Wyniki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Choma
Damian
Kozłowski
Łukasz
Owcarz
Kasia
Kleczyński
Marcin
Wasilewski
Jan
Płaczek
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Choma
Damian
201111
86
121175
71111
201111
87
201911
175
2111811
8118
149
3
6127
107
20 200
Kozłowski
Łukasz
0286
1111
201111
45
201111
76
201111
79
126119
11811
237
4
3106
90
16 196,6
Owcarz
Kasia
2171111
1175
0245
1111
0277
1111
2141111
1199
201411
125
336
6
0103
113
-10 193,3
Kleczyński
Marcin
0287
1111
0276
1111
201111
77
1211284
53011
201111
78
425
6
-1115
119
-4 189,9
Wasilewski
Jan
02175
1911
0279
1111
121199
41111
2153011
11284
201114
512
525
7
-2138
138
0 186,5
Płaczek
Maciej
128118
11811
2111811
6119
02125
1411
0278
1111
02512
1114
613
9
-6106
128
-22 183,2
1 LIGA
Nabzdyk
Tomasz
Ossowski
Arkadiusz
Chodorowski
Krzysztof
Więcław
Bartłomiej
Sztaba
Rafał
Maciejewski
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Nabzdyk
Tomasz
201111
65
201111
75
2111611
1116
201111
66
201111
53
1510
1
9116
61
55 188,2
Ossowski
Arkadiusz
0265
1111
2111712
71110
201211
109
121193
51111
201111
89
237
5
2109
113
-4 184,9
Chodorowski
Krzysztof
0275
1111
1271110
11712
201111
74
2111911
9118
2111712
81110
337
6
1123
120
3 181,5
Więcław
Bartłomiej
121116
11611
02109
1211
0274
1111
2111611
7115
2161112
11810
425
8
-3105
125
-20 178,1
Sztaba
Rafał
0266
1111
2151111
1193
129118
11911
127115
11611
121195
31111
515
9
-4115
129
-14 174,8
Maciejewski
Adam
0253
1111
0289
1111
1281110
11712
1211810
61112
2131111
1195
614
9
-5108
128
-20 171,4
2 LIGA
Rewaj
Radosław
Zierkiewicz
Piotr
Wallner
Jakub
Klimczak
Arkadiusz
Lenkov
Andrej
Bożek
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Rewaj
Radosław
125117
11911
2151111
1169
2151111
1199
201111
79
2111711
6113
149
5
4128
122
6 176,4
Zierkiewicz
Piotr
2111911
5117
0257
1111
2111711
5113
201113
911
2111411
7117
248
5
3122
109
13 173,1
Wallner
Jakub
121169
51111
201111
57
1291111
11613
201111
79
121154
51111
327
6
1121
112
9 169,7
Klimczak
Arkadiusz
121199
51111
125113
11711
2111613
91111
1261111
11513
201111
84
427
7
0128
128
0 166,4
Lenkov
Andrej
0279
1111
02911
1113
0279
1111
2111513
61111
2171111
1188
524
8
-4110
123
-13 163
Bożek
Tomasz
126113
11711
127117
11411
2151111
1154
0284
1111
121188
71111
615
9
-4111
126
-15 159,6
3 LIGA
Waniak
Zenon
Lubryka
Dawid
Stępień
Przemek
Rejczak
Damian
Suchocki
Tomasz
Woźniak
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Waniak
Zenon
2111811
8118
201111
77
121199
91111
201111
87
201111
99
149
3
6125
105
20 164,7
Lubryka
Dawid
128118
11811
121189
51111
2111711
9116
2161111
1187
201111
65
238
6
2134
120
14 161,3
Stępień
Przemek
0277
1111
2151111
1189
2112611
10112
1211620
41122
201111
66
337
6
1129
122
7 157,9
Rejczak
Damian
2191111
