Wyniki ostatniej kolejki - Squash Wrocław, Badminton - Hasta la vista - Centrum Sportowe Squash Wrocław, Badminton – Hasta la vista – Centrum Sportowe

Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chmielewski
Grzegorz
Chojnacki
Łukasz
Grabek
Krzysztof
Hetmański
Sławomir
Krawiec
Dawid
Pupin
Artur
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chmielewski
Grzegorz
1291510
151415
02119
1515
0286
1515
02911
1515
1211158
151115
602
10
-8122
175
-53
Chojnacki
Łukasz
21151415
91510
02118
1515
02143
1515
12151111
141515
2171515
15510
425
8
-3154
168
-14
Grabek
Krzysztof
201515
119
201515
118
129157
151415
021212
1515
201515
911
337
4
3145
133
12
Hetmański
Sławomir
201515
86
201515
143
21151415
9157
201515
19
201515
88
1510
1
9164
88
76
Krawiec
Dawid
201515
911
21141515
151111
201515
1212
0219
1515
2115715
71511
248
4
4151
144
7
Pupin
Artur
21151115
11158
1215510
71515
02911
1515
0288
1515
1271511
15715
514
9
-5140
168
-28
2 LIGA
Gliszczyński
Waldemar
Kulawik
Andrzej
Lewandowski
Michał
Mazur
Bartłomiej
Mazur
Marcin
Sroczyński
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Gliszczyński
Waldemar
12111513
151115
0266
1515
021314
1515
21141515
15116
21121515
15141
425
8
-3164
163
1
Kulawik
Andrzej
21151115
111513
02139
1515
201515
1412
0224
1515
1215512
91515
325
7
-2131
164
-33
Lewandowski
Michał
201515
66
201515
139
2191515
151212
201515
105
201515
1113
1510
1
9159
112
47
Mazur
Bartłomiej
201515
1314
021412
1515
12151212
91515
201515
88
201515
414
237
4
3155
130
25
Mazur
Marcin
1215116
141515
201515
24
02105
1515
0288
1515
12151311
131515
614
8
-4132
153
-21
Sroczyński
Tomasz
1215141
121515
2191515
15512
021113
1515
02414
1515
21131515
151311
525
8
-3154
173
-19
3 LIGA
Dulski
Bartosz
Górny
Bartłomiej
Kurcz
Tomasz
Lis
Tomasz
Marcinkowski
Medard
Tracz
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dulski
Bartosz
021112
1515
201515
1214
201515
29
201515
1014
201515
89
248
2
6143
108
35
Górny
Bartłomiej
201515
1112
2115615
14155
201515
1211
21101515
15109
21151215
10152
1510
3
7178
141
37
Kurcz
Tomasz
021214
1515
1214155
15615
21151415
111511
12121511
15915
1215914
111515
415
9
-4180
183
-3
Lis
Tomasz
0229
1515
021211
1515
12111511
151415
0242
1515
201515
1211
513
8
-5107
157
-50
Marcinkowski
Medard
021014
1515
1215109
101515
2115915
121511
201515
42
21131515
1537
337
6
1170
139
31
Tracz
Marek
0289
1515
1210152
151215
21111515
15914
021211
1515
121537
131515
614
9
-5133
183
-50
4 LIGA
Mularczyk
Krystian
Olchawa
Sławomir
Paluchniak
Maciej
Panuś
Marcin
Rząsowski
Paweł
Szewioła
Dominik
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Mularczyk
Krystian
201515
67
201515
77
21151315
101513
201515
99
12131513
151315
249
3
6174
126
48
Olchawa
Sławomir
0267
1515
129156
15915
0294
1515
021214
1515
128158
151315
602
10
-8113
172
-59
Paluchniak
Maciej
0277
1515
2115915
9156
0297
1515
02811
1515
201515
1414
524
7
-3118
148
-30
Panuś
Marcin
12101513
151315
201515
94
201515
97
201515
614
201515
119
149
2
7158
112
46
Rząsowski
Paweł
0299
1515
201515
1214
201515
811
02614
1515
21121515
15611
336
5
1140
137
3
Szewioła
Dominik
21151315
131513
21151315
8158
021414
1515
02119
1515
1215611
121515
