Wyniki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Zarówna
Klaudyna
Nabzdyk
Tomasz
Klimczak
Arkadiusz
Ossowski
Arkadiusz
Olkuski
Sławomir
Łukaszewicz
Cezary
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zarówna
Klaudyna
201211
107
201118
716
201111
43
2161111
1172
201111
63
1510
1
9124
76
48 200
Nabzdyk
Tomasz
02107
1211
201111
86
2171111
1147
201211
105
201111
67
248
3
5113
87
26 195,8
Klimczak
Arkadiusz
02716
1118
0286
1111
201111
72
2111711
2115
201111
64
336
5
1110
88
22 191,6
Ossowski
Arkadiusz
0243
1111
121147
71111
0272
1111
201111
86
2111111
1136
425
7
-283
107
-24 187,4
Olkuski
Sławomir
121172
61111
02105
1211
122115
11711
0286
1111
201111
88
514
8
-489
118
-29 183,3
Łukaszewicz
Cezary
0263
1111
0267
1111
0264
1111
121136
11111
0288
1111
601
10
-968
111
-43 179,1
1 LIGA
Kleczyński
Marcin
Misiński
Maciej
Pietrzak
Aleksander
Pierzgalski
Marcin
Waniak
Zenon
Kosior
Paweł
Popiołek
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kleczyński
Marcin
2191111
1183
201212
1010
201111
49
0257
1111
201111
46
201111
97
1510
3
7133
103
30 185,3
Misiński
Maciej
121183
91111
201111
99
2171111
1188
201111
29
2171111
1145
201111
94
2511
4
7146
120
26 181,2
Pietrzak
Aleksander
021010
1212
0299
1111
2191111
1187
2111611
5117
201311
116
201111
97
348
6
2143
128
15 177
Pierzgalski
Marcin
0249
1111
121188
71111
121187
91111
201311
119
128126
111011
201111
99
427
8
-1138
152
-14 172,8
Waniak
Zenon
201111
57
0229
1111
125117
11611
02119
1311
0233
1111
2171111
1161
525
9
-4111
126
-15 168,6
Kosior
Paweł
0246
1111
121145
71111
02116
1311
21111011
8126
201111
33
0274
1111
625
9
-4112
129
-17 164,4
Popiołek
Piotr
0297
1111
0294
1111
0297
1111
0299
1111
121161
71111
201111
74
713
10
-7103
128
-25 160,2
2 LIGA
Więcław
Bartłomiej
Zierkiewicz
Piotr
Burak
Michał
Gołębiowski
Michał
Rohleder
Paweł
Ostańkowicz
Maciej
Hanaj
Damian
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Więcław
Bartłomiej
201111
58
201111
86
201111
28
201111
85
201111
98
201111
55
1612
0
12132
77
55 166,5
Zierkiewicz
Piotr
0258
1111
201112
810
201111
62
201211
103
2111517
81115
121195
61111
249
5
4139
123
16 162,3
Burak
Michał
0286
1111
02810
1112
201111
97
201111
77
2171311
11115
201111
96
348
5
3129
117
12 158,1
Gołębiowski
Michał
0228
1111
0262
1111
0297
1111
2111711
9117
2111211
8117
201111
68
436
8
-2109
133
-24 154
Rohleder
Paweł
0285
1111
02103
1211
0277
1111
129117
11711
201111
97
201511
137
525
8
-3115
132
-17 149,8
Ostańkowicz
Maciej
0298
1111
1281115
11517
1211115
71311
128117
11211
0297
1111
201111
78
615
10
-5142
147
-5 145,6
Hanaj
Damian
0255
1111
2161111
1195
0296
1111
0268
1111
02137
1511
0278
1111
712
11
-9102
139
-37 141,4
3 LIGA
Michałkowski
Łukasz
Owcarz
Kasia
Lewacki
Marcin
Biłas
Łukasz
Musik
Piotr
Chabowski
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Michałkowski
Łukasz
2161111
1179
2161111
1142
201111
62
201111
26
201111
87
1510
2
8122
75
47 147,7
Owcarz
Kasia
121179
61111
201111
67
121199
91111
201112
