Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacka
Dominika
Chojnacki
Łukasz
Ciesielski
Artur
Sokólski
Robert
Kałwiński
Norbert
Śliwińska
Patrycja
Paluchniak
Maciej
Cieśla
Patrycja
Białek
Aleksandra
Krzaczkowski
Paweł
Wróbel
Jan
Duszczyk
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacka
Dominika
Chojnacki
Łukasz
21111515
151213
2181515
151013
201515
810
201515
87
12151313
61515
149
4
5180
147
33 200
Ciesielski
Artur
Sokólski
Robert
12151213
111515
21151315
81512
201515
1311
21141516
16714
21141515
1689
249
5
4202
170
32 193,5
Kałwiński
Norbert
Śliwińska
Patrycja
12151013
81515
1281512
151315
21121916
151714
21151315
131510
21161115
141510
338
7
1205
204
1 186,9
Paluchniak
Maciej
Cieśla
Patrycja
02810
1515
021311
1515
12151714
121916
201518
1216
201515
1010
425
6
-1151
155
-4 180,4
Białek
Aleksandra
Krzaczkowski
Paweł
0287
1515
1216714
141516
12131510
151315
021216
1518
201615
148
514
8
-4149
173
-24 173,8
Wróbel
Jan
Duszczyk
Krzysztof
2161515
151313
121689
141515
12141510
161115
021010
1515
02148
1615
614
9
-5150
188
-38 167,3
2 LIGA
Pluta
Piotr
Sampras
Piter
Zgoba
Tomasz
Renczyński
Wojciech
Wymysłowski
Artur
Łucki
Radosław
Chojnacki
Tomasz
Gancarz
Tymon
Wietecka
Julia
Dembski
Włodzimierz
Drapała
Robert
Jinos
Salim
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pluta
Piotr
Sampras
Piter
201515
1110
02610
1515
21151315
81510
201515
59
201516
514
148
3
5150
117
33 177,1
Zgoba
Tomasz
Renczyński
Wojciech
021110
1515
201515
812
201516
1214
21111515
15128
21111515
15108
248
4
4164
144
20 170,5
Wymysłowski
Artur
Łucki
Radosław
201515
610
02812
1515
2141515
1589
021311
1515
201515
1313
336
5
1138
134
4 164
Chojnacki
Tomasz
Gancarz
Tymon
1281510
151315
021214
1516
121589
41515
201518
1216
201515
512
426
6
0154
153
1 157,5
Wietecka
Julia
Dembski
Włodzimierz
0259
1515
1215128
111515
201515
1311
021216
1518
201515
137
525
6
-1137
148
-11 150,9
Drapała
Robert
Jinos
Salim
02514
1516
1215108
111515
021313
1515
02512
1515
02137
1515
601
10
-9115
162
-47 144,4
3 LIGA
Głodek
Przemysław
Kurman
Radosław
Dobrowolski
Adam
Sudoł
Andrzej
Mały
Krystian
Olejniczak
Marika
Parma
Arkadiusz
Pucińska
Joanna
Fando
Artsiom
Smereka
Wojciech
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Głodek
Przemysław
Kurman
Radosław
202122
1720
202121
1111
21211621
52114
202121
1714
148
1
7185
130
55 154,2
Dobrowolski
Adam
Sudoł
Andrzej
021720
2122
21192121
211117
12192117
211421
202221
2018
225
5
0198
186
12 147,6
Mały
Krystian
Olejniczak
Marika
021111
2121
12211117
192121
21211821
16215
202121
1913
325
5
0173
177
-4 141,1
Parma
Arkadiusz
Pucińska
Joanna
1252114
211621
21211421
192117
1216215
211821
21192121
211617
426
6
0199
229
-30 134,5
Fando
Artsiom
Smereka
Wojciech
021714
2121
022018
2221
021913
2121
12211617
192121
501
8
-7155
188
-33 128
4 LIGA
Markowska
Aleksandra
Sroczyński
Tomasz
Salunkhe
Amit
Yelagam
Hari
Fabin
Krzysztof
Trzęsicki
Michał
Szewc
Daniel
Rozbicki
Dawid
Lis
Jacek
Słowik
Sławek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Markowska
Aleksandra
Sroczyński
Tomasz
21202221
22209
21162121
21716
202121
1114
202121
1110
148
2
6205
141
64 137,8
Salunkhe
Amit
Yelagam
Hari
1222209
202221
202124
1522
202121
914
202121
118
237
2
5180
142
38 131,3
Fabin
Krzysztof
Trzęsicki
Michał
1221716
162121
021522
2124
202121
1015
202121
1810
325
4
1165
156
9 124,7
Szewc
Daniel
Rozbicki
Dawid
021114
2121
02914
2121
021015
2121
21211721
172119
412
7
-5132
183
-51 118,2
Lis
Jacek
Słowik
Sławek
021110
2121
02118
2121
021810
2121
12172119
211721
501
8
-7125
185
-60 111,6
5 LIGA
Witek
Krzysztof
Kozaczewski
Piotr
Roder
Grzegorz
Szydłowski
Tomasz
Urzędowski
Andrzej
Moczarski
Jacek
Dudycz
Jan1
Bukowska
Katarzyna1
Waniak
Igor
Wawrowski
Michał
Tracz
Marek
Teklak
Monika
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Witek
Krzysztof
Kozaczewski
Piotr
21151215
111510
201517
1215
201515
119
201515
128
201515
34
1510
1
9164
110
54 121,5
Roder
Grzegorz
Szydłowski
Tomasz
12111510
151215
201515
1012
201515
1013
201515
99
201515
118
249
2
7156
124
32 114,9
Urzędowski
Andrzej
Moczarski
Jacek
021215
1517
021012
1515
201515
69
201515
910
201515
1013
336
4
2139
119
20 108,4
Dudycz
Jan1
Bukowska
Katarzyna1
02119
1515
021013
1515
0269
1515
201515
1313
21131515
151310
424
7
-3131
154
-23 101,8
Waniak
Igor
Wawrowski
Michał
02128
1515
0299
1515
02910
1515
021313
1515
2115915
111513
512
9
-7122
159
-37 95,3
Tracz
Marek
Teklak
Monika
0234
1515
02118
1515
021013
1515
12151310
131515
12111513
15915
602
10
-8126
172
-46 88,7
6 LIGA
Buraczyńska
Joanna
Kurman
Radosław
Piasecka
Dorota
Zuber
Marcin
Kopeć
Magdalena
Pycia
Tomasz
Fedorowicz
Bartłomiej
Różański
Rafał
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
Stróżyński
Grzegorz
Wąsowicz
Janusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Buraczyńska
Joanna
Kurman
Radosław
21151215
6155
201515
122
201515
511
201515
55
201515
310
1510
1
9162
79
83 98,5
Piasecka
Dorota
Zuber
Marcin
126155
151215
201515
1113
21161315
141512
021410
1615
201815
168
237
5
2157
162
-5 92
Kopeć
Magdalena
Pycia
Tomasz
02122
1515
021113
1515
21111515
1589
201515
00
201515
1313
336
5
1139
118
21 85,5
Fedorowicz
Bartłomiej
Różański
Rafał
02511
1515
12141512
161315
121589
111515
2151616
151414
21141615
16149
426
8
-2171
197
-26 78,9
Piechociński
Krzysztof
Cegłowski
Łukasz
0255
1515
201615
1410
0200
1515
12151414
51616
21161515
18712
525
7
-2130
158
-28 72,4
Stróżyński
Grzegorz
Wąsowicz
Janusz
02310
1515
02168
1815
021313
1515
1216149
141615
1218712
161515
602
10
-8139
184
-45 65,8
7 LIGA
Gadomski
Łukasz
Cieśla
Patrycja
Śmiałkowska
Aleksandra
Olchawa
Sławomir
Kujawa
Ewa
Ramesh
Harsha
Witek
Krzysztof
Witek
Natalia
Drabik
Adam
Pierzchała
Jacek
Ochojska
Anita
Woźniak
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Gadomski
Łukasz
Cieśla
Patrycja
21111515
1546
21111515
151111
2161615
15147
201515
76
21111515
1515
1510
4
6190
132
58 75,6
Śmiałkowska
Aleksandra
Olchawa
Sławomir
121546
111515
201515
1111
201515
1111
02104
1515
201515
126
237
4
3129
133
-4 69,1
Kujawa
Ewa
Ramesh
Harsha
12151111
111515
021111
1515
201515
1010
2181515
1583
201515
87
337
5
2157
132
25 62,5
Witek
Krzysztof
Witek
Natalia
1215147
61615
021111
1515
021010
1515
2115815
101512
201515
1011
425
7
-2146
155
-9 56
Drabik
Adam
Pierzchała
Jacek
0276
1515
201515
104
121583
81515
12101512
15815
12151313
61515
515
8
-3147
156
-9 49,5
Ochojska
Anita
Woźniak
Piotr
121515
111515
02126
1515
0287
1515
021011
1515
2161515
151313
613
9
-6111
172
-61 42,9
8 LIGA
Karlak
Krzysztof
Tomczak
Marcin
Zborowski
Krzysztof
Sudoł
Witold
Wysocki
Marcin
Jarząb
Przemysław
Diaków
Joanna
Turko
Mykola
Dudycz
Jan
Bukowska
Katarzyna
Kolbus
Justyna
Krawczyk
Szymon
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Karlak
Krzysztof
Tomczak
Marcin
1291813
151615
21101516
151014
201515
139
201515
65
201515
313
149
3
6171
134
37 52,7
Zborowski
Krzysztof
Sudoł
Witold
21151615
91813
12191312
171515
201515
810
201515
109
201515
1110
249
3
6180
145
35 46,2
Wysocki
Marcin
Jarząb
Przemysław
12151014
101516
21171515
191312
201515
109
201515
1313
201515
511
349
3
6176
146
30 39,6
Diaków
Joanna
Turko
Mykola
02139
1515
02810
1515
02109
1515
21151415
101612
12131512
151015
413
9
-6143
168
-25 33,1
Dudycz
Jan
Bukowska
Katarzyna
0265
1515
02109
1515
021313
1515
12101612
151415
21151115
13158
513
9
-6135
170
-35 26,5
Kolbus
Justyna
Krawczyk
Szymon
02313
1515
021110
1515
02511
1515
21151015
131512
1213158
151115
613
9
-6129
171
-42 20
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
[FM_form id="1"]