Wyniki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Kleczyński
Marcin
Wasilewski
Jan
Ossowski
Arkadiusz
Misiński
Maciej
Michałkowski
Łukasz
Cichowicz
Wojtek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kleczyński
Marcin
201111
66
201112
910
2181112
11910
201211
108
201113
911
1510
1
9123
99
24 200
Wasilewski
Jan
0266
1111
21121011
10125
201211
101
201111
57
201111
97
248
3
5112
88
24 195,6
Ossowski
Arkadiusz
02910
1112
1210125
121011
0258
1111
201113
311
201111
46
325
6
-1105
102
3 191,2
Misiński
Maciej
1211910
81112
02101
1211
201111
58
0227
1111
201113
811
425
6
-196
108
-12 186,8
Michałkowski
Łukasz
02108
1211
0257
1111
02311
1113
201111
27
2171411
11129
524
7
-398
110
-12 182,4
Cichowicz
Wojtek
02911
1113
0297
1111
0246
1111
02811
1113
1211129
71411
601
10
-997
124
-27 178
1 LIGA
Zakręta
Wojciech
Burak
Michał
Owcarz
Kasia
Kosior
Paweł
Watral
Jakub
Janik
Daniel
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zakręta
Wojciech
2111911
7116
21111011
7124
201111
66
1211810
71112
201111
82
149
4
5136
99
37 184,6
Burak
Michał
127116
11911
201111
67
0296
1111
2111611
6115
2111811
7119
237
6
1119
115
4 180,2
Owcarz
Kasia
127124
111011
0267
1111
2111911
7119
2120811
18119
21111011
8127
337
7
0138
146
-8 175,9
Kosior
Paweł
0266
1111
201111
96
127119
11911
121147
61111
201111
50
426
6
0105
101
4 171,5
Watral
Jakub
2171112
11810
126115
11611
1218119
20811
2161111
1147
02010
1112
526
8
-2128
141
-13 167,1
Janik
Daniel
0282
1111
127119
11811
128127
111011
0250
1111
201112
010
614
8
-492
116
-24 162,7
2 LIGA
Suchocki
Tomasz
Zierkiewicz
Piotr
Ostańkowicz
Maciej
Lubryka
Dawid
Mentlewicz
Mateusz
Antonik
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Suchocki
Tomasz
127116
11711
201111
89
201411
126
2171111
1177
201117
215
149
3
6128
106
22 169,3
Zierkiewicz
Piotr
2111711
7116
1291110
11912
2161214
111012
201112
910
201111
66
249
4
5136
120
16 164,9
Ostańkowicz
Maciej
0289
1111
2111912
91110
1211105
91211
201111
33
21111115
51313
337
6
1134
121
13 160,5
Lubryka
Dawid
02126
1411
12111012
61214
2191211
11105
125118
11711
201111
74
426
7
-1129
123
6 156,1
Mentlewicz
Mateusz
121177
71111
02910
1112
0233
1111
2111711
5118
201113
711
525
7
-2103
116
-13 151,7
Antonik
Adam
02215
1117
0266
1111
1251313
111115
0274
1111
02711
1113
601
10
-989
133
-44 147,3
3 LIGA
Rewaj
Radosław
Szmidt
Marcin
Waniak
Zenon
Lewacki
Marcin
Rzeszotek
Grzegorz
Słociński
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Rewaj
Radosław
0298
1111
201111
66
201111
59
2161111
1157
201111
87
148
3
5111
86
25 153,9
Szmidt
Marcin
201111
98
0258
1111
2111511
5117
201111
97
201111
57
248
3
5106
90
16 149,5
Waniak
Zenon
0266
1111
201111
58
121135
31111
201111
69
121175
91111
326
6
098
106
-8 145,1
Lewacki
Marcin
0259
1111
125117
11511
2131111
1135
1211105
51211
201112
610
426
7
-1111
112
-1 140,7
Rzeszotek
Grzegorz
121157
61111
0297
1111
0269
1111
2151211
11105
201111
87
525
7
-2104
113
-9 136,3
Słociński
Michał
0287
1111
0257
1111
2191111
1175
02610
1112
0287
1111
612
9
-789
112
-23 132
4 LIGA
Kotula
Maciej
Janik
Konrad
Jarmoliński
Grzegorz
Chabowski
Rafał
Musik
Piotr
Szczegielniak
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kotula
Maciej
2111911
6116
21111011
6126
2161111
1196
201112
310
201111
15
1510
3
7136
92
44 138,5
Janik
Konrad
126116
11911
201111
58
201111
96
126119
11511
201315
1113
238
4
4121
110
11 134,1
Jarmoliński
Grzegorz
126126
111011
0258
1111
201111
96
201211
108
2161112
11810
337
5
2111
116
-5 129,8
Chabowski
Rafał
121196
61111
0296
1111
0296
1111
201111
99
2171111
1165
425
7
-2107
112
-5 125,4
Musik
Piotr
02310
1112
2111511
6119
02108
1211
0299
1111
201111
69
524
7
-398
109
-11 121
Szczegielniak
Michał
0215
1111
021113
1315
1211810
61112
121165
71111
0269
1111
602
10
-896
130
-34 116,6
5 LIGA
Biłas
Łukasz
Pieprzak
Krzysztof
Jakub
Gierłachowski
Kondraciuk
Marcin
Cieślak
Dariusz
Proczkowski
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Biłas
Łukasz
201111
16
121583
131111
201111
53
2191111
1155
201111
44
149
3
6123
79
44 123,2
Pieprzak
Krzysztof
0216
1111
2191111
1169
201111
79
201111
95
2111912
71110
248
4
4114
106
8 118,8
Jakub
Gierłachowski
21131111
1583
121169
91111
125119
11911
02129
1411
21101111
1255
326
8
-2139
135
4 114,4
Kondraciuk
Marcin
0253
1111
0279
1111
2111911
5119
1281112
11514
201111
86
425
7
-2108
113
-5 110
Cieślak
Dariusz
121155
91111
0295
1111
201411
129
2111514
81112
0269
1111
525
7
-2105
127
-22 105,6
Proczkowski
Tomasz
0244
1111
1271110
11912
121255
101111
0286
1111
201111
69
614
8
-494
123
-29 101,2
6 LIGA
Bzdęga
Piotr
Krasicki
Robert
Burak
Aleksandra
Pajączkowski
Filip
Sierakowski
Krzysztof
Mittag
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bzdęga
Piotr
2191111
1176
201211
103
2191111
1175
201111
73
201111
23
1510
2
8129
75
54 107,8
Krasicki
Robert
121176
91111
201111
17
201111
88
201111
96
2161111
1184
249
3
6118
93
25 103,4
Burak
Aleksandra
02103
1211
0217
1111
201311
118
2111812
81110
201113
211
336
5
1100
106
-6 99
Pajączkowski
Filip
121175
91111
0288
1111
02118
1311
2111911
1117
201311
112
425
7
-2113
109
4 94,6
Sierakowski
Krzysztof
0273
1111
0296
1111
1281110
11812
121117
11911
201111
82
514
8
-495
116
-21 90,2
Mittag
Łukasz
0223
1111
121184
61111
02211
1113
02112
1311
0282
1111
601
10
-964
120
-56 85,9
7 LIGA
Knuth
Grzegorz
Burak
Julia
Skuza
Rafał
Piotrowski
Tomasz
Stępień
Przemysław
Sobiński
Mieczysław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Knuth
Grzegorz
2111811
8114
1211127
61411
201112
710
2131111
1178
201111
84
149
4
5130
109
21 92,4
Burak
Julia
128114
11811
201112
910
2111411
