Regulamin

1. Liga Squasha Junior letni 2017 to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w niedziele od godz. 10:00. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z zawodnik zostaje przydzielony do jednej z  grup (lig) uwzględniając jego poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 8, przy). W przypadku pierwszej kolejki zawodnicy są przydzielani do lig na podstawie kategorii wiekowych lub na podstawie ranking z poprzedniego cyklu ligowego. W Lidze Squasha Junior mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki w wieku od 5 do 19 lat.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszeniado kolejki ligowej dokonuje rodzic zawodnika. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą rodzica na udział dziecka w rozgrywkach ligowych. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu zawodnika i rodzica oraz datę urodzenia zawodnika. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego daną kolejkę ligową do godziny 20.00.

4. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 10 zł.

5. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnikaz udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę . Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

6. Zawodnik rezygnująca z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłat za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha –miejsca 1,2 awansują do ligi wyżej, dwa ostatnie miejsca spadają do ligi niżej

– Dzika karta organizatora

- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych (gdy rozegrał tylko jedną kolejkę to punkty z tej kolejki uwzględnia się w rozstawieniu)

– Występ w ostatniej kolejce

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

8. Każda grupa (5 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,6,7 lub 8 zawodniczek.

9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnik otrzymują punkty do Ogólnego Rankingu Ligi według zasad opisanych w zakładce „punktacja”. Z ogólnego rankingu ligi zostaną ponadto wyłonione rankingi w poszczególnych kategoriach wiekowych: U9, U11, U13, BU15, GU15, U17. Warunkiem utworzenia osobnej kategorii jest uczestnictwo w cyklu ligowym minimum 5 zawodników w danej kategorii wiekowej.

10. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi ona wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

11. Pierwsi dwaj zawodnicy w grupie mają zagwarantowany awans do grupy wyższej; a dwaj ostatni spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek.

12. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek, na podstawie jego wiedzy o umiejętnościach danego zawodnika.

13. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie zimowym 2016/2017  są podane w zakładce „Terminarz”.

14. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego bierze się pod uwagę 6 najlepszych występów danego zawodnika.

15. Po rozegraniu ostatniej – 9 kolejki –  29 stycznia 2017, najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon wiosenny Ligi Squasha Junior. Ceremonia kończąca odbędzie się dnia 18 czerwca 2017 r.

16. Puchary i nagrody w sezonie zimowym 2016/2017.

Na każdej kolejce ligowej owijkami lub innymi upominkami zostają uhonorowani zawodnicy, którzy wygrają poszczególne ligi.

Na ceremonii zakończenia medalami oraz nagrodami zostaną uhonorowani zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej kategorii wiekowej.

Przewidziane nagrody za progres umiejętności, uzasadniony znacznym skokiem pozycji w rankingu w ciągu trwania całego sezonu wiosennego 2016. O wyróżnieniu takiej osoby decyduje organizator ligi.

17. Sędziowanie. Starsi zawodnicy i zawodniczki sędziują sobie sami, a wynik meczu podają organizatorowi. W przypadku dzieci młodszych organizator wyznacza osobę, która posędziuje dany mecz oraz poda wynik organizatorowi.

18. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha Junior wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

19. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

20. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

21. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Squasha Junior udziela Magda Kamińska, tel. 660 782 517, e-mail: juniorzy@hastalavista.pl