1199
129116
11711
1210112
12611
2161211
11107
2171116
11514
438
7
1143
145
-2 154,6
Suchocki
Tomasz
0287
1111
121187
61111
2141122
11620
1211107
61211
201111
57
526
7
-1128
128
0 151,2
Woźniak
Krzysztof
0299
1111
0265
1111
0266
1111
1211514
71116
0257
1111
601
10
-983
122
-39 147,9
4 LIGA
Olkuski
Sławomir
Wrobel
Mateusz
Łukaszewicz
Cezary
Kotula
Maciej
Kędzia
Maciej
Rzeszotek
Grzegorz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Olkuski
Sławomir
201111
56
2131111
1195
201211
103
201111
47
201112
310
1510
1
9115
73
42 152,9
Wrobel
Mateusz
0256
1111
201114
512
2113811
11117
2161111
1166
2111511
9113
248
5
3123
114
9 149,5
Łukaszewicz
Cezary
121195
31111
02512
1114
201112
710
2131111
1166
2111311
8113
337
6
1115
112
3 146,2
Kotula
Maciej
02103
1211
1211117
13811
02710
1112
201111
73
1211159
21711
414
8
-4116
118
-2 142,8
Kędzia
Maciej
0247
1111
121166
61111
121166
31111
0273
1111
201313
1111
514
8
-493
119
-26 139,4
Rzeszotek
Grzegorz
02310
1112
129113
11511
128113
11311
2121711
11159
021111
1313
614
9
-5110
136
-26 136,1
5 LIGA
Misiński
Maciej
Kędrzyński
Jerzy
Ostańkowicz
Maciej
Słociński
Michał
Kasperowicz
Bartosz
Dac
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Misiński
Maciej
201111
28
201111
08
201411
126
201111
48
201111
68
1510
0
10113
62
51 141,1
Kędrzyński
Jerzy
0228
1111
201111
98
2171111
1188
127117
11811
201111
79
237
5
2108
112
-4 137,8
Ostańkowicz
Maciej
0208
1111
0298
1111
2191111
1174
201111
76
201111
66
336
5
1100
91
9 134,4
Słociński
Michał
02126
1411
121188
71111
121174
91111
201111
77
2181111
1186
426
7
-1119
124
-5 131
Kasperowicz
Bartosz
0248
1111
2111811
7117
0276
1111
0277
1111
121169
41111
513
9
-695
117
-22 127,7
Dac
Paweł
0268
1111
0279
1111
0266
1111
121186
81111
2141111
1169
613
9
-693
122
-29 124,3
6 LIGA
Gierłachowski
Jakub
Lewacki
Marcin
Waniak
Igor
Rewiuk
Wojciech
Brożek
Radosław
Ziółkowski
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Gierłachowski
Jakub
1211712
61114
201112
610
0296
1111
201111
67
2112911
10119
137
5
2122
112
10 129,3
Lewacki
Marcin
2161114
11712
201211
108
02107
1211
2161111
1128
1211128
81411
237
6
1130
125
5 126
Waniak
Igor
02610
1112
02108
1211
2111912
61110
21121011
10121
2111611
4118
336
7
-1127
119
8 122,6
Rewiuk
Wojciech
201111
96
201211
107
1261110
11912
1211112
71114
121248
101111
427
6
1120
128
-8 119,3
Brożek
Radosław
0267
1111
121128
61111
1210121
121011
2171114
11112
201111
67
526
7
-1111
120
-9 115,9
Ziółkowski
Piotr
1210119
12911
2181411
11128
124118
11611
21101111
1248
0267
1111
626
8
-2131
137
-6 112,5
7 LIGA
Gurgul
Adam
Szczegielniak
Michał
Iwanowski
Mateusz
Tomaszewska
Sylwia
Mikrut
Daniel
Kurian
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Gurgul
Adam
2111911
9119
129119
11411
201111
68
2181111
1162
