Badminton

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w badmintona 1/4

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Otwartych Mistrzostw Wrocławia w badmintona w Hasta La Vista!

BEZPŁATNY UDZIAŁ W TURNIEJU 🙂

Terminy rozgrywek:

Kategorie:

  • OPEN A (szacowany poziom gry)
  • OPEN B (szacowany poziom gry)
  • KOBIETY
  • 40+

Po ostatnim turnieju następuje ceremonia nagrodzenia najlepszych zawodników całego cyklu.

Informacje:

  • Emilia Goldwasser
  • kom. 530 868 243
Komunikat organizacyjny

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w badmintonie ¼
Wrocław, 27 maja 2023

  • RANKING OMW BADMINTONA 2022: TUTAJ

LISTA ZGŁOSZEŃ: TUTAJ

1. Osoba odpowiedzialna za organizację/sędzia główny:
Emilia Goldwasser #195LP, tel. 530 868 243

2. Termin i miejsce: 27.05.2023
Sala turniejowa: Centrum Sportowe Hasta la Vista Liczba boisk: 6

3. Kategorie :
Gra pojedyncza OPEN A (szacowany poziom gry)
Gra pojedyncza OPEN B (szacowany poziom gry)
Gra pojedyncza DAMSKA
Gra pojedyncza 40+
Kategoria otwiera się przy minimum 4 zgłoszeniach.
Zawodnik może grać w maksymalnie w 2 kategoriach, z wyłączeniem jednoczesnego udziału w kat. Open A i Open B.

4. System rozgrywek: pucharowy (max. do do dwóch przegranych).
Gry zwykłe, trzy setowe, punktowane do 15 pkt. z przewagami.
Mecze o 3 miejsce będzie rozgrywany.

5. Program rozgrywek:
start od godz. 9.00

6. Pula nagród: wręczane po ostatnim turnieju podczas ceremonii nagrodzenia najlepszych zawodników cyklu turniejów:
I miejsce – „Mistrz Wrocławia” + medal,
II miejsce – „I v-ce mistrz Wrocławia” + medal,
III miejsce – „II v-ce mistrz Wrocławia” + medal.

7. Wpisowe: turniej bezpłatny.

8. Lotki: uczestnicy posiadają własne lotki. Obowiązuje ranking lotek wg aktualnego regulaminu PZBad. Organizator nie zapewnia lotek.

9. Zgłoszenia do gry: do organizatora, telefonicznie, do dnia poprzedzającego rozgrywki do godz. 22:00

10. Informacje:
a. Turnieje w roku 2023 r. są turniejami otwartymi i są punktowane:

Punktacja w turniejach:
1 miejsce: 100 pkt.
2 miejsce 90 pkt.
3 miejsce 82 pkt.
4 miejsce 75 pkt.
5 miejsce 69 pkt.
6 miejsce 65 pkt.
7 miejsce 61 pkt.
8 miejsce 59 pkt.

Każde następne miejsce o 1 pkt mniej od wyższego.

W sytuacji, gdy nie odbywa się gra o konkretne miejsce, to zawodnicy dostają punkty za najwyższe miejsce o które mogliby grać. Np. miejsca 13-16 otrzymują takie same punkty, a już miejsce 17 otrzymuje o 4 punkty mniej (4 pozycje niżej).

b. Rozstawienie zawodników w 1 turnieju w roku odbywa się na podstawie rankingu z poprzedniego cyklu rozgrywek. Organizator może przyznać zawodnikowi dziką kartę, jeśli uzna, że jego poziom gry wymaga rozstawienia.
c. Zawodnik może startować w 4 turniejach, jednak do ostatecznego rankingu wybiera się 3 najlepsze wyniki uzyskanych w roku 2023.
d. W przypadku równej ilości punktów – o wyższym miejscu decyduje :
I – wybiera się najlepsze i najkorzystniejsze wyniki z 3 turniejów,
II – większą ilość startów (udział w turniejach),
III – większa liczba zdobytych punktów z wszystkich turniejów w jakich startował,
IV – wynik bezpośredniego pojedynku w ostatnim turnieju OMW, gdzie zawodnicy zagrali przeciwko sobie.
e. W sytuacji, gdy jest duża ilość zgłoszeń w kategoriach, Zawodnicy grający w dwóch kategoriach i trafiający na siebie w obu kategoriach, mają przepisywany do drugiej kategorii wynik pierwszego rozgrywanego meczu.
f. Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek – na system do 1 przegranej, jeśli ilość zawodników będzie zbyt duża (tj. więcej niż 32), żeby rozegrać gry w planowanym czasie rozgrywek.
g. Zawodnicy przegrywający dane spotkanie sędziują kolejne na danym korcie.

11. Ustalenia końcowe:

a. Obowiązują przepisy gry oraz Regulamin Sportowy PZBad i regulamin Otwartych Mistrzostw Miasta Wrocławia 2023 r. oraz regulamin Centrum Sportowego Hasta la Vista.
b. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
c. Zawodnicy są świadomi o stanie swojego zdrowia i stają do rywalizacji na własną odpowiedzialność.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
e. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
f. Uczestnik turnieju powinien posiadać strój sportowy, zmienne obuwie sportowe oraz sprzętu sportowy.
g. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
i. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny, który jest jednocześnie Organizatorem rozgrywek.
j. Na prośbę Sędziego Głównego, zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia przed rozpoczęciem turnieju dokumentu potwierdzającego tożsamość.
k. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.
l. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

12. Protesty:
Składać można na ręce Sędziego Głównego – protest musi być złożony na piśmie, podpisany i opłata wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) – z przeznaczeniem na zakup dodatkowych nagród rzeczowych dla zawodników, w wypadku nie uznania protestu.

[FM_form id="1"]