V Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych

Wyniki: TUTAJ

 

REGULAMIN

V MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA

SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE
O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO DOLNOŚLĄSKIEGO REGIONU IPA

WROCŁAW 10.11.2017 roku

1.Organizator: IPA – Sekcja Polska Region Dolny Śląsk i Region Wrocław

2 .Cel:

- promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych;

- promocja badmintona w środowisku lokalnym;

- promocja badmintona w województwie dolnośląskim,

- wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska Służb Mundurowych na rok 2017 rok.

3. Termin zawodów: 10.11.2017 roku / PIĄTEK/

4. Miejsce zawodów: Centrum Sportowe Hasta La Vista ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław

5. Program zawodów:

10.11.2017 r. (piątek)

- godz. 8.45 – odprawa techniczna; otwarcie mistrzostw;

- godz. 9.00 – rozpoczęcie gier;

UWAGA: Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!!

6. Kategorie gier :

- gry pojedyncze :

I. kat. – singiel kobiet OPEN;

II. kat. – singiel mężczyzn do 40 lat

III. kat. – singiel mężczyzn powyżej 40 la

- gry podwójne:

IV . kat. – debel – OPEN;

V . kat. – mikst – OPEN;

(ilość kategorii jest uzależniona od liczby zgłoszeń, zawodnik może wystartować max.
w dwóch kategoriach )

7. System rozgrywek:

- grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i podwójnej;

O zwycięstwie decydują 2 wygrane sety do 15 pkt. W przypadku gdy wynik po dwóch setach będzie równy 1:1, zawodnicy rozgrywają trzeci, decydujący set do 15 punktów. Przy stanie 14:14 – punkt 15 jest punktem kończącym seta.

- pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.

8. Warunki uczestnictwa:

- pracownicy legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi

zatrudnienie w służbach mundurowych lub legitymacją emeryta

- posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakietka);

- koszt uczestnictwa (wpisowe) – 50 zł (do dnia 08.11.2017 – ŚRODA) na konto:

IPA – Sekcja Polska Region we Wrocławiu Ul. Podwale 31-33; 50-035 Wrocław
BGŻ BNP PRIBAS – 52 1600 1462 1838 9997 9000 0001

Tytułem:

Nazwisko i imię, opłata startowa – turniej badmintona

9. Nagrody:

Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I – III

10. Zgłoszenia :

- do dnia 05.11.2017 roku;

- zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, rok urodzenia, rodzaj gry i kategorię wiekową , numer telefonu oraz nazwę jednostki;

- zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: lukasnowakowskiii@gmail.com

UWAGA !!! Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

11. Sędzia główny: Emilia Goldwasser (licencja sędziowska nr 159)

13. Postanowienia końcowe:

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZBad dostępne na stronie www.badminton.com.pl.

- podczas turnieju obowiązuje kolejność lotek PZBad, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia chęci gry lotką piórową przeciwnikowi – zawodnik zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku.

- lotki do gry Victor 2000 (niebieskie) zapewnia organizator;

- w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje

sędzia główny w porozumieniu z organizatorem;

- zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując

stosowne oświadczenie;

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;

- Zawodnicy biorący udział w Turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz ewentualne zamieszczanie przez organizatora zdjęć na portalu www.wroclaw.pl

- za wpisowe możliwość wysławienia faktury

- organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek

16. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

Łukasz Nowakowski – tel. 603 768 168