425
8
-3166
174
-8
5 LIGA
Dyrcz
Roman
Lubianiec
Artur
Mian
Qin
Puzio
Agnieszka
Usiński
Rafał
Zięba
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dyrcz
Roman
02149
1515
21151015
141511
02810
1515
201515
1110
021411
1515
424
7
-3136
151
-15
Lubianiec
Artur
201515
149
201515
614
201515
89
201515
139
201515
99
1510
0
10150
100
50
Mian
Qin
12141511
151015
02614
1515
021214
1515
201515
1313
12141512
151315
514
8
-4157
169
-12
Puzio
Agnieszka
201515
810
0289
1515
201515
1214
21151415
61513
201515
1312
248
3
5151
133
18
Usiński
Rafał
021110
1515
02139
1515
021313
1515
1261513
151415
021211
1515
601
10
-9126
164
-38
Zięba
Maciej
201515
1411
0299
1515
21151315
141512
021312
1515
201515
1211
336
5
1146
149
-3
6 LIGA
Czapka
Filip
Drapała
Robert
Kaczor
Mariusz
Paluchniak
Adam
Sampras
Piter
Woźniak
Waldemar
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Czapka
Filip
0264
1515
201515
48
1215147
51515
0200
1515
1215119
131515
614
8
-4111
150
-39
Drapała
Robert
201515
64
21151215
131513
201515
1412
12151110
121515
12121511
151315
238
5
3176
162
14
Kaczor
Mariusz
0248
1515
12131513
151215
201515
34
201515
1013
129158
15815
326
6
0145
140
5
Paluchniak
Adam
2151515
15147
021412
1515
0234
1515
2141515
15912
021313
1515
524
8
-4128
162
-34
Sampras
Piter
201515
00
21121515
151110
021013
1515
1215912
41515
1215712
111515
426
7
-1165
141
24
Woźniak
Waldemar
21131515
15119
21151315
121511
2115815
9158
201515
1313
21111515
15712
1510
4
6195
165
30
7 LIGA
Dombka
Rafał
Szydłowski
Tomasz
Świątek
Przemysław
Tarkowski
Adam
Trzepacz
Marcin
Wroclaw
Jung Yeongyeop
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dombka
Rafał
21151215
6157
1215139
61515
21131515
1576
201515
1413
201515
132
249
4
5182
134
48
Szydłowski
Tomasz
126157
151215
21151415
101514
201515
1410
02127
1515
201515
1014
337
5
2151
159
-8
Świątek
Przemysław
2161515
15139
12101514
151415
201515
810
201515
613
201515
59
149
3
6165
132
33
Tarkowski
Adam
121576
131515
021410
1515
02810
1515
121577
111515
201515
1410
514
8
-4129
168
-39
Trzepacz
Marcin
021413
1515
201515
127
02613
1515
21111515
1577
201515
1213
436
5
1147
133
14
Wroclaw
Jung Yeongyeop
02132
1515
021014
1515
0259
1515
021410
1515
021213
1515
600
10
-10102
150
-48
8 LIGA
Kitiamkun
Panasak
Klementowska
Dorota
Leski
Paweł
Nastiuk
Bartosz
Pucińska
Joanna
Sadowska
Magdalena
Żuraw
Alicja
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kitiamkun
Panasak
2171515
1579
02108
1515
2181515
15128
1214159
151115
021313
1515
0273
1515
625
10
-5167
197
-30
Klementowska
Dorota
121579
71515
02812
1515
21151115
101514
0257
1515
02133
1515
0279
1515
713
11
-8136
196
-60
Leski
Paweł
201515
108
201515
812
201515
147
21121515
15611
021213
1515
02910
1515
348
5
3176
151
25
Nastiuk
Bartosz
1215128
81515
12101514
151115
02147
1515
02134
1515
201515
813
21151015
141513
526
9
-3182
202
-20
Pucińska
Joanna
21151115
14159
201515
57
1215611
121515
201515
134
201515
149
02148
1515
249
5
4185
162
23
Sadowska
Magdalena
201515
1313
201515
133
201515
1213
02813
1515
02149
1515
021012
1515
436
6
0156
157
-1
Żuraw
Alicja
201515
73
201515
79
201515
910
12141513
151015
201515
148
201515
1012
1511
2
9192
129
63