Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Zaluski
Rafal
Dobrowolski
Adam
Wincierz
Sebastian
Drzyzga
Marcin
Nowakowski
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zaluski
Rafal
21151115
11157
201515
911
201515
117
201515
1110
148
1
7131
92
39 200
Dobrowolski
Adam
1211157
151115
21151115
11158
201515
1013
201515
811
237
3
4134
117
17 192,9
Wincierz
Sebastian
02911
1515
1211158
151115
21131515
15510
12151011
91515
314
7
-3133
140
-7 185,9
Drzyzga
Marcin
02117
1515
021013
1515
1215510
131515
201516
1014
413
6
-3102
127
-25 178,8
Nowakowski
Łukasz
021110
1515
02811
1515
2191515
151011
021014
1516
512
7
-5103
127
-24 171,8
2 LIGA
Seńkowski
Paweł
Nowak
Artur
Sokoleski
Paweł
Kluczkowski
Zbigniew
Orszewski
Marcin
Dolata
Robert
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Seńkowski
Paweł
0255
1515
2171515
15712
201515
712
201515
1011
21151315
121510
148
4
4150
141
9 182,4
Nowak
Artur
201515
55
12151813
131915
021313
1515
201515
1010
201515
136
237
4
3162
126
36 175,3
Sokoleski
Paweł
1215712
71515
21131915
151813
12151112
131515
21151216
121514
201615
149
338
6
2193
190
3 168,2
Kluczkowski
Zbigniew
02712
1515
201515
1313
21131515
151112
129156
15915
201515
712
437
5
2152
152
0 161,2
Orszewski
Marcin
021011
1515
021010
1515
12121514
151216
2115915
9156
21151015
9155
525
8
-3161
162
-1 154,1
Dolata
Robert
12121510
151315
02136
1515
02149
1615
02712
1515
129155
151015
602
10
-8127
174
-47 147,1
3 LIGA
Dulski
Bartosz
Gałkiewicz
Waldemar
Głodek
Przemysław
Lorkiewicz
Marcin
Chorążyczewski
Artur
Berezowski
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Dulski
Bartosz
12151112
121515
21101516
151014
201915
1713
201515
1011
201515
57
149
3
6173
144
29 157,6
Gałkiewicz
Waldemar
21121515
151112
21191017
171515
201515
911
12121511
15915
21151515
171112
249
5
4201
184
17 150,6
Głodek
Przemysław
12151014
101516
12171515
191017
201515
1111
201515
96
201515
116
338
4
4176
141
35 143,5
Lorkiewicz
Marcin
021713
1915
02911
1515
021111
1515
201515
89
201517
1115
424
6
-2134
137
-3 136,5
Chorążyczewski
Artur
021011
1515
2115915
121511
0296
1515
0289
1515
201515
126
524
7
-3122
146
-24 129,4
Berezowski
Piotr
0257
1515
12171112
151515
02116
1515
021115
1517
02126
1515
601
10
-9113
167
-54 122,4
4 LIGA
Tracz
Marek
Zaremba
Patryk
Kołodziej
Marcin
Trzepacz
Marcin
Paluchniak
Adam
Rękas
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Tracz
Marek
201715
1510
201515
69
12151211
111515
201615
1413
201515
811
149
2
7161
127
34 132,9
Zaremba
Patryk
021510
1715
21151315
7158
201515
127
21151315
9158
201515
99
248
4
4171
131
40 125,9
Kołodziej
Marcin
0269
1515
127158
151315
201515
94
201515
39
201518
1216
337
4
3138
126
12 118,8
Trzepacz
Marcin
21111515
151211
02127
1515
0294
1515
21111515
1568
1291512
151015
425
8
-3150
167
-17 111,8
Paluchniak
Adam
021413
1615
129158
151315
0239
1515
121568
111515
201515
1013
514
8
-4130
168
-38 104,7
Rękas
Piotr
02811
1515
0299
1515
021216
1518
21151015
91512
021013
1515
612
9
-7128
159
-31 97,6
5 LIGA
Kubiak
Piotr
Wawrzyniak
Janusz
Wysocki
Marcin
Usiński
Rafał
Wiński
Filip
Zborowski
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kubiak
Piotr
201515
710
201515
89
02814
1516
2116615
141510
21151015
12154
148
4
4159
135
24 108,2
Wawrzyniak
Janusz
02710
1515
21151315
9159
201517
815
2116917
141515
21151415
9167
248
5
3178
162
16 101,2
Wysocki
Marcin
0289
1515
129159
151315
201515
810
21141515
16108
201515
137
337
5
2154
145
9 94,1
Usiński
Rafał
201516
814
02815
1517
02810
1515
21141515
16813
201515
1210
436
5
1146
143
3 87,1
Wiński
Filip
12141510
16615
12141515
16917
1216108
141515
1216813
141515
201615
1410
516
8
-2185
191
-6 80
Zborowski
Krzysztof
1212154
151015
129167
151415
02137
1515
021210
1515
021410
1615
602
10
-8129
175
-46 72,9
6 LIGA
Giza
Krzysztof
Kowalczyk
Waldemar
Rosiak
Piotr
Woźniak
Waldemar
Tomczak
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Giza
Krzysztof
12212012
142221
202121
119
21162121
211515
202121
1513
137
3
4195
156
39 83,5
Kowalczyk
Waldemar
21142221
212012
021417
2121
202121
1917
202121
1010
236
3
3172
151
21 76,5
Rosiak
Piotr
02119
2121
202121
1417
202121
1819
21202121
221512
336
3
3166
159
7 69,4
Woźniak
Waldemar
12211515
162121
021917
2121
021819
2121
202121
514
413
6
-3166
161
5 62,4
Tomczak
Marcin
021513
2121
021010
2121
12221512
202121
02514
2121
501
8
-7116
188
-72 55,3
7 LIGA
Meyerhof
Nils
Wińska
Katarzyna
Pikula
Konrad
Stupiński
Rafal
Galewski
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Meyerhof
Nils
21202121
221815
202121
1411
202121
1210
202121
614
148
1
7188
122
66 65,9
Wińska
Katarzyna
12221815
202121
21182121
21129
202121
1213
202121
148
237
3
4199
151
48 58,8
Pikula
Konrad
021411
2121
1221129
182121
21231621
212112
2192121
211818
325
6
-1178
213
-35 51,8
Stupiński
Rafal
021210
2121
021213
2121
12212112
231621
21192121
211916
413
7
-4162
200
-38 44,7
Galewski
Michał
02614
2121
02148
2121
12211818
92121
12211916
192121
502
8
-6155
196
-41 37,6
8 LIGA
Matysiak
Grzegorz
Szelachowski
Paweł
Herzog
Joanna
Krawczyk
Szymon
Novikova
Elena
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Matysiak
Grzegorz
202121
1618
202121
177
202121
1915
202121
108
148
0
8168
110
58 48,2
Szelachowski
Paweł
021618
2121
21211521
132116
21211921
172117
202121
915
236
4
2194
171
23 41,2
Herzog
Joanna
02177
2121
12132116
211521
202321
2119
21172121
211316
325
5
0177
189
-12 34,1
Krawczyk
Szymon
021915
2121
12172117
211921
022119
2321
202121
1211
413
6
-3171
170
1 27,1
Novikova
Elena
02108
2121
02915
2121
12211316
172121
021211
2121
501
8
-7115
185
-70 20
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
Liga Deblowa
Zobacz więcej
[FM_form id="1"]