Regulamin Ligi Wakacyjnej Squasha

1. Wakacyjna Liga Squasha, to cykl 6-7 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są w piątki. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy uczestnik zostaje przydzielony do jednej z grup (lig) uwzględniając poziom gry.
2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do piątku, w dniu danej kolejki, do godz. 10:00.
4. Rozgrywki odbywają się przy minimalnie 10 zapisanych osobach.
Zapisy:

 • Istnieje możliwość zapisania telefonicznie (sms): nr tel. 668-014-159 lub mailowo: liga@hastalavista.pl
 • Zgłoszenia online wymagają posiadania konta na stronie Hasta la Vista, rejestracja konta dostępna https://hastalavista.pl/moje-konto/
 • Zgłoszenia sms wymagają podania: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email, a w przypadku nowych zawodników szacowanego stopnia zaawansowania.

5. Opłata:

 • 50,00 zł / kolejka
 • 35,00 zł / kolejka – z kartami MultiSport, MedicoverSport, FitProfit
 • Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

6. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie otrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.
7. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń zwolniony jest z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępstwo. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającego udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.
8. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

 • Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha: dwa pierwsze miejsca ligi awansują do grupy wyżej *spadki nie są gwarantowane.
 • Dzika karta organizatora.
 • Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodniczkę kolejek ligowych – jeśli zawodnik opuści więcej niż 2 kolejki ligowe z rzędu, ten punkt regulaminu nie obowiązuje (zawodnik może zostać przydzielony do niższej ligi niż wynika z jej “średniej” jeśli w ligach nie będzie miejsca, pierwszeństwo przydziału mają zawodnicy obecni na poprzednich rozgrywkach).
 • Suma punktów z dotychczasowych kolejek.

9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce “punktacja”.
10. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.
11. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy mają zagwarantowany awans do grupy wyższej*,*spadki nie są gwarantowane!. Awans lub spadek, są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek (liczą się także kolejki z poprzednich sezonów ligowych (punkty z poprzednich sezonów są przeliczone według nowych zasad punktacji).
12. W przypadku takiej samej ilości wygranych spotkań, o zajęciu wyższego miejsca w grupie decydują, w tej kolejności:

 • lepszy bilans setów,
 • lepszy bilans małych punktów,
 • bezpośredni pojedynek,
 • większa ilość zdobytych setów,
 • większa ilość zdobytych małych punktów,
 • rzut monetą.

13. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.
14. Terminy rozgrywania kolejek są podane w zakładce “Terminarz” oraz poniżej:

I kolejka 15.07.2022
II kolejka 22.07.2022
III kolejka 29.07.2022
IV kolejka 05.08.2022
V kolejka 12.08.2022
VI kolejka 19.08.2022
VII kolejka 26.08.2022

15. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego w sezonie letnim branych jest pod uwagę 6 najlepszych występów.
16. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Wakacyjnej Ligi Squasha wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.
17. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej https://hastalavista.pl/ .
18. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
19. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkich informacji na temat Wakacyjnej Ligi Squasha udziela:

Regulamin Ligi Open Squasha

1. Liga Squasha Open to cykl 11 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.
2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do soboty poprzedzającej daną kolejkę do godz. 10:00.

 • Zapisy są prowadzone online: TUTAJ
 • Istnieje możliwość zapisania się mailowo: liga@hastalavista.pl lub telefonicznie (sms) pod numerem: +48 668 014 159
 • Zgłoszenia online wymagają posiadania konta na stronie Hasta la Vista, rejestracja konta dostępna TUTAJ
 • Zgłoszenia mailowe / sms wymagają podania: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email, a w przypadku nowych zawodników szacowanego stopnia zaawansowania.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z warunkiem tzn. z zastrzeżeniem, że może grać na przykład tylko po godz. 14:10 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy – jego mecze są toczone w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Opłata:

 • zawodnik 50,00 zł / kolejka
 • student 35,00 zł / kolejka
 • pierwszy udział w lidze 25 zł / kolejka
 • Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

6. W sezonie LETNIM zwolnieni z opłaty z pierwszej kolejki są zawodnicy, którzy zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w Lidze Open SEZON ZIMOWY 2021/2022 w Hasta La Vista.
7. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Nie otrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.
8. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń zwolniony jest z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

9. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

 • Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha: dwa pierwsze miejsca ligi awansują do grupy wyżej *spadki nie są gwarantowane.
 • Dzika karta organizatora.
 • Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – jeśli gracz opuści więcej niż 2 kolejki ligowe z rzędu, ten punkt regulaminu nie obowiązuje (zawodnik może zostać przydzielony do niższej ligi niż wynika z jego “średniej” jeśli nie w ligach nie będzie miejsca, pierwszeństwo przydziału dla graczy obecnych na poprzednich rozgrywkach).
 • Suma punktów z dotychczasowych kolejek.

