasz
201515
1410
201515
1311
201515
93
2161515
151411
201515
213
201515
814
1612
1
11186
137
49
2 LIGA
Dobrowolski
Adam
Renczyński
Wojciech
Dolata
Robert
Galiński
Tomasz
Juśkiewicz
Piotr
Łucki
Radosław
Kwikert
Krzysztof
łaszkiewicz
Piotr
Stelmaszuk
Maciej
Mykhailo
Rubtsov
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dobrowolski
Adam
Renczyński
Wojciech
201515
811
201515
76
201515
98
21151315
71514
201515
813
1510
1
9163
106
57
Dolata
Robert
Galiński
Tomasz
02811
1515
02910
1515
0288
1515
02911
1515
1215116
131515
601
10
-9106
163
-57
Juśkiewicz
Piotr
Łucki
Radosław
0276
1515
201515
910
2181515
151013
21101515
151011
201515
711
248
4
4151
141
10
Kwikert
Krzysztof
łaszkiewicz
Piotr
0298
1515
201515
88
12151013
81515
201515
1210
201515
78
337
4
3145
121
24
Stelmaszuk
Maciej
Mykhailo
Rubtsov
1271514
151315
201515
911
12151011
101515
021210
1515
21151415
111510
426
7
-1168
169
-1
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
02813
1515
21131515
15116
02711
1515
0278
1515
12111510
151415
513
9
-6133
166
-33
3 LIGA
Popławski
Cezary
Drapała
Robert
łopusiewicz
Janusz
Galewski
Tomasz
Kałużny
Mariusz
Nowińska
Wioletta
Pucińska
Joanna
Sampras
Piter
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
Wymysłowski
Artur
Szaynok
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Popławski
Cezary
Drapała
Robert
02813
1515
02109
1515
1215109
111515
12111510
151115
201515
1313
414
8
-4140
168
-28
łopusiewicz
Janusz
Galewski
Tomasz
201515
813
02612
1515
201515
57
201515
139
21131515
151014
248
3
5151
124
27
Kałużny
Mariusz
Nowińska
Wioletta
201515
109
201515
612
201515
105
21151415
6155
201515
117
1510
1
9164
96
68
Pucińska
Joanna
Sampras
Piter
21111515
15109
0257
1515
02105
1515
12121511
15915
02138
1515
613
9
-6127
163
-36
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
21151115
111510
02139
1515
126155
151415
2115915
121511
201515
812
337
6
1158
168
-10
Wymysłowski
Artur
Szaynok
Maciej
021313
1515
12151014
131515
02117
1515
201515
138
02812
1515
513
8
-5133
154
-21
4 LIGA
Bukowska
Katarzyna
Zając
Małgorzata
Habrych
Dariusz
Dombka
Rafał
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
Styrkowiec
Piotr
Szydłowski
Tomasz
Zawer
Kornelia
Wasiewicz
Norbert
Wróbel
Jacek
Winter
Katarzyna
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bukowska
Katarzyna
Zając
Małgorzata
201515
98
1215146
131515
201515
76
21151015
131514
02107
1515
337
5
2152
145
7
Habrych
Dariusz
Dombka
Rafał
0298
1515
12151011
131515
21111515
1578
02124
1515
1261512
151115
514
9
-5143
174
-31
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
21131515
15146
21131515
151011
201515
710
21101515
15107
12151114
101515
249
5
4196
160
36
Styrkowiec
Piotr
Szydłowski
Tomasz
0276
1515
121578
111515
02710
1515
02912
1515
02106
1515
601
10
-997
161
-64
Zawer
Kornelia
Wasiewicz
Norbert
12131514
151015
201515
124
1215107
101515
201515
912
02116
1515
426
6
0151
147
4
Wróbel
Jacek
Winter
Katarzyna
201515
107
21151115
61512
21101515
151114
201515
106
201515
116
1510
2
8171
123
48
5 LIGA
Białek
Joanna
Sadowska
Magdalena
Boros
Mikołaj
Sporszyl
Sara
Godzieszka
Bartłomiej
Skuza
Rafał
Tomczak
Marcin
Kalinowski
Wojciech
Zając
Katarzyna
Kamiński
Przemysław
Ostój
Sebastian
Woźniak
Waldemar
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Białek
Joanna
Sadowska
Magdalena
0288
1515
021212
1515
0257
1515
021013
1515
02810
1515
600
10
-1093
150
-57
Boros
Mikołaj
Sporszyl
Sara
201515
88
1271513
151015
201515
119
125158
15615
12111514
151115
427
6
1163
153
10
Godzieszka
Bartłomiej
Skuza
Rafał
201515
1212
21151015
71513
201515
710
201515
714
201515
1413
1510
1
9160
124
36
Tomczak
Marcin
Kalinowski
Wojciech
201515
57
02119
1515
02710
1515
02118
1515
0279
1515
512
8
-6102
132
-30
Zając
Katarzyna
Kamiński
Przemysław
201515
1013
2115615
5158
02714
1515
201515
118
201515
1414
248
3
5147
128
19
Ostój
Sebastian
Woźniak
Waldemar
201515
810
21151115
111514
021413
1515
201515
79
021414
1515
336
5
1156
134
22