Punktacja

Zawodniczka, która wygrywa 1 ligę otrzymuje 100 pkt. do rankingu
Zawodniczka, która zajmuje ostatnie miejsce w ostatniej lidze otrzymuje 10 pkt.

Punkty za miejsce w każde miejsce w danej lidze przyznawane są proporcjonalnie – z tym, że zawodniczka wygrywający daną ligę (nie pierwszą) otrzymuje średnią punktów z miejsca drugiego i trzeciego od końca ligi wyższej.

Różnica punktów między zawodniczkami w danej lidze (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób:

W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)]

Do obliczenia punktów za konkretne miejsce w danej lidze służy kalkulator punktów