LIGA BADMINTONA DEBLOWA

1. Liga Deblowa Badmintona to cykl 15 kolejek. Rozgrywki odbywają się w piątki, średnio co 2 tygodnie. W jednej kolejce ligowej może wziąć udział maksymalnie 60 par*, liga trwa od godziny 18:00 do ok. 24:00.
Zawodnicy zgłaszają się mailowo na konkretną kolejkę.  Tylko zgłoszenia potwierdzone przez organizatora są wiążące.
Każda para zawodników zostaje przydzielona do jednej z grup uwzględniający poziom gry.
2. Zapisanie się na kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać zawsze do czwartku poprzedzającej daną kolejkę do godz. 12:00

WYŁĄCZNIE mailowo na adres: ligadeblowa@hastalavista.pl podając w tytule nazwę ligi.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu obu graczy, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez klub Hasta la Vista lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania zawodników w grze podwójnej. Osoby nie deklarująca poziomu gry w mailu decydują się na grę od podstawowej- ostatniej ligi.
W tytule wiadomości proszę napisać: DEBLOWA LIGA BADMINTONA i termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza, np. Liga Deblowa Badmintona 14.10.2023.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.
Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań będzie można jednak dokonywać jedynie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek – WYŁĄCZNIE kontakt telefoniczny (sms / telefon).
4. Zawodnicy mogą zgłosić się na daną kolejkę z zastrzeżeniem, że mogą grać (na przykład) tylko po godz. 20:00.
Prośba zostanie spełniona tylko w przypadku, gdy spełniony jest pierwszy podpunkt punktu 7: „zwycięzcy ligi mają zagwarantowany awans, a przegrani spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej, drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej”. Jeśli podpunkt nie zostanie spełniony, wówczas Organizator ma prawo wycofać parę z rozgrywek w danej rundzie, po opublikowaniu harmonogram, a następnie powiadomieniu zawodników.
5. W przypadku, gdy po zamknięciu listy zgłoszeń zostaje przekroczony limit 120 osób, organizator decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszonego (w dwóch parach) zawodnika TYLKO do 1 lub 2 gier – usunięcie zgłoszenia na daną grę jest ustalane telefonicznie.
*W szczególnych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu osób ze 120 na 140 (70 par) lub rozegranie ligi na zasadach specjalnych.

6. Wpisowe na daną kolejkę ligową za parę wynosi:

 • 89 zł

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danego zawodnika do tabeli wyników.
W przypadku rezygnacji z gry danej pary bądź jednego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnicy nie otrzymują jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w rozgrywkach po terminie zgłoszeń są zwolnieni z opłaty wpisowego jeśli znajdą na swoje miejsce zastępcę, który pokryje koszt swojego udziału. Zastępca nie musi posiadać umiejętności odpowiadające poziomowi gry w danej grupie, nie musi być stałym uczestnikiem Deblowej Ligi Badmintona.

7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:

7.1 występ w poprzedniej kolejce Deblowej Ligi Badmintona – zwycięzcy ligi mają zagwarantowany awans, a przegrani spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej, drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej,

7.2 miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,

7.3 średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodników kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Deblowej Ligi Badmintona.

Jeśli zawodnicy nie grali w ostatnich dwóch (lub więcej) kolejkach Deblowej Ligi Badmintona, podczas przydziału do ligi liczone jest 96% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.

System ten został wprowadzony w celu nagrodzenia graczy uczestniczących w ligach regularnie i na życzenie naszych klientów.
Istnieje dzika karta organizatora.
O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:

 • RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU,
 • REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH LIGI DEBLOWEJ,
 • ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ (lub procent tych punktów).

