Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacki
Łukasz
Chojnacki
Maciej
Krawiec
Dawid
Nakonieczny
Radek
Załuski
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Łukasz
02911
1515
02712
1515
21141515
1597
126157
151215
413
7
-4111
133
-22
Chojnacki
Maciej
201515
911
12141510
15615
201515
22
2115715
12159
237
3
4136
96
40
Krawiec
Dawid
201515
712
2115615
141510
201515
1314
201515
1411
148
1
7126
110
16
Nakonieczny
Radek
121597
141515
0222
1515
021314
1515
2115815
81511
513
7
-4100
138
-38
Załuski
Rafał
21151215
6157
1212159
15715
021411
1515
1281511
15815
314
7
-3137
133
4
2 LIGA
Biela
Andrzej
Chojnacka
Dominika
Drzyzga
Marcin
Lewandowski
Michał
Marcinkowski
Medard
Renczyński
Wojtek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Biela
Andrzej
02107
1515
201515
1213
21151315
14159
201515
00
201515
1011
248
3
5150
114
36
Chojnacka
Dominika
201515
107
201515
1310
02514
1515
201515
00
12151212
121515
337
4
3148
112
36
Drzyzga
Marcin
021213
1515
021310
1515
021110
1515
201515
00
12151211
111515
513
8
-5137
131
6
Lewandowski
Michał
1214159
151315
201515
514
201515
1110
201515
00
201515
1213
149
2
7158
108
50
Marcinkowski
Medard
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150
Renczyński
Wojtek
021011
1515
21121515
151212
21111515
151211
021213
1515
201515
00
436
6
0159
137
22
3 LIGA
Janiaczyk
Damian
Kulawik
Andrzej
Nowak
Artur
Szemet
Jarosław
Szulc
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Janiaczyk
Damian
201515
1011
201515
1310
21121515
151010
201515
1410
148
1
7132
103
29
Kulawik
Andrzej
021011
1515
201515
714
021014
1515
12151413
111515
313
6
-3117
122
-5
Nowak
Artur
021310
1515
02714
1515
201515
108
02106
1515
512
6
-490
108
-18
Szemet
Jarosław
12151010
121515
201515
1014
02108
1515
0273
1515
413
6
-393
126
-33
Szulc
Piotr
021410
1515
21111515
151413
201515
106
201515
73
236
3
3125
98
27
4 LIGA
Majewski
Rafał
Mysłek
Katarzyna
Pierzchala
Jacek
Porada
Piotr
Puńko
Jacek
Sudoł
Andrzej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Majewski
Rafał
1261513
151315
21151215
131513
201515
812
201515
910
201515
138
249
3
6166
144
22
Mysłek
Katarzyna
21151315
61513
201515
113
21151115
13156
201515
1111
21131515
151111
1510
3
7187
141
46
Pierzchala
Jacek
12131513
151215
02113
1515
201515
68
02612
1515
021112
1515
513
8
-5126
146
-20
Porada
Piotr
02812
1515
1213156
151115
0268
1515
02138
1515
201515
118
613
8
-5119
150
-31
Puńko
Jacek
02910
1515
021111
1515
201515
612
201515
138
21151015
91512
336
5
1141
135
6
Sudoł
Andrzej
02138
1515
12151111
131515
201515
1112
02118
1515
1291512
151015
414
8
-4143
166
-23
5 LIGA
Berezowski
Piotr
Pycia
Tomasz
Szewioła
Dominik
Ściborski
Waldemar
Tracz
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Berezowski
Piotr
201515
914
201515
1010
201515
67
201515
513
148
0
8120
74
46
Pycia
Tomasz
02914
1515
21111515
151110
201515
1213
021211
1515
324
5
-1117
121
-4
Szewioła
Dominik
021010
1515
12151110
111515
1281514
151015
0277
1515
502
8
-6107
141
-34
Ściborski
Waldemar
0267
1515
021213
1515
21151015
81514
0276
1515
412
7
-591
127
-36
Tracz
Marek
02513
1515
201515
1211
201515
77
201515
76
236
2
4108
80
28
6 LIGA
Balcerzak
Grzegorz
Chudy
Przemysław
Kurcz
Tomasz
Marciniak
Paweł
Szemirej
Adrian
Tutak
Grzegorz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Balcerzak
Grzegorz
21141515
15812
021011
1515
201515
412
201515
104
201515
00
248
3
5155
95
60
Chudy
Przemysław
1215812
141515
201515
138
201515
1212
201515
512
201515
00
149
2
7155
106
49
Kurcz
Tomasz
201515
1011
02138
1515
2181515
151010
12151014
71515
201515
00
337
5
2158
123
35
Marciniak
Paweł
02412
1515
021212
1515
12151010
81515
201515
95
201515
00
425
6
-1135
112
23
Szemirej
Adrian
02104
1515
02512
1515
2171515
151014
0295
1515
201515
00
524
7
-3112
129
-17
Tutak
Grzegorz
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150
7 LIGA
Hładyn
Rafał
Kaczmarek
Przemysław
Kalinowski
Wojciech
Klose
Piotr
Konarski
Marek
Sokoleski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Hładyn
Rafał
02103
1515
201515
1312
1211157
151215
201515
1311
201515
1113
337
4
3136
145
-9
Kaczmarek
Przemysław
201515
103
201515
414
201515
76
201515
813
021114
1515
148
2
6145
95
50
Kalinowski
Wojciech
021312
1515
02414
1515
021312
