Regulamin

1. Liga Tenisa Stołowego Hasta La Vista (sezon Letni 2017) to cykl 8 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie.W rozgrywkach może wziąć udział każdy. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z sześcioosobowych grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: tenisstolowy@hastalavista.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

Warunkiem zapisania na dana kolejkę jest potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z warunkiem tzn. z zastrzeżeniem, że może grać na przykład tylko po godz. 14:10 –  w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy – jego mecze są toczone w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:

– 25 zł

W przypadku nie pojawienia się dwukrotnie na rozgrywkach nie informując do czwartku poprzedzającego ligę do godziny 20.00 zawodnik zostanie przydzielony do jednej ligi niżej niż wynika to z przydziału do ligi z dwóch ostatnich kolejek.

Pierwsza kolejka gratis dla wszystkich zawodników ze 100% frekwencją z sezonu letniego 2016!

Dla nowych zawodników 50% zniżki na 1 kolejkę!

W przypadku takiej samej ilości zwycięstw kilku zawodników liczy się różnica setów.Dotyczy to wszystkich pojedynków w grupie a nie tylko zainteresowanych osób.

W przypadku takiej samej ilości zwycięstw dwóch zawodników liczy się pojedynek bezpośredni.

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 3:0,11:0, 11:0,11:0

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZTS. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie 1 minutę.

 

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

6. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

7. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi tenisa stołowego.

8. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi tenisa stołowego – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans; przegrany spadek do niższej ligi lub lig(zawodnik zajmujący ostatnie miejsce może spaść o więcej niż jedną ligę jeśli wynika tak z dwóch ostatnich kolejek-obowiązuje od sezonu zimowego październik 2015)Zawodnik zajmujący pierwsze miejsce w danej lidze ma prawo awansować o więcej niż jedną ligę jeśli wynika tak z dwóch ostatnich kolejek.Zawodnik zwyciężający daną ligę ma zagwarantowany awans bez względu na sumę punktów z dwóch ostatnich kolejek.

W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

– Dzika karta organizatora (organizator może przyznac max. 3 dzikie karty na dana kolejkę)

- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych

– Występ w ostatniej kolejce

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

– Drugie miejsce w grupach w poprzedniej kolejce ligi tenisa stołowego są pozycjami „chronionymi” – tzn. mają zagwarantowany pozostanie w lidze.

W przypadku 1 kolejki nowego sezonu o przydziale do grup decyduje średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych.

9. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodników.

Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 8:

1,2,3liga – godz. 16:00 – 18:00

4,5,6liga – godz. 14:20 – 16:00

7,8,9 liga – godz. 12:00 – 14:00

10,11,12 liga – godz. 10:00 – 12:o0

Godziny rozpoczynanie grup w danej kolejce mogą odbiegać o tych podanych w tabeli – informacja dostępna na stronie internetowej

Harmonogram danej kolejki z godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany jest na stronie internetowej www.hastalavista.pl zawsze najpóźniej w piątek poprzedzający daną kolejkę ligową.

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Standardowo mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia rozgrywania meczów do czterech lub dwóch wygranych setów.

10. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie przyznawane są punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu graczu na kolejkę pierwszą.

11. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 1 mecz w danej lidze – nie walkowerami i nie z zawodnikiem z dziką kartą lub zastępcą.

12. Zawodnik wygrywający grupę ma zagwarantowany awans do grup wyższych; a przegrywający spadek do niższych. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek – w przypadku rozegrania tylko jednej kolejki – brane są pod uwagę punkty z tej właśnie kolejki. Dodatkowo pozycja 2 w danej lidze zapewnia pozostanie w lidze w najbliższej kolejce ligowej.

13.  Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

14. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie zimowym 2016/2017   są podane w zakładce „Terminarz”.

15. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 6 najlepszych występów zawodnika.

16. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:

– ranking tworzy suma wszystkich kolejek, ranking końcowy tworzy suma wszystkich kolejek bez trzech najgorszych wyników.

17. Po rozegraniu ostatniej  kolejki, najlepsi zawodnicy całego sezonu ligowego zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Tenisa Stołowego Open. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję na ligach – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Puchary i nagrody rzeczowe uzyskuje ok. 8-10% najlepszych zawodników wg rankingu ligowego.

–> Nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy za rozegranie minimum 12 kolejek w  danym sezonie ligowym.

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezon-nagrody do rozlosowania

18.  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Tenisa Stołowego wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

19.  Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl

 

20. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

21. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Tenisa Stołowego Hasta La Vista udziela Daria Łuczakowska: tel. 669 038 532, e-mail: tenisstolowy@hastalavista.pl