IV MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

WYNIKI:  dostępne tutaj MDŚSM_2016

—————————————————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN

IV MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA

SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE O PUCHAR
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU

WROCŁAW 18.11.2016 roku

1.Organizator: Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

2 .Cel:

- promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych;

- promocja badmintona w środowisku lokalnym;

- promocja badmintona w województwie dolnośląskim,

- wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska Służb Mundurowych na rok 2016 rok.

3. Termin zawodów: 18.11.2016 roku / PIĄTEK/

4. Miejsce zawodów: Centrum Sportowe Hasta La Vista ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław

5. Program zawodów:

18.11.2016 r. (piątek)

- godz. 8.45 – odprawa techniczna; otwarcie mistrzostw;

- godz. 9.00 – rozpoczęcie gier;

UWAGA: Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!!

6. Kategorie wiekowe :

- gry pojedyncze :

I. kat. kobiet;

II. kat. do 40 lat- mężczyźni;

III. kat. powyżej 40 lat- mężczyźni.

IV . kat. debel – open;

V . kat. mikst – open;

(ilość kategorii jest uzależniony od liczby zgłoszeń, zawodnik może wystartować max.
w dwóch kategoriach )

7. System rozgrywek:

- grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i podwójnej;

O zwycięstwie decydują 2 wygrane sety do 15 pkt. W przypadku gdy wynik po dwóch setach będzie równy 1:1, zawodnicy rozgrywają trzeci, decydujący set do 15 punktów. Przy stanie 14:14 rozgrywamy pojedynek do punktu przewagi.

- pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.

8. Warunki uczestnictwa:

- pracownicy legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi

zatrudnienie w służbach mundurowych lub legitymacją emeryta

- posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakietka);

- koszt uczestnictwa (wpisowe) – 45 zł na konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego pl. Muzealny 16,PKO BP o/Wrocław
87 1440 1156 0000 0000 1172 5748 Tytułem:

Nazwisko i imię, opłata startowa – turniej badmintona

9. Nagrody:

Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III

10. Zgłoszenia :

- do dnia 10.11.2016 roku;

- zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, rok urodzenia, rodzaj gry i kategorię wiekową , numer telefonu oraz nazwę jednostki;

- zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: piotr.laszkiewicz@op.pl 

UWAGA !!! Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

11. Sędzia główny: Leszek Rorat

13. Postanowienia końcowe:

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZBad dostępne na stronie www.badminton.com.pl.

- lotki do gry Victor 2000 (niebieskie) zapewnia organizator;

- w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje

sędzia główny w porozumieniu z organizatorem;

- zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując

stosowne oświadczenie;

-uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;

-za wpisowe możliwość wysławienia faktury

16. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

podinsp. Piotr Łaszkiewicz- tel. 509919771

podinsp. Szymon Fiedorow – tel. 603771775

Lista zgłoszeń:

 MDŚSM_2016