Badminton

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Badmintonie 2020

Cykl darmowych turniejów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Hasta La Vista !

Terminy rozgrywek:

1 Runda 27.06.2020

WYNIKI I RUNDY

GALERIA ZDJĘĆ

2 Runda 25.07.2020

WYNIKI RUNDY II

GALERIA ZDJĘĆ

RANKING

3 Runda 22.08.2020

WYNIKI RUNDY 3

GALERIA

RANKING PO 3 RUNDZIE

4 Runda 12.09.2020 – zgłoszenia online i mailem do 11.09 do 20.00

https://turniejeamatorskie.info/kalendarz/wrzesien-2020

5 Runda 10.10.2020
6 Runda 21.11.2020

Kategorie turnieju:

U-15 dziewczęta i U-15 chłopcy (lub przy małej ilości osób kategorie połączone)

Open – każdy może zagrać

Kobiety

40+ = ur. 1980r. lub wcześniej

Regulamin rozgrywek:

Miejsce rozgrywek – Centrum Sportowe Hasta la Vista

KORTY DO ROZGRZEWKI UDOSTĘPNIONE ZOSTANĄ O 8.30.

O 9.00 rozpoczynają się gry kategorii młodzieżowych.

O 10.30 rozpoczynają się gry DLA KATEGORII KOBIET, 40+ I OPEN (ew. zmiany z zgłoszeniach możliwe do godz. 10.00!!)

NIEOBECNOŚĆ GRACZA NA HALI W CZASIE WYCZYTYWANIA MECZU SKUTKUJE WALKOWEREM!

 

Zgłoszenia do rozgrywek:
Online poprzez stronę : https://turniejeamatorskie.info/
Mailem do dnia poprzedzającego rozgrywki do godz. 20.00 na adres: m.janiaczyk@hastalavista.pl

UWAGA. W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI NA OBIEKCIE W TURNIEJU (DO ODWOŁANIA) MOGĄ JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA HALI MAX.32 OSOBY. Z TEJ PRZYCZYNY BĘDĄ OGRANICZANE ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW.

Turnieje rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Badmintona i regulamin Otwartych Mistrzostw Miasta Wrocławia 2020 r., gdzie Sędzia Główny turnieju jest osobą decyzyjną w sprawach spornych.

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia przy zapisie do turnieju dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

Mecz rozgrywany jest do 2 (dwóch) wygranych setów we wszystkich kategoriach wiekowych (2:0, 2:1) do 15 punktów, gdzie 15-sty punkt jest puntem kończącym każdy set – bez przedłużania i bez konieczności uzyskania dwupunktowej przewagi.

Gra powinna być ciągła od pierwszego serwisu do zakończenia meczu. Przerwa jest tylko między setami (2 i 3) – i nie może przekroczyć 120 sek.

W sytuacji, gdy Zawodnik będzie przedłużał grę odpoczywając lub wykonując inne czynności przeszkadzające w grze przeciwnikowi, Sędzia Główny kolejno: może zwrócić uwagę graczowi, zaproponować Sędziego prowadzącego mecz (lub sam może ten mecz sędziować), przy przedłużających się przerwach między akcjami Sędzia może przerwać mecz i zdyskwalifikować Zawodnika przedłużającego grę. Między rozgrywanymi akcjami nie ma przerw w grze – jest czas na podniesienie lotki i ustawienie się do gry.

Turnieje rozgrywane są tylko w grach pojedynczych- singiel kobiet i singiel mężczyzn.

Dana kategoria jest rozgrywana pod warunkiem, zgłoszenia się do niej co najmniej 4 zawodników.

Turnieje w roku 2020 r. są turniejami otwartymi.

Uczestnicy są rozstawiani wg rankingu aktualnego sezonu rozgrywek (roku).

Turnieje są punktowane. Zawodnik może brać udział we wszystkich 6-ciu turniejach, jednak do ostatecznego rankingu wybiera się 4 najlepsze wyniki uzyskane w roku 2020.

W przypadku równej ilości punktów – o wyższym miejscu decyduje:

– I – wybiera się najlepsze i najkorzystniejsze wyniki z 4 turniejów,

– II – większa ilość startów (udział w turniejach),

– III – większa liczba zdobytych punktów z wszystkich turniejów w jakich startował dany zawodnik,

– IV – wynik bezpośredniego pojedynku.

Po ostatnim turnieju następuje ceremonia nagrodzenia najlepszych uczestników z całego cyklu turniejów.

Nagrody:

I miejsce – tytuł „Mistrza Wrocławia”, puchar + medal,

II miejsce – tytuł „I v-ce mistrz Wrocławia”, puchar + medal,

III miejsce – tytuł „II v-ce mistrz Wrocławia”, puchar + medal.

Punktacja w turniejach:

1 miejsce: 100 pkt.

2 miejsce 90 pkt.

3 miejsce 82 pkt.

4 miejsce 75 pkt.

5 miejsce 69 pkt.

6 miejsce 65 pkt.

7 miejsce 61 pkt.

8 miejsce 59 pkt.

każde następne o 1 pkt mniej od poprzedniego.

W sytuacji, gdy nie odbywa się gra o konkretne miejsce, to zawodnicy dostają punkty za najwyższe miejsce o które mogliby grać. Np. miejsca 13-16 otrzymują takie same punkty, a już miejsce 17 otrzymuje o 4 punkty mniej ( 4 pozycje niżej).

Turniej odbywa się systemem „do dwóch przegranych”. Przegrywający trafia do grupy uczestników mających już po jednej porażce i dalej ma prawo gry, dopóki nie przegra po raz drugi, aż do finału, w którym o 1 miejsce gra uczestnik bez porażki z uczestnikiem z jedną porażką. W tym systemie obowiązuje losowanie pucharowe, zgodne z rankingiem, a reszta uczestników jest dolosowywana.

W PRZYPADKU GDY DO KATEGORII ZGŁOSI SIĘ WIĘCEJ NIŻ 32 ZAWODNIKÓW, TURNIEJ ODBYWA SIĘ DO 1 PRZEGRANEJ.

W sytuacji, gdy jest duża ilość zgłoszeń w kategoriach, zawodnicy grający w dwóch kategoriach i trafiający na siebie w obu kategoriach, mają przepisywany do drugiej kategorii wynik pierwszego rozgrywanego meczu.

Rozstawienie zawodników w 1 turnieju w roku odbywa się na podstawie ostatecznego rankingu z poprzedniego cyklu rozgrywek. Organizator może przyznać zawodnikowi dziką kartę, jeśli uzna, że jego poziom gry wymaga rozstawienia. Podczas jednego turnieju możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 dzikich kart.

Zawodnicy przegrywający dane spotkanie sędziują kolejne na danym korcie.

Lotki – uczestnicy posiadają własne lotki. Obowiązuje ranking lotek wg aktualnego regulaminu PZBad. Organizator nie zapewnia żadnych lotek do gry.

Protesty składać można na ręce Sędziego Głównego – protest musi zostać złożony na piśmie, podpisany oraz należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) – z przeznaczeniem na zakup dodatkowych nagród rzeczowych dla zawodników, w wypadku nie uznania protestu.

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.

USTALENIA DODATKOWE:

Zawodnicy zgłaszający się do turnieju startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju.

Zawodnicy zobowiązani są do występowania w stroju sportowym, zmiennym obuwiu sportowym oraz do posiadania własnego sprzętu sportowego.

Program turnieju ustala Sędzia Główny. Spory rozstrzyga Sędzia Główny.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Informacje: m.janiaczyk@hastalavista.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem