Turniej Seniorów Badmintona Hasta la Vista Cup 2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

HASTA LA VISTA CUP 2018

1. CELE:
• popularyzacja badmintona
• integracja środowiska seniorów
• propagowanie aktywnego wypoczynku

2. ORGANIZATORZY:
Centrum Sportowe Hasta la Vista, ul Góralska 5, 53-610 Wrocław
www.hastalavista.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:
Małgorzata Janiaczyk
nr kontaktowy: 661-490-411
e-mail: m.janiaczyk@hastalavista.pl

3. TERMIN:
20-21.10.2018
Organizator postara się zorganizować turniej jednodniowy i zakończyć gry w sobotę 20.10.2018

4. MIEJSCE:
Hala Sportowa Centrum Sportowego Hasta la Vista
ul Góralska 5, 53-610 Wrocław
www.hastalavista.pl

Liczba boisk: 11

5. PROGRAM:
• sobota godz. 9:00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
• niedziela godz. 9:00 – ewentualne dokończenie gier

6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1992 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1987 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1938-1942
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1937

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;
f. kobiety mogą grać w trzech grach;
g. rozgrywane będą mecze o 3 miejsce.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika;
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
16.10.2018 (wtorek) godz. 22:00

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
18.10.2018 (czwartek) godz. 12:00

12. SĘDZIA GŁÓWNY:
Zbigniew Goldwasser, licencja nr #120LG, kontakt email: tech@sksm.pl

13. WYNIKI TURNIEJU:
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.

14. NAGRODY:
Za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach: medale
Nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora.
Podczas turnieju odbędzie się losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników turnieju.

15. ZAKWATEROWANIE:
Koszt przejazdu i pobytu zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

Proponowane noclegi:

Hostel DOM TURYSTYCZNY TRIO

http://triosolo.spanie.pl/

adres: ul. Trzemeska 4, Wrocław
Z hostelu na halę: na piechotę – 1 km (około 12 minut), samochodem – 1,5 km (około 5 minut)
Z hostelu do Wrocławskiego rynku: na piechotę 1,5 km (około 20 minut), samochodem – 2,5 km (około10 minut)

HOTEL NOVOTEL WROCŁAW CENTRUM

http://www.novotel.com/pl/hotel-A073-novotel-wroclaw-centrum/index.shtml

ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław
Z hotelu na halę: na piechotę – 2,6 km, samochodem – 3,5 km
Z hotelu do Wrocławskiego rynku: na piechotę 1,5 km, samochodem – 2,1 km

PARK HOTEL DIAMENT

http://www.hotelediament.pl/

ul. Muchoborska 10, Wrocław
Z hotelu na halę: na piechotę – 3 km, samochodem – 5,5 km
Z hotelu do Wrocławskiego rynku: na piechotę 5 km, samochodem – 6 km

16. WYŻYWIENIE:
Bezpłatny poczęstunek podczas trwania turnieju: kawa, herbata, ciastka i owoce, w godz. 11.00-13.00
Odpłatnie: możliwość zamówienia dowozu posiłku na halę.

17. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Po ceremonii zakończenia turnieju (od godz. 18:00 do 20.00) w jednej z sal CS Hasta la Vista będą przekąski i piwo dla zawodników.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Zbigniew Goldwasser

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
HASTA LA VISTA

20. UWAGI ORGANIZATORA:
Na miejscu w CS Hasta la Vista znajduje się sklep sportowy i serwis sprzętu Tytan.