7118
2111611
9111
2181211
11104
249
5
4131
121
10 88
Skuza
Rafał
2161411
11127
02910
1112
127118
11511
201111
67
201111
99
337
5
2120
111
9 83,7
Piotrowski
Tomasz
02710
1112
127118
11411
2111511
7118
2171211
11104
201111
84
437
6
1122
112
10 79,3
Stępień
Przemysław
121178
31111
129111
11611
0267
1111
1211104
71211
201111
39
515
8
-3107
117
-10 74,9
Sobiński
Mieczysław
0284
1111
1211104
81211
0299
1111
0284
1111
0239
1111
601
10
-979
119
-40 70,5
8 LIGA
Rohleder
Katarzyna
Waniak
Igor
Brożek
Radosław
Waszkiewicz
Łukasz
Kuś
Sławomir
Świderski
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Rohleder
Katarzyna
201111
74
201111
34
0279
1111
201111
37
201311
118
148
2
6106
69
37 77,1
Waniak
Igor
0274
1111
2181111
1139
2112611
10119
201111
47
201111
42
248
4
4114
92
22 72,7
Brożek
Radosław
0234
1111
121139
81111
201111
76
201111
46
201111
85
337
4
396
88
8 68,3
Waszkiewicz
Łukasz
201111
79
1210119
12611
0276
1111
121199
41111
201212
1010
426
6
0118
113
5 63,9
Kuś
Sławomir
0237
1111
0247
1111
0246
1111
2141111
1199
2111911
7117
524
8
-488
120
-32 59,5
Świderski
Krzysztof
02118
1311
0242
1111
0285
1111
021010
1212
127117
11911
601
10
-983
123
-40 55,1
9 LIGA
Panek
Mateusz
Styś
Maciej
Januszko
Piotr
Herman
Bartosz
Januszkiewicz
Tomasz
Czajka
Kamil
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Panek
Mateusz
201111
78
1231110
11212
201111
77
2181112
11310
201511
135
149
3
6125
96
29 61,7
Styś
Maciej
0278
1111
201111
88
0278
1111
201111
78
201211
109
236
4
297
94
3 57,3
Januszko
Piotr
2111212
31110
0288
1111
2181111
1181
201111
82
0284
1111
336
6
0105
98
7 52,9
Herman
Bartosz
0277
1111
201111
78
121181
81111
122119
11611
2171611
11146
426
7
-1112
126
-14 48,5
Januszkiewicz
Tomasz
1211310
81112
0278
1111
0282
1111
2111611
2119
201116
814
525
7
-2104
119
-15 44,1
Czajka
Kamil
02135
1511
02109
1211
201111
84
1211146
71611
02814
1116
613
8
-5112
122
-10 39,8
10 LIGA
Szopa
Andrzej
Gil
Alfonso
Madej
Marcin
Wabik
Witold
Halik
Hubert
Mikołajewski
Łukasz
Dutkiewicz
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Szopa
Andrzej
201111
44
201111
96
201111
34
201411
123
201111
39
201111
31
1612
0
12135
61
74 46,3
Gil
Alfonso
0244
1111
2111811
8118
2151111
1175
21161111
1462
201111
36
201111
55
2510
5
5147
113
34 42
Madej
Marcin
0296
1111
128118
11811
201111
88
2181111
1154
201111
57
2111611
7115
349
6
3144
123
21 37,6
Wabik
Witold
0234
1111
121175
51111
0288
1111
201111
95
201111
87
201111
23
437
6
1112
105
7 33,2
Halik
Hubert
02123
1411
121462
161111
121154
81111
0295
1111
201111
74
201111
73
526
8
-2115
136
-21 28,8
Mikołajewski
Łukasz
0239
1111
0236
1111
0257
1111
0287
1111
0274
1111
21201111
18138
612
11
-9101
149
-48 24,4
Dutkiewicz
Rafał
0231
1111
0255
1111
127115
11611
0223
1111
0273
1111
1218138
201111
702
12
-1091
158
-67 20