LIGA BADMINTONA OPEN

1. Liga Badmintona Open to cykl 16 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co tydzień, dwa lub trzy tygodnie w niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do soboty poprzedzającej daną kolejkę do godz. 10:00 ( lub do wyczerpania max liczby miejsc- 62 osoby) na 2 sposoby:

–> zgłoszenia preferowane poprzez zalogowanie na stronie internetowej hastalavista.pl i oznaczenie wydarzenia, w którym chce się wziąć udział –> ZGŁOSZENIA ONLINE. Mają one pierwszeństwo zapisu na ligę.

–> mailowo na adres: badminton@hastalavista.pl, podając w tytule nazwę wybranej ligi i termin.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez klub Hasta la Vista lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania. Osoba nie deklarująca poziomu gry w mailu decyduje się na grę od podstawowej- ostatniej ligi.

W tytule wiadomości proszę napisać: LIGA BADMINTONA OPEN i termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza, np. Liga Badmintona Open 26.04.2023.

UWAGA! WPROWADZONE ZOSTAŁO OGRANICZENIE ILOŚCI UCZESTNIKÓW W LIDZE OPEN DO 62 OSÓB!

W wyjątkowych przypadkach i za zgodą organizatora może wystartować większa liczba osób.

W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu, np. wyczerpanie dostępnych miejsc na daną kolejkę ligową.

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań będzie można jednak dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek- preferowany kontakt telefoniczny.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z zastrzeżeniem, że może grać (na przykład) tylko po godz. 14:10 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy jego mecze odbywają się w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.
Jeśli zawodnik nie określi swojej dyspozycyjności do gry oznacza to, że godzina gry jest mu obojętna.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
– 67 zł
– 52 zł dla posiadaczy kart Medicover Sport, Multisport
Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gier ligowych. Z karty zniżkowej skorzystać można wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danego zawodnika do tabeli wyników.

W przypadku rezygnacji z gry danego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnik nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

Zawodnik rezygnujący z udziału w rozgrywkach po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty wpisowego jeśli znajdzie na swoje miejsce zastępcę, który pokryje koszt swojego udziału. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającego grę w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi badmintona, ale powinien reprezentować poziom gry podobny do zawodnika, którego zastępuje.

6. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:

– występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona – pierwsze i drugie miejsce ma zagwarantowany awans, przedostatnie i ostatnie miejsce spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej,

– średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Ligi Badmintona Open.

UWAGA! ZMIANY!

Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich dwóch (lub więcej) kolejkach Ligi Open, podczas przydziału do ligi liczone jest 90% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.
Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich 6 (lub więcej) kolejkach Ligi Open, podczas przydziału do ligi liczone jest 80% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.

System ten został wprowadzony w celu nagrodzenia graczy uczestniczących w ligach regularnie i na życzenie naszych klientów.

– Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,

O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:

– RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU ZASADNICZEGO,

– REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH LIGI OPEN,

– ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ (lub procent tych punktów).

7. Każda grupa (5 lub 6 zawodników, ew. 7) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 do 3 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 5 zawodników. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi.

Jeśli w danej grupie brakuje zawodnika organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodnika, aby uzupełnić grupę.

8. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 6 zawodników, każdy z nich rozegra 5 meczów.

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia gier.

9. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10. LOTKI: Organizator nie zapewnia LOTEK. Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przez zawodnika chęci gry lotką piórową przeciwnikowi, zawodnik zgłaszający grę lotką piórową zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwnik zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

11. Sędziowanie: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.

12. Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 8:
1, 2,3, 4 liga – godz. 12:00 – 15:00
5, 6, 7, 8 liga – godz. 9:00 – 12:00

Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.

Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 15:0, 15:0.

JEŚLI ZAWODNIK MA WĄTPLIWOŚCI CO DO GODZINY SWOJEGO PRZYJŚCIA NA LIGĘ, BRANA JEST POD UWAGĘ GODZINA REALIZACJI PŁATNOŚCI W RECEPCJI KLUBU ZA UCZESTNICTWO W LIDZE – PO PARAGONIE KLIENTA LUB SYSTEMOWO PRZEZ ORGANIZATORA ( W RECEPCJI). JEŚLI ZAWODNIK SIĘ SPÓŹNIŁ I NIE ZDĄŻYŁ ROZEGRAĆ WSZYSTKICH SWOICH MECZÓW W CZASIE LIGI (3 GODZINY) – PRZEGRYWA MECZ 15:0, 15:0.

Godziny rozpoczęcia gier w grupach w danej kolejce mogą odbiegać od tych podanych powyżej. Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej www.hastalavista.pl najpóźniej wieczorem w sobotę poprzedzającą daną kolejkę ligową.

13. Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu Ligi Badmintona Open według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

14. Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica), ilość tylko wygranych setów, ilość tylko wygranych punktów i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.

15. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodnik nie spełni tego warunku zostanie mu przyznana połowa przysługujących punktów.

16. W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika z przydziału po rozegranej kolejce lub ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

19. Terminy rozgrywania kolejek Ligi Badmintona Open podane są w zakładce „Terminarz”

20. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 11 najlepszych występów zawodnika.

21. Po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu, 3 najlepszych zawodników całego sezonu zasadniczego ligowego zostanie uhonorowanych medalami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej Sezon Główny/Zasadniczy Ligi Badmintona Open. Nagrodzeni zostaną również zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję ligową – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.

–> Bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodnicy, którzy zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym.

–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.

Przy takiej samej sumie punktów w rankingu po zakończeniu sezonu ligowego o ostatecznym miejscu zawodnika decyduje organizator po analizie poszczególnych kolejek, w których dani zawodnicy brali udział.

22. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Badmintona wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w Internecie.

23. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej www.hastalavista.pl oraz na profilach hastalavista w innych mediach społecznościowych.

24. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi Badmintona Open. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

25. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat Ligi Badmintona Open udziela:

Promocja Ligowa

Zawodnikom Ligi Open Badmintona, którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon kolejny obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do badmintona w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.
60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi zaplanowanych na sezon.
Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

Cennik Ligowy:

Rabat 15% od cen standardowych w weekendy oraz w tygodniu w godzinach 06:30 – 16:00

Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe

Kim jest ligowiec?

To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.

Kim jest nowy ligowiec?

To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.

*voucher – upoważnia do wynajmu kortu do squasha, badmintona lub tenisa stołowego na 1h wraz z wypożyczeniem sprzętu

  • Pon.- Pt. w godz. 7-16 lub Sob.- Niedz. w godz. 8-23
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
[FM_form id="1"]