Badminton

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w badmintona 1/4

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Otwartych Mistrzostw Wrocławia w badmintona w Hasta La Vista!

BEZPŁATNY UDZIAŁ W TURNIEJU 🙂

Terminy rozgrywek:

 1. Runda 1 – 28 maja 2022
 2. Runda 2 – 25 czerwca 2022
 3. Runda 3 – 3 września 2022
 4. Runda 4 – 1 października 2022

 

Kategorie:

 • OPEN
 • KOBIETY
 • U13
 • U18
 • 40+

Po ostatnim turnieju w sobotę 01.10.2022 r. następuje ceremonia nagrodzenia najlepszych zawodników całego cyklu.

Informacje:

 • Emilia Goldwasser
 • kom. 530 868 243
Komunikat organizacyjny

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w badmintonie ¼
Wrocław, 28 maja 2022

 • RANKING OMW BADMINTONA 2022: TUTAJ

LISTA ZGŁOSZEŃ: TUTAJ

1. Osoba odpowiedzialna za organizację/sędzia główny:
Emilia Goldwasser #195LP, tel. 530 868 243

2. Termin i miejsce: 28.05.2022
Sala turniejowa: Centrum Sportowe Hasta la Vista Liczba boisk: 6

3. Kategorie :
Gra pojedyncza OPEN
Gra pojedyncza KOBIET
Gra pojedyncza U13
Gra pojedyncza U18
Gra pojedyncza 40+
Kategoria otwiera się przy minimum 4 zgłoszeniach.
Zawodnik może grać w maksymalnie w 2 kategoriach.

4. System rozgrywek: pucharowy (max. do do dwóch przegranych).
Gry zwykłe, trzy setowe, punktowane do 15 pkt. z przewagami.
Mecze o 3 miejsce będzie rozgrywany.

5. Program rozgrywek:
od godz. 9.00 gry w kategorii U-13 i U-18,
od godz. 10.00 kategorie Open, Kobiet i 40+.

6. Pula nagród: wręczane po ostatnim turnieju podczas ceremonii nagrodzenia najlepszych zawodników cyklu turniejów:
I miejsce – „Mistrz Wrocławia” + medal,
II miejsce – „I v-ce mistrz Wrocławia” + medal,
III miejsce – „II v-ce mistrz Wrocławia” + medal.

7. Wpisowe: turniej bezpłatny.

8. Lotki: uczestnicy posiadają własne lotki. Obowiązuje ranking lotek wg aktualnego regulaminu PZBad. Organizator nie zapewnia lotek.

9. Zgłoszenia do gry: do organizatora, telefonicznie lub osobiście do 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej.

10. Informacje:
a. Turnieje w roku 2022 r. są turniejami otwartymi i są punktowane:

Punktacja w turniejach:
1 miejsce: 100 pkt.
2 miejsce 90 pkt.
3 miejsce 82 pkt.
4 miejsce 75 pkt.
5 miejsce 69 pkt.
6 miejsce 65 pkt.
7 miejsce 61 pkt.
8 miejsce 59 pkt.

Każde następne miejsce o 1 pkt mniej od wyższego.

W sytuacji, gdy nie odbywa się gra o konkretne miejsce, to zawodnicy dostają punkty za najwyższe miejsce o które mogliby grać. Np. miejsca 13-16 otrzymują takie same punkty, a już miejsce 17 otrzymuje o 4 punkty mniej (4 pozycje niżej).

b. Rozstawienie zawodników w 1 turnieju w roku odbywa się na podstawie rankingu z poprzedniego cyklu rozgrywek. Organizator może przyznać zawodnikowi dziką kartę, jeśli uzna, że jego poziom gry wymaga rozstawienia. Podczas jednego turnieju możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 dzikich kart.
c. Zawodnik może startować w 4 turniejach, jednak do ostatecznego rankingu wybiera się 3 najlepsze wyniki uzyskanych w roku 2022.
d. W przypadku równej ilości punktów – o wyższym miejscu decyduje :
I – wybiera się najlepsze i najkorzystniejsze wyniki z 3 turniejów,
II – większą ilość startów (udział w turniejach),
III – większa liczba zdobytych punktów z wszystkich turniejów w jakich startował,
IV – wynik bezpośredniego pojedynku w ostatnim turnieju OMW, gdzie zawodnicy zagrali przeciwko sobie.
e. W sytuacji, gdy jest duża ilość zgłoszeń w kategoriach, Zawodnicy grający w dwóch kategoriach i trafiający na siebie w obu kategoriach, mają przepisywany do drugiej kategorii wynik pierwszego rozgrywanego meczu.
f. Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek – na system do 1 przegranej, jeśli ilość zawodników będzie zbyt duża (tj. więcej niż 32), żeby rozegrać gry w planowanym czasie rozgrywek.
g. Zawodnicy przegrywający dane spotkanie sędziują kolejne na danym korcie.

11. Ustalenia końcowe:

a. Obowiązują przepisy gry oraz Regulamin Sportowy PZBad i regulamin Otwartych Mistrzostw Miasta Wrocławia 2022 r. oraz regulamin Centrum Sportowego Hasta la Vista.
b. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
c. Zawodnicy są świadomi o stanie swojego zdrowia i stają do rywalizacji na własną odpowiedzialność.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
e. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
f. Uczestnik turnieju powinien posiadać strój sportowy, zmienne obuwie sportowe oraz sprzętu sportowy.
g. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
i. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny, który jest jednocześnie Organizatorem rozgrywek.
j. Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia przed rozpoczęciem turnieju dokumentu potwierdzającego tożsamość.
k. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.
l. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

12. Protesty:
Składać można na ręce Sędziego Głównego – protest musi być złożony na piśmie, podpisany i opłata wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) – z przeznaczeniem na zakup dodatkowych nagród rzeczowych dla zawodników, w wypadku nie uznania protestu.

Ranking
Ranking OMW BADMINTONA 2022-1
Ranking OMW BADMINTONA 2022-2
[FM_form id="1"]