Badminton

Ogólnopolski Turniej Seniorów Badmintona Hasta La Vista Cup 2023

Komunikat organizacyjny

1. CELE:
Popularyzacja badmintona
Integracja środowiska seniorów
Propagowanie aktywnego wypoczynku

2. ORGANIZATORZY:
Centrum Sportowe Hasta la Vista we Wrocławiu

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:

3. TERMIN:
21 stycznia 2023

4. MIEJSCE:
Centrum Sportowe Hasta la Vista we Wrocławiu Ul. Góralska 5, Wrocław
Liczba boisk: co najmniej 8
Uwagi: maksymalna ilość kortów 11

5. PROGRAM:
sobota godz. 9:00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
niedziela godz. 9:00 – ewentualne dokończenie gier

6. KATEGORIE WIEKOWE:
gr.0 kobiety (25+) ur. w 1997 i starsze
gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1988 -1992
gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1983-1987
gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982
gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977
gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972
gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967
gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962
gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957
gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952
gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947
gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1942

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;f. kobiety mogą grać w trzech grachg. będą rozgrywane mecze o trzecie miejsce

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego: 50 zł za grę pojedynczą, 50 zł za grę podwójną od zawodnika;
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:

• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 17.01.2023 (wtorek) godz. 22:00
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 19.01.2023 (czwartek) godz. 12:00
12. SĘDZIA GŁÓWNY: Leszek Rorat nr rejestracyjny sędziego (#36) leszekrorat@gmail.com Tel: 790-267-363
13. WYNIKI TURNIEJU: wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.
14. NAGRODY: Za miejsca 1-3 medale. Losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników turnieju.
15. ZAKWATEROWANIE: Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
16. WYŻYWIENIE: Dla uczestników turnieju poczęstunek: kawa, herbata, owoce. W Centrum Sportowym jest dostępna restauracja.
17. WIECZOREK INTEGRACYJNY: Organizator nie planuje wieczoru integracyjnego
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Leszek Rorat
19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY: Centrum Sportowe Hasta la Vista
20. UWAGI ORGANIZATORA: Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju oraz nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zawodów.
Zawodnik zainteresowany ubezpieczeniem powinien zrobić to we własnym zakresie.

Christmas background
[FM_form id="1"]