Regulamin

LIGA BADMINTONA KOBIET

1. Liga Badmintona Kobiet to cykl 12 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co tydzień, dwa lub trzy tygodnie w piątki. Zawodniczki zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każda zawodniczka zostaje przydzielona do jednej z grup uwzględniając jej poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać zawsze do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 12:00 na 2 sposoby:

–> zgłoszenia preferowane: poprzez zalogowanie na stronie internetowej hastalavista.pl i oznaczenie wydarzenia, w którym chce się wziąć udział,

–> mailowo na adres: ligadeblowa@hastalavista.pl podając w tytule nazwę wybieranej ligi.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez klub Hasta la Vista lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania. Osoba nie deklarująca poziomu gry w mailu decyduje się na grę od podstawowej- ostatniej ligi.

W tytule wiadomości proszę napisać: LIGA BADMINTONA KOBIET i termin ligi, na którą zawodniczka się zgłasza, np. Liga Badmintona Kobiet 24.06.2019.

W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań będzie można dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek – preferowany kontakt telefoniczny.

4. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
– 35 zł
– 20 zł dla posiadaczy kart Ok. System i Multisport.
Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danej zawodniczki do tabeli wyników.

5. W przypadku rezygnacji z gry danej zawodniczki po zamknięciu listy zgłoszeń jest ona zobowiązana do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodniczka nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

Zawodniczka rezygnująca z udziału w rozgrywkach po terminie zgłoszeń jest zwolniona z opłaty wpisowego jeśli znajdzie na swoje miejsce zastępczynię, która pokryje koszt swojego udziału w lidze. Zastępczyni nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającego grę w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi badmintona, ale powinna reprezentować poziom gry podobny do zawodniczki, którą zastępuje.

6. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:
– występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona kobiet – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, a przegrany spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej, drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej,

- miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,
– średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Ligi Badmintona Kobiet,

UWAGA! ZMIANY!

Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich dwóch (lub więcej) kolejkach Ligi Kobiet, podczas przydziału do ligi liczone jest 90% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.
Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich 6 (lub więcej) kolejkach Ligi Kobiet, podczas przydziału do ligi liczone jest 80% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.

System ten został wprowadzony w celu nagrodzenia graczy uczestniczących w ligach regularnie i na życzenie naszych klientów.

- Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,

O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:

- RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU,

- REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH LIGI KOBIET,

- ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ (lub procent tych punktów).

7. Każda grupa (5 lub 6 zawodniczek) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 do 3 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 7 zawodniczek. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi.

Jeśli w danej grupie brakuje zawodniczki organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodniczkę, aby uzupełnić grupę.

8. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 6 zawodniczek, każda z nich rozegra 5 meczów.

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodniczek. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i  zakończenia gier.

9. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10. LOTKI: Organizator nie zapewnia LOTEK. 

Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przez zawodniczkę chęci gry lotką piórową przeciwniczce, zawodniczka zgłaszający grę lotką piórową zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwniczka zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

11. Sędziowanie: Zawodniczki jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodniczki sędziują swoje mecze same. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwyciężczyni meczu.

12. Liga rozpoczyna się o godzinie 18:00

Uczestniczki Ligi mają obowiązek być rozgrzane i gotowe do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodniczki spóźnione więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczone do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwniczki nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniona zawodniczka przegrywa dany mecz 15:0, 15:0.

JEŚLI ZAWODNICZKA MA WĄTPLIWOŚCI CO DO GODZINY SWOJEGO PRZYJŚCIA NA LIGĘ, BRANA JEST POD UWAGĘ GODZINA REALIZACJI PŁATNOŚCI W RECEPCJI KLUBU ZA UCZESTNICTWO W LIDZE – PO PARAGONIE KLIENTA LUB SYSTEMOWO PRZEZ ORGANIZATORA (W RECEPCJI). JEŚLI ZAWODNICZKA SIĘ SPÓŹNIŁA I NIE ZDĄŻYŁA ROZEGRAĆ WSZYSTKICH SWOICH MECZÓW W CZASIE LIGI (2,5 GODZINY) – PRZEGRYWA MECZ 15:0, 15:0.

Proponowana kolejność meczów w grupach:

Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej www.hastalavista.pl najpóźniej wieczorem w czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową.

13. Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodniczki otrzymują punkty do rankingu Ligi Badmintona Kobiet według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

14. Jeśli w danej grupie zawodniczki będą miały taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica), ilość tylko wygranych setów, ilość tylko wygranych punktów i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.

15. Aby punkty zostały przyznane zastępczyni lub zawodniczce z dziką kartą musi ona wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodniczka nie spełni tego warunku zostanie jej przyznana połowa przysługujących punktów.

16. W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodniczki do grupy wyższej lub niższej niż to wynika z przydziału po rozegranej kolejce lub ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

19. Terminy rozgrywania kolejek Ligi Badmintona Kobiet podane są w zakładce „Terminarz”.

20. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 9 najlepszych występów zawodniczki.

21. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:
– po rozegraniu kolejek do czwartej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika,
– po rozegraniu kolejek od piątej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jej dwóch najgorszych rezultatów.

22. Po rozegraniu ostatniej kolejki SEZONU, 3 najlepsze zawodniczki całego sezonu ligowego zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Badmintona Kobiet. Nagrodzone zostaną również zawodniczki, które w aktualnym sezonie ligowym miały wysoką frekwencję ligową – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Nagrody za frekwencję otrzymują zawodniczki za rozegranie minimum 10 kolejek ligowych w danym sezonie ligowym.

–> Bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodniczki, które zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym.

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestniczek ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.

Przy takiej samej sumie punktów w rankingu po zakończeniu sezonu ligowego o ostatecznym miejscu zawodnika decyduje organizator po analizie poszczególnych kolejek, w których dani zawodnicy brali udział.

23. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach Ligi Badmintona wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w internecie.

24. Zawodniczki wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

25. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodniczek biorących udział w rozgrywkach Ligi Badmintona Kobiet. Zawodniczki biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

26. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Badmintona Kobiet udziela:

Joanna Romanowicz:  e-mail: ligadeblowa@hastalavista.pl

PROMOCJE LIGOWE

- Zawodniczkom Ligi Badmintona Kobiet, które rozegrały w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługują promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona  w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.

60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi  zaplanowanych na sezon.

Cennik Ligowy to 30 zł/h (z 1 kartą OK System / Multisport– 15 zł, z 2 kartami – 0 zł)

Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

– Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe.

- Przyprowadź NOWEGO GRACZA na ligę i odbierz voucher*

Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 4 kolejki w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* na 1 godz. wynajmu kortu u koordynatora ligi.

Kim jest ligowiec?

To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec?

To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squash’a, badmintona lub tenisa stołowego na 1h wraz z wypożyczeniem sprzętu

Pon.- Pt. w godz. 7-16 lub Sob.- Niedz. w godz. 8-23