Formularz zgłoszeniowy
Letnie Półkolonie 2021
Harmonogram
Szczegóły
Regulamin
Regulamin COVID

Letnie Półkolonie Sportowe 2021

Zapraszamy do zapisywania dzieci poprzez formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w przeciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz prześlemy kartę zgłoszeniową uczestnika półkolonii sportowych. Karta zgłoszeniowa uczestnika jest zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każda karta zawiera szczegółowe informacje o uczestniku oraz powinna być podpisana przez jednego z rodziców i dostarczona osobiście w dniu rozpoczęcia turnusu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Zapraszamy dzieci i młodzież na Letnie Półkolonie Sportowe 2021 we Wrocławiu.

Półkolonie Sportowe dla dzieci i młodzieży to idealna forma aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy mają szansę zmierzyć się z nowymi dyscyplinami sportowymi, doskonalić umiejętności, rozwijać się poprzez połączenie zabawy i nauki, nawiązać nowe znajomości i przede wszystkim wypoczywać przed nowym rokiem szkolnym.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży dostosowane są do poziomu gry uczestników, nie wymagana jest wcześniejsza znajomość którejkolwiek z dyscyplin.  Zajęcia rozwojowo-edukacyjne urozmaicą czas i zintegrują uczestników, zapewniając przyjazną atmosferę.

Atrakcje:

 • squash,
 • badminton,
 • tenis stołowy,
 • zajęcia przy muzyce,
 • zajęcia integracyjne,
 • plac zabaw,
 • Warsztaty na miejscu.

Na zakończenie turniej i nagrody dla wszystkich uczestników!

Cena: 598 zł /os
możliwość uczestnictwa w wybranym dniu:
150 zł / 1 dzień
godziny: 8:00 – 17:00

Zapisy: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 175

 

Letnie Półkolonie Sportowe 2021

*Ilość grup zależy od ilości uczestników.

Jeśli w danym turnusie jest jedna grupa, nie ma podziału na wiek.

Podział na grupy jest uzależniony od wieku dzieci.

 

 

Letnie półkolonie Sportowe 2021

Cena: 598 zł /os

(możliwość uczestnictwa w wybranym dniu: 150 zł /1 dzień)

od godz. 8.00 – do godz. 17.00

Dzieci w wieku od 6 -13 lat

Gwarantujemy:

 • Opiekę wykwalifikowanych wychowawców.
 • Treningi z doświadczonymi trenerami.
 • Całodniowy catering (drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Warsztaty na miejscu.

Informacja o ubezpieczeniu:

1911_Karta-produktu-NNW-grupowe
1911_OWU_NNW-indywidualne-i-grupowe

W celu zarezerwowania miejsca prosimy o dokonywanie przelewu najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu na konto:

64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
Wiązów Zenon Waniak
Ul. Robotnicza 72E
53-608 Wrocław
lub na recepcji Hasta La Vista (ul. Góralska 5, Wrocław)
od godz. 7.00 do godz. 23.00 

Przy wcześniejszym zgłoszeniu wystawiamy faktury.

Faktura VAT może być wydana tylko w przypadku podania numeru NIP przed wystawieniem paragonu.
W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić to mailowo na adres polkolonie@hastalavista.pl w momencie zgłaszania uczestnika półkolonii na wybrany turnus oraz uwzględnić numer NIP w tytule przelewu.

Przy płatnościach realizowanych bezpośrednio w recepcji obiektu, klient może zgłosić prośbę o fakturę VAT  tylko przed zafiskalizowaniem wpłaty.

 

TURNUSY:

 1. TURNUS 28.06 – 02.07.2021
 2. TURNUS 05-09.07.2021
 3. TURNUS 12-16.07.2021
 4. TURNUS 19-23.07.2021
 5. TURNUS 26-30.07.2021
 6. TURNUS 02-06.08.2021
 7. TURNUS 09-13.08.2021
 8. TURNUS 16-20.08.2021
 9. TURNUS 23-27.08.2021

 

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
Zapisy: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 175

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2021

 1. Organizatorem Półkolonii Letnich 2021 jest Centrum Sportowe Hasta la Vista.
 2. Półkolonie odbywają się na terenie Centrum, przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu oraz w
  miejscach przewidzianych w planach wycieczek.
 3. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 5 – 14 lat, które wcześniej zostaną zapisane
  na listę przez swoich rodziców/opiekunów.
 4. Termin zapisów od 04.05.2021r. w godzinach: 8:00 – 18:00 pod telefonem 668 014 175 bądź na
  adres: polkolonie@hastalavista.pl
 5. Terminy turnusów:
  • 28.06 – 02.07.2021 r.
  • 05.07 – 09.07.2021 r.
  • 12.07 – 16.07.2021 r.
  • 19.07 – 23.07.2021 r.
  • 26.07 – 30.07.2021 r.
  • 02.08 – 06.08.2021 r.
  • 09.08 – 13.08.2021 r.
  • 16.08 – 20.08.2021 r.
  • 23.08 – 27.08.2021 r.
 6. Aby dany turnus półkolonii odbył się, minimalna ilość uczestników musi wynosić 6 osób.
 7. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej
  oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie.
 8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon
  kontaktowy, ewentualnie adres e-mail rodzica/opiekuna dziecka.
 9. Opłat należy dokonać najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu na konto bankowe:
  • 64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
  • Wiązów Zenon Waniak
  • Ul. Robotnicza 72E
  • 53-608 Wrocław
  • lub w kasie Centrum.
  Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy
  uczestników.
 10. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów.
 11. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 -cio dniowych) turnusach. Centrum Sportowe
  Hasta La Vista zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 17:00.
 12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca
  zbiórki. (w holu głównym)
 13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego
  harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek w
  wyniku złego stanu pogody, (jeśli takowe zostały zaplanowane)
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz
  za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
 15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów
  komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 16. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach
  oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają
  bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.
 17. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Centrum Sportowego
  Hasta La Vista.
 18. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania
  narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących
  w zajęciach.
 19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów
  prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
 20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń
  opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii, bez
  zwrotu kosztów.
 21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego
  Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 22. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.
 23. Centrum Sportowe Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn
  niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej
  ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć (min 6 dzieci).
 24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym
  również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność
  Organizatora.
 25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania
  półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z
  winy leżącej po stronie Organizatora.
 26. Choroba lub jej podejrzenie daje podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat poprzez
  udokumentowanie zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak możliwości uczestnictwa w
  półkolonii, dostarczonym, do wglądu, w siedzibie firmy Hasta la Vista w terminie maksymalnie 7
  dni od zakończenia leczenia.
 27. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w ramach
  wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.
  W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu
  wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.
 28. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu
  Centrum Sportowe Hasta La Vista jest uprawnione do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat
  lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii od
  osoby.
 29. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn, innych niż choroba,
  nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.
 30. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma
  zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach , na maila
  polkolonie@hastalavista.pl ,bądź na recepcję Hasta La Vista.
 31. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni
  przed rozpoczęciem turnusu.
 32. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu
  Zgłoszeniowym.
 33. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 17:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu. Za
  każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą
  godzinę.
 34. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice /
  opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie do
  Organizatora formularza zgłoszeniowego.

Uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym
  oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych
  sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą
  podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na
  podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika
  wypoczynku.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
  zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad
  higieny.

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt
  zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w
  przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
  temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów
  infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub
  izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
  rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie
  zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo
  dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika
  chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań
  zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
  pobytu na wypoczynku.
[FM_form id="1"]