Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Zaluski
Rafal
Kurman
Radosław
Szufliński
Piotr
Nowak
Artur
Seńkowski
Paweł
Sokoleski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zaluski
Rafal
21151215
2159
21151515
11178
201515
109
201515
67
201515
612
1510
2
8177
112
65 200
Kurman
Radosław
122159
151215
201515
1310
12161411
141615
201515
1211
201615
1413
238
4
4158
160
-2 191,4
Szufliński
Piotr
1211178
151515
021310
1515
201515
55
201515
75
201515
117
337
4
3149
115
34 182,9
Nowak
Artur
02109
1515
21141615
161411
0255
1515
201519
1117
201515
77
436
5
1138
143
-5 174,3
Seńkowski
Paweł
0267
1515
021211
1515
0275
1515
021117
1519
201515
1211
512
8
-6106
147
-41 165,7
Sokoleski
Paweł
02612
1515
021413
1615
02117
1515
0277
1515
021211
1515
600
10
-10100
151
-51 157,1
2 LIGA
Dobrowolski
Adam
Kluczkowski
Zbigniew
Pierzchala
Jacek
Drzyzga
Marcin
Głodek
Przemysław
Orszewski
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dobrowolski
Adam
201515
912
1215107
111515
201615
146
201515
910
201515
55
149
2
7153
111
42 170
Kluczkowski
Zbigniew
02912
1515
201517
1315
12161412
141615
201515
78
21131515
15137
237
5
2168
153
15 161,4
Pierzchala
Jacek
21111515
15107
021315
1517
1271511
15915
21151015
101513
201615
1412
337
6
1173
167
6 152,9
Drzyzga
Marcin
02146
1615
21141615
161412
2115915
71511
02109
1515
201515
610
436
6
0153
152
1 144,3
Głodek
Przemysław
02910
1515
0278
1515
12101513
151015
201515
109
1215714
91516
514
8
-4138
159
-21 135,7
Orszewski
Marcin
0255
1515
1215137
131515
021412
1615
02610
1515
2191516
15714
613
9
-6127
170
-43 127,1
3 LIGA
Łanowy
Łukasz
Berezowski
Piotr
Grzejszczak
Grzegorz
Trzepacz
Marcin
Tracz
Marek
Wiński
Filip
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Łanowy
Łukasz
201515
911
21111515
151112
201515
1011
201515
107
201515
119
1510
1
9161
116
45 140
Berezowski
Piotr
02911
1515
12151312
71515
201515
88
201515
48
201515
77
237
4
3150
109
41 131,4
Grzejszczak
Grzegorz
12151112
111515
2171515
151312
02913
1515
201515
136
201515
913
337
5
2157
152
5 122,9
Trzepacz
Marcin
021011
1515
0288
1515
201515
913
21141515
161110
201715
154
436
5
1143
138
5 114,3
Tracz
Marek
02107
1515
0248
1515
02136
1515
12161110
141515
21151215
91513
513
9
-6127
171
-44 105,7
Wiński
Filip
02119
1515
0277
1515
02913
1515
02154
1715
1291513
151215
601
10
-9112
164
-52 97,1
4 LIGA
Usiński
Rafał
Ferenc
Aleksander
Wysocki
Marcin
Wawrzyniak
Janusz
Pustelnik
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Usiński
Rafał
21182121
211818
202122
1420
21122121
211217
202121
129
148
2
6199
162
37 110
Ferenc
Aleksander
12211818
182121
12192118
211721
21212022
142220
202121
00
226
5
1220
175
45 101,4
Wysocki
Marcin
021420
2122
21211721
192118
12132119
211321
202121
1212
325
5
0188
180
8 92,9
Wawrzyniak
Janusz
12211217
122121
12142220
212022
21211321
132119
21182121
211913
426
6
0221
223
-2 84,3
Pustelnik
Michał
02129
2121
0200
2121
021212
2121
12211913
182121
501
8
-798
186
-88 75,7
5 LIGA
Kowalczyk
Waldemar
Meyerhof
Nils
Brzezinski
Grzegorz
Karlak
Krzysztof
Kucharczyk
Filip
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kowalczyk
Waldemar
202221
2015
21192121
21116
202121
1716
202121
1517
148
1
7188
138
50 88,6
Meyerhof
Nils
022015
2221
202121
1213
202121
1817
202121
1913
236
2
4161
135
26 80
Brzezinski
Grzegorz
1221116
192121
021213
2121
21122121
21117
21212121
231519
325
6
-1180
199
-19 71,4
Karlak
Krzysztof
021716
2121
021817
2121
1221117
122121
21211221
172119
413
7
-4161
195
-34 62,9
Kucharczyk
Filip
021517
2121
021913
2121
12231519
212121
12172119
211221
502
8
-6178
201
-23 54,3
6 LIGA
Woźniak
Waldemar
Galewski
Michał
Wińska
Katarzyna
Majchrzyk
Paweł
Serafin
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Woźniak
Waldemar
202121
1119
21172121
21817
202121
119
201515
00
148
1
7173
96
77 67,1
Galewski
Michał
021119
2121
202121
1917
21221921
20217
201515
00
236
3
3164
126
38 58,6
Wińska
Katarzyna
1221817
172121
021917
2121
202121
199
201515
00
325
4
1154
129
25 50
Majchrzyk
Paweł
02119
2121
1220217
221921
02199
2121
201515
00
413
6
-3126
146
-20 41,4
Serafin
Rafał
0200
1515
0200
1515
0200
1515
0200
1515
500
8
-80
120
-120
7 LIGA
Stupiński
Rafal
Szelachowski
Paweł
Rorbach
Boguslaw
Krawczyk
Szymon
Grzeszczak
Karolina
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Stupiński
Rafal
21162121
211810
202121
1616
202121
1515
202121
1813
148
1
7184
142
42 54,3
Szelachowski
Paweł
12211810
162121
202121
1618
2121821
192118
12211919
192121
226
5
1200
211
-11 45,7
Rorbach
Boguslaw
021616
2121
021618
2121
21211821
182112
202122
1920
324
5
-1169
174
-5 37,1
Krawczyk
Szymon
021515
2121
12192118
21821
12182112
211821
202121
85
414
6
-2181
165
16 28,6
Grzeszczak
Karolina
021813
2121
21192121
211919
021920
2122
0285
2121
512
7
-5144
186
-42 20
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
Liga Deblowa
Zobacz więcej
[FM_form id="1"]