LIGA BADMINTONA 40+

1. Liga Badmintona 40+ to cykl 16 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co 1, 2 lub co 3 tygodnie w piątki o godz. 18.00 lub później. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej może dokonać tylko osoba, która ukończyła 40 lat ( próg wiekowy nie dotyczy kobiet). Zapisy są zawsze do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: traczyk0@op.pl lub pod numerem tel: 605 254 854.

Zgłoszenia można dokonać zawsze do czwartku poprzedzającego kolejkę do godz. 20.00 na 2 sposoby:

–> zgłoszenia preferowane poprzez zalogowanie na stronie internetowej hastalavista.pl i oznaczenie wydarzenia, w którym chce się wziąć udział,

–> mailowo na adres: traczyk0@op.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez nas lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania. W tytule wiadomości proszę napisać: LIGA BADMINTONA 40+ i termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań można dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z zastrzeżeniem, że może grać (na przykład) tylko po godz. 19:00 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne wyłącznie wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy jego mecze odbywają się w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
– 67 zł
– 52 zł dla posiadaczy kart partnerskich

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danego zawodnika do tabeli wyników.

W przypadku rezygnacji z gry danego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnik nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

6. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:

– występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona – dwa pierwsze miejsca mają zagwarantowany awans, a dwóch ostatnich spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej,

– miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,
– średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Ligi Badmintona 40+,

UWAGA! ZMIANY!

Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich dwóch (lub więcej) kolejkach Ligi 40+, podczas przydziału do ligi liczone jest 90% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.
Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich 6 (lub więcej) kolejkach Ligi 40+, podczas przydziału do ligi liczone jest 80% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.

System ten został wprowadzony w celu nagrodzenia graczy uczestniczących w ligach regularnie i na życzenie naszych klientów.

– Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,

O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:

– RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU ZASADNICZEGO,

– REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH LIGI 40+,

– ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ (lub procent tych punktów).

7. Każda grupa (5 lub 6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w czasie ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 6 zawodników – dopisując zawodników od ligi najniższej. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi (pkt 6 regulaminu).

Jeśli w danej grupie brakuje zawodnika organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodnika, aby uzupełnić grupę.

8. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 5 zawodników, każdy z nich rozegra 4 mecze.

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia gier.

9. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy akcji. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10. LOTKI: Organizator nie zapewnia LOTEK. Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przez zawodnika chęci gry lotką piórową przeciwnikowi, zawodnik zgłaszający grę lotką piórową zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwnik zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

11. Sędziowanie: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.

12. Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 6:
4, 5, 6 liga – godz. 18:00 – 20:30,
1, 2, 3 liga – godz. 20.30 – 23.00.

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 15:0, 15:0.

JEŚLI ZAWODNIK MA WĄTPLIWOŚCI CO DO GODZINY SWOJEGO PRZYJŚCIA NA LIGĘ, BRANA JEST POD UWAGĘ GODZINA REALIZACJI PŁATNOŚCI W RECEPCJI KLUBU ZA UCZESTNICTWO W LIDZE – PO PARAGONIE KLIENTA LUB SYSTEMOWO PRZEZ ORGANIZATORA ( W RECEPCJI). JEŚLI ZAWODNIK SIĘ SPÓŹNIŁ I NIE ZDĄŻYŁ ROZEGRAĆ WSZYSTKICH SWOICH MECZÓW W CZASIE LIGI (3 GODZINY) – PRZEGRYWA MECZ 15:0, 15:0.

Godziny rozpoczęcia gier w grupach w danej kolejce mogą nieznacznie odbiegać od tych podanych w tabeli. Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej www.hastalavista.pl najpóźniej wieczorem w czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową.

13. Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu Ligi 40+ według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

14. Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica) i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.

15. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodnik nie spełni tego warunku zostanie mu przyznana połowa przysługujących punktów.

16. W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie awansować do wyższej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

18. Terminy rozgrywania kolejek Ligi 40+  są podane w zakładce „Terminarz”.

19. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 13 najlepszych występów zawodnika.

20. Po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego, 3 najlepszych zawodników całego sezonu zasadniczego ligowego zostanie uhonorowanych medalami oraz nagrodami na uroczystej ceremonii kończącej sezon Ligi 40+. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie zasadniczym ligowym mieli wysoką frekwencję na ligach – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodnicy, którzy zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym,

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.

21. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi 40+ wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w internecie.

22. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl.

23. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi 40+. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

24. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat Ligi 40+ udziela:

Promocja Ligowa

Zawodnikom Ligi 40+ Badmintona, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon kolejny obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.
60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi zaplanowanych na sezon.
Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

Cennik Ligowy:

Rabat 15% od cen standardowych w weekendy oraz w tygodniu w godzinach 06:30 – 16:00

Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe

Przyprowadź NOWEGO GRACZA na ligę i odbierz voucher*

Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 4 kolejki w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* na 1 godz. wynajmu kortu u koordynatora ligi.

Kim jest ligowiec?

To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec?

To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squasha, badmintona lub tenisa stołowego na 1h wraz z wypożyczeniem sprzętu

  • Pon.- Pt. w godz. 7-16 lub Sob.- Niedz. w godz. 8-23
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
Liga Deblowa
Zobacz więcej
[FM_form id="1"]