Regulamin turniejów

1. Turnieje rozgrywane są średnio 1/2 razy w miesiącu. logo hasty bez sz

2. Turnieje Polskiego Związku Squasha (PZSQ) podlegają pod regulamin rozgrywek dostępnych TUTAJ / turnieje europejskie podlegają regulaminowi ESF / turnieje klubowe wg. regulaminu klubowego

3. Zapisanie się na którykolwiek turniej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu klubu, rozgrywek oraz regulaminu Polskiego Związku Squasha.

4. OFERTA SPECJALNA dla zawodników:

Program lojalnościowy za turnieje – Zbieraj punkty i płać nimi w Hasta la Vista! 

Każde wydane przez Ciebie 15 zł za wpisowe na turnieje – zostaje naliczone do puli punktów , które jednocześnie stają się środkami do wydania.

Przy turniejach: 15 zł = 1 punkt  czyli 1 zł do wydania. W przypadku gdy turniej kosztuje 75 zł – otrzymujesz 5 pkt ( 5 zł )

Klasyczny przelicznik przy wynajmu kortów 20 zł = 1 punkt

Szczegóły programu o aktualnych promocjach TUTAJ

5. W opłacie za jednorazowy udział w turnieju dla każdego uczestnika składa się: kwota 50 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota tytułem kosztów obsługi turnieju, oraz w przypadku turniejów PZSQ stała opłata 10 zł dla PZSQ.

6. Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu lub przelewem przed rozpoczęciem turnieju w podany dzień w komunikacie.

7. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w turnieju – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego (bez możliwości użycia zniżkowych kart). Nie utrzymuje także punktów za turniej do rankingu PZSQ.

8. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

9. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych na stronie  turniejowej oraz internetowej www.hastalavista.pl

10. Klub Hasta la Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

11. Klub Hasta la Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

12. Wszelkie informacje na temat turniejów: turnieje@hastalavista.pl

13. W przypadku turniejów z nagrodami pieniężnymi organizator zastrzega sobie prawo do przyznania puli pieniężnej w wysokości 100% zdeklarowanej pierwotnie kwoty przy założeniu udziału mi.n 32 zawodników w turnieju open oraz 8 w turnieju damskim, w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia puli nagród o 50%. Założenie dotyczy jedynie turniejów finansowanych przez Centrum Sportowe Hasta la Vista i nie ma zastosowania przy turniejach sponsorowanych przez inne podmioty.