Badminton
Informacje
Squash
Tenis stołowy

Płatności i rezerwacje online.

Dodano 21.07.24
Nie możesz skorzystać z rezerwacji? Odwołaj ją w czasie regulaminowym.
Informacje dotyczące płatności i rezerwacji online:

Rezerwacje kortów / stołów w Centrum Sportowym Hasta la Vista wymagają wniesienia opłaty w momencie rezerwowania usługi.

W ostatnim kroku rezerwacji Klient zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Przelewy24 (P24), tylko poprawne wniesienie opłaty jest gwarancją zarezerwowania wybranej usługi.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta, od 01.12.2023 do odwołania, każdą rezerwację można odwołać do 4 godz. przed jej rozpoczęciem (standardowo do 7 godz. przed rozpoczęciem).

Zachęcamy do przemyślanych zakupów oraz weryfikacji wybranej rezerwacji przed jej potwierdzeniem. Zwrot zakupionej usługi jest możliwy tylko w regulaminowym czasie.

Błędne rezerwacje np. wybór błędnej daty / godziny / dyscypliny powinny być odwoływane niezwłocznie po założeniu (czas techniczny 10 min.).

Podstawowe zasady:

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ
1. Wszystkie rezerwacje wymagają przedpłaty tj. opłaty w momencie rezerwowania usługi.
2. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej https://hastalavista.pl/ lub w recepcji Klubu.
3. Rezerwacje telefonicznie, mailowe, są możliwe jedynie dla rezerwacji opłacanych środkami z salda indywidualnego konta klienta, wystarczającymi na opłacenie usługi w momencie jej wprowadzania.
4. Rezerwacje opłacane online, dla których płatność nie została zrealizowana w przeciągu 20 min, zostają automatycznie zwolnione do ponownej sprzedaży (odwołane), prosimy o dokończenie procesu płatności i weryfikację rezerwacji w panelu klienta w zakładce „Twoje Rezerwacje” przed przyjściem na obiekt.

ODWOŁYWANIE REZERWACJI
5. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji finansowych:

  • online lub telefonicznie do 7 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem (czas standardowy), lub do 4 godzin przed planowanym rozpoczęciem (w okresie od 01.12.2023 do odwołania) (aktualizacja z dnia 01.12.2023)
  • w czasie technicznym (10 min) od zrobienia rezerwacji online np. w przypadku błędnej rezerwacji,
  • nie ma możliwości odwoływania rezerwacji mailowo,
  • odwołanie rezerwacji po czasie regulaminowym nie jest możliwe.

6. Czas techniczny na odwołanie opłaconej rezerwacji online wznosi 10 min od jej wprowadzenia. Po tym czasie rezerwacja jest uznawana za poprawną.
Środki za rezerwację odwołaną w czasie technicznym wracają na saldo klienta, do ponownego wykorzystania.

ZMIANY REZERWACJI

7. Klient wybiera termin, godzinę i rodzaj usługi w momencie jej zakupu. Nie ma możliwości zmiany opłaconej rezerwacji na inny termin lub późniejszą godzinę. Rezerwację można odwołać w czasie regulaminowym, a następnie dokonać ponownej rezerwacji w innym terminie, na inną dyscyplinę. W recepcji obiektu można jedynie zmienić numer kortu dla danej rezerwacji oraz przenieść rezerwację na wcześniejsza godzinę w obrębie tego samego dnia.

ZWROTY
8. Środki za niezrealizowane z winy klienta rezerwacje nie są zwracane do ponownego wykorzystania z uwagi na poniesione przez Klub koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.
9. Środki z przedpłaconej i odwołanej w czasie regulaminowym rezerwacji wracają do wykorzystania i są dostępne w panelu klienta w zakładce „Twoje saldo”.
10. Na wniosek klienta przesłany na adres mailowy uwagi@hastalavista.pl, środki za odwołaną zgodnie z regulaminem rezerwację, będą zwrócone na wskazane przez klienta Konto Bankowe.

KARTY PARTNERSKIE
11. W momencie wprowadzania rezerwacji klient wnosi przedpłatę 100% wartości wybranych rezerwacji lub przedpłatę o kwotę pomniejszoną o wartość zadeklarowanych kart partnerskich.

  • Zniżka naliczana na stronie ma stałą wartość 1 karta = 15 zł.

12. Informacja o kartach partnerskich jest jedynie deklaracją, ilość kart dla danej rezerwacji jest weryfikowana przez pracowników recepcji w momencie odbioru rezerwacji przez klienta.
13. Brak zadeklarowanych kart partnerskich jest jednoznaczny z koniecznością uregulowania opłaty do 100% wartości rezerwacji, przed jej udostępnieniem,

FAKTURY VAT
14. Chęć otrzymania faktury VAT / faktury na osobę fizyczną należy zgłosić przed zakończeniem płatności online wybierają opcję „Faktura VAT” oraz uzupełniając dane do faktury
(w przypadku faktury na osobę fizyczną w miejscu NIP należy wpisać „-„).

OPŁATY STUDENT / UCZEŃ / SENIOR
15. Ceny student / uczeń / senior naliczane są w recepcji obiektu.
16. Rezerwując usługę online płatności jest naliczana w cenach standardowych. O chęci skorzystania ze zniżki należy poinformować przy odbiorze rezerwacji.
17. Różnica wartości pomiędzy opłatą, a ceną usługi po naliczeniu zniżki jest zwracana na konto klienta do ponownego wykorzystania.

REZERWACJE DŁUGOTERMINOWE
18. Od listopada 2023 Klub rozpoczął przedsprzedaż usług na rok 2024.
19. Rezerwacji długoterminowych można dokonywać maksymalnie do końca 2024 roku.
20. Rezerwacje na kolejny rok kalendarzowy otwierane są na 3 mc. przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe zasady dot. rezerwacji są zawarte w regulaminie obiektu: https://hastalavista.pl/o-nas/regulaminy/regulamin/

 

Kontakt:
Online
[FM_form id="1"]