1515
02812
1515
12101514
151215
601
10
-9127
162
-35
Klose
Piotr
21151215
11157
0276
1515
201515
1312
021011
1515
02118
1515
524
7
-3125
148
-23
Konarski
Marek
021311
1515
02813
1515
201515
812
201515
1011
02137
1515
424
6
-2125
131
-6
Sokoleski
Paweł
021113
1515
201515
1114
21151215
101514
201515
118
201515
137
248
3
5156
133
23
8 LIGA
Bukowska
Katarzyna
Fedorowicz
Bartłomiej
Jodłowski
Tadeusz
Majewski
Krzysztof
Olchawa
Sławomir
Tomala
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bukowska
Katarzyna
201515
1111
201515
1113
201515
117
1215137
121515
126156
151415
338
4
4152
150
2
Fedorowicz
Bartłomiej
021111
1515
1215107
111515
201515
1411
1215105
41515
021310
1515
614
8
-4137
160
-23
Jodłowski
Tadeusz
021113
1515
21111515
15107
021314
1515
2115815
61513
021013
1515
424
8
-4153
156
-3
Majewski
Krzysztof
02117
1515
021411
1515
201515
1314
12151414
101515
12151014
101515
514
8
-4155
167
-12
Olchawa
Sławomir
21121515
15137
2141515
15105
1261513
15815
21101515
151414
201515
126
249
5
4180
164
16
Tomala
Łukasz
21151415
6156
201515
1310
201515
1013
21101515
151014
02126
1515
148
4
4162
142
20
9 LIGA
Habrych
Dariusz
Paździor
Szymon
Skuza
Rafał
Szawlis
Jaroslaw
Szaynok
Maciej
Zając
Robert
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Habrych
Dariusz
2181515
15136
021413
1515
1214157
15715
021014
1515
2115815
81514
525
8
-3163
168
-5
Paździor
Szymon
1215136
81515
12131513
151315
1212158
151115
1215314
121515
201515
1413
616
8
-2172
191
-19
Skuza
Rafał
201515
1413
21151315
131513
02512
1515
021014
1515
21101515
15149
336
6
0154
166
-12
Szawlis
Jaroslaw
2115715
14157
21151115
12158
201515
512
201515
126
02812
1515
148
4
4158
136
22
Szaynok
Maciej
201515
1014
21121515
15314
201515
1014
02126
1515
021012
1515
236
5
1142
140
2
Zając
Robert
1281514
15815
021413
1515
1215149
101515
201515
812
201515
1012
426
6
0162
150
12
10 LIGA
Dombka
Rafał
Kaczor
Mariusz
Łopusiewicz
Janusz
Puzio
Agnieszka
Ziółkowski
Sławomir
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dombka
Rafał
21151215
11159
21121515
151214
021210
1515
02612
1515
424
6
-2124
136
-12
Kaczor
Mariusz
1211159
151215
0278
1515
021411
1515
02612
1515
501
8
-793
132
-39
Łopusiewicz
Janusz
12151214
121515
201515
78
21151015
111512
121549
81515
226
5
1139
133
6
Puzio
Agnieszka
201515
1210
201515
1411
12111512
151015
02913
1515
325
4
1120
117
3
Ziółkowski
Sławomir
201515
612
201515
612
2181515
1549
201515
913
148
1
7128
86
42
11 LIGA
Drapała
Robert
Krzyżanowski
Jakub
Kujawa
Ewa
Nowak
Kuba
Pigulak
Wojciech
Sarapata
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Drapała
Robert
2181515
151312
201515
1313
0268
1515
201515
00
12151412
111515
337
5
2153
137
16
Krzyżanowski
Jakub
12151312
81515
21141515
15139
02106
1515
201515
00
021212
1515
425
7
-2154
135
19
Kujawa
Ewa
021313
1515
1215139
141515
021212
1515
201515
00
1261512
151315
514
8
-4150
147
3
Nowak
Kuba
201515
68
201515
106
201515
1212
201515
00
201515
1412
1510
0
10150
80
70
Pigulak
Wojciech
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150
Sarapata
Rafał
21111515
151412
201515
1212
21151315
61512
021412
1515
201515
00
248
4
4170
128
42
12 LIGA
Górny
Bartłomiej
Panuś
Marcin
Skrzek
Jarosław
Sudoł
Witold
Szydłowski
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Górny
Bartłomiej
201515
145
201515
1010
201515
104
201515
135
148
0
8120
71
49
Panuś
Marcin
02145
1515
201515
86
201515
96
201515
611
236
2
4109
76
33
Skrzek
Jarosław
021010
1515
0286
1515
1213157
15515
021111
1515
501
8
-791
125
-34
Sudoł
Witold
02104
1515
0296
1515
2115515
13157
12151213
121515
413
7
-4104
137
-33
Szydłowski
Tomasz
02135
1515
02611
1515
201515
1111
21121515
151213
324
5
-1107
122
-15
13 LIGA
Czarnecki
Mariusz
Jamróz
Przemysław
Pucińska
Joanna
Szczepaniak
Dominik
Usiński
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Czarnecki
Mariusz
0249
1515
02810
1515
02811
1515
201515
86
512
6
-480
104
-24
Jamróz
Przemysław
201515
49
12151111
131515
1215611
71515
0274
1515
414
6
-2110
123
-13
Pucińska
Joanna
201515
810
21131515
151111
02710
1515
021314
1515
324
5
-1117
115
2
Szczepaniak
Dominik
201515
811
2171515
15611
201515
710
02136
1515
236
3
3116
98
18
Usiński
Rafał
0286
1515
201515
74
201515
1314
201515
136
136
2
4104
87
17