Squash

Nowe poranne terminy szkółek squasha dla dorosłych. Sprawdź!

Dodano 19.06.21
Zapraszamy do zapisów na szkółkę squasha-nowe poranne godziny!

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST?
Szkółka squasha, są to zajęcia grupowe prowadzone przez doświadczonego trenera,
Osoby biorące udział w zajęciach wykonują ćwiczenia zadane przez prowadzącego, przez co uczą
się sprawnego poruszania po korcie oraz poprawnych technicznie zagrań.
To gwarantuje osiągnięcie w bardzo krótkim czasie maksimum satysfakcji z uprawiania tego sportu.
Jeśli dodać do tego, że SQUASH jest uważany za jeden z najzdrowszych sportów na świecie
–jego interwałowy charakter ma bardzo dobroczynne działanie na serce! ( Forbes ), to gwarantujemy,
że czas poświęcony na naukę tego sportu poprawi komfort życia na wielu płaszczyznach.

HARMONOGRAM

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, środę oraz czwartek w godzinach:

19:00-20:00 lub 20:00-21:00

NOWOŚĆ

Zapraszamy do udziału w NOWYCH PORANNYCH Szkółkach Dla Dorosłych

terminy to :
wtorek: godz. 7:30 – 8:30
czwartek: godz. 7:00 – 8:00

Informacja u prowadzącego:

Artur Zioło
e-mail: szkolkidd@hastalavista.pl
mobile.: 795 786 738

 

CENNIK

  • opłata stała wynosi 150 zł *

–  opłata zawiera:

  • usługa trenerska + organizacja,
  • opłata za wynajem kortów, wypożyczenie sprzętu,
  • karta partnerska daje zniżkę na wynajem kortu  zgodnie z regulaminem.

* * ważność opłaty – 1 MODUŁ : 4 zajęcia

SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ

  • zajęcia odbywają się raz w tygodniu ( należy wybrać jedną z opcji czasowych),
  • czas trwania – 60 minut,
  • potrzebny sprzęt udostępniany jest na miejscu,
  • zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób na jednego prowadzącego,
  • poziom gry dopasowany do umiejętności,
  • do grupy można dołączyć w każdym momencie.

TERMINY MODUŁÓW..

KOORDYNATOR ZAJĘĆ:

Artur Zioło
e-mail: szkolkidd@hastalavista.pl
tel.: 71 377 37 39 (recepcja)
mobile.: 795 786 738

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKÓŁKOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SPORTOWE HASTA LA VISTA 

1. W zajęciach może uczestniczyć każda dorosła osoba niezależnie od wieku i płci.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
3. Zajęcia składają się z modułów, każdy moduł to cztery terminy. Nowe osoby mogą dołączyć do zajęć w trakcie trwania modułu w miarę dostępności miejsc w danej grupie.
4. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy. W przypadku braku odpowiedniego stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy zdrowie uczestnika.
5. Zabrania się wchodzenia na korty w obuwiu innym niż sportowe. Podeszwa takiego obuwia nie może być markująca.
6. Prowadzący zajęcia – organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć, uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej kradzieży lub uszkodzenia przedmiotów pozostawionych w szatni lub na terenie obiektu.
7. Organizator udostępnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do ćwiczeń. Liczba kortów i sprzętu dostosowana jest do liczby osób w grupie.
8. Wszystkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu. Za stan sprzętu odpowiadają osoby z niej korzystające, a za uszkodzenia należy uiścić stosowna opłatę.
9. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
10. Każdą niedyspozycję i wypadek podczas zajęć uczestnicy natychmiast zgłaszają prowadzącemu.
11. Każdy uczestnik biorący udział w szkółkach deklaruje uiszczanie opłaty stałej za moduł przed rozpoczęciem zajęć. Opłata jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie. Opłata regulowana możliwa jest tylko przy pierwszej wpłacie, dla nowego uczestnika szkółki, który dołączył do niej w trakcie trwania modułu. W tym wypadku obejmuje ona opłatę za zajęcia od momentu przystąpienia do grupy do końca modułu.
12. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach. Informację o rezygnacji przekazuje organizatorowi. Jeżeli fakt ten ma miejsce już po uiszczeniu opłaty stałej za moduł, pieniądze nie zostaną zwrócone.
13. Organizator może zorganizować, lecz nie musi zajęcia w okresie świątecznym jeśli dane święto przypada na dzień szkółkowy.
14. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub wyjazdem uczestnika organizator nie zwraca pieniędzy. Nie ma też możliwości odrabiania zajęć w innych terminach.
15. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Harmonogram dostępny na stronie www.hastalavista.pl.
16. W razie przypadków losowych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć o czym uczestnik szkółki zostanie powiadomiony. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w innym terminie.
17. Sponsorem szkółki jest sklep Tytan. Każdemu uczestnikowi przysługuje jednorazowo voucher ze zniżka 5% na zakupy w sklepie Tytan.
18. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

INWESTYCJA, KTÓRA ZAPROCENTUJE ZDROWIEM, SATYSFAKCJĄ I ZADOWOLENIEM

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem