Badminton
Informacje
Squash
Tenis stołowy

Płatności i rezerwacje online.

Dodano 29.11.22
Aktualizacja 01.02.2022.
Informacje dotyczące płatności i rezerwacji online:

W dniu 05.10.2020 uruchomiona została dodatkowa funkcjonalność na stronie obiektu – płatności online, celem zapewnienia większej dostępności kortów dla naszych klientów poprzez uniemożliwienie rezerwowania usług, które nie są realizowane ani odwoływane.

Dzięki wdrożonej zmianie usługi są opłacane już w momencie ich rezerwowania- co usprawnia obsługę klienta w recepcji obiektu, klient może zgłosić chęć otrzymania faktury za wykupioną usługę (do odbioru w recepcji), ma możliwość zadeklarowania kart partnerskich i kontroli na swoimi rezerwacjami w zakładce „Twoje Rezerwacje”.

W związku z wdrażaniem zmian w polityce firmy wszystkie rezerwacje wymagają przedpłaty tj. opłaty w momencie rezerwowania usługi.

W ostatnim kroku rezerwacji Klient zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Paypro.

Z uwagi na aktualizację zasad zachęcamy do zapoznania się z regulaminem: https://hastalavista.pl/o-nas/regulaminy/regulamin/

Podstawowe zasady:

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ
1. Wszystkie rezerwacje wymagają przedpłaty tj. opłaty w momencie rezerwowania usługi. (aktualizacja z dnia 01.02.2022)
2. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej https://hastalavista.pl/ lub w recepcji Klubu.
3. Rezerwacje telefonicznie, mailowe, są możliwe jedynie dla rezerwacji opłacanych środkami z salda indywidualnego konta klienta, wystarczającymi na opłacenie usługi w momencie jej wprowadzania.
4. Rezerwacje opłacane online, dla których płatność nie została zrealizowana w przeciągu 20 min, zostają automatycznie zwolnione do ponownej sprzedaży (odwołane), prosimy o dokończenie procesu płatności i weryfikację rezerwacji w panelu klienta w zakładce „Twoje Rezerwacje” przed przyjściem na obiekt.

ODWOŁYWANIE REZERWACJI
5. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji finansowych:

  • online lub telefonicznie do 7 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem
  • w czasie technicznym (10 min) od zrobienia rezerwacji online np. w przypadku błędnej rezerwacji,
  • nie ma możliwości odwoływania rezerwacji mailowo.

6. Czas techniczny na odwołanie opłaconej rezerwacji online wznosi 10 min od jej wprowadzenia. Po tym czasie rezerwacja jest uznawana za poprawną.
Środki za rezerwację odwołaną w czasie technicznym wracają na saldo klienta, do ponownego wykorzystania.

ZMIANY REZERWACJI (aktualizacja z dnia 01.02.2022)
7.Klient dokonuje wyboru terminu, godziny i rodzaju usługi w momencie jej zakupu i nie ma możliwości zmiany opłaconej rezerwacji na inny termin, godzinę.
Rezerwację można odwołać w czasie regulaminowym, a następnie dokonać ponownej rezerwacji w innym terminie.
Klub nie dokonuje zmiany godzin i terminów opłaconych rezerwacji, zmianą może być objęty jedynie kort (zmiana numeru kortu).

ZWROTY
8. Środki za niezrealizowane z winy klienta rezerwacje nie są zwracane do ponownego wykorzystania z uwagi na poniesione przez Klub koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.
9. Środki z przedpłaconej i odwołanej w czasie regulaminowym rezerwacji wracają do wykorzystania i są dostępne w panelu klienta w zakładce „Twoje saldo”.
10. Na wniosek klienta przesłany na adres mailowy uwagi@hastalavista.pl, środki za odwołaną zgodnie z regulaminem rezerwację, będą zwrócone na wskazane przez klienta Konto Bankowe.

KARTY PARTNERSKIE
11. W momencie wprowadzania rezerwacji klient wnosi przedpłatę 100% wartości wybranych rezerwacji lub przedpłatę o kwotę pomniejszoną o wartość zadeklarowanych kart partnerskich.
12. Informacja o kartach partnerskich jest jedynie deklaracją, ilość kart dla danej rezerwacji jest weryfikowana przez pracowników recepcji w momencie odbioru rezerwacji przez klienta.
13. Brak zadeklarowanych kart partnerskich jest jednoznaczny z koniecznością uregulowania opłaty do 100% wartości rezerwacji, przed jej udostępnieniem,

FAKTURY VAT
14. Chęć otrzymania faktury VAT / faktury na osobę fizyczną należy zgłosić przed zakończeniem płatności online wybierają opcję „Faktura VAT” oraz uzupełniając dane do faktury
(w przypadku faktury na osobę fizyczną w miejscu NIP należy wpisać „-„).

OPŁATY STUDENT / UCZEŃ / SENIOR (aktualizacja z dnia 01.02.2022)
15. Są naliczane są w recepcji obiektu, nie są naliczane automatycznie.
16. O chęci skorzystania ze zniżki należy poinformować pracownika recepcji przy odbiorze rezerwacji.
17. Klient zawsze opłaca usługę w cenach standardowych, a różnica wartości pomiędzy opłatą, a ceną usługi po naliczeniu zniżki jest zwracana na konto klienta w systemie rezerwacji obiektu do ponownego wykorzystania.

REZERWACJE DŁUGOTERMINOWE
18. Od dnia 01.10.2021 Klub rozpoczął przedsprzedaż usług na rok 2022.
19. Rezerwacji długoterminowych można dokonywać maksymalnie do końca 2022 roku.
20. Rezerwacje na kolejny rok kalendarzowy otwierane są na 3 mc. przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe zasady dot. rezerwacji są zawarte w regulaminie obiektu.

 

Kontakt:
Online
[FM_form id="1"]