Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Wietecka
Julia
Kałwiński
Norbert
Goldwasser
Emilia
Kolenkiewicz
Marcin
Krzyżanowska
Greta
Stelmaszuk
Maciej
Chojnacki
Łukasz
Załuski
Rafał
Dobrowolski
Adam
Sampras
Piter
Juśkiewicz
Piotr
Łucki
Radosław
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Wietecka
Julia
Kałwiński
Norbert
21151515
171011
2191515
15912
201515
1113
201515
1213
201515
1010
1510
2
8174
143
31 200
Goldwasser
Emilia
Kolenkiewicz
Marcin
12171011
151515
21121615
15149
201515
117
201515
109
201515
1310
249
3
6171
143
28 193,6
Krzyżanowska
Greta
Stelmaszuk
Maciej
1215912
91515
1215149
121615
2181515
151012
12151213
81515
201515
99
327
7
0182
175
7 187,1
Chojnacki
Łukasz
Załuski
Rafał
021113
1515
02117
1515
12151012
81515
201515
911
21151015
21513
425
7
-2149
148
1 180,7
Dobrowolski
Adam
Sampras
Piter
021213
1515
02109
1515
2181515
151213
02911
1515
201515
1010
524
7
-3132
150
-18 174,3
Juśkiewicz
Piotr
Łucki
Radosław
021010
1515
021310
1515
0299
1515
1221513
151015
021010
1515
601
10
-9111
160
-49 167,9
2 LIGA
Sudoł
Andrzej
Radzki
Paweł
Roder
Grzegorz
Roder
Piotr
Kurman
Radosław
Smok
Sandra
Guździoł
Jarosław
Dembski
Włodzimierz
Hasała
Artur
Kowalewicz
Zdzisław
Pucińska
Joanna
Sokólski
Robert
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sudoł
Andrzej
Radzki
Paweł
12131512
15915
201515
89
201515
48
21151515
17513
201515
1112
149
3
6175
126
49 177,5
Roder
Grzegorz
Roder
Piotr
2115915
131512
12151414
81616
201515
1113
21151215
111511
201515
911
249
4
5184
161
23 171,1
Kurman
Radosław
Smok
Sandra
0289
1515
2181616
151414
02813
1515
21121715
151513
201515
106
336
6
0152
162
-10 164,6
Guździoł
Jarosław
Dembski
Włodzimierz
0248
1515
021113
1515
201515
813
021312
1515
21151016
101514
424
7
-3132
150
-18 158,2
Hasała
Artur
Kowalewicz
Zdzisław
1217513
151515
12111511
151215
12151513
121715
201515
1312
12151210
111515
516
8
-2182
197
-15 151,8
Pucińska
Joanna
Sokólski
Robert
021112
1515
02911
1515
02106
1515
12101514
151016
21111515
151210
613
9
-6139
168
-29 145,4
3 LIGA
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
Dolata
Robert
Gałkiewicz
Waldemar
Mały
Krystian
Olejniczak
Marika
Drapała
Robert
Jinos
Salim
Paluchniak
Maciej
Śliwińska
Patrycja
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pycia
Tomasz
Sroczyński
Tomasz
201515
98
12101511
15815
201515
1010
21131515
15510
201515
1310
149
3
6169
128
41 155
Dolata
Robert
Gałkiewicz
Waldemar
0298
1515
201515
1211
21121516
15814
201515
1110
21151315
13155
248
4
4163
144
19 148,6
Mały
Krystian
Olejniczak
Marika
2115815
101511
021211
1515
21151215
121512
12101513
151215
201515
1213
337
6
1171
172
-1 142,1
Drapała
Robert
Jinos
Salim
021010
1515
1215814
121516
12121512
151215
21151015
131512
201515
57
426
7
-1166
167
-1 135,7
Paluchniak
Maciej
Śliwińska
Patrycja
1215510
131515
021110
1515
21151215
101513
12131512
151015
21151317
111515
526
8
-2178
192
-14 129,3
Skuza
Rafał
Szydłowski
Tomasz
021310
1515
1213155
151315
021213
1515
0257
1515
12111515
151317
602
10
-8134
178
-44 122,9
4 LIGA
Rudy
Daniel
Lis
Jacek
Konofał
Artur
Kwikert
Krzysztof
Dogielski
Maciej
Sładek
Mateusz
Szachniewicz
Arkadiusz
Wróbel
Paweł
Witek
Krzysztof
Kozaczewski
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Rudy
Daniel
Lis
Jacek
021817
2121
202121
1919
202121
1015
202121
199
136
2
4161
133
28 132,5
Konofał
Artur
Kwikert
Krzysztof
202121
1817
021918
2121
202121
1913
202121
1216
236
2
4163
137
26 126,1
Dogielski
Maciej
Sładek
Mateusz
021919
2121
202121
1918
021011
2121
202121
1315
324
4
0143
149
-6 119,6
Szachniewicz
Arkadiusz
Wróbel
Paweł
021015
2121
021913
2121
202121
1011
21132121
211218
424
5
-1154
156
-2 113,2
Witek
Krzysztof
Kozaczewski
Piotr
02199
2121
021216
2121
021315
2121
12211218
132121
501
8
-7135
181
-46 106,8
5 LIGA
Koniorczyk
Krzysztof
Słowik
Sławek
Przebierała
Michał
Smereka
Wojciech
Seunglyul
Lee
Minjeong
Son
Dobrucka
Katarzyna
Goldwasser
Zbigniew
Dudycz
Jan
Bukowska
Katarzyna
Tracz
Marek
Teklak
Monika
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Koniorczyk
Krzysztof
Słowik
Sławek
129159
151215
201515
129
201515
126
201515
1013
201515
46
149
2
7153
114
39 116,4
Przebierała
Michał
Smereka
Wojciech
21151215
9159
021412
1615
2115715
131511
201515
1111
21151215
8157
248
5
3177
155
22 110
Seunglyul
Lee
Minjeong
Son
02129
1515
201615
1412
2181515
15813
021311
1515
201516
1214
336
5
1145
148
-3 103,6
Dobrucka
Katarzyna
Goldwasser
Zbigniew
02126
1515
12131511
15715
1215813
81515
21111515
15910
201515
913
426
7
-1164
161
3 97,1
Dudycz
Jan
Bukowska
Katarzyna
021013
1515
021111
1515
201515
1311
1215910
111515
2182015
15188
525
7
-2152
166
-14 90,7
Tracz
Marek
Teklak
Monika
0246
1515
128157
151215
021214
1516
02913
1515
1215188
82015
602
10
-8129
176
-47 84,3
6 LIGA
Majewski
Krzysztof
Ostój
Sebastian
Habrych
Dariusz
Wróbel
Paweł
Śliwińska
Patrycja
Sampras
Piter
Dolata
Katarzyna
Dolata
Robert
Ryczek
Mateusz
Burdun
Wojciech
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Majewski
Krzysztof
Ostój
Sebastian
202121
1913
12192110
211221
202121
1318
202121
513
137
2
5176
135
41 93,9
Habrych
Dariusz
Wróbel
Paweł
021913
2121
202121
1411
202321
2113
202121
1515
236
2
4160
131
29 87,5
Śliwińska
Patrycja
Sampras
Piter
21211221
192110
021411
2121
202121
1910
202121
1519
336
3
3163
155
8 81,1
Dolata
Katarzyna
Dolata
Robert
021318
2121
022113
2321
021910
2121
202121
1118
412
6
-4136
157
-21 74,6
Ryczek
Mateusz
Burdun
Wojciech
02513
2121
021515
2121
021519
2121
021118
2121
500
8
-8111
168
-57 68,2
7 LIGA
Kopeć
Magdalena
Pycia
Tomasz
Giza
Krzysztof
Smoluch
Marcin
Gadomski
Łukasz
Cieśla
Patrycja
Hrycak
Paweł
Bański
Zbigniew
Kujawa
Ewa
Minjeong
Son
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kopeć
Magdalena
Pycia
Tomasz
202121
1610
21211921
172116
12211712
92121
202121
1510
137
3
4195
156
39 77,9
Giza
Krzysztof
Smoluch
Marcin
021610
2121
202121
159
202121
1218
202221
2010
236
2
4153
126
27 71,4
Gadomski
Łukasz
Cieśla
Patrycja
12172116
211921
02159
2121
21182121
211514
202121
1411
325
5
0180
178
2 65
Hrycak
Paweł
Bański
Zbigniew
2192121
211712
021218
2121
12211514
182121
202121
1519
425
5
0173
186
-13 58,6
Kujawa
Ewa
Minjeong
Son
021510
2121
022010
2221
021411
2121
021519
2121
500
8
-8114
169
-55 52,1
8 LIGA
Tymchuk
Alex
Shakhov
Andrii
Waniak
Igor
Wawrowski
Michał
Zając
Katarzyna
Zając
Małgorzata
Wiński
Filip
Wińska
Katarzyna
Zborowski
Krzysztof
Sudoł
Witold
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Tymchuk
Alex
Shakhov
Andrii
202121
1518
12211518
72121
202121
1116
202121
1411
137
2
5180
134
46 61,8
Waniak
Igor
Wawrowski
Michał
021518
2121
21192121
211915
202121
1218
202121
1415
236
3
3178
156
22 55,4
Zając
Katarzyna
Zając
Małgorzata
2172121
211518
12211915
192121
21152121
211414
202121
1413
337
4
3203
191
12 48,9
Wiński
Filip
Wińska
Katarzyna
021116
2121
021218
2121
12211414
152121
202121
1410
413
6
-3148
165
-17 42,5
Zborowski
Krzysztof
Sudoł
Witold
021411
2121
021415
2121
021413
2121
021410
2121
500
8
-8105
168
-63 36,1
9 LIGA
Szewc
Daniel
Rozbicki
Dawid
Chmielewski
Marek
Fidelak
Paweł
Hrycyk
Dariusz
Kolbus
Justyna
Gołąbek
Igor
Dembowska-Gołąbek
Małgorzata
Białkowska
Anna
Długosz
Dorota
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Szewc
Daniel
Rozbicki
Dawid
202121
1418
202121
1711
202121
1616
202121
1412
148
0
8168
118
50 45,7
Chmielewski
Marek
Fidelak
Paweł
021418
2121
202121
1919
202121
1818
202121
1012
236
2
4158
138
20 39,3
Hrycyk
Dariusz
Kolbus
Justyna
021711
2121
021919
2121
21222121
24137
202121
815
324
5
-1172
151
21 32,9
Gołąbek
Igor
Dembowska-Gołąbek
Małgorzata
021616
2121
021818
2121
1224137
222121
21152121
211114
413
7
-4169
194
-25 26,4
Białkowska
Anna
Długosz
Dorota
021412
2121
021012
2121
02815
2121
12211114
152121
501
8
-7117
183
-66 20
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
[FM_form id="1"]