Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Pupin
Artur
Hetmański
Sławomir
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
Putteeraj
Adwin
Janiaczyk
Damian
Ciesielski
Artur
Kuchta
Łukasz
Mazur
Bartłomiej
Chojnacki
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pupin
Artur
Hetmański
Sławomir
21131515
1573
21131515
1597
201515
1313
12151212
121515
137
4
3155
124
31 200
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
121573
131515
12131514
15915
21121515
15138
201515
810
226
5
1139
136
3 191,4
Putteeraj
Adwin
Janiaczyk
Damian
121597
131515
2115915
131514
1215714
141515
201515
1313
326
5
1136
155
-19 182,9
Ciesielski
Artur
Kuchta
Łukasz
021313
1515
1215138
121515
21141515
15714
201515
1213
425
5
0136
133
3 174,3
Mazur
Bartłomiej
Chojnacki
Łukasz
21121515
151212
02810
1515
021313
1515
021213
1515
512
7
-5111
129
-18 165,7
2 LIGA
Froś
Adam
Chojnacka
Dominika
Boguta
Andrzej
Łoboda
Marek
Dobrowolski
Adam
Dziczek
Jakub
Bukowska
Katarzyna
Łaszkiewicz
Piotr
Urzędowski
Andrzej
Kwikert
Krzysztof
Jóźwik
Krzysztof
Słomka
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Froś
Adam
Chojnacka
Dominika
12131513
151215
2191515
151314
201515
88
201515
109
201515
00
149
3
6170
119
51 178,6
Boguta
Andrzej
Łoboda
Marek
21151215
131513
021412
1515
201515
814
201515
82
201515
00
248
3
5158
103
55 170
Dobrowolski
Adam
Dziczek
Jakub
12151314
91515
201515
1412
021210
1515
2171515
151112
201515
00
337
5
2161
133
28 161,4
Bukowska
Katarzyna
Łaszkiewicz
Piotr
0288
1515
02814
1515
201515
1210
1215614
91515
201515
00
425
6
-1133
121
12 152,9
Urzędowski
Andrzej
Kwikert
Krzysztof
02109
1515
0282
1515
12151112
71515
2191515
15614
201515
00
525
7
-2136
132
4 144,3
Jóźwik
Krzysztof
Słomka
Paweł
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150
3 LIGA
Wymysłowski
Artur
Noname
Przemysław
Wieczorkowski
Jacek
Dolata
Robert
Wiatr
Paweł
Szewczuk
Sylwia
Birjay
Keerthi
Ptak
Tomasz
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
Górski
Marek
Król
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Wymysłowski
Artur
Noname
Przemysław
201515
27
201515
45
201515
714
201515
510
201515
147
1510
0
10150
75
75 157,1
Wieczorkowski
Jacek
Dolata
Robert
0227
1515
2191515
15137
2171515
15711
201515
137
21151415
81512
248
5
3159
153
6 148,6
Wiatr
Paweł
Szewczuk
Sylwia
0245
1515
1215137
91515
201515
1010
201515
1010
201515
1010
337
4
3134
129
5 140
Birjay
Keerthi
Ptak
Tomasz
02714
1515
1215711
71515
021010
1515
201515
119
201515
911
425
6
-1134
137
-3 131,4
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
02510
1515
02137
1515
021010
1515
02119
1515
201515
1013
512
8
-6105
143
-38 122,9
Górski
Marek
Król
Michał
02147
1515
1281512
151415
021010
1515
02911
1515
021013
1515
601
10
-9119
164
-45 114,3
4 LIGA
Purkop
Maciej
Wołejszo
Mariusz
Kałużny
Mariusz
Nowińska
Wioletta
Kolenkiewicz
Marcin
Bański
Zbigniew
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
Śliwa
Paweł
Wróbel
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Purkop
Maciej
Wołejszo
Mariusz
201515
1214
2191515
15129
201515
1113
201515
1011
148
1
7129
107
22 127,1
Kałużny
Mariusz
Nowińska
Wioletta
021214
1515
201515
912
21151215
