Wyniki ostatniej kolejki

Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Wnuk
Marcin
Chojnacki
Łukasz
Krawiec
Dawid
Chojnacki
Maciej
Kaczmarek
Przemysław
Mazur
Bartłomiej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Wnuk
Marcin
201515
612
201515
1213
21151115
6153
201515
811
201515
511
1510
1
9161
102
59 200
Chojnacki
Łukasz
02612
1515
12121513
151415
201515
1111
2151515
15127
201515
1012
237
5
2153
152
1 195,8
Krawiec
Dawid
021213
1515
21151415
121513
021214
1515
201515
117
201515
813
336
5
1155
139
16 191,5
Chojnacki
Maciej
126153
151115
021111
1515
201515
1214
2191515
15811
21151415
101512
437
6
1159
168
-9 187,3
Kaczmarek
Przemysław
02811
1515
1215127
51515
02117
1515
1215811
91515
201515
106
514
8
-4135
150
-15 183,1
Mazur
Bartłomiej
02511
1515
021012
1515
02813
1515
12101512
151415
02106
1515
601
10
-9112
164
-52 178,8
2 LIGA
Renczyński
Wojtek
Nakonieczny
Radek
Wierciński
Filip
Sroczyński
Tomasz
Bugno
Adam
Janiaczyk
Damian
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Renczyński
Wojtek
1291510
15915
12141512
151015
201515
913
201515
812
201515
00
138
4
4165
121
44 185,2
Nakonieczny
Radek
2115915
91510
111512
914
12111514
151215
2115815
12158
201515
104
238
5
3174
148
26 180,9
Wierciński
Filip
21151015
141512
11914
1512
12151011
91515
21111515
15137
2191515
151114
338
6
2179
182
-3 176,7
Sroczyński
Tomasz
02913
1515
21151215
111514
2191515
151011
02812
1515
201515
00
436
6
0153
136
17 172,5
Bugno
Adam
02812
1515
1212158
15815
1215137
111515
201515
812
201515
00
526
6
0150
129
21 168,2
Janiaczyk
Damian
0200
1515
02104
1515
12151114
91515
0200
1515
0200
1515
601
10
-954
159
-105 164
3 LIGA
Wierciński
Paweł
Biela
Andrzej
Dobrowolski
Adam
Mazur
Maciej
Dulski
Bartosz
Daroń
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Wierciński
Paweł
21101515
15108
21111515
1599
201515
49
201515
710
201515
1313
1510
2
8171
122
49 170,4
Biela
Andrzej
1215108
101515
201515
139
201515
1111
201515
107
201515
813
249
2
7153
122
31 166,1
Dobrowolski
Adam
121599
111515
02139
1515
201515
00
201515
1111
201515
1412
337
4
3145
119
26 161,9
Mazur
Maciej
0249
1515
021111
1515
0200
1515
201515
1012
21101515
151013
424
7
-3105
150
-45 157,6
Dulski
Bartosz
02710
1515
02107
1515
021111
1515
021012
1515
02146
1515
600
10
-1098
150
-52 149,2
Daroń
Adam
021313
1515
02813
1515
021412
1515
12151013
101515
201515
146
513
8
-5141
150
-9 76,7
4 LIGA
Froś
Adam
Nowak
Artur
Szemet
Jarosław
Pycia
Tomasz
Berezowski
Piotr
Łopusiewicz
Janusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Froś
Adam
201515
910
2161515
151012
201515
67
201515
1010
201515
1214
1510
1
9156
115
41 155,5
Nowak
Artur
02910
1515
201515
1014
201515
1012
21111515
151011
201515
912
248
3
5150
133
17 151,3
Szemet
Jarosław
12151012
61515
021014
1515
21111515
15117
201515
311
1215109
91515
326
7
-1166
152
14 147,1
Pycia
Tomasz
0267
1515
021012
1515
1215117
111515
21101515
15109
201515
1110
425
7
-2138
156
-18 142,8
Berezowski
Piotr
021010
1515
12151011
111515
02311
1515
1215109
101515
201515
1010
514
8
-4134
161
-27 138,6
Łopusiewicz
Janusz
021214
1515
02912
1515
2191515
15109
021110
1515
021010
1515
612
9
-7127
154
-27 134,4
5 LIGA
Pierzchala
Jacek
Porada
Piotr
Lis
Tomasz
Tracz
Marek