201111
77
149
4
5134
102
32 117,6
Szczegielniak
Michał
129119
11911
2111413
71111
2111211
8116
2191111
1199
21111011
7127
249
6
3144
140
4 114,2
Iwanowski
Mateusz
2111411
9119
1271111
11413
1211912
61114
201311
119
201111
79
338
5
3133
124
9 110,8
Tomaszewska
Sylwia
0268
1111
128116
11211
2161114
11912
201111
36
201111
96
437
5
2114
102
12 107,5
Mikrut
Daniel
121162
81111
121199
91111
02119
1311
0236
1111
201111
64
514
8
-499
117
-18 104,1
Kurian
Michał
0277
1111
127127
111011
0279
1111
0296
1111
0264
1111
601
10
-981
120
-39 100,7
8 LIGA
Winnik
Lukasz
Konopka
Maciej
Rohleder
Katarzyna
Miekus
Michal
Wilanowska
Basia
Czeczot
Łukasz
Sobiński
Mieczysław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Winnik
Lukasz
1211810
61112
201111
97
2116811
14114
201111
83
201111
99
201111
87
1511
3
8152
118
34 105,8
Konopka
Maciej
2161112
11810
1251311
111113
201116
614
2151111
1153
21111011
8127
201111
98
2511
5
6166
147
19 102,4
Rohleder
Katarzyna
0297
1111
21111113
51311
21111211
13106
201112
810
02610
1112
201111
84
348
6
2146
133
13 99,1
Miekus
Michal
1214114
16811
02614
1116
1213106
111211
02710
1112
201111
72
201111
00
426
8
-2139
128
11 95,7
Wilanowska
Basia
0283
1111
121153
51111
02810
1112
201112
710
201111
66
1211103
21211
526
8
-2117
126
-9 92,3
Czeczot
Łukasz
0299
1111
128127
111011
201112
610
0272
1111
0266
1111
2111811
8112
625
9
-4119
135
-16 89
Sobiński
Mieczysław
0287
1111
0298
1111
0284
1111
0200
1111
2121211
11103
128112
11811
713
11
-890
142
-52 85,6
9 LIGA
Panek
Mateusz
Bazan
Adam
Cytryna
Paweł
Czajka
Kamil
Kadecki
Maciej
Zimny
Jakub
Herman
Bartosz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Panek
Mateusz
2111311
8113
201111
67
2111811
4112
201113
911
201111
96
201111
87
1612
2
10145
102
43 90,7
Bazan
Adam
128113
11311
201111
29
0299
1111
2111811
8118
201111
85
201111
46
249
5
4136
108
28 87,3
Cytryna
Paweł
0267
1111
0229
1111
201311
117
21111011
8129
21111211
13106
2181111
1194
348
7
1144
144
0 83,9
Czajka
Kamil
124112
11811
201111
99
02117
1311
02710
1112
2181111
1199
201111
79
437
7
0126
140
-14 80,6
Kadecki
Maciej
02911
1113
128118
11811
128129
111011
201112
710
1211147
81611
2111711
7119
527
9
-2160
165
-5 77,2
Zimny
Jakub
0296
1111
0285
1111
1213106
111211
121199
81111
2181611
11147
201114
912
626
9
-3146
161
-15 73,8
Herman
Bartosz
0287
1111
0246
1111
121194
81111
0279
1111
127119
11711
02912
1114
702
12
-10113
150
-37 70,5
10 LIGA
Stelmaszuk
Maciej
Januszko
Piotr
Drwal
Jakub
Barylak
Wojciech
Rzeźnicki
Kamil
Styś
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Stelmaszuk
Maciej
1211910
51112
2111411
6114
2191211
11105
201111
99
201111
76
149
4
5132
106
26 75,5
Januszko
Piotr
2151112
11910
0287
1111
201111
78
201112
910
201111
99
248
3
5110
104
6 72,1
Drwal
Jakub
126114
