Regulamin

1. Liga Tenisa Stołowego Hasta La Vista (sezon 2023/2024) to cykl 15 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie. W rozgrywkach może wziąć udział każdy. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z sześcioosobowych grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do piątku do godz. 23:59 online za pośrednictwem strony internetowej. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy online mogą być wstrzymane wcześniej jeśli lista zawodników będzie pełna. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania. Warunkiem zapisania na dana kolejkę jest potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, a także obecność na liście zgłoszeń (należy sprawdzić czy zgłoszone przez siebie nazwisko widnieje na liście zgłoszeń, w przypadku braku należy niezwłocznie skontaktować się z organizatorem).

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z warunkiem tzn. z zastrzeżeniem, że może grać na przykład tylko po godz. 14:10 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy – jego mecze są toczone w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi: 47 zł.

W przypadku nie pojawienia się dwukrotnie na rozgrywkach, nie informując do soboty poprzedzającego ligę do godziny 15.00, zawodnik zostanie przydzielony do jednej ligi niżej niż wynika to z przydziału do ligi z dwóch ostatnich kolejek.

Pierwsza kolejka gratis (01.10.2023) – dla wszystkich zawodników ze 100% frekwencją z sezonu 2023.

W przypadku takiej samej ilości zwycięstw zawodników liczy się różnica setów. Dotyczy to wszystkich pojedynków w grupie, nie tylko zainteresowanych osób.

Przy takiej samej ilości zwycięstw dwóch zawodników liczy się pojedynek bezpośredni.

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze.

Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 3:0,11:0, 11:0,11:0

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZTS.

Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie 1 minutę.

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

6. W przypadku rezygnacji lub nie poinformowaniu w dzień Ligi ( niedziela ) zawodnik musi pokryć koszt kolejki ligowej (47 zł) oraz spada automatycznie 3 ligi niżej!

7. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty, jedynie w sytuacji gdy znajdzie na swoje miejsce zastępstwo. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi tenisa stołowego.

8. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

ZWYCIĘZCA grupy ma zapewniony awans o jedną ligę wyżej względem tego co wynika z dwóch ostatnich granych kolejek. Jeśli awansuje z punktów, nie otrzymuje dodatkowego awansu. Spadek zawodnika będzie wynikał ze średniej ilości punktów z dwóch ostatnich rozegranych kolejek. ZAWODNIK,KTÓRY BYŁ NIEOBECNY NA DWÓCH OSTATNICH KOLEJKACH OTRZYMUJE TYLE PUNKTÓW CO Z ŚREDNIA Z DWÓCH OSTATNICH GRANYCH KOLEJEK MINUS 10%. Jeżeli zawodnik nie uczestniczył w minimum 4 kolejkach ma zapewniony spadek o jedną ligę w stosunku do tego co wynika to z punktów z dwóch ostatnich kolejek.

Dzika karta organizatora (organizator może przyznać max. 3 dzikie karty na dana kolejkę).

Występ w ostatniej kolejce.

Suma punktów z dotychczasowych kolejek.

9. Każda grupa (5-7 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodników.

Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 8:

  • 1,2,3liga – godz. 15:00 – 18:00
  • 4,5,6liga – godz. 12:30 – 15:00
  • 8,9,10,11 liga – godz. 10:30 – 15:00

Godziny rozpoczynanie grup w danej kolejce mogą odbiegać o tych podanych w tabeli – informacja dostępna na stronie internetowej.

Harmonogram danej kolejki z godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany jest na stronie internetowej www.hastalavista.pl zawsze najpóźniej w sobotę do godz: 10:00 poprzedzający daną kolejkę ligową.

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Standardowo mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia rozgrywania meczów do czterech lub dwóch wygranych setów.

10. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie przyznawane są punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu graczu na kolejkę pierwszą.

11. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 1 mecz w danej lidze – nie walkowerami i nie z zawodnikiem z dziką kartą lub zastępcą.

12. W przypadku rozegrania tylko jednej kolejki – brane są pod uwagę punkty z tej właśnie kolejki

13. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

14. Terminy rozgrywania kolejek w danym sezonie są podane w zakładce „Lista zgłoszeń + Terminarz”.

15. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 12 najlepszych występów zawodnika.

16. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:– ranking tworzy suma wszystkich kolejek, ranking końcowy tworzy suma wszystkich kolejek bez dwóch najgorszych wyników.

17. Po rozegraniu ostatniej kolejki, najlepsi zawodnicy całego sezonu ligowego zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Tenisa Stołowego Open.

  • Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję na ligach – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.
  • Nagrody uzyskują 3 pierwsze miejsca w kat. Open oraz kat. Damskiej wg. rankingu ligowego.
  • Nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy ze 1oo% frekwencją.
  • Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników obecnej ligi.

18. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Tenisa Stołowego wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

19. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl

20. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

21. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat Ligi Tenisa Stołowego Hasta La Vista udziela

Promocja Ligowa

Zawodnikom Ligi Open Tenisa Stołowego, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon kolejny obejmujący promocyjne ceny wynajmu stołów do tenisa stołowego w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.
60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi zaplanowanych na sezon.
Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

Cennik Ligowy:

30 zł/h w weekendy oraz w tygodniu w godzinach 06:30 – 16:00

Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe

Przyprowadź NOWEGO GRACZA na ligę i odbierz voucher*

Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 4 kolejki w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* na 1 godz. wynajmu kortu u koordynatora ligi.

Kim jest ligowiec?

To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec?

To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squasha, badmintona lub tenisa stołowego na 1h wraz z wypożyczeniem sprzętu

  • Pon.- Pt. w godz. 7-16 lub Sob.- Niedz. w godz. 8-23
[FM_form id="1"]