Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacki
Łukasz
Janiaczyk
Damian
Kaczmarek
Przemysław
Kulawik
Andrzej
Mazur
Bartłomiej
Nakonieczny
Radek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Łukasz
21151415
9158
021313
1515
201515
48
201515
102
201515
1314
248
3
5160
113
47
Janiaczyk
Damian
129158
151415
021110
1515
02910
1515
021110
1515
02913
1515
601
10
-9115
164
-49
Kaczmarek
Przemysław
201515
1313
201515
1110
201515
912
201515
137
201515
75
1510
0
10150
100
50
Kulawik
Andrzej
0248
1515
201515
910
02912
1515
021311
1515
0296
1515
512
8
-6102
139
-37
Mazur
Bartłomiej
02102
1515
201515
1110
02137
1515
201515
1311
021413
1515
424
6
-2119
135
-16
Nakonieczny
Radek
021314
1515
201515
913
0275
1515
201515
96
201515
1413
336
4
2129
124
5
2 LIGA
Górny
Bartłomiej
Marcinkowski
Medard
Mazur
Marcin
Renczyński
Wojtek
Roman
Paula
Varshney
Manish
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Górny
Bartłomiej
021213
1515
02105
1515
02914
1515
1271510
151415
02105
1515
601
10
-9110
164
-54
Marcinkowski
Medard
201515
1213
128158
15815
02108
1515
02139
1515
2115915
11157
425
7
-2140
156
-16
Mazur
Marcin
201515
105
2115815
8158
02137
1515
201515
149
201515
86
248
3
5148
113
35
Renczyński
Wojtek
201515
914
201515
108
201515
137
201515
1212
201515
914
1510
0
10150
108
42
Roman
Paula
21151415
71510
201515
139
02149
1515
021212
1515
12151314
91515
325
7
-2163
153
10
Varshney
Manish
201515
105
1211157
15915
0286
1515
02914
1515
2191515
151314
525
7
-2139
156
-17
3 LIGA
Birjay
Keerthi
Bugno
Adam
Chudy
Przemysław
Froś
Adam
Grzejszczak
Grzegorz
Porada
Piotr
Tracz
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Birjay
Keerthi
021110
1515
201515
614
21151215
11159
201515
1410
201515
129
201515
1013
3510
3
7183
153
30
Bugno
Adam
201515
1110
21151015
11155
02611
1515
201515
98
201515
79
201515
105
2510
3
7177
130
47
Chudy
Przemysław
02614
1515
1211155
151015
021111
1515
21121515
151212
201515
57
201515
129
437
7
0175
172
3
Froś
Adam
1211159
151215
201515
611
201515
1111
201515
79
201515
56
201515
68
1511
2
9185
122
63
Grzejszczak
Grzegorz
021410
1515
0298
1515
12151212
121515
0279
1515
201515
1014
02128
1515
613
10
-7146
186
-40
Porada
Piotr
02129
1515
0279
1515
0257
1515
0256
1515
021014
1515
12121513
151315
701
12
-11124
193
-69
Tracz
Marek
021013
1515
02105
1515
02129
1515
0268
1515
201515
128
21151315
121513
524
9
-5146
180
-34
4 LIGA
Czemplik
Marcin
Kłębczyk
Grzegorz
Marciniak
Paweł
Nowak
Jakub
Paluchniak
Maciej
Panuś
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Czemplik
Marcin
0258
1515
02129
1515
0295
1515
0279
1515
02312
1515
600
10
-1079
150
-71
Kłębczyk
Grzegorz
201515
58
201515
1011
201515
129
201515
68
21151015
101510
1510
1
9160
104
56
Marciniak
Paweł
201515
129
021011
1515
021012
1515
021012
1515
021114
1515
512
8
-6120
141
-21
Nowak
Jakub
201515
95
02129
1515
201515
1012
201515
136
201515
1410
248
2
6141
109
32
Paluchniak
Maciej
201515
79
0268
1515
201515
1012
02136
1515
201515
118
336
4
2123
117
6
Panuś
Marcin
201515
312
12101510
151015
201515
1114
021410
1515
02118
1515
425
6
-1138
140
-2
5 LIGA
Kierpiec
Mirosław
Narbudowicz
Paweł
Paluchniak
Adam
Puzio
Agnieszka
Szawlis
Jaroslaw
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kierpiec
Mirosław
21151415
14158
201515
913
2115715
11157
201515
87
148
2
6141
107
34
Narbudowicz
Paweł
1214158
151415
21141515
151213
02148
1515
201515
1311
325
5
0133
138
-5
Paluchniak
Adam
02913
1515
12151213
141515
121577
111515
201515
1313
414
6
-2121
141
-20
Puzio
Agnieszka
1211157
15715
201515
148
21111515
1577
201515
104
237
3
4134
102
32
Szawlis
Jaroslaw
0287
1515
021311
1515
021313
1515
02104
1515
500
8
-879
120
-41
6 LIGA
Białek
Joanna
Kluczkowski
Zbigniew
Kuczek
Adam
Lasak
Marcin
Nastiuk
Bartosz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Białek
Joanna
02810
1515
0268
1515
0299
1515
21151315
141513
412
7
-593
132
-39
Kluczkowski
Zbigniew
201515
810
201515
1413
201515
76
201515
1312
148
0
8120
83
37
Kuczek
Adam
201515
68
021413
1515
121589
121515
201515
128
325
4
1119
106
13
Lasak
Marcin
201515
99
0276
1515
21121515
1589
21151115
101514
236
4
2126
119
7
Nastiuk
Bartosz
12141513
151315
021312
1515
02128
1515
12101514
151115
502
8
-6126
144
-18