Regulamin - Squash Wrocław, Badminton - Hasta la vista - Centrum Sportowe Squash Wrocław, Badminton – Hasta la vista – Centrum Sportowe

Regulamin

1. Liga Squasha Junior zimowy  2017/2018  to cykl 8 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w niedziele od godz. 17:00. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z zawodnik zostaje przydzielony do jednej z  grup (lig) uwzględniając jego poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 8, przy). W przypadku pierwszej kolejki zawodnicy są przydzielani do lig na podstawie kategorii wiekowych lub na podstawie ranking z poprzedniego cyklu ligowego. W Lidze Squasha Junior mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki w wieku od 5 do 19 lat.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszeniado kolejki ligowej dokonuje rodzic zawodnika. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą rodzica na udział dziecka w rozgrywkach ligowych. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu zawodnika i rodzica oraz datę urodzenia zawodnika. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego daną kolejkę ligową do godziny 20.00.

4. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 10 zł.

5. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnikaz udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę . Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

6. Zawodnik rezygnująca z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłat za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha –miejsca 1,2 awansują do ligi wyżej, dwa ostatnie miejsca spadają do ligi niżej

– Dzika karta organizatora

- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych (gdy rozegrał tylko jedną kolejkę to punkty z tej kolejki uwzględnia się w rozstawieniu)

– Występ w ostatniej kolejce

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

8. Każda grupa (5 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,6,7 lub 8 zawodniczek.

9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnik otrzymują punkty do Ogólnego Rankingu Ligi według zasad opisanych w zakładce „punktacja”. Z ogólnego rankingu ligi zostaną ponadto wyłonione rankingi w poszczególnych kategoriach wiekowych: U9, U11, U13, BU15, GU15, U17. Warunkiem utworzenia osobnej kategorii jest uczestnictwo w cyklu ligowym minimum 5 zawodników w danej kategorii wiekowej.

10. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi ona wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

11. Pierwsi dwaj zawodnicy w grupie mają zagwarantowany awans do grupy wyższej; a dwaj ostatni spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek.

12. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek, na podstawie jego wiedzy o umiejętnościach danego zawodnika.

13. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie letnim 2017  są podane w zakładce „Terminarz”.

14. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego bierze się pod uwagę 6 najlepszych występów danego zawodnika.

15. Po rozegraniu ostatniej – 8 kolejki –  21 stycznia 2018, najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon wiosenny Ligi Squasha Junior. Ceremonia kończąca odbędzie się dnia  21 stycznia 2018 r.

16. Puchary i nagrody w sezonie zimowym 2017.

Na każdej kolejce ligowej owijkami lub innymi upominkami zostają uhonorowani zawodnicy, którzy wygrają poszczególne ligi.

Na ceremonii zakończenia medalami oraz nagrodami zostaną uhonorowani zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej kategorii wiekowej.

Przewidziane nagrody za progres umiejętności, uzasadniony znacznym skokiem pozycji w rankingu w ciągu trwania całego sezonu zimowego 2017/2018. O wyróżnieniu takiej osoby decyduje organizator ligi.

17. Sędziowanie. Starsi zawodnicy i zawodniczki sędziują sobie sami, a wynik meczu podają organizatorowi. W przypadku dzieci młodszych organizator wyznacza osobę, która posędziuje dany mecz oraz poda wynik organizatorowi.

18. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha Junior wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

19. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

20. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

21. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Squasha Junior udziela Magda Kamińska, tel. 660 782 517, e-mail: juniorzy@hastalavista.pl