Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Badmintonie

Turniej już 12-13.11.2016 w Sobótce, pod Wrocławiem.


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNYp0lakat mds

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy przy SP2 w Sobótce ul. M.C-Skłodowskiej 19, 55-050 Sobótka. Zbigniew Goldwasser, tech@sksm,pl, tel. 606 245 170
2. Kategorie wiekowe i terminy:
Dzieci i młodzież 12.11.2016 (sobota) rozpoczęcie godz. 10:00
– gra pojedyncza U-11 (dzieci ur. do 2006 włącznie)
– gry pojedyncze i podwójne U-13 (dzieci ur. do 2004 włącznie)
– gry pojedyncze i podwójne U-15 (dzieci ur. do 2002 włącznie)
– gry pojedyncze i podwójne U-17 (dzieci ur. do 2000 włącznie)
– gry pojedyncze i podwójne U-19 (dzieci ur. do 1998 włącznie)
Dorośli 13.11.2016 (niedziela) rozpoczęcie godz. 9:30
– gry pojedyncze i podwójne OPEN
– gra pojedyncza K i M +30 (osoby urodzone przed 1987)
– gry pojedyncze i podwójne +40 (osoby urodzone przed 1977)
– gra pojedyncza OKAZYJNA +50 K+M (osoby urodzone przed 1967)
Kategoria otwiera się przy minimum 4 zgłoszeniach. Zawodnik może grać w maksymalnie w 3 rodzajach gier jednego dnia.
3. Sala turniejowa: Hala widowiskowo-sportowa Gimnazjum Gminnego w Sobótce ul. Świdnicka 20a. Liczba boisk 7 – maty.
4. System rozgrywek: grupowo-pucharowy. Przy liczbie zgłoszeń powyżej 14 uczestników w grze pojedynczej oraz 8 par w grze podwójnej obowiązuje system pucharowy. Gry zwykłe, trzy setowe, punktowane do 21. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek i punktowania.
5. Pula nagród: dyplomy, medale, nagrody losowane wśród wszystkich uczestników na zasadach tomboli. Lista nagród zostanie opublikowana w terminie późniejszym.
6. Zakwaterowanie: „Dom Pielgrzyma”, ul. Słoneczna 20, www.dompielgrzymasobotka.pl „Pod Jeleniem” ul. Rynek 8, www.pod-jeleniem.pl
7. Wyżywienie: w stołówce szkolnej na hali. Zamówienia przy zgłoszeniu.
8. Wpisowe: płatne na odprawie technicznej gotówką w wysokości:
– Dzieci do lat 13 – 10 zł za grę;
– Młodzież: 15 zł za grę od zawodnika;
– Dorośli: 20 zł za grę od zawodnika.
9. Zgłoszenia do gry: do organizatora do dnia 9.11.2016 (środa)
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych. Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju. Publikacja zgłoszeń i losowanie przez witrynę: www.tournamentsoftware.com
10. Sędzia główny: Emilia Goldwasser (licencja #195LP)
11. Uwagi końcowe:
a. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry. Zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrzów Dolnego Śląska.
b. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
d. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
e. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
f. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
h. Obowiązują przepisy gry oraz Regulamin Sportowy PZBad.
i. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzią główny w porozumieniu z organizatorem.