Regulamin

TERMIN: Kolejki rozgrywane są co tydzień/dwa lub trzy tygodnie w soboty o 13.

Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.

 

1.   Liga Uczelniana to cykl 11 kolejek.

2.   Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3.   ZGŁOSZENIA: na kolejkę ligową można dokonywać zawsze do czwartku poprzedzającej daną kolejkę do godz. 20:00 na 2 sposoby:

– mailowo na adres: ligauczelniana@hastalavista.pl podając w tytule nazwę wybieranej ligi oraz jej datę

(np. LIGA UCZELNIANA BADMINTONA 09.03.2019 r.).

W zgłoszeniu należy podać:

– imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez klub Hasta la Vista lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania.

Osoba nie deklarująca poziomu gry w mailu decyduje się na grę od podstawowej- ostatniej ligi. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.

Osoby zgłaszające się do kolejnej rundy rozgrywek ligowych w czasie trwania ligi ZOBOWIĄZANE są do sprawdzenia listy zgłoszeń po zakończeniu rundy rozgrywek i do ewentualnej korekty zgłoszenia:

X - zawodnik zgłoszony do najbliższej kolejki ligowej,

X tel/ X mail/ ? – zawodnik MUSI potwierdzić chęć udziału w rozgrywkach

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań będzie można dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek.

4.   WPISOWE:

– na daną kolejkę ligową wynosi: 25 zł, a dla posiadaczy kart Fitprofit, Multisport, OK Sytem minus 15 zł,

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie PRZED grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danej zawodniczki do tabeli wyników.

5.   W przypadku rezygnacji z gry danego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnik nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

Zawodnik rezygnując z udziału w rozgrywkach po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty wpisowego jeśli znajdzie na swoje miejsce zastępcę, który pokryje koszt swojego udziału w lidze. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającego grę w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi badmintona, ale powinien reprezentować poziom gry podobny do zawodnika, którego zastępuje.

6.   O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:

–  występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, a przegrany spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej,

–  dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,

– miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,

–  średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Ligi Uczelnianej,

–  występ w ostatniej kolejce – drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej

–  suma punktów z dotychczasowych kolejek.

7.   Każda grupa (5 lub 6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 – 3 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 7 zawodników. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi.

Jeśli w danej grupie brakuje zawodnika organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodnika, aby uzupełnić grupę.

8.   SYSTEM ROZGRYWEK: mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 6 zawodników, każdy z nich rozegra 5 meczów.

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i  zakończenia Ligii.

9.   PRZEPISY: zgonie z Polskim Związkiem Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.

W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10.   LOTKI: organizator NIE zapewnia lotek.

Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi.

W przypadku zgłoszenia przez zawodnika chęci gry lotką piórową, zawodnik to zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku.

Przeciwnik zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

11.   SĘDZIOWIE: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy.

Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.

12.   Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczone do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwniczki nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 15:0, 15:0.

tabela- ilość mecżów

 

 

 

 

 

 

 

Proponowana kolejność meczów w grupach.

HARMONOGRAM: danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie TUTAJ,  najpóźniej wieczorem w czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową.

13.   Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu Ligi Uczelnianej według TABELI. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

14.   Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez:

– porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica),

– porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica),

– ilość tylko wygranych setów,

– ilość tylko wygranych punktów i dopiero na końcu brany jest pod uwagę

– bezpośredni pojedynek zawodników.

15.   Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodnik nie spełni tego warunku zostanie mu przyznana połowa przysługujących punktów.

16.   W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17.   Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika z przydziału po rozegranej kolejce lub ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

19.   Terminy rozgrywania kolejek Ligi Badmintona Student podane są w TERMINARZ.

20.   Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 8 najlepszych występów zawodników.

21.   Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:

–  po rozegraniu kolejek do czwartej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika,

–  po rozegraniu kolejek od piątej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jej dwóch najgorszych rezultatów

22.   Po rozegraniu ostatniej – 11 kolejki – 3 najlepszych zawodników całego sezonu ligowego zostanie uhonorowanych pucharami oraz nagrodami na uroczystej ceremonii kończącej sezon Ligi Uczelnianej. Nagrodzeni zostaną również zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

– nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy za rozegranie minimum 8 kolejek ligowych w danym sezonie ligowym,

– bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodnicy, którzy zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym,

– przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi ,obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.

Przy takiej samej sumie punktów w rankingu po zakończeniu sezonu ligowego o ostatecznym miejscu zawodnika decyduje organizator po analizie poszczególnych kolejek, w których dani zawodnicy brali udział.

23.   Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Uczelnianej wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie ich przez organizatora w internecie.

24.   Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

25.   Klub Hasta la Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi Uczelnianej. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

26.   Klub Hasta la Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

PROMOCJE LIGOWE

- Zawodnikom Ligi Badmintona Open, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon 2017/2018 obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona  w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00 (60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi  zaplanowanych na sezon). 

CENNIK:

30 zł/h (z 1 kartą Fitprofit, Multisport i Ok System minus 15 zł, z 2 kartami wynosi 0 zł)

Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

- Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe.

- Przyprowadź NOWEGO GRACZA na ligę i odbierz voucher*

Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 7 kolejek w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* na 1 godz wynajmu kortu u organizatora ligi.

Kim jest ligowiec? To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec? To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squasha, badmintona lub tenisa stołowego na 1H wraz z wypożyczeniem sprzętu, w terminie: pn-pt. w godz. 7-16 lub sob.- niedz. w godz. 8-23.

Organizator ligi: Marcin Panuś, tel: 537-021-177

mail: ligauczelniana@hastalavista.pl