Wyniki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Fulneczek
Adrian
Kleczyński
Marcin
Kozłowski
Łukasz
Popiołek
Piotr
Przybysz
Grzegorz
Rogalski
Mikołaj
Świąder
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Fulneczek
Adrian
201111
56
201113
411
201111
96
201717
1515
0256
1111
0251
1111
248
4
4119
115
4
Kleczyński
Marcin
0256
1111
0202
1111
0205
1111
700
6
-618
66
-48
Kozłowski
Łukasz
02411
1113
0247
1111
500
4
-426
46
-20
Popiołek
Piotr
0296
1111
0260
1111
600
4
-421
44
-23
Przybysz
Grzegorz
021515
1717
201211
107
21111111
1398
424
3
186
81
5
Rogalski
Mikołaj
201111
56
201111
02
201111
47
201111
60
02107
1211
148
2
6105
53
52
Świąder
Michał
201111
51
201111
05
121398
111111
325
2
374
44
30
1 LIGA
Kosior
Paweł
Olkuski
Sławomir
Ossowski
Arkadiusz
Płaczek
Maciej
Watral
Jakub
Zakręta
Wojciech
Zierkiewicz
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kosior
Paweł
02712
1114
0228
1111
201111
75
0289
1111
201112
310
524
6
-291
94
-3
Olkuski
Sławomir
201114
712
201111
68
121195
81111
201111
47
137
2
594
74
20
Ossowski
Arkadiusz
201111
28
2161111
1175
1211510
51112
201111
82
237
3
498
71
27
Płaczek
Maciej
0275
1111
0268
1111
0299
1111
21151011
13128
612
7
-580
99
-19
Watral
Jakub
2181111
1195
121175
61111
2111911
6118
425
4
184
78
6
Zakręta
Wojciech
201111
89
2151112
11510
201111
99
126118
11911
337
3
497
92
5
Zierkiewicz
Piotr
02310
1112
0247
1111
0282
1111
1213128
151011
701
8
-767
103
-36
2 LIGA
Burak
Michał
Michałkowski
Łukasz
Ostańkowicz
Maciej
Owcarz
Kasia
Rejczak
Damian
Rewaj
Radosław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Burak
Michał
129127
111011
2111711
8115
201111
00
2111611
7115
201111
85
249
4
5129
92
37
Michałkowski
Łukasz
21111011
9127
201411
126
201111
00
2161111
1196
148
2
6107
72
35
Ostańkowicz
Maciej
128115
11711
02126
1411
201111
00
0273
1111
02911
1113
513
8
-594
100
-6
Owcarz
Kasia
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
600
10
-100
110
-110
Rejczak
Damian
127115
11611
121196
61111
201111
73
201111
00
2191112
11710
338
5
3125
94
31
Rewaj
Radosław
0285
1111
201113
911
201111
00
1211710
91112
425
4
187
74
13
3 LIGA
Kałędkiewicz
Tomasz
Kolasa
Bartosz
Lewacki
Marcin
Lubryka
Dawid
Waniak
Zenon
Wąsowski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kałędkiewicz
Tomasz
201111
65
1210118
12611
2181111
1196
121177
61111
02813
1115
426
7
-1127
120
7
Kolasa
Bartosz
0265
1111
201111
85
0275
1111
0266
1111
126117
11911
613
8
-581
110
-29
Lewacki
Marcin
2112611
10118
0285
1111
0277
1111
1251110
11812
121195
81111
514
9
-5107
134
-27
Lubryka
Dawid
121196
81111
201111
75
201111
77
0295
1111
201112
610
337
4
3107
94
13
Waniak
Zenon
2161111
1177
201111
66
2111812
51110
201111
95
1211107
91211
149
4
5131
109
22
Wąsowski
Paweł
201115
813
2111911
6117
2181111
1195
02610
1112
2191211
11107
248
5
3135
121
14
4 LIGA
Antonik
Adam
Biłas
Łukasz
Gabuza
Anatolii
Hanaj
Damian
Janik
Daniel
Kotula
Maciej
Rzeszotek
Grzegorz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Antonik
Adam
0267
1111
0299
1111
125126
111011
0234
1111
02146
1611
02107
1211
701
12
-1198
148
-50
Biłas
Łukasz
201111
67
0267
1111
201114
612
0295
1111
121165
71111
2112211
10115
437
7
0121
130
-9
Gabuza
Anatolii
201111
99
201111