910
201111
84
238
4
4123
103
20 143,5
Lewacki
Marcin
121142
61111
0267
1111
2191114
11412
2111811
7117
2115611
13116
337
7
0126
132
-6 139,3
Biłas
Łukasz
0262
1111
2191111
1199
1211412
91114
201111
95
125119
11511
426
7
-1113
126
-13 135,1
Musik
Piotr
0226
1111
02910
1112
127117
11811
0295
1111
201112
110
513
8
-589
108
-19 130,9
Chabowski
Rafał
0287
1111
0284
1111
1213116
15611
2111511
5119
02110
1112
613
9
-695
124
-29 126,7
4 LIGA
Charatonik
Krzysztof
Antonik
Adam
Kabath
Michał
Polakowski
Jan
Rzeszotek
Grzegorz
Grobel
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Charatonik
Krzysztof
2113611
11119
2181111
1168
201111
88
2111711
7116
201111
87
1510
3
7133
111
22 133
Antonik
Adam
1211119
13611
2181115
11813
2161111
1153
21111011
6127
2161111
1187
249
6
3153
132
21 128,8
Kabath
Michał
121168
81111
1211813
81115
201111
54
2191114
11612
2151111
1195
338
6
2140
127
13 124,7
Polakowski
Jan
0288
1111
121153
61111
0254
1111
2181111
1167
201111
52
425
7
-296
103
-7 120,5
Rzeszotek
Grzegorz
127116
11711
126127
111011
1211612
91114
121167
81111
201111
35
516
8
-2124
133
-9 116,3
Grobel
Marek
0287
1111
121187
61111
121195
51111
0252
1111
0235
1111
602
10
-881
121
-40 112,1
5 LIGA
Jarmoliński
Grzegorz
Proczkowski
Tomasz
Kokot
Grzegorz
Rewaj
Radosław
Kurowski
Przemysław
Skuza
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Jarmoliński
Grzegorz
201111
74
201111
37
201111
47
2111612
81110
201111
89
1510
1
9117
78
39 118,4
Proczkowski
Tomasz
0274
1111
2131113
11611
201113
911
201111
55
2171113
11611
248
4
4115
108
7 114,2
Kokot
Grzegorz
0237
1111
1211611
31113
21111011
3129
201111
48
201111
55
337
5
2114
95
19 110
Rewaj
Radosław
0247
1111
02911
1113
123129
111011
201111
63
201111
95
425
6
-199
101
-2 105,8
Kurowski
Przemysław
1281110
11612
0255
1111
0248
1111
0263
1111
2191111
1197
513
9
-691
122
-31 101,6
Skuza
Rafał
0289
1111
1211611
71113
0255
1111
0295
1111
121197
91111
602
10
-896
128
-32 97,4
6 LIGA
Pajączkowski
Filip
Kisilewicz
Marek
Mazur
Radosław
Pieprzak
Krzysztof
Sobiński
Mieczysław
Przybylla
Paweł
Knuth
Grzegorz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pajączkowski
Filip
2111611
9117
201114
812
201111
78
2112911
10118
201111
56
201111
63
1612
2
10151
111
40 103,7
Kisilewicz
Marek
129117
11611
128119
11511
201411
123
201111
62
2181211
11106
201111
41
2410
5
5155
110
45 99,5
Mazur
Radosław
02812
1114
2111511
8119
121171
81111
201111
84
121187
81111
2181111
1168
338
8
0144
150
-6 95,3
Pieprzak
Krzysztof
0278
1111
02123
1411
2181111
1171
2151111
1174
201111
57
121159
91111
437
8
-1134
131
3 91,2
Sobiński
Mieczysław
1210118
12911
0262
1111
0284
1111
121174
51111
201111
36
201211
105
526
8
-2116
127
-11 87
Przybylla
Paweł
0256
1111
1211106
81211
2181111
1187
0257
1111
0236
1111
2151111
1184
625
10
-5116
146
-30 82,8
Knuth
Grzegorz
0263
1111
0241
1111
121168
81111
2191111
1159
02105
1211
121184
51111
714
11
-7108
149
-41 78,6
7 LIGA
Klysik
Lukasz
Jakub
Gierłachowski
Boniecki
Rafał
Januszko
