Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Noname
Przemysław
Obrycki
Sebastian
Ciesielski
Artur
Kuchta
Łukasz
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
Dziczek
Jakub
Lasecki
Sebastian
Chudek
Mariusz
Dembski
Włodzimierz
Korkuś
Beata
Goldwasser
Emilia
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Noname
Przemysław
Obrycki
Sebastian
201515
1113
2115915
12159
201515
514
21121515
15108
201515
128
1510
2
8171
132
39 200
Ciesielski
Artur
Kuchta
Łukasz
021113
1515
201515
1310
21151415
71512
21131515
151112
201515
914
248
4
4171
148
23 193,1
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
1212159
15915
021310
1515
201515
1211
2191515
15911
1281513
151115
326
7
-1164
168
-4 186,2
Dziczek
Jakub
Lasecki
Sebastian
02514
1515
1271512
151415
021211
1515
2115915
121513
21151415
131514
425
8
-3159
186
-27 179,2
Chudek
Mariusz
Dembski
Włodzimierz
1215108
121515
12151112
131515
1215911
91515
12121513
15915
201515
87
516
8
-2176
178
-2 172,3
Korkuś
Beata
Goldwasser
Emilia
02128
1515
02914
1515
21151115
81513
12131514
151415
0287
1515
613
9
-6141
170
-29 165,4
2 LIGA
Dobrowolski
Adam
Renczyński
Wojciech
Wietecka
Julia
Kałwiński
Norbert
Kwikert
Krzysztof
Łaszkiewicz
Piotr
Janiaczyk
Damian
Wasylkowski
Nestor
Chojnacki
Łukasz
Bartkowiak
Paweł
Kolenkiewicz
Marcin
Król
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dobrowolski
Adam
Renczyński
Wojciech
12151014
121515
21131515
15137
201515
1110
21151315
14159
201515
148
149
4
5185
158
27 175,8
Wietecka
Julia
Kałwiński
Norbert
21121515
151014
201515
109
12131512
151115
2115815
10156
12151411
111515
238
6
2190
171
19 168,8
Kwikert
Krzysztof
Łaszkiewicz
Piotr
1215137
131515
02109
1515
21111515
151412
201515
1112
201515
1112
337
5
2155
160
-5 161,9
Janiaczyk
Damian
Wasylkowski
Nestor
021110
1515
21151115
131512
12151412
111515
2161515
1588
21151215
14156
437
7
0181
177
4 155
Chojnacki
Łukasz
Bartkowiak
Paweł
1214159
151315
1210156
15815
021112
1515
121588
61515
21151215
111511
515
9
-4165
184
-19 148,1
Kolenkiewicz
Marcin
Król
Michał
02148
1515
21111515
151411
021112
1515
1214156
151215
12111511
151215
614
9
-5158
184
-26 141,2
3 LIGA
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
Ignaszewski
Rafał
Dudek
Robert
Dolata
Robert
Dolata
Zbigniew
Niemiec
Krzysztof
Gałkiewicz
Waldemar
Kokociński
Maciej
Górski
Marek
Balcerzak
Grzegorz
Jóźwik
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
21141515
15139
021413
1515
201515
1111
201515
1210
201515
913
148
3
5161
133
28 151,5
Ignaszewski
Rafał
Dudek
Robert
1215139
141515
21131515
151410
2191515
151212
2115815
141512
201515
148
249
5
4187
185
2 144,6
Dolata
Robert
Dolata
Zbigniew
201515
1413
12151410
131515
021112
1515
21101515
15138
201515
129
337
5
2162
157
5 137,7
Niemiec
Krzysztof
Gałkiewicz
Waldemar
021111
1515
12151212
91515
201515
1112
201515
1214
02139
1515
425
6
-1143
148
-5 130,8
Kokociński
Maciej
Górski
Marek
021210
1515
12141512
15815
1215138
101515
021214
1515
201515
103
514
8
-4155
151
4 123,8
Balcerzak
Grzegorz
Jóźwik
Krzysztof
02913
1515
02148
1515
02129
1515
201515
139
02103
1515
612
8
-6108
142
-34 116,9
4 LIGA
Szaynok
Maciej
Łucki
Radosław
Łopusiewicz
Janusz
Stelmaszuk
Maciej
Moczarski
Jacek
Popławski
Marcin
Pierzchała
Jacek
Pycia
Tomasz
Artur
Konofał
Łaszkiewicz
Paweł
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Szaynok
Maciej
Łucki
Radosław
12141514
151115
201515
109
201515
913
201515
1310
201515
129
149
2
7163
126
37 127,3
Łopusiewicz
Janusz
Stelmaszuk
Maciej
21151115
141514
02128
1515
201515
713
1215912
91515
201515
78
237
5
2157
147
10 120,4
Moczarski
Jacek
Popławski
Marcin
02109
1515
201515
128
021010
1515
201515
1113
201515
108
336
4
2129
122
7 113,5
Pierzchała
Jacek
Pycia
Tomasz
02913
1515
02713
1515
201515
1010
201515
149
21141515
15810
436
5
1146
136
10 106,5
Artur
Konofał
Łaszkiewicz
Paweł
021310
1515
2191515
15912
021113
1515
02149
1515
21151415
121511
524
8
-4153
164
-11 99,6
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
02129
1515
0278
1515
02108
1515
1215810
141515
12121511
151415
602
10
-8125
178
-53 92,7
5 LIGA
Śliwa
Paweł
Wróbel
Paweł
Galewski
Tomasz
Bański
Zbigniew
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
Kaczor
Mariusz
Świątek
Przemysław
Bukowska
Katarzyna
Zając
Małgorzata
Habrych
Dariusz
Kalinowski
Wojciech
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Śliwa
Paweł
Wróbel
Paweł
02712
1515
201515
98
201515
98
201515
910
201515
73
148
2
6139
93
46 103,1
Galewski
Tomasz
Bański
Zbigniew
201515
712
021213
1515
201515
88
201515
127
201515
129
248
2
6145
105
40 96,2
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
0298
1515
201515
1213
1214156
151215
201515
1113
21131515
151312
337
5
2155
161
-6 89,2
Kaczor
Mariusz
Świątek
Przemysław
0298
1515
0288
1515
21151215
14156
129158
15515
201515
514
425
7
-2137
149
-12 82,3
Bukowska
Katarzyna
Zając
Małgorzata
02910
1515
02127
1515
021113
1515
2115515
9158
201515
514
524
7
-3127
141
-14 75,4
Habrych
Dariusz
Kalinowski
Wojciech
0273
1515
02129
1515
12151312
131515
02514
1515
02514
1515
601
10
-9109
163
-54 68,5
6 LIGA
Pucińska
Joanna
Sampras
Piter
Kujawa
Ewa
Całka
Maciej
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
Zawer
Kornelia
Wasiewicz
Norbert
Dziedzina
Bartek
Cierniak
Jarosław
Jednaki
Grzegorz
Dudycz
Jan
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pucińska
Joanna
Sampras
Piter
1281511
15615
201515
147
21111515
151113
201515
146
21131515
15410
149
4
5178
145
33 78,8
Kujawa
Ewa
Całka
Maciej
2115615
81511
21131515
15118
128158
15815
201515
1312
201515
1011
249
4
5170
152
18 71,9
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
02147
1515
1215118
131515
2115915
111511
21151315
121511
21151415
141513
337
7
0181
190
-9 65
Zawer
Kornelia
Wasiewicz
Norbert
12151113
111515
2115815
8158
12111511
15915
1215148
131515
201515
1411
427
7
0181
179
2 58,1
Dziedzina
Bartek
Cierniak
Jarosław
02146
1515
021312
1515
12121511
151315
21131515
15148
201515
1112
525
7
-2156
163
-7 51,2
Jednaki
Grzegorz
Dudycz
Jan
1215410
131515
021011
1515
12141513
151415
021411
1515
021112
1515
602
10
-8140
177
-37 44,2
7 LIGA
Król
Mariusz
Dyrcz
Roman
Stróżyński
Grzegorz
Hrycak
Paweł
Glapiński
Jarosław
Zając
Robert
Boros
Mikołaj
Sporszyl
Sara
Kloch
Alicja
Dombka
Rafal
Woźniak
Waldemar
Sudoł
Witold
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Król
Mariusz
Dyrcz
Roman
201515
1010
201515
138
21101515
1584
201515
1113
201515
37
1510
1
9160
102
58 54,6
Stróżyński
Grzegorz
Hrycak
Paweł
021010
1515
21151415
121513
12151214
131515
201515
1211
201515
36
237
5
2165
145
20 47,7
Glapiński
Jarosław
Zając
Robert
02138
1515
12121513
151415
201515
86
21101515
151013
21151015
31511
337
6
1171
155
16 40,8
Boros
Mikołaj
Sporszyl
Sara
121584
101515
21131515
151214
0286
1515
21131515
151410
201515
1010
437
6
1157
170
-13 33,8
Kloch
Alicja
Dombka
Rafal
021113
1515
021211
1515
12151013
101515
12151410
131515
201515
910
514
8
-4154
162
-8 26,9
Woźniak
Waldemar
Sudoł
Witold
0237
1515
0236
1515
1231511
151015
021010
1515
02910
1515
601
10
-987
160
-73 20