67
201111
67
0237
1111
2114911
12118
2181111
1122
2510
4
6140
112
28
Hanaj
Damian
21111011
5126
02612
1114
0267
1111
2111511
4113
02812
1114
2151111
1185
536
9
-3137
137
0
Janik
Daniel
201111
34
201111
95
201111
37
124113
11511
2111811
6118
201111
57
1511
3
8136
95
41
Kotula
Maciej
201611
146
2171111
1165
1212118
14911
201114
812
126118
11811
0200
1111
338
7
1137
148
-11
Rzeszotek
Grzegorz
201211
107
1210115
12211
121122
81111
121185
51111
0257
1111
201111
00
627
8
-1122
121
1
5 LIGA
Burak
Aleksandra
Bzdęga
Piotr
Chabowski
Rafał
Kondraciuk
Marcin
Słociński
Michał
Twardy
Bartosz
Waniak
Kacper
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Burak
Aleksandra
201111
00
2171111
1167
0296
1111
125116
11911
0298
1111
201111
91
537
7
0127
109
18
Bzdęga
Piotr
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
700
12
-120
132
-132
Chabowski
Rafał
121167
71111
201111
00
21111013
71211
128118
11511
02811
1113
201111
62
438
7
1148
118
30
Kondraciuk
Marcin
201111
96
201111
00
1271211
111013
2161111
1198
02811
1113
201111
77
349
5
4143
115
28
Słociński
Michał
2111911
5116
201111
00
2111511
8118
121198
61111
201111
76
201111
56
2511
4
7152
101
51
Twardy
Bartosz
201111
98
201111
00
201113
811
201113
811
0276
1111
201111
01
1510
2
8127
78
49
Waniak
Kacper
0291
1111
201111
00
0262
1111
0277
1111
0256
1111
0201
1111
612
10
-866
110
-44
6 LIGA
Burak
Julia
Janik
Konrad
Krasicki
Robert
Pajączkowski
Filip
Pieprzak
Krzysztof
Proczkowski
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Burak
Julia
0273
1111
2111611
9117
2111811
4118
2111211
9117
2111912
91110
248
6
2124
129
-5
Janik
Konrad
201111
73
201111
76
21101111
1277
201111
79
201111
55
1510
1
9120
75
45
Krasicki
Robert
129117
11611
0276
1111
0286
1111
02812
1114
201111
69
513
8
-596
112
-16
Pajączkowski
Filip
124118
11811
121277
101111
201111
86
1211912
71114
12111211
71413
416
8
-2137
142
-5
Pieprzak
Krzysztof
129117
11211
0279
1111
201114
812
2171114
11912
201111
66
337
5
2122
110
12
Proczkowski
Tomasz
1291110
11912
0255
1111
0269
1111
2171413
111211
0266
1111
613
9
-6101
132
-31
7 LIGA
Czapski
Mariusz
Knuth
Grzegorz
Konopka
Maciej
Sobiński
Mieczysław
Szczepański
Krzysztof
Szumyło
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Czapski
Mariusz
02106
1211
0279
1111
201111
74
121178
81111
128127
111011
514
8
-4107
118
-11
Knuth
Grzegorz
201211
106
129116
11411
201111
68
2111811
8114
121148
41111
238
5
3124
105
19
Konopka
Maciej
201111
79
2111411
9116
0299
1111
201111
87
0297
1111
336
5
1104
101
3
Sobiński
Mieczysław
0274
1111
0268
1111
201111
99
0269
1111
0258
1111
612
8
-675
106
-31
Szczepański
Krzysztof
2181111
1178
128114
11811
0287
1111
201111
69
02107
1211
425
7
-2107
116
-9
Szumyło
Łukasz
21111011
8127
2141111
1148
201111
97
201111
58
201211
107
1510
2
8125
96
29
8 LIGA
Brożek
Radosław
Gratka
Jacek
Inforowicz
Tomasz
Piotrowski
Tomasz
Pióro
Piotr
Safwan
Alnaib
Ziółkowski
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Brożek
Radosław
128118
11811
2161111
1143
2111811
7119
201111
66
201111
65
2191112
11610
1511
5
6161
125
36
Gratka
Jacek
2111811
8118
121335
111111
0277
1111
2111713
81111
201111
36
2161111
1196
349
7
2146
147
-1
Inforowicz
Tomasz
121143
61111
21111111
1335
0279
1111
