Wyniki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Maciejewski
Adam
Sztaba
Rafał
Klimczak
Arkadiusz
Więcław
Bartłomiej
Pietrzak
Aleksander
Płaczek
Maciej
Pierzgalski
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Maciejewski
Adam
2111514
91112
201111
68
2161114
11512
2111711
6115
201112
610
21101111
1277
1612
4
8167
138
29 200
Sztaba
Rafał
1291112
11514
126117
11911
201111
84
201111
41
201313
1111
201111
44
2410
4
6148
108
40 195,1
Klimczak
Arkadiusz
0268
1111
2111911
6117
0278
1111
201111
67
2191411
11128
201111
45
348
6
2138
121
17 190,1
Więcław
Bartłomiej
1211512
61114
0284
1111
201111
78
121486
121111
2111611
6114
201111
45
438
7
1140
132
8 185,2
Pietrzak
Aleksander
126115
11711
0241
1111
0267
1111
21121111
1486
201111
78
201111
56
537
7
0118
127
-9 180,3
Płaczek
Maciej
02610
1112
021111
1313
1211128
91411
126114
11611
0278
1111
201111
38
614
10
-6127
144
-17 175,3
Pierzgalski
Marcin
121277
101111
0244
1111
0245
1111
0245
1111
0256
1111
0238
1111
701
12
-1174
142
-68 170,4
1 LIGA
Ossowski
Arkadiusz
Misiński
Maciej
Watral
Jakub
Kosior
Paweł
Kleczyński
Marcin
Burak
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Ossowski
Arkadiusz
201111
47
2161111
1127
201111
79
201111
25
2111911
3115
1510
2
8125
73
52 177,8
Misiński
Maciej
0247
1111
201111
44
2111711
7117
201111
92
201111
33
248
3
5106
72
34 172,9
Watral
Jakub
121127
61111
0244
1111
201111
99
126118
11911
201111
78
326
6
097
114
-17 167,9
Kosior
Paweł
0279
1111
127117
11711
0299
1111
2111711
7116
201111
33
425
7
-2110
103
7 163
Kleczyński
Marcin
0225
1111
0292
1111
2111911
6118
127116
11711
2191111
1195
525
8
-3104
123
-19 158,1
Burak
Michał
123115
11911
0233
1111
0278
1111
0233
1111
121195
91111
602
10
-871
128
-57 153,2
2 LIGA
Michałkowski
Łukasz
Rumak
Tomasz
Ostańkowicz
Maciej
Rohleder
Paweł
Kolasa
Bartosz
Lewacki
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Michałkowski
Łukasz
2111912
91110
201111
99
2181111
1134
02912
1114
201111
66
148
4
4127
103
24 160,5
Rumak
Tomasz
1291110
11912
1271112
11714
2171211
11107
201111
88
2111911
7112
238
6
2143
128
15 155,6
Ostańkowicz
Maciej
0299
1111
2111714
71112
127117
11411
2181111
1184
201311
116
337
6
1129
118
11 150,7
Rohleder
Paweł
121134
81111
1211107
71211
2111411
7117
2111411
4114
2191111
1169
438
7
1129
130
-1 145,8
Kolasa
Bartosz
201114
912
0288
1111
121184
81111
124114
11411
2111411
8119
526
7
-1109
127
-18 140,8
Lewacki
Marcin
0266
1111
127112
11911
02116
1311
121169
91111
128119
11411
603
10
-7103
134
-31 135,9
3 LIGA
Owcarz
Kasia
Słociński
Michał
Sielska
Paulina
Zioło
Artur
Rejczak
Damian
Rewiuk
Wojciech
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Owcarz
Kasia
201420
1218
201511
136
2161111
1177
2111614
71112
201111
71
1510
2
8141
112
29 143,3
Słociński
Michał
021218
1420
121195
81111
201111
98
2111911
5119
201111
37
237
5
2130
116
14 138,4
Sielska
Paulina
02136
1511
2181111
1195
201111
49
2181111
1156
0259
1111
336
6
0115
108
7 133,4
Zioło
Artur
121177
61111
0298
1111
0249
1111
201111
55
201111
89
425
6
-199
99
0 128,5
Rejczak
Damian
1271112
11614
125119
11911
121156
81111
0255
1111
201111
76
515
8
-3109
127
-18 123,6
Rewiuk
Wojciech
0271
1111
0237
1111
201111
59
0289
1111
0276
1111
612
8
-670
102
-32 118,6
4 LIGA
Chabowski
Rafał
Świnder
Maciej
Charatonik
Krzysztof
Kozłowski
Roman
Biłas
Łukasz
Musik
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chabowski
Rafał
201111
89
2111311
7119
2191111
1155
2171111
1157
201113
911
1510
3
7131
108
23 126
Świnder
Maciej
0289
1111
201111
43
201111
73
201111
74
201111
74
248
2
6105
61
44 121,1
Charatonik
Krzysztof
127119
11311
0243
1111
201111
87
0297
1111
201111
38
325
6
-194
95
-1 116,2
Kozłowski
Roman
121155
91111
0273
1111
0287
1111
2111711
8118