Górny
Bartłomiej
Chorążyczewski
Artur
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pierzchala
Jacek
21151415
8159
201515
78
201515
810
12111511
15615
201515
00
149
3
6171
101
70 140,7
Porada
Piotr
128159
151415
201515
98
21151215
91510
201515
610
201515
00
249
3
6164
111
53 136,5
Lis
Tomasz
0278
1515
0298
1515
201515
146
201515
87
201515
00
336
4
2122
95
27 132,2
Tracz
Marek
02810
1515
1291510
151215
02146
1515
21151115
141512
201515
00
425
7
-2143
143
0 128
Górny
Bartłomiej
2115615
111511
02610
1515
0287
1515
12141512
151115
201515
00
525
7
-2138
138
0 123,8
Chorążyczewski
Artur
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150
6 LIGA
Paluchniak
Maciej
Ściborski
Waldemar
Olchawa
Sławomir
Grzejszczak
Grzegorz
Łucki
Radosław
Cichy
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Paluchniak
Maciej
201515
146
201515
1014
2191515
15118
21111515
15149
21111515
151411
1510
3
7181
156
25 130,1
Ściborski
Waldemar
02146
1515
21111515
15126
21151215
101511
2191515
151211
21151415
51513
248
6
2186
170
16 125,9
Olchawa
Sławomir
021014
1515
1215126
111515
0299
1515
201515
611
201515
44
325
6
-1135
126
9 121,6
Grzejszczak
Grzegorz
1215118
91515
12101511
151215
201515
99
2191515
15109
021211
1515
426
7
-1162
163
-1 117,4
Łucki
Radosław
1215149
111515
12151211
91515
02611
1515
1215109
91515
201515
1414
515
8
-3157
177
-20 113,2
Cichy
Marcin
12151411
111515
1251513
151415
0244
1515
201515
1211
021414
1515
614
8
-4139
168
-29 108,9
7 LIGA
Nowak
Jakub
Gosztowtt
Olgierd
Linu
Stanley
Puzio
Agnieszka
Kaczor
Mariusz
Zaremba
Patryk
Waszkowski
Arkadiusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Nowak
Jakub
201515
1011
21151315
101510
201515
712
201515
1010
21151215
121510
201515
139
1612
2
10205
154
51 115,3
Gosztowtt
Olgierd
021011
1515
201515
813
201515
108
201515
58
201515
1313
201515
127
2510
2
8171
127
44 111,1
Linu
Stanley
12101510
151315
02813
1515
2115615
121512
201515
69
21111515
151212
1215118
81515
338
8
0197
204
-7 106,8
Puzio
Agnieszka
02712
1515
02108
1515
12121512
15615
201515
1213
21151115
91513
2191515
1599
437
8
-1186
191
-5 102,6
Kaczor
Mariusz
021010
1515
0258
1515
0269
1515
021213
1515
201515
1212
201515
811
524
8
-4133
163
-30 98,4
Zaremba
Patryk
12121510
151215
021313
1515
12151212
111515
1291513
151115
021212
1515
201515
98
615
10
-5193
201
-8 94,1
Waszkowski
Arkadiusz
02139
1515
02127
1515
2181515
15118
121599
91515
02811
1515
0298
1515
713
11
-8148
193
-45 89,9
8 LIGA
Sampras
Piter
Marciniak
Paweł
Usiński
Rafał
Świątek
Przemysław
Dembowska-gołąbek
Małgorzata
Jamróz
Przemysław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sampras
Piter
201515
148
201515
117
21111515
151414
21111515
151413
018
15
148
3
5150
140
10 96,2
Marciniak
Paweł
02148
1515
12111511
151315
201515
1314
2161515
15138
201515
1410
237
5
2155
160
-5 92
Usiński
Rafał
02117
1515
21151315
111511
021112
1515
201515
119
2115915
9159
336
6
0153
150
3 87,8
Świątek
Przemysław
12151414
111515
021314
1515
201515
1112
121588
111515
201515
78
426
6
0161
150
11 83,5
Dembowska-gołąbek
Małgorzata
12151413
111515
1215138
61515
02119
1515
21111515
1588
201515
78
526
7
-1169
153
16 79,3
Jamróz
Przemysław
1015
8
021410
1515
129159
15915
0278
1515
0278
1515
612
8
