Wyniki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Nabzdyk
Tomasz
Klimczak
Arkadiusz
Ossowski
Arkadiusz
Pietrzak
Aleksander
Kleczyński
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Nabzdyk
Tomasz
201111
86
201113
711
201114
712
201111
67
148
0
893
64
29 200
Klimczak
Arkadiusz
0286
1111
201111
85
201111
81
2141111
1168
236
3
384
69
15 194,9
Ossowski
Arkadiusz
02711
1113
0285
1111
201111
62
201111
88
324
4
075
70
5 189,9
Pietrzak
Aleksander
02712
1114
0281
1111
0262
1111
2151116
11814
412
7
-568
102
-34 184,8
Kleczyński
Marcin
0267
1111
121168
41111
0288
1111
1211814
51116
502
8
-687
102
-15 179,7
1 LIGA
Pierzgalski
Marcin
Więcław
Bartłomiej
Łukaszewicz
Cezary
Olkuski
Sławomir
Zierkiewicz
Piotr
Burak
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pierzgalski
Marcin
2151111
1199
2181111
1177
2181111
1188
2111711
2113
21111011
9124
1510
5
5148
122
26 187,3
Więcław
Bartłomiej
121199
51111
2111411
4111
201112
410
2111811
9114
201111
89
249
4
5130
98
32 182,3
Łukaszewicz
Cezary
121177
81111
124111
11411
2181211
11109
201114
712
201215
1013
338
5
3124
128
-4 177,2
Olkuski
Sławomir
121188
81111
02410
1112
1211109
81211
201111
88
201111
88
426
6
0115
116
-1 172,1
Zierkiewicz
Piotr
122113
11711
129114
11811
02712
1114
0288
1111
2181113
11911
514
9
-5107
137
-30 167
Burak
Michał
129124
111011
0289
1111
021013
1215
0288
1111
1211911
81113
602
10
-8112
135
-23 162
2 LIGA
Michałkowski
Łukasz
Kosior
Paweł
Lewacki
Marcin
Kolasa
Bartosz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Michałkowski
Łukasz
318111111
11888
3255111111
1111888
3255111111
1111888
139
5
4127
127
0 169,6
Kosior
Paweł
1311888
8111111
2371110117
11712811
30111211
8107
216
6
0115
115
0 164,5
Lewacki
Marcin
231111888
55111111
3211712811
71110117
2311112117
71114711
317
8
-1137
139
-2 159,4
Kolasa
Bartosz
231111888
55111111
038107
111211
3271114711
11112117
415
8
-3121
119
2 154,4
3 LIGA
Biłas
Łukasz
Mentlewicz
Mateusz
Ostańkowicz
Maciej
Charatonik
Krzysztof
Hanaj
Damian
Kozłowski
Roman
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Biłas
Łukasz
32116141011
91112127
3259111411
11119126
311111611
99116
30111111
155
201111
00
1514
5
9196
146
50 162
Mentlewicz
Mateusz
2391112127
116141011
3256111111
1111456
319111111
11888
30121111
1063
201111
00
2413
6
7193
143
50 156,9
Ostańkowicz
Maciej
2311119126
59111411
231111456
56111111
3211441111
6111196
30131212
111010
201111
00
3312
8
4186
168
18 151,8
Charatonik
Krzysztof
1399116
1111611
1311888
9111111
236111196
11441111
30111112
6810
201111
00
429
9
0169
146
23 146,8
Hanaj
Damian
03155
111111
031063
121111
03111010
131212
036810
111112
201111
00
512
12
-10107
138
-31 141,7
Kozłowski
Roman
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
600
10
-100
110
-110
4 LIGA
Jarmoliński
Grzegorz
Rewiuk
Wojciech
Chabowski
Rafał
Kabath
Michał
Polakowski
Jan
Musik
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Jarmoliński
Grzegorz
201111
76
129119
11911
201111
78
201111
97
201111
89
149
2
7117
92
25 149,3
Rewiuk
Wojciech
0276
1111
201311
114
201111
99
2111511
3114
21141011
12124
248
4
4121
101
20 144,2
Chabowski
Rafał
2111911
9119
02114
1311
201111
98
2171111
1177
121189
71111
337
6
1125
124
1 139,2
Kabath
Michał
0278
1111
0299
1111
0298
1111
201111
89
2111411
7118
424
7
-398
109
-11 134,1
Polakowski
Jan
0297
1111
123114
11511
121177
71111
0289
1111
201119
917
514
8
-4106
126
-20 129
Musik
Piotr
0289
1111
1212124
141011
2171111
1189
127118
11411
02917
1119
614
9
-5126
141
-15 123,9
5 LIGA
Rewaj
Radosław
Gabuza
Anatolii
Koczaj
Karol
Kurczewski
Adam
Grobel
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Rewaj
Radosław
30111111
452
30111112
5710
30111111
643
3281111811
1164118
1412
2
10149
86
63 131,5
Gabuza
Anatolii
03452
111111
30161111
1486
30111311
9113
3212811811
10114118
239
5
4134
128
6 126,5
Koczaj
Karol
035710
111112
031486
161111
3111111111
81364
30111311
9118
326
7
-1129
131
-2 121,4
Kurczewski
Adam
03643
