Squash

TYTAN.shop CUP kat. A Junior

Zapisy otwarte.

Zapraszamy wszystkich juniorów do walki o punkty do rankingu PZSQ w turnieju juniorskim kategorii „A”.

TERMIN:
Turniej odbywa się w Hasta La Vista Wrocław, w dniach 13-14.03.2021r.

KATEGORIE WIEKOWE:
Turniej planowany jest w możliwie największej ilości kategorii juniorskich: OU11, OU13, OU15, OU17, OU19 oraz GU11, GU13, GU17, GU19.
Poza rozgrywkami zaliczanymi do rankingu PZSQ rozegrana zostanie również kategoria OU9.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są pod adresem turnieje@hastalavista.pl do dnia 01.03.2021 do godz. 23:59.

LISTY STARTOWE: TUTAJ

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy zwrócić się wcześniej do Biura Polskiego Związku Squasha mailowo na adres: biuro@polskisquash.pl z prośbą o jej wydanie – bezpłatne),
 • miasto,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • kategorię turnieju: OU9, OU11, OU13, OU15, OU17, OU19, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19,
 • datę urodzenia,
 • wybór pakietu: standard / rozszerzony
 • rozmiar koszulki w przypadku wybrania pakietu pełnego (XS-S-M-L-XL).

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego za turniej do dnia 01.03.2021 r do godz. 23:59.
Brak wpłaty do tego terminu skutkować będzie usunięciem z listy startowej !

OPŁATY:

 • Pakiet standard: 90 zł (wpisowe) ( zawodnicy klubu sportowego Hasta La Vista Wrocław 45 zł )
 • Pakiet rozszerzony (wpisowe+ obiad w dniu turnieju): 140 zł
 • Pakiet pełny (wpisowe + obiad w dniu turnieju + koszulka turniejowa): 190 zł
 • Udział w dodatkowej kategorii wiekowej: 60 zł

Wpisowe zostanie zwrócone tylko w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia turnieju w związku z pandemią lub niezakwalifikowaniu się zawodnika do turnieju w związku pozycją w rankingu.
Zwroty będą realizowane po zakończeniu turnieju.

Nr konta do wpłat:
Santander Bank Polska S.A.
Konto bankowe: 64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
WIĄZÓW Zenon Waniak ul Robotnicza 72 E, 53-608 Wrocław
Tytułem: Imię, Nazwisko, TURNIEJ A

Karty partnerskie nie są akceptowane.

Osoby płacące przelewem w ostatnim dniu zapisów proszone są o wysłanie potwierdzenia.

FAKTURA VAT:
faktura VAT może być wydana tylko w przypadku podania nr NIP przed wystawieniem paragonu. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić to mailowo na adres turnieje@haastalavista.pl w momencie zgłoszenia na turniej oraz uwzględnić numer NIP w tytule przelewu.

HARMONOGRAM:
01.03 godz. 23:59 – zamknięcie list startowych
02.03. godz. 12:00 – weryfikacja opłat wpisowych- 09.03. godz. 14:00 – losowanie (PZSQ)
13.03. godz. 10:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek pierwszego dnia turnieju
14.03. godz. 09:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek drugiego dnia turnieju

HARMONOGRAM WSTĘPNY:
Terminy rozpoczęcia rozgrywek w poszczególnych kategoriach mogą się zmienić.
Szczegółowy harmonogram pojawi się po zamknięciu i weryfikacji listy zgłoszeń do turnieju. Turnieje zaplanowane są jako jednodniowe, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej (powyżej 24 uczestników) turniej zostanie rozegrany w dwa dni zgodnie z RRI PZSQ.

Wstępny Harmonogram:

SOBOTA:

 • OU13, OU19, GU13, GU17,

NIEDZIELA:

 • OU11, OU15, OU17, GU11, GU15

NAGRODY:
Trofea, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 3. zawodników/-czek w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo w kategoriach OU19 oraz GU19 przewidziano pulę nagród finansowych: 600zł do podziału zgodnie z regulaminem RRI PZSQ.

SĘDZIOWANIE:
Poszczególne mecze sędziowane będą przez OBU zawodników rozgrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie.
Zawodnicy nie mogą unikać obowiązku sędziowania meczów pod rygorem dyskwalifikacji.
Mniej doświadczonych zawodników prosimy o zgłaszanie potrzeby pomocy w sędziowaniu do biura zawodów.

AKTUALNE BADANIA SPORTOWE:
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania squasha lub oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do startu w turnieju.

Uwaga!
Nie ma możliwości rozpoczęcia gry w turnieju bez wcześniejszego przesłania skanu lub okazania w biurze zawodów jednego z wyżej wymienionych dokumentów!

OKULARY OCHRONNE:
Przypominamy, że zgodnie z RRI:” Każdy zawodnik startujący w turnieju juniorskim jest zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie.” Wszyscy zawodnicy startujący w turnieju mają bezwzględny obowiązek używania okularów/masek ochronnych podczas rozgrywek. Przypominamy, że rozgrzewka stanowi również integralną część meczu i podczas niej obowiązuje również nakaz używania okularów ochronnych.
Zgłoszenie rezygnacji z dalszej gry (kontuzje, wypadki losowe etc.)W przypadku rezygnacji zawodnika z jednego z meczów w turnieju, wszystkie jego kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (poprzez wpis w protokole turnieju) o tym fakcie organizatora turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki.

PIŁKI:
Turnieje rozgrywane będą następującymi piłeczkami:
Kategorie OU9, GU11, OU11: piłka z jedną żółtą kropką.
Pozostałe kategorie wiekowe: piłka z dwiema żółtymi kropkami.

REKOMENDOWANE ZAKWATEROWANIE

Citi Hotels’s**** 
ul. Trzemeska 10
53-679 Wrocław

 

Zakwaterowanie:

 • Pokój jednoosobowy wraz ze śniadaniem 165 PLN brutto/doba
 • Pokój dwuosobowy wraz ze śniadaniem 200 PLN brutto/doba

Kolacja:

 • 1) zupa, danie główne w lunch boxach do pokoi- koszt 40 PLN brutto/os
 • 2) W formie talerzowej + coś na ciepło serwowane do pokoi: 35 PLN brutto/os.

Rezerwacja pokoi:

Możliwość bez kosztowej anulacji rezerwacji do 2 dni przed przyjazdem.

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem portali powyższe ceny nie obowiązują.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU:

Dyrektor Turnieju:
Dawid Wilas,
email: dawid.wilas17@gmail.com
kom: 516759386

Dyrektor techniczny zarządzający:
Adrian Fulneczek
email: adrian.fulneczek@gmail.com

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem