Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Badmintonie

Zapraszamy na turnieje cyklu: Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Badmintonie,

które w tym roku będą odbywały się w Centrum Sportowym Hasta la Vista!

omw

Terminy rozgrywek:

1 runda: 14.04.2018

2 runda: 09.06.2018

3 runda: 14.07.2018

4 runda: 18.08.2018

5 runda: 29.09.2018

6 runda: 10.11.2018

Kategorie turnieju:

U-13 kobiety

U-13 mężczyźni

U-19 kobiety

U-19 mężczyźni

Open (każdy może wziąć udział)

Kobiety

40+

Regulamin rozgrywek:

Miejsce rozgrywek – Centrum Sportowe Hasta la Vista

Program rozgrywek – od godz. 9.00 gry w kategoriach U-13, U-19, od godz. 11.00 kategorie Open i 40+

Zgłoszenia do rozgrywek – do 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej, jeśli zawodnik zgłosi się po czasie, Sędzia nie ma obowiązku przyjąć jego zgłoszenia.

Turnieje rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Badmintona i regulamin Otwartych Mistrzostw Miasta Wrocławia 2017 r., gdzie Sędzia Główny turnieju jest osobą decyzyjną w sprawach spornych.

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia przy zapisie do turnieju – dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

Mecz rozgrywany jest do 2 (dwóch) wygranych setów we wszystkich kategoriach wiekowych (2:0, 2:1) do 15 punktów, gdzie 15-sty punkt jest puntem kończącym każdy set – bez przedłużania i bez konieczności dwupunktowej przewagi.

Gra powinna być ciągła od pierwszego serwisu do zakończenia meczu. Przerwa między setami (2 i 3) – nie może przekroczyć 90 sek.

Turnieje rozgrywane są tylko w grach pojedynczych – singiel kobiet i singiel mężczyzn.

Kategoria odbywa się, jeśli zgłosi się do niej co najmniej 4 zawodników.

Turnieje w roku 2018 r. są turniejami otwartymi.

Rozstawiani są zawodnicy wg rankingu aktualnego sezonu rozgrywek (roku).

Rozstawienie w pierwszej rundzie w danym roku jest na podstawie ostatecznego rankingu poprzedniego sezonu rozgrywek.

Turnieje są punktowane. Zawodnik może startować w 6 turniejach, jednak do ostatecznego rankingu wybiera się 4 najlepsze wyniki uzyskanych w roku 2018.

W przypadku równej ilości punktów – o wyższym miejscu decyduje :

- I – wybiera się najlepsze i najkorzystniejsze wyniki z 4 turniejów,

- II – większą ilość startów (udział w turniejach),

- III – większa liczba zdobytych punktów z wszystkich turniejów w jakich startował,

- IV – wynik bezpośredniego pojedynku.

Po ostatnim turnieju następuje ceremonia nagrodzenia najlepszych zawodników cyklu turniejów.

Nagrody:

I miejsce – „Mistrz Wrocławia” puchar + medal ,

II miejsce – „I v-ce mistrz Wrocławia” puchar + medal ,

III miejsce – „II v-ce mistrz Wrocławia” + puchar + medal .

Punktacja w turniejach:

- I miejsce – 10 punktów,

- II miejsce – 8 punktów,

- III miejsce – 6 punktów,

- IV miejsce – 5 punktów,

- V – VIII miejsce – 3 punktów,

- od IX miejsca po – 1 punktów.

Turniej odbywa się systemem „do dwóch przegranych”, przegrywający trafia do grupy uczestników mających już po jednej porażce i dalej ma prawo gry, dopóki nie przegra po raz drugi, aż do finału, w którym o 1 miejsce gra uczestnik bez porażki z uczestnikiem z jedną porażką. W tym systemie obowiązuje losowanie pucharowe.

Zawodnicy przegrywający dane spotkanie sędziują kolejne na danym korcie.

Rozstawienie zawodników w 1 turnieju w roku odbywa się na podstawie rankingu z poprzedniego cyklu rozgrywek. Organizator może przyznać zawodnikowi dziką kartę, jeśli uzna, że jego poziom gry wymaga rozstawienia. Podczas jednego turnieju możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 dzikich kart.

Lotki – uczestnicy posiadają własne lotki. Obowiązuje ranking lotek wg aktualnego regulaminu PZBad. Organizator nie zapewnia lotek.

Protesty składać można na ręce Sędziego Głównego – protest musi być złożony na piśmie, podpisany i opłata wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) – z przeznaczeniem na zakup dodatkowych nagród rzeczowych dla zawodników, w wypadku nie uznania protestu.

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.

USTALENIA DODATKOWE:

Zawodnicy zgłaszający się do turnieju startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju.

Zawodnicy zobowiązani są do występowania w stroju sportowym, zmiennym obuwiu sportowym, posiadania własnego sprzętu sportowego.

Program turnieju i ilość rozgrywanych setów ustala Sędzia Główny. Spory rozstrzyga Sędzia Główny.

Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek – na system do 1 przegranej, jeśli ilość zawodników będzie zbyt duża, żeby rozegrać gry w planowanym czasie rozgrywek.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Informacje: turniejebadmintona@hastalavista.pl