111111
039113
111311
1381364
11111111
30111111
346
414
9
-5100
125
-25 116,3
Grobel
Marek
231164118
81111811
2310114118
12811811
039118
111311
03346
111111
504
12
-8125
167
-42 111,3
6 LIGA
Skuza
Rafał
Jakub
Gierłachowski
Szałęga
Bartosz
Klysik
Lukasz
Reczkowski
Łukasz
Pieprzak
Krzysztof
Mazur
Radosław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Skuza
Rafał
2111911
7117
2111311
9117
201114
812
2111815
91113
2181111
1179
201112
910
1612
4
8168
151
17 118,9
Jakub
Gierłachowski
127117
11911
2171111
1168
2121111
1169
2111711
7118
201111
88
2141111
1138
2511
6
5155
146
9 113,8
Szałęga
Bartosz
129117
11311
121168
71111
2111411
7116
201111
16
21101111
1295
2111511
6115
3410
7
3159
133
26 108,7
Klysik
Lukasz
02812
1114
121169
21111
127116
11411
201112
710
201117
615
201111
64
438
6
2143
123
20 103,7
Reczkowski
Łukasz
1291113
11815
127118
11711
0216
1111
02710
1112
121193
51111
201111
88
515
10
-5128
151
-23 98,6
Pieprzak
Krzysztof
121179
81111
0288
1111
121295
101111
02615
1117
2151111
1193
1211413
91115
615
11
-6145
170
-25 93,5
Mazur
Radosław
02910
1112
121138
41111
126115
11511
0264
1111
0288
1111
2191115
11413
714
11
-7124
148
-24 88,5
7 LIGA
Kondraciuk
Marcin
Knuth
Grzegorz
Gratka
Jacek
Przybylla
Paweł
Boniecki
Rafał
Kamiński
Krzysztof
Januszko
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kondraciuk
Marcin
2151117
11915
201111
69
201113
711
201111
46
201111
44
21111111
5134
1612
2
10156
108
48 96,1
Knuth
Grzegorz
1211915
51117
2181111
1188
127119
11911
201112
410
201111
28
201311
116
2410
5
5161
132
29 91
Gratka
Jacek
0269
1111
121188
81111
21111011
8129
201111
19
2111611
2119
201111
65
349
6
3146
124
22 85,9
Przybylla
Paweł
02711
1113
2111911
7119
128129
111011
129118
11911
2151111
1134
2111911
7115
438
9
-1164
155
9 80,8
Boniecki
Rafał
0246
1111
02410
1112
0219
1111
2111911
9118
21111011
4127
201111
47
536
8
-2119
129
-10 75,8
Kamiński
Krzysztof
0244
1111
0228
1111
122119
11611
121134
51111
124127
111011
201111
78
615
10
-5103
146
-43 70,7
Januszko
Piotr
125134
111111
02116
1311
0265
1111
127115
11911
0247
1111
0278
1111
702
12
-1099
154
-55 65,6
8 LIGA
Sawicki
Mariusz
Świderski
Krzysztof
Cywiński
Jacek
Herman
Bartosz
Kędrzycki
Konrad
Kuś
Sławomir
Stolarski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sawicki
Mariusz
2111911
5119
121178
81111
2111811
9113
201111
48
201111
46
201111
18
1511
4
7153
109
44 73,2
Świderski
Krzysztof
125119
11911
201111
88
2151111
1138
201111
59
2181111
1156
201111
58
2511
4
7148
118
30 68,2
Cywiński
Jacek
2181111
1178
0288
1111
02109
1211
2111811
6117
2111911
4119
201111
62
348
7
1148
127
21 63,1
Herman
Bartosz
129113
11811
121138
51111
201211
109
201112
610
0256
1111
201111
86
438
6
2124
128
-4 58
Kędrzycki
Konrad
0248
1111
0259
1111
126117
11811
02610
1112
2111611
7118
2111811
6114
525
10
-5124
144
-20 53
Kuś
Sławomir
0246
1111
121156
81111
124119
11911
201111
56
127118
11611
121157
81111
616
10
-4127
152
-25 47,9
Stolarski
Paweł
0218
1111
0258
1111
0262
1111
0286
1111
126114
11811
2181111
1157
713
11
-895
141
-46 42,8
9 LIGA
Wabik
Witold
Wolański
Maciej
Wójcik
Maciej
Panek
Mateusz
Styś
Maciej
Czajka
Kamil
Paszkiewicz
Bartlomiej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Wabik
Witold
2141111
1157
2111411
7113
201111
36
2191111
1159
201111
76
201111
52
1612
3
9149
98
51 50,4
Wolański
Maciej
121157
41111
201111
37
121167
61111
201112
910
201111
96
201111
34
2410
4
6136
105
31 45,4
Wójcik
Maciej
127113
11411
0237
1111
201111
99
201111
85
2171111
1164
201111
92
349
5
4126
111
15 40,3
Panek
Mateusz
0236
1111
2161111
1167
0299
1111
0295
1111
201111
67
201311
110
436
7
-1115
114
1 35,2
Styś
Maciej
121159
91111
02910
1112
0285
1111
201111
95
0279
1111
201111
07
525
8
-3117
119
-2 30,1
Czajka
Kamil
0276
1111
0296
1111
121164
71111
0267
1111
201111
79
201111
37
625
8
-3106
121
-15 25,1
Paszkiewicz
Bartlomiej
0252
1111
0234
1111
0292
1111
02110
1311
0207
1111
0237
1111
700
12
-1253
134
-81 20