8. Każda grupa (5 lub 6 par zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 do 3 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 5 par zawodników. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi.
Jeśli w danej grupie brakuje pary zawodników organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodników, aby uzupełnić grupę.
9. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 6 par zawodników, każda z nich rozegra 5 meczów. Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych par zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia gier.
10. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Dla 6/7 par mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów, dla 5 par standardowej kolejki ligowej mecz trwa do 21 punktów. Strona wygrywająca wymianę dodaje punkt do swojego wyniku jeżeli strony osiągną wynik 14:14, to seta wgrywa strona zdobywająca przewagę 2 punktów. Jeżeli strony jeżeli strony osiągną wynik 20:20, to seta wgrywa strona zdobywająca 21 punkt, odpowiednio 29:29, punkt 30.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.
Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.
11. LOTKI nie są zapewnione przez organizatora.
Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przez zawodników chęci gry lotką piórową, są oni zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku.
12. Sędziowanie: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Po rozegraniu pojedynku wynik musi zostać niezwłocznie wpisany do systemu ligowego online.
13. Liga deblowa rozpoczyna się od godz. 18.00, druga tura od ok. 20.30, zawsze w piątki.
Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać swoje pojedynki. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 25 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.
Spóźnieni zawodnicy przegrywają dany mecz 15:0, 15:0.
JEŚLI ZAWODNIK MA WĄTPLIWOŚCI CO DO GODZINY SWOJEGO PRZYJŚCIA NA LIGĘ, BRANA JEST POD UWAGĘ GODZINA REALIZACJI PŁATNOŚCI W RECEPCJI KLUBU ZA UCZESTNICTWO W LIDZE – PO PARAGONIE KLIENTA LUB SYSTEMOWO PRZEZ ORGANIZATORA ( W RECEPCJI). JEŚLI ZAWODNIK SIĘ SPÓŹNIŁ I NIE ZDĄŻYŁ ROZEGRAĆ WSZYSTKICH SWOICH MECZÓW W CZASIE LIGI (ok 2,5 GODZINY) – PRZEGRYWA MECZ 15:0, 15:0.
Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej www.hastalavista.pl do czwartku  poprzedzającego daną kolejkę do godziny 22:30.
14. Po rozegraniu kolejki ligowej pary zawodników otrzymują punkty do rankingu Ligi Badmintona Deblowej według tabeli w zakładce „Informacje -> Punktacja”.
UWAGA! Zawodnik rozgrywając ligę z danym partnerem/partnerką nie zobowiązuje się do gry w tej parze przez cały sezon ligowy – można zmieniać partnera ligowego. Jednak nowej parze punkty będą przyznawane oddzielnie, jako innej parze, nawet jeśli jeden z zawodników już widnieje w rankingu ligi deblowej Hasta la Vista.
15. Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica), ilość tylko wygranych setów, ilość tylko wygranych punktów i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.
16. W szczególnych przypadkach para przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki lub rozgrywana jest liga na zasadach specjalnych.
17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania pary zawodników do grupy wyższej lub niższej niż to wynika z przydziału po rozegranej kolejce lub ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.
18. Terminy rozgrywania kolejek Deblowej Ligi Badmintona podane są w zakładce „Terminarz”.
19. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 11 najlepszych występów par zawodników.
20. Po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu, 3 najlepsze pary zawodników całego sezonu ligowego zostaną uhonorowane pucharami / statuetkami podczas uroczystej Ceremonii kończącej sezon Deblowej Ligi Badmintona. Nagrodzeni zostaną również zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję ligową – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach. Przy takiej samej sumie punktów w rankingu po zakończeniu sezonu ligowego o ostatecznym miejscu zawodnika decyduje organizator po analizie poszczególnych kolejek, w których dani zawodnicy brali udział.
21. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Deblowej Ligi Badmintona wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w Internecie.
22. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl
23. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Deblowej Ligi Badmintona. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
24. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Zasad kolejek ligowych rozgrywanych na zasadach specjalnych
 1. Liga specjalna jest rozgrywana na 6 kortach.
 2. Maksymalna ilość osób 90.
 3. Grupy 5-osobowe, 4 mecze do rozegrania.
 4. Start grup 18:00, 20:00, 22:00.
 5. Dopuszczalna gra tylko w 1 parze.
 6. Zgłoszenia odrzucone z uwagi na ograniczoną ilość miejsc są wymienione w ekstralidze.
 7. Pierwszeństwo udziału mają pary z najwyższą frekwencją (łączną oraz indywidualną).
 8. Kolejki specjalne nie są brane pod uwagę do rankingu.
Kontakt:

tel.: 530 868 243
e-mail: ligadeblowa@hastalavista.pl

Promocja Ligowa

Zawodnikom Deblowej Ligi Badmintona, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon kolejny obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.
60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi zaplanowanych na sezon.
Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy (lipiec 2023 – czerwiec 2024).

Udział w letnim sezonie nie podlega promocji ligowej.

 

Cennik Ligowy:

Rabat 15% od cen standardowych w weekendy oraz w tygodniu w godzinach 06:30 – 16:00

Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
[FM_form id="1"]