Klub sportowy Hasta La Vista Wrocław to stowarzyszenie NON PROFIT, zarejestrowane w ewidencji                Prezydenta Wrocławia pod numerem 132.

Powstał w 2017 roku z inicjatywy ludzi zaangażowanych w rozwój sportu i krzewienie kultury fizycznej w regionie. Głównym jego celem jest rozwijanie i upowszechniane squasha jako dyscypliny niszowej, poprzez organizowanie zajęć dla juniorów i wspieranie ich rozwoju zawodniczego. Prace klubu koordynowane są przez czteroosobowy Zarząd, działający bezkosztowo, a wszelkie pozyskane środki (oprócz kosztów administracyjnych: księgowość, koszty operacji bankowych i prowadzenie konta) przeznaczane są na cele statutowe.

[FM_form id="1"]