0267
1111
201411
123
0244
1111
625
9
-4113
130
-17
Piotrowski
Tomasz
127119
11811
201111
77
201111
79
21111011
7129
201111
57
1211107
51211
2410
5
5153
128
25
Pióro
Piotr
0266
1111
1281111
11713
201111
67
127129
111011
201111
66
201111
69
438
6
2136
125
11
Safwan
Alnaib
0265
1111
0236
1111
02123
1411
0257
1111
0266
1111
0275
1111
700
12
-1271
135
-64
Ziółkowski
Piotr
1211610
91112
121196
61111
201111
44
2151211
11107
0269
1111
201111
75
538
7
1140
130
10
9 LIGA
Ficner
Filip
Kusnierczyk
Sylwester
Mazur
Radosław
Panek
Mateusz
Stępień
Mateusz
Świderski
Krzysztof
Waszkiewicz
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Ficner
Filip
1211109
31211
2111911
6116
201111
92
201112
910
201112
310
0236
1111
349
5
4138
114
24
Kusnierczyk
Sylwester
2131211
11109
2161111
1179
2111911
7119
2111611
8119
201111
57
128116
11811
2511
6
5160
154
6
Mazur
Radosław
126116
11911
121179
61111
02710
1112
2111811
8116
201112
810
02109
1211
626
9
-3139
148
-9
Panek
Mateusz
0292
1111
127119
11911
201112
710
02713
1115
201111
73
125116
11611
526
8
-2125
134
-9
Stępień
Mateusz
02910
1112
128119
11611
128116
11811
201115
713
201114
712
2151111
1198
438
7
1150
148
2
Świderski
Krzysztof
02310
1112
0257
1111
02810
1112
0273
1111
02712
1114
121134
51111
701
12
-1190
142
-52
Waszkiewicz
Łukasz
201111
36
2111811
8116
201211
109
2111611
5116
121198
51111
2151111
1134
1511
5
6158
120
38
10 LIGA
Bryś
Artur
Czajka
Kamil
Herman
Bartosz
Januszko
Piotr
Kuś
Sławomir
Michalak
Maciej
Styś
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bryś
Artur
0222
1111
0276
1111
121152
41111
0285
1111
201111
49
02105
1211
613
10
-785
128
-43
Czajka
Kamil
201111
22
125115
11711
121154
91111
2191111
1146
201111
99
21101111
1259
2410
6
4148
129
19
Herman
Bartosz
201111
76
2111711
5115
2171111
1138
201111
76
201111
83
0268
1111
1510
4
6138
102
36
Januszko
Piotr
2141111
1152
2191111
1154
121138
71111
121197
61111
121138
31111
2141211
11108
539
9
0155
149
6
Kuś
Sławomir
201111
85
121146
91111
0276
1111
2161111
1197
201111
78
201111
99
349
5
4128
126
2
Michalak
Maciej
0249
1111
0299
1111
0283
1111
2131111
1138
0278
1111
1281110
11812
713
11
-8111
141
-30
Styś
Maciej
201211
105
121259
101111
201111
68
1211108
41211
0299
1111
2111812
81110
438
7
1149
139
10
11 LIGA
Cytryna
Paweł
Halik
Hubert
Kula
Wojciech
Madej
Marcin
Szymański
Wiktor
Zimna
Izabela
Zjawiony
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Cytryna
Paweł
201113
411
201111
97
201111
00
201111
92
201111
94
021010
1212
1510
2
8132
79
53
Halik
Hubert
02411
1113
2161511
11132
201111
00
2191111
1174
201111
76
201211
108
2510
4
6145
103
42
Kula
Wojciech
0297
1111
1211132
61511
201111
00
201111
44
121198
41111
201111
17
438
6
2136
96
40
Madej
Marcin
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
700
12
-120
132
-132
Szymański
Wiktor
0292
1111
121174
91111
0244
1111
201111
00
02107
1211
0278
1111
613
10
-795
120
-25
Zimna
Izabela
0294
1111
0276
1111
2141111
1198
201111
00
201211
107
12101112
12714
537
7
0130
122
8
Zjawiony
Michał
201212
1010
02108
1211
0217
1111
201111
00
201111
78
2112714
101112
348
5
3127
113
14
LIGA
Łukaszewicz
Cezary
Wójcik
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Łukaszewicz
Cezary


Wójcik
Maciej