11411
201111
87
0258
1111
2161111
1166
201111
66
337
5
2106
98
8 68,8
Barylak
Wojciech
1211105
91211
0278
1111
201111
58
12131210
111412
201111
58
426
6
0120
117
3 65,4
Rzeźnicki
Kamil
0299
1111
02910
1112
121166
61111
21111412
131210
201111
94
525
7
-2119
121
-2 62,1
Styś
Maciej
0276
1111
0299
1111
0266
1111
0258
1111
0294
1111
600
10
-1069
110
-41 58,7
11 LIGA
Agacki
Mateusz
Korpalski
Filip
Zjawiony
Michał
Ladżyński
Wojciech
Startek
Kamila
Sikorski
Bartek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Agacki
Mateusz
127117
11811
201111
23
2111711
6115
201111
67
201112
010
149
3
6121
80
41 63,7
Korpalski
Filip
2111811
7117
021013
1215
201111
34
201111
53
201111
88
248
3
5119
83
36 60,4
Zjawiony
Michał
0223
1111
201215
1013
1211711
61113
201111
76
201111
69
337
4
3105
103
2 57
Ladżyński
Wojciech
126115
11711
0234
1111
2161113
11711
201111
85
201111
33
437
5
2103
99
4 53,6
Startek
Kamila
0267
1111
0253
1111
0276
1111
0285
1111
201111
13
512
8
-669
92
-23 50,3
Sikorski
Bartek
02010
1112
0288
1111
0269
1111
0233
1111
0213
1111
600
10
-1051
111
-60 46,9
12 LIGA
Sobczak
Daniel
Kudla
Marcin
Grębski
Jakub
Paszkiewicz
Bartlomiej
Brzozowska
Ewa
Skrzypczak
Anna
Hanisz
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sobczak
Daniel
127117
11911
2121116
11714
2111511
4115
201111
64
201311
119
201311
114
1511
4
7151
128
23 52
Kudla
Marcin
2111911
7117
127139
111111
2181111
1195
2171113
11711
201113
511
201111
54
2511
5
6167
137
30 48,6
Grębski
Jakub
1211714
21116
21111111
7139
2181111
1189
21131111
1552
21111011
5127
201111
92
3511
6
5184
143
41 45,2
Paszkiewicz
Bartlomiej
124115
11511
121195
81111
121189
81111
2111811
6116
201115
413
2141111
1198
439
8
1155
155
0 41,9
Brzozowska
Ewa
0264
1111
1211711
71113
121552
131111
126116
11811
201111
25
201111
58
527
8
-1128
138
-10 38,5
Skrzypczak
Anna
02119
1311
02511
1113
125127
111011
02413
1115
0225
1111
201111
69
613
10
-7106
143
-37 35,1
Hanisz
Krzysztof
02114
1311
0254
1111
0292
1111
121198
41111
0258
1111
0269
1111
701
12
-1191
138
-47 31,8
13 LIGA
Majewski
Piotr
Sobiecki
Antoni
Perzanowska
Aleksandra
Bielecki
Amadeusz
Waniak
Miloslawa
Kurlej
Jadwiga
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Majewski
Piotr
201111
56
201111
74
201111
88
201111
66
201111
73
1510
0
10110
60
50 36,8
Sobiecki
Antoni
0256
1111
201612
1410
201111
22
201112
710
201111
55
248
2
6106
77
29 33,5
Perzanowska
Aleksandra
0274
1111
021410
1612
201111
70
201111
25
201111
55
336
4
2101
74
27 30,1
Bielecki
Amadeusz
0288
1111
0222
1111
0270
1111
2111915
91113
2171112
11910
424
8
-492
129
-37 26,7
Waniak
Miloslawa
0266
1111
02710
1112
0225
1111
1291113
11915
201111
75
513
8
-591
114
-23 23,4
Kurlej
Jadwiga
0273
1111
0255
1111
0255
1111
1211910
71112
0275
1111
601
10
-972
118
-46 20