-6102
137
-35 75,1
9 LIGA
Dyrcz
Roman
Narbudowicz
Paweł
Paluchniak
Adam
Tarkowski
Adam
Szawlis
Jaroslaw
Trzepacz
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dyrcz
Roman
12111514
151415
201515
87
201515
74
21101515
151212
201515
85
149
3
6170
122
48 81,4
Narbudowicz
Paweł
21151415
111514
021413
1515
2181515
15812
201515
813
201515
811
248
4
4169
145
24 77,2
Paluchniak
Adam
0287
1515
201515
1413
2115615
12158
21151315
91510
21121515
1589
348
5
3166
158
8 72,9
Tarkowski
Adam
0274
1515
1215812
81515
1212158
15615
201515
66
201515
910
426
6
0141
135
6 68,7
Szawlis
Jaroslaw
12151212
101515
02813
1515
1291510
151315
0266
1515
21151315
8159
514
9
-5149
175
-26 64,5
Trzepacz
Marcin
0285
1515
02811
1515
121589
121515
02910
1515
128159
151315
602
10
-8115
175
-60 60,2
10 LIGA
Dzięgielewski
Wiesław
Styrkowiec
Piotr
Pucińska
Joanna
Turowski
Łukasz
Wroclaw
Jung Yeongyeop
Łęski
Wiesław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dzięgielewski
Wiesław
201515
128
201515
88
201515
88
201515
108
201515
00
1510
0
10150
70
80 66,6
Styrkowiec
Piotr
02128
1515
201515
1312
21141515
15813
201515
76
201515
00
248
3
5154
104
50 62,4
Pucińska
Joanna
0288
1515
021312
1515
201515
55
201515
136
201515
00
336
4
2131
89
42 58,1
Turowski
Łukasz
0288
1515
1215813
141515
0255
1515
21151015
61514
201515
00
425
7
-2132
139
-7 53,9
Wroclaw
Jung Yeongyeop
02108
1515
0276
1515
02136
1515
1261514
151015
201515
00
513
8
-5115
130
-15 49,6
Łęski
Wiesław
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
600
10
-100
150
-150
11 LIGA
Lasak
Marcin
Przybylski
Sławomir
Tumidajewicz
Jan
Nastiuk
Bartosz
Stelmaszuk
Maciej
Szydłowski
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Lasak
Marcin
2191515
151414
21121515
15412
201515
107
201515
118
201515
1113
1510
2
8171
134
37 56
Przybylski
Sławomir
12151414
91515
201515
83
201515
88
201515
813
201515
94
249
2
7163
100
63 51,8
Tumidajewicz
Jan
1215412
121515
0283
1515
21151215
10158
21141515
1598
201515
1012
337
6
1158
159
-1 47,5
Nastiuk
Bartosz
02107
1515
0288
1515
1210158
151215
21121515
15214
201515
79
425
7
-2138
149
-11 43,3
Stelmaszuk
Maciej
02118
1515
02813
1515
121598
141515
1215214
121515
2115915
121511
514
9
-5142
184
-42 39,1
Szydłowski
Tomasz
021113
1515
0294
1515
021012
1515
0279
1515
12121511
15915
601
10
-9113
159
-46 34,8
12 LIGA
Korczyński
Andrzej
Latosi
Dariusz
Rudkowski
Jarosław
Zielinska
Marta
Babijczuk
Krzysztof
Chmurzyński
Kamil
Dzięgielewski
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Korczyński
Andrzej
201515
1311
201515
106
201515
46
201515
44
201515
00
201515
00
1612
0
12180
58
122 41,2
Latosi
Dariusz
021311
1515
201515
611
201515
68
201515
24
201515
00
201515
00
2510
2
8174
67
107 36,9
Rudkowski
Jarosław
02106
1515
02611
1515
201515
72
201515
62
201515
00
201515
00
348
4
4153
77
76 32,7
Zielinska
Marta
0246
1515
0268
1515
0272
1515
201515
55
201515
00
201515
00
436
6
0123
100
23 28,5
Babijczuk
Krzysztof
0244
1515
0224
1515
0262
1515
0255
1515
201515
00
201515
00
524
8
-492
120
-28 24,2
Chmurzyński
Kamil
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
201515
00
612
10
-830
150
-120 20
Dzięgielewski
Maciej
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
700
12
-120
180
-180