10. Każda grupa rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 3,4,5,7 lub nawet 8 zawodników.

 • Godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 12:
 • Ekstraliga – godz. 19:00 – 21:00
 • 1,2 ,3,4 liga – godz. 17:00 – 19:00
 • 5,6,7,8,9 liga – godz. 14:30 – 17:00
 • 10,11,12 liga – godz. 12:00 – 14:30
 • Godziny rozpoczynania grup w danej kolejce mogą odbiegać od tych podanych w tabeli w zależności od ilości zgłoszeń.

11. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce “punktacja”.
12. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.
13. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy ma zagwarantowany awans do grupy wyższej*,
*spadki nie są gwarantowane!. Awans lub spadek, są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek (– liczą się także kolejki z poprzednich sezonów ligowych (punkty z poprzednich sezonów są przeliczone według nowych zasad punktacji).

14. W przypadku takiej samej ilości wygranych spotkań, o zajęciu wyższego miejsca w grupie decydują, w tej kolejności:

 1. lepszy bilans setów,
 2. lepszy bilans małych punktów,
 3. bezpośredni pojedynek,
 4. większa ilość zdobytych setów,
 5. większa ilość zdobytych małych punktów,
 6. rzut monetą.

 

15. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.
16. Terminy rozgrywania kolejek są podane w zakładce “Terminarz”.
17. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego w sezonie zimowym branych jest pod uwagę 9 najlepszych występów zawodnika.
17. Ranking tworzony jest na zasadach:
– po rozegraniu kolejek do piątej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika.
– po rozegraniu kolejek od szóstej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jego czterech najgorszych rezultatów.
18. Po rozegraniu ostatniej kolejki – najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami/statuetkami/medalami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Open Squasha.

19. Nagrody w sezonie LETNIM:

 • Uhonorowanych zostaje 5 najlepszych zawodników sezonu.
 • Nagrody za pozycję w rankingu otrzymuje 3 najlepszych zawodników sezonu. W przypadku gdy któreś z tych miejsc zostanie zajęte przez trenera Hasta La Vista, nagrodę otrzymuje zawodnik, który zajął niższą pozycję w rankingu. Kolejne nagrody otrzymują odpowiednio następni zawodnicy.
 • Nagrody na zakończenie sezonu :
 • 1 miejsce – nagroda o wartości : 250 zł
 • 2 miejsce – nagroda o wartości : 150 zł
 • 3 miejsce – nagroda o wartości :50 zł
 • Za wysoką frekwencję w sezonie są przewidziane są nagrody rzeczowe. Przysługują ona każdemu uczestnikowi, który rozegra minimum 7 kolejek.
 • Przewidziane nagrody za progres umiejętności, uzasadniony znacznym skokiem pozycji w rankingu w ciągu trwania całego sezonu. O wyróżnieniu takiej osoby decyduje organizator ligi.
 • Nagrody do rozlosowania wśród zawodników Ligi Squasha Open, którzy będą obecni na Ceremonii Zakończenia.

20. Zawodnikom Ligi Open Squash którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon kolejny obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do squasha w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.
60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi zaplanowanych na sezon (w tym sezonie 7 kolejek).
Cennik Ligowy to 30 zł za godzinę korzystania z kortu do squasha (z 1 kartą MS – 15 zł, z 2 kartami – 0 zł.)
Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.
21. Sezon LETNI:
W każdej kolejce osoba zajmująca 1 miejsce w grupie zostaje nagrodzona małym upominkiem/gadżetem. Nagroda wydawana jest podczas trwania kolejki po zakończeniu wszystkich meczów w grupie.
22. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha Open wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.
23. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej https://hastalavista.pl/ .
24. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
25. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkich informacji na temat Ligi Squasha Open udziela

Promocja Ligowa

Zawodnikom ligi Open , którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon kolejny (od momentu uczestnictwa podczas 6/7 kolejek do rozpoczęcia kolejnego sezonu letniego) obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do squasha w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.

 • 60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek ligi zaplanowanych na sezon.
 • Cennik Ligowy to 30 zł za godzinę korzystania z kortu do squasha (z 1 kartą MS – 15 zł, z 2 kartami – 0 zł.)
 • Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe.
 • Kim jest ligowiec?
 • To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.
 • Kim jest nowy ligowiec?
 • To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista
Liga Masters 35+
Zobacz więcej
Liga Juniorów
Zobacz więcej
Yasumi Legnicka Liga Damska Squasha
Zobacz więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem