Regulamin

1. Liga Tenisa Stołowego Hasta La Vista (sezon zimowy 2016/2017) to cykl 13 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie.W rozgrywkach może wziąć udział każdy. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z sześcioosobowych grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: tenisstolowy@hastalavista.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

Warunkiem zapisania na dana kolejkę jest potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z warunkiem tzn. z zastrzeżeniem, że może grać na przykład tylko po godz. 14:10 –  w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy – jego mecze są toczone w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:

– 25 zł

W przypadku nie pojawienia się dwukrotnie na rozgrywkach nie informując do czwartku poprzedzającego ligę do godziny 20.00 zawodnik zostanie przydzielony do jednej ligi niżej niż wynika to z przydziału do ligi z dwóch ostatnich kolejek.

Pierwsza kolejka gratis dla wszystkich zawodników ze 100% frekwencją z sezonu letniego 2016!

Dla nowych zawodników 50% zniżki na 1 kolejkę!

W przypadku takiej samej ilości zwycięstw kilku zawodników liczy się różnica setów.Dotyczy to wszystkich pojedynków w grupie a nie tylko zainteresowanych osób.

W przypadku takiej samej ilości zwycięstw dwóch zawodników liczy się pojedynek bezpośredni.

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 3:0,11:0, 11:0,11:0

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZTS. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie 1 minutę.

 

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

6. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

7. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi tenisa stołowego.

8. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi tenisa stołowego – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans; przegrany spadek do niższej ligi lub lig(zawodnik zajmujący ostatnie miejsce może spaść o więcej niż jedną ligę jeśli wynika tak z dwóch ostatnich kolejek-obowiązuje od sezonu zimowego październik 2015)Zawodnik zajmujący pierwsze miejsce w danej lidze ma prawo awansować o więcej niż jedną ligę jeśli wynika tak z dwóch ostatnich kolejek.Zawodnik zwyciężający daną ligę ma zagwarantowany awans bez względu na sumę punktów z dwóch ostatnich kolejek.

W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

– Dzika karta organizatora (organizator może przyznac max. 3 dzikie karty na dana kolejkę)

- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych

– Występ w ostatniej kolejce

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

– Drugie miejsce w grupach w poprzedniej kolejce ligi tenisa stołowego są pozycjami „chronionymi” – tzn. mają zagwarantowany pozostanie w lidze.

W przypadku 1 kolejki nowego sezonu o przydziale do grup decyduje średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych.

9. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodników.

Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 8:

1,2,3liga – godz. 16:00 – 18:00

4,5,6liga – godz. 14:20 – 16:00

7,8,9 liga – godz. 12:00 – 14:00

10,11,12 liga – godz. 10:00 – 12:o0

Godziny rozpoczynanie grup w danej kolejce mogą odbiegać o tych podanych w tabeli – informacja dostępna na stronie internetowej

Harmonogram danej kolejki z godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany jest na stronie internetowej www.hastalavista.pl zawsze najpóźniej w piątek poprzedzający daną kolejkę ligową.

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Standardowo mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia rozgrywania meczów do czterech lub dwóch wygranych setów.

10. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie przyznawane są punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu graczu na kolejkę pierwszą.

11. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 1 mecz w danej lidze – nie walkowerami i nie z zawodnikiem z dziką kartą lub zastępcą.

12. Zawodnik wygrywający grupę ma zagwarantowany awans do grup wyższych; a przegrywający spadek do niższych. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek – w przypadku rozegrania tylko jednej kolejki – brane są pod uwagę punkty z tej właśnie kolejki. Dodatkowo pozycja 2 w danej lidze zapewnia pozostanie w lidze w najbliższej kolejce ligowej.

13.  Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

14. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie zimowym 2016/2017   są podane w zakładce „Terminarz”.

15. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 10 najlepszych występów zawodnika.

16. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:

– ranking tworzy suma wszystkich kolejek, ranking końcowy tworzy suma wszystkich kolejek bez trzech najgorszych wyników.

17. Po rozegraniu ostatniej – trzynastej kolejki, najlepsi zawodnicy całego sezonu ligowego zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Tenisa Stołowego Open. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję na ligach – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Puchary i nagrody rzeczowe uzyskuje ok. 8-10% najlepszych zawodników wg rankingu ligowego.

–> Nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy za rozegranie minimum 12 kolejek w  danym sezonie ligowym.

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezon-nagrody do rozlosowania

18.  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Tenisa Stołowego wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

19.  Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl

 

20. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

21. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Tenisa Stołowego Hasta La Vista udziela Daria Łuczakowska: tel. 669 038 532, e-mail: tenisstolowy@hastalavista.pl