Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Boguta
Andrzej
Łoboda
Marek
Putteeraj
Adwin
Krawiec
Dawid
Mazur
Bartłomiej
Chojnacki
Łukasz
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
Jóźwik
Krzysztof
Słomka
Paweł
Janiaczyk
Damian
Noname
Przemysław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Boguta
Andrzej
Łoboda
Marek
21101515
151014
201515
810
201515
1010
201515
910
21151315
111514
1510
2
8173
136
37 200
Putteeraj
Adwin
Krawiec
Dawid
12151014
101515
21151315
111512
21151215
121512
21151415
12157
21101515
151010
249
6
3208
186
22 191,6
Mazur
Bartłomiej
Chojnacki
Łukasz
02810
1515
12111512
151315
12151212
121515
21111515
151012
2171515
1568
326
8
-2173
181
-8 183,3
Grabek
Krzysztof
Średnicka
Małgorzata
021010
1515
12121512
151215
21121515
151212
021010
1515
21151015
10155
425
8
-3161
171
-10 174,9
Jóźwik
Krzysztof
Słomka
Paweł
02910
1515
1212157
151415
12151012
111515
201515
1010
1281513
15915
515
8
-3156
174
-18 166,5
Janiaczyk
Damian
Noname
Przemysław
12111514
151315
12151010
101515
121568
71515
1210155
151015
2115915
81513
616
9
-3173
196
-23 158,1
2 LIGA
Kolenkiewicz
Marcin
Król
Michał
Kłodnicki
Dariusz
Łaszkiewicz
Piotr
Froś
Adam
Ptak
Tomasz
Urzędowski
Andrzej
Kwikert
Krzysztof
Bartkowiak
Paweł
Rękas
Piotr
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kolenkiewicz
Marcin
Król
Michał
02814
1515
201515
912
201515
1112
21121515
15511
201515
811
148
3
5154
124
30 170,7
Kłodnicki
Dariusz
Łaszkiewicz
Piotr
201515
814
021212
1515
21131515
151413
21101515
1538
201515
76
248
4
4167
133
34 162,3
Froś
Adam
Ptak
Tomasz
02912
1515
201515
1212
12151313
121515
21111515
15413
21131515
151212
337
6
1176
167
9 154
Urzędowski
Andrzej
Kwikert
Krzysztof
021112
1515
12151413
131515
21121515
151313
21151115
121513
1210156
151315
426
8
-2179
197
-18 145,6
Bartkowiak
Paweł
Rękas
Piotr
1215511
121515
121538
101515
1215413
111515
12121513
151115
21111515
15612
516
9
-3170
197
-27 137,2
Sudoł
Andrzej
Wasylik
Piotr
02811
1515
0276
1515
12151212
131515
21151315
10156
1215612
111515
614
9
-5147
175
-28 128,8
3 LIGA
Kokociński
Maciej
Górski
Marek
Niemiec
Krzysztof
Gałkiewicz
Waldemar
Ignaszewski
Rafał
Dudek
Robert
Szaynok
Maciej
Łucki
Radosław
Łopusiewicz
Janusz
Zięba
Maciej
Bukowska
Katarzyna
Narayama
Vibeesh
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kokociński
Maciej
Górski
Marek
21151415
131514
2181515
151314
201515
911
2115915
111513
2191515
15414
1510
4
6190
176
14 141,4
Niemiec
Krzysztof
Gałkiewicz
Waldemar
12131514
151415
201515
1214
1214157
151015
201515
1212
201515
411
238
4
4168
149
19 133
Ignaszewski
Rafał
Dudek
Robert
12151314
81515
021214
1515
201515
1111
21131515
15811
201515
1311
337
5
2171
148
23 124,7
Szaynok
Maciej
Łucki
Radosław
02911
1515
21151015
14157
021111
1515
201515
79
201515
65
436
5
1142
123
19 116,3
Łopusiewicz
Janusz
Zięba
Maciej
12111513
15915
021212
1515
1215811
131515
0279
1515
201515
1214
514
8
-4143
168
-25 107,9
Bukowska
Katarzyna
Narayama
Vibeesh
1215414
91515
02411
1515
021311
1515
0265
1515
021214
1515
601
10
-9109
159
-50 99,5
4 LIGA
Kumar
Ankit
Kumar
Rakesh
Sampras
Piter
Renczynski
Wojciech
Popławski
Marcin
Ściborski
Waldemar
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
Kłapkowski
Przemysław
Kurcz
Tomasz
Shet
Revindra
Sarangapani
Saravanan
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kumar
Ankit
Kumar
Rakesh
201515
1210
201515
710
201515
26
201515
67
201515
1013
1510
0
10150
83
67 112,1
Sampras
Piter
Renczynski
Wojciech
021210
1515
21121515
151414
21151015
101513
201515
149
201515
1211
248
4
4164
157
7 103,7
Popławski
Marcin
Ściborski
Waldemar
02710
1515
12151414
121515
201515
1110
02127
1515
201515
1212
325
6
-1139
147
-8 95,3
Drapała
Robert
Paździor
Szymon
0226
1515
12101513
151015
021110
1515
201515
1114
21151015
111513
425
7
-2137
164
-27 87
Kłapkowski
Przemysław
Kurcz
Tomasz
0267
1515
02149
1515
201515
127
021114
1515
21151215
81510
524
7
-3133
142
-9 78,6
Shet
Revindra
Sarangapani
Saravanan
021013
1515
021211
1515
021212
1515
12111513
151015
1281510
151215
602
10
-8142
172
-30 70,2
5 LIGA
Żuraw
Alicja
Marcinkowski
Medard
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
Król
Mariusz
Dyrcz
Roman
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
Glapiński
Jarosław
Zając
Robert
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Żuraw
Alicja
Marcinkowski
Medard
21151415
10159
201515
79
201515
38
136
1
5104
61
43 82,8
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
21141515
15107
201515
143
201515
85
236
1
5104
62
42 74,4
Król
Mariusz
Dyrcz
Roman
1210159
151415
1215107
141515
21151315
4157
201515
134
326
5
1139
131
8 66
Paluchniak
Adam
Paluchniak
Maciej
0279
1515
02143
1515
124157
151315
2115915
131514
413
7
-498
145
-47 57,7
Glapiński
Jarosław
Zając
Robert
0238
1515
0285
1515
02134
1515
12131514
15915
501
8
-783
129
-46 49,3
6 LIGA
Kaczor
Mariusz
Świątek
Przemysław
Jednaki
Grzegorz
Dudycz
Jan
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
Dombka
Rafał
Woźniak
Waldemar
Rybka
Janusz
Cegłowski
Zbigniew
Pucińska
Joanna
Styrkowiec
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kaczor
Mariusz
Świątek
Przemysław
201515
612
201515
1212
201515
96
21151015
101513
201515
106
1510
1
9160
111
49 61,9
Jednaki
Grzegorz
Dudycz
Jan
02612
1515
2181515
151313
201515
810
21141515
1576
201515
137
248
4
4160
137
23 53,5
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
021212
1515
12151313
81515
02810
1515
201515
126
201515
127
325
6
-1143
135
8 45,1
Dombka
Rafał
Woźniak
Waldemar
0296
1515
02810
1515
201515
810
1210155
15715
201515
86
425
6
-1123
129
-6 36,7
Rybka
Janusz
Cegłowski
Zbigniew
12101513
151015
121576
141515
02126
1515
2115715
10155
21151415
101511
526
8
-2165
180
-15 28,4
Pucińska
Joanna
Styrkowiec
Piotr
02106
1515
02137
1515
02127
1515
0286
1515
12101511
151415
601
10
-9105
164
-59 20