Piotr
Waszkiewicz
Łukasz
Cywiński
Jacek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Klysik
Lukasz
201211
103
201111
85
201111
35
201111
11
201111
92
1510
0
10111
47
64 84,9
Jakub
Gierłachowski
02103
1211
125117
11811
201111
94
201111
49
201111
65
237
4
3102
90
12 80,7
Boniecki
Rafał
0285
1111
2111811
5117
201111
63
201111
72
0289
1111
336
5
1104
85
19 76,5
Januszko
Piotr
0235
1111
0294
1111
0263
1111
2191115
11613
201111
84
424
7
-387
108
-21 72,3
Waszkiewicz
Łukasz
0211
1111
0249
1111
0272
1111
1211613
91115
201111
86
513
8
-576
115
-39 68,1
Cywiński
Jacek
0292
1111
0265
1111
201111
89
0284
1111
0286
1111
612
8
-670
105
-35 64
8 LIGA
Lenkov
Andrej
Kusnierczyk
Sylwester
Gratka
Jacek
Dac
Paweł
Sawicki
Mariusz
Wabik
Witold
Kopociński
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Lenkov
Andrej
201114
612
2111711
2114
201111
17
201111
55
201111
26
201111
55
1612
1
11142
71
71 70,2
Kusnierczyk
Sylwester
02612
1114
2112611
10119
201111
62
201111
77
2111811
1119
201111
75
2510
4
6143
110
33 66
Gratka
Jacek
122114
11711
1210119
12611
0267
1111
2111811
5118
201111
66
201112
510
338
7
1135
131
4 61,9
Dac
Paweł
0217
1111
0262
1111
201111
67
1211313
81115
201211
103
201111
16
437
6
1110
111
-1 57,7
Sawicki
Mariusz
0255
1111
0277
1111
125118
11811
2181115
11313
201111
68
201111
88
537
7
0126
131
-5 53,5
Wabik
Witold
0226
1111
121119
11811
0266
1111
02103
1211
0268
1111
2171111
1199
613
11
-897
148
-51 49,3
Kopociński
Paweł
0255
1111
0275
1111
02510
1112
0216
1111
0288
1111
121199
71111
701
12
-1189
140
-51 45,1
9 LIGA
Maziak
Grzegorz
Świderski
Krzysztof
Styś
Maciej
Wójcik
Maciej
Januszkiewicz
Tomasz
Pocian
Mateusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Maziak
Grzegorz
201211
107
201111
39
201114
612
201112
810
201111
00
1510
0
10115
65
50 51,4
Świderski
Krzysztof
02107
1211
0256
1111
201111
89
201113
811
201111
00
236
4
296
81
15 47,2
Styś
Maciej
0239
1111
201111
56
2111311
7117
0296
1111
201111
00
336
5
196
80
16 43
Wójcik
Maciej
02612
1114
0289
1111
127117
11311
201112
410
201111
00
425
6
-1105
86
19 38,8
Januszkiewicz
Tomasz
02810
1112
02811
1113
201111
96
02410
1112
201111
00
524
6
-295
85
10 34,7
Pocian
Mateusz
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
600
10
-100
110
-110
10 LIGA
Dąbrowski
Łukasz
Czajka
Kamil
Pozlewicz
Anna
Misiewicz
Mariusz
Jarmużek
Damian
Wojciechowski
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dąbrowski
Łukasz
201111
39
2111111
1176
201115
513
201111
17
201111
76
1510
1
9115
75
40 40,9
Czajka
Kamil
0239
1111
201111
94
201111
63
201111
75
201111
30
248
2
6100
59
41 36,7
Pozlewicz
Anna
121176
11111
0294
1111
201114
612
2111611
3116
201111
64
337
5
2112
93
19 32,6
Misiewicz
Mariusz
02513
1115
0263
1111
02612
1114
201111
51
201111
77
424
6
-289
93
-4 28,4
Jarmużek
Damian
0217
1111
0275
1111
123116
11611
0251
1111
201411
124
513
8
-571
110
-39 24,2
Wojciechowski
Krzysztof
0276
1111
0230
1111
0264
1111
0277
1111
02124
1411
600
10
-1056
113
-57 20