2151111
1188
425
8
-3102
129
-27 111,2
Biłas
Łukasz
121157
71111
0274
1111
201111
97
128118
11711
02116
1311
514
8
-4100
120
-20 106,3
Musik
Piotr
02911
1113
0274
1111
0238
1111
121188
51111
201311
116
613
8
-593
112
-19 101,4
5 LIGA
Rewaj
Radosław
Jarmoliński
Grzegorz
Gabuza
Anatolii
Szmidt
Marcin
Kabath
Michał
Grobel
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Rewaj
Radosław
02108
1211
201111
71
201111
74
201111
73
201112
610
148
2
6107
68
39 108,8
Jarmoliński
Grzegorz
201211
108
02811
1113
201111
89
2111911
8113
2111811
9114
248
4
4125
105
20 103,8
Gabuza
Anatolii
0271
1111
201113
811
1291111
11913
201111
83
201111
77
337
4
3107
99
8 98,9
Szmidt
Marcin
0274
1111
0289
1111
2111913
91111
201111
84
201111
65
436
5
1105
98
7 94
Kabath
Michał
0273
1111
128113
11911
0283
1111
0284
1111
2161111
1178
513
9
-683
123
-40 89
Grobel
Marek
02610
1112
129114
11811
0277
1111
0265
1111
121178
61111
602
10
-891
125
-34 84,1
6 LIGA
Pieprzak
Krzysztof
Skuza
Rafał
Kokot
Grzegorz
Jakub
Gierłachowski
Kisilewicz
Marek
Sobiński
Mieczysław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pieprzak
Krzysztof
201111
58
2191611
11145
201111
99
2141112
11610
2141111
1155
1510
3
7133
109
24 91,5
Skuza
Rafał
0258
1111
121299
101111
201214
1012
21111211
3147
201111
58
237
5
2125
113
12 86,6
Kokot
Grzegorz
1211145
91611
21101111
1299
121169
71111
2111412
11110
201113
411
338
6
2139
132
7 81,6
Jakub
Gierłachowski
0299
1111
021012
1214
2171111
1169
201111
58
121177
71111
425
7
-2116
116
0 76,7
Kisilewicz
Marek
1211610
41112
123147
111211
1211110
11412
0258
1111
201114
512
515
8
-3111
127
-16 71,8
Sobiński
Mieczysław
121155
41111
0258
1111
02411
1113
2171111
1177
02512
1114
613
9
-695
122
-27 66,8
7 LIGA
Inforowicz
Tomasz
Kuśnierczyk
Sylwester
Dac
Paweł
Sawicki
Mariusz
Januszko
Piotr
Kamiński
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Inforowicz
Tomasz
201111
99
2111911
1115
2161111
1149
201111
47
201111
43
1510
2
8125
77
48 74,2
Kuśnierczyk
Sylwester
0299
1111
201111
38
201311
117
201111
58
201111
37
248
2
6108
74
34 69,3
Dac
Paweł
121115
11911
0238
1111
201111
75
2111811
6118
2111711
3114
337
6
1109
108
1 64,4
Sawicki
Mariusz
121149
61111
02117
1311
0275
1111
201113
711
2111811
8115
425
7
-2108
116
-8 59,5
Januszko
Piotr
0247
1111
0258
1111
126118
11811
02711
1113
201111
56
513
8
-589
109
-20 54,5
Kamiński
Krzysztof
0243
1111
0237
1111
123114
11711
128115
11811
0256
1111
602
10
-870
125
-55 49,6
8 LIGA
Ziółkowski
Piotr
Michalak
Maciej
Kopociński
Paweł
Kędrzycki
Konrad
Czaja
Mateusz
Styś
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Ziółkowski
Piotr
201111
68
2111711
4113
201111
53
2191211
11107
201114
212
1510
2
8130
82
48 57
Michalak
Maciej
0268
1111
201111
05
2112911
10114
21111110
6712
201111
00
248
4
4122
77
45 52,1
Kopociński
Paweł
124113
11711
0205
1111
201311
119
201111
74
0289
1111
325
6
-186
104
-18 47,1
Kędrzycki
Konrad
0253
1111
1210114
12911
02119
1311
201111
45
2111611
5114
425
7
-2103
107
-4 42,2
Czaja
Mateusz
1211107
91211
126712
111110
0274
1111
0245
1111
201111
00
514
8
-495
108
-13 37,3
Styś
Maciej
02212
1114
0200
1111
201111
89
125114
11611
0200
1111
613
8
-556
114
-58 32,3
9 LIGA
Waszkiewicz
Łukasz
Czapowski
Michał
Wabik
Witold
Misiewicz
Marcin
Panek
Mateusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Waszkiewicz
Łukasz
126118
11711
2111611
8119
201111
16
201114
512
137
3
4100
81
19 39,7
Czapowski
Michał
2111711
6118
2181311
11116
0283
1111
201111
78
236
4
294
90
4 34,8
Wabik
Witold
128119
11611
1211116
81311
201111
25
2111411
9113
326
5
1104
90
14 29,9
Misiewicz
Marcin
0216
1111
201111
83
0225
1111
1212108
101211
413
6
-366
88
-22 24,9
Panek
Mateusz
02512
1114
0278
1111
129113
11411
21101211
12108
513
7
-488
103
-15 20