Wychowawcy

- Magdalena Mazij

– Ewelina Gabara

-Katarzyna Hawro

-Grażyna Chorążyczewska

-Paweł Onyśko