Badminton

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w badmintona 3/4

Szczegółowe informacje.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Otwartych Mistrzostw Wrocławia w badmintona w Hasta La Vista!

BEZPŁATNY UDZIAŁ W TURNIEJ 🙂

Miejsce rozgrywek:  Centrum Sportowe Hasta la Vista

Terminy:

 • 10 lipca 2021 – wyniki 1 rundy TUTAJ
 • 28 sierpnia 2021
 • 25 września 2021
 • 16 października 2021

Program rozgrywek:

 • od godz. 9.00 gry w kategorii U-13 i U-18,
 • od godz. 10.00 kategorie Open, Kobiet i 40+.

Zgłoszenia do rozgrywek: do 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej, jeśli zawodnik zgłosi się po czasie,

Sędzia nie ma obowiązku przyjąć jego zgłoszenia.

Zgłoszenia online możliwe przez stronę: https://tournament.tools/db/wydarzenie,online/11954#/index

Turnieje rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Badmintona i regulamin Otwartych Mistrzostw Miasta Wrocławia 2020 r., gdzie Sędzia Główny turnieju jest osobą decyzyjną w sprawach spornych.

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia przy zapisie do turnieju – dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

Mecz rozgrywany jest do 2 (dwóch) wygranych setów we wszystkich kategoriach wiekowych (2:0, 2:1) do 15 punktów, gdzie 15-sty punkt jest punktem kończącym każdy set – bez przedłużania i bez konieczności dwupunktowej przewagi.

Gra powinna być ciągła od pierwszego serwisu do zakończenia meczu.

Przerwa między setami (2 i 3) – nie może przekroczyć 120 sek.

W sytuacji, gdy Zawodnik będzie przedłużał grę odpoczywając lub wykonując inne czynności przeszkadzające w grze przeciwnikowi, Sędzia Główny kolejno: może zwrócić uwagę graczowi, zaproponować

Sędziego prowadzącego mecz (lub sam może ten mecz sędziować), przy przedłużających się przerwach między akcjami Sędzia może przerwać mecz i zdyskwalifikować Zawodnika przedłużającego grę.

Między rozgrywanymi akcjami nie ma przerw w grze – jest czas na podniesienie lotki i ustawienie się do gry.

Turnieje rozgrywane są tylko w grach pojedynczych – singiel kobiet i singiel mężczyzn.

Kategoria odbywa się, jeśli zgłosi się do niej co najmniej 4 zawodników.

Turnieje w roku 2021 r. są turniejami otwartymi.

Rozstawiani są zawodnicy wg rankingu aktualnego sezonu rozgrywek.

Rozstawienie w pierwszej rundzie w danym roku jest na podstawie ostatecznego rankingu poprzedniego sezonu rozgrywek.

Turnieje są punktowane.

Zawodnik może startować w 4 turniejach, jednak do ostatecznego rankingu wybiera się 3 najlepsze wyniki uzyskanych w roku 2021.

W przypadku równej ilości punktów – o wyższym miejscu decyduje :
– I – wybiera się najlepsze i najkorzystniejsze wyniki z 3 turniejów,
– II – większą ilość startów (udział w turniejach),
– III – większa liczba zdobytych punktów z wszystkich turniejów w jakich startował,
– IV – wynik bezpośredniego pojedynku w ostatnim turnieju OMW, gdzie zawodnicy zagrali przeciwko sobie.

Po ostatnim turnieju następuje ceremonia nagrodzenia najlepszych zawodników cyklu turniejów.

Nagrody:
I miejsce – „Mistrz Wrocławia” + medal,
II miejsce – „I v-ce mistrz Wrocławia” + medal,
III miejsce – „II v-ce mistrz Wrocławia” + medal.

Punktacja w turniejach:
1 miejsce: 100 pkt.
2 miejsce 90 pkt.
3 miejsce 82 pkt.
4 miejsce 75 pkt.
5 miejsce 69 pkt.
6 miejsce 65 pkt.
7 miejsce 61 pkt.
8 miejsce 59 pkt.

Każde następne miejsce o 1 pkt mniej od wyższego.

W sytuacji, gdy nie odbywa się gra o konkretne miejsce, to zawodnicy dostają punkty za najwyższe miejsce o które mogliby grać. Np. miejsca 13-16 otrzymują takie same punkty, a już miejsce 17 otrzymuje o 4 punkty mniej (4 pozycje niżej).

Turniej odbywa się systemem „do dwóch przegranych”, przegrywający trafia do grupy uczestników mających już po jednej porażce i dalej ma prawo gry, dopóki nie przegra po raz drugi, aż do finału, w którym o 1 miejsce gra uczestnik bez porażki z uczestnikiem z jedną porażką.

W tym systemie obowiązuje losowanie pucharowe, zgodne z rankingiem, a reszta uczestników jest dolosowywana.

W przypadku, gdy do kategorii zgłosi się więcej niż 32 zawodników, gry odbywają się do 1 przegranej.

W sytuacji, gdy jest duża ilość zgłoszeń w kategoriach, Zawodnicy grający w dwóch kategoriach i trafiający na siebie w obu kategoriach, mają przepisywany do drugiej kategorii wynik pierwszego rozgrywanego meczu.

Zawodnicy przegrywający dane spotkanie sędziują kolejne na danym korcie.

Rozstawienie zawodników w 1 turnieju w roku odbywa się na podstawie rankingu z poprzedniego cyklu rozgrywek. Organizator może przyznać zawodnikowi dziką kartę, jeśli uzna, że jego poziom gry wymaga rozstawienia. Podczas jednego turnieju możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 dzikich kart.

Lotki:

uczestnicy posiadają własne lotki. Obowiązuje ranking lotek wg aktualnego regulaminu PZBad. Organizator nie zapewnia lotek.

Protesty:

składać można na ręce Sędziego Głównego – protest musi być złożony na piśmie, podpisany i opłata wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) – z przeznaczeniem na zakup dodatkowych nagród rzeczowych dla zawodników, w wypadku nie uznania protestu.

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.

USTALENIA DODATKOWE:

 • Zawodnicy zgłaszający się do turnieju startują na własną odpowiedzialność. Organizator ani Sędzia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju.
 • Wszystkich zawodników obowiązuje regulamin Centrum Sportowego Hasta la Vista.
 • Zawodnicy zobowiązani są do występowania w stroju sportowym, zmiennym obuwiu sportowym, posiadania własnego sprzętu sportowego.
 • Program turnieju i ilość rozgrywanych setów ustala Sędzia Główny.
 • Spory rozstrzyga Sędzia Główny.
 • Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek – na system do 1 przegranej, jeśli ilość zawodników będzie zbyt duża, żeby rozegrać gry w planowanym czasie rozgrywek.

UWAGA: Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Informacje:

[FM_form id="1"]