101514
21141515
15713
236
4
2142
125
17 118,6
Kolenkiewicz
Marcin
Bański
Zbigniew
1215129
91515
02912
1515
201515
78
21111515
1599
325
5
0128
117
11 110
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
021113
1515
12101514
151215
0278
1515
201515
1113
413
6
-3108
126
-18 101,4
Śliwa
Paweł
Wróbel
Paweł
021011
1515
1215713
141515
121599
111515
021113
1515
502
8
-6113
145
-32 46,5
5 LIGA
Moczarski
Jacek
Horochowski
Robert
Balcerzak
Grzegorz
Łaszkiewicz
Paweł
Górny
Bartłomiej
Kłapkowski
Przemysław
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
Szaynok
Maciej
Łucki
Radosław
Pucińska
Joanna
Klose
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Moczarski
Jacek
Horochowski
Robert
201515
107
21151215
111514
201515
146
201515
1013
201515
89
1510
1
9162
117
45 105,7
Balcerzak
Grzegorz
Łaszkiewicz
Paweł
02107
1515
201515
99
12151413
101515
201515
89
201515
914
237
4
3149
128
21 97,1
Górny
Bartłomiej
Kłapkowski
Przemysław
12111514
151215
0299
1515
2191515
151114
201515
1312
2115615
9158
337
6
1163
169
-6 88,6
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
02146
1515
21101515
151413
12151114
91515
2181515
1588
21141515
1587
437
7
0182
172
10 80
Szaynok
Maciej
Łucki
Radosław
021013
1515
0289
1515
021312
1515
121588
81515
21111515
151110
513
9
-6137
164
-27 71,4
Pucińska
Joanna
Klose
Piotr
0289
1515
02914
1515
129158
15615
121587
141515
12151110
111515
603
10
-7138
181
-43 62,9
6 LIGA
Łopusiewicz
Janusz
Zięba
Maciej
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
Dudycz
Jan
Kalinowski
Wojciech
Kujawa
Ewa
Całka
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Łopusiewicz
Janusz
Zięba
Maciej
12151312
71515
201515
1410
21141515
15139
201515
913
137
3
4144
120
24 75,7
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
2171515
151312
1215812
131515
201515
1214
12131510
15815
226
5
1140
147
-7 67,1
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
021410
1515
21131515
15812
12131510
151115
21121515
151013
325
6
-1147
144
3 58,6
Dudycz
Jan
Kalinowski
Wojciech
1215139
141515
021214
1515
21151115
131510
21141515
15139
425
6
-1148
149
-1 50
Kujawa
Ewa
Całka
Maciej
02913
1515
2115815
131510
12151013
121515
1215139
141515
514
7
-3135
154
-19 41,4
7 LIGA
Marek
Kanecki
Mroczkowska
Małgorzata
Kaczor
Mariusz
Dombka
Rafal
Dyrcz
Roman
Dyrcz
Wojciech
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
Tarkowski
Adam
Januszkiewicz
Krzysztof
Dimitrov
Dimitr
Materkowski
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Marek
Kanecki
Mroczkowska
Małgorzata
21151315
81514
201515
145
2191515
1599
201515
58
201515
00
1510
2
8172
102
70 54,3
Kaczor
Mariusz
Dombka
Rafal
1281514
151315
201515
1411
201515
119
201515
511
201515
00
249
2
7157
104
53 45,7
Dyrcz
Roman
Dyrcz
Wojciech
02145
1515
021411
1515
201515
614
201515
56
201515
00
336
4
2134
91
43 37,1
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
121599
91515
02119
1515
02614
1515
201515
78
201515
00
425
6
-1133
114
19 28,6
Tarkowski
Adam
Januszkiewicz
Krzysztof
0258
1515
02511
1515
0256
1515
0278
1515
201515
00
512
8
-685
120
-35 20
Dimitrov
Dimitr
Materkowski
Maciej
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150