Badminton:
Kolejka:
1 LIGA
Chojnacki
Maciej
Grabek
Krzysztof
Paluchniak
Maciej
Kaczmarek
Przemysław
Sroczyński
Tomasz
Roder
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chojnacki
Maciej
201515
76
201515
311
2118915
161512
21141515
16912
201515
95
1510
2
8176
121
55 200
Grabek
Krzysztof
0276
1515
201516
1314
201718
1516
201515
29
201515
1110
248
2
6139
120
19 192,2
Paluchniak
Maciej
02311
1515
021314
1516
21151515
171010
201515
1113
201615
149
336
5
1147
145
2 184,3
Kaczmarek
Przemysław
12161512
18915
021516
1718
12171010
151515
12121513
15415
21101515
15109
415
9
-4191
190
1 176,5
Sroczyński
Tomasz
1216912
141515
0229
1515
021113
1515
2115415
121513
121555
71515
514
9
-5131
181
-50 168,7
Roder
Piotr
0295
1515
021110
1515
02149
1615
1215109
101515
2171515
1555
613
9
-6129
156
-27 160,9
2 LIGA
Stelmaszuk
Maciej
Zaluski
Rafal
Chojnacki
Łukasz
Kim
Kai
Goldwasser
Emilia
Chmielewski
Grzegorz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Stelmaszuk
Maciej
201518
1216
2181515
15911
02139
1515
201515
610
201515
129
148
3
5153
130
23 172,6
Zaluski
Rafal
021216
1518
21171615
151813
201515
1311
201519
1017
201515
1210
248
3
5170
152
18 164,8
Chojnacki
Łukasz
1215911
81515
12151813
171615
21141515
16105
21151515
9178
201615
147
338
6
2201
172
29 157
Kim
Kai
201515
139
021311
1515
1216105
141515
21111515
15108
12151412
61615
426
7
-1167
166
1 149,1
Goldwasser
Emilia
02610
1515
021017
1519
129178
151515
1215108
111515
21101515
15912
514
9
-5150
186
-36 141,3
Chmielewski
Grzegorz
02129
1515
021210
1515
02147
1615
2161615
151412
1215912
101515
613
9
-6137
172
-35 133,5
3 LIGA
Kurman
Radosław
Chudy
Przemysław
Seńkowski
Paweł
Sampras
Piter
Panuś
Marcin
Sokoleski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kurman
Radosław
21151215
81513
21151215
101512
201515
129
21111515
1586
201515
610
1510
3
7185
139
46 145,2
Chudy
Przemysław
1281513
151215
201515
1011
12141510
16715
201515
611
201515
108
238
4
4165
136
29 137,4
Seńkowski
Paweł
12101512
151215
021011
1515
201615
1412
201515
139
201515
108
337
4
3149
138
11 129,6
Sampras
Piter
02129
1515
2116715
141510
021412
1615
12161217
141519
201515
1110
425
7
-2160
169
-9 121,7
Panuś
Marcin
121586
111515
02611
1515
02139
1515
21141519
161217
21131515
15118
525
8
-3159
180
-21 113,9
Sokoleski
Paweł
02610
1515
02108
1515
02108
1515
021110
1515
1215118
131515
601
10
-9107
163
-56 106,1
4 LIGA
Reza
Wojciech
Lasak
Marcin
Mały
Krystian
Majewski
Rafał
Paluchniak
Adam
Waniak
Igor
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Reza
Wojciech
021113
1515
201515
911
201615
1412
201515
511
201515
104
148
2
6145
106
39 117,8
Lasak
Marcin
201515
1113
1215712
71515
2118815
16159
201515
104
21111515
15712
249
4
5176
149
27 110
Mały
Krystian
02911
1515
2171515
15712
201515
99
201515
1011
21121515
151213
348
4
4159
143
16 102,2
Majewski
Rafał
021412
1615
1216159
18815
0299
1515
201515
1112
201515
135
425
6
-1144
143
1 94,3
Paluchniak
Adam
02511
1515
02104
1515
021011
1515
021112
1515
21141515
161311
512
9
-7118
160
-42 86,5
Waniak
Igor
02104
1515
1215712
111515
12151213
121515
02135
1515
12161311
141515
603
10
-7146
187
-41 78,7
5 LIGA
Orszewski
Marcin
Krzysztofik
Piotr
Kazharnovich
Yahor
Piechociński
Krzysztof
Woś
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Orszewski
Marcin
202121
128
21212021
142210
202121
1815
202121
1617
148
1
7188
132
56 90,4
Krzysztofik
Piotr
02128
2121
12202118
221721
202421
2315
202121
1715
225
4
1166
172
-6 82,6
Kazharnovich
Yahor
12142210
212021
21221721
202118
021312
2121
202121
1818
325
5
0173
199
-26 74,8
Piechociński
Krzysztof
021815
2121
022315
2421
202121
1312
12211821
182123
413
6
-3173
174
-1 67
Woś
Marcin
021617
2121
021715
2121
021818
2121
21182123
211821
512
7
-5163
186
-23 59,1
6 LIGA
Trzepacz
Marcin
Usiński
Rafał
Węgrzyn
Tomasz
Kosmala
Bartosz
Galewski
Michał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Trzepacz
Marcin
202121
1514
12211811
102121
202121
1915
202121
911
137
2
5176
135
41 70,9
Usiński
Rafał
021514
2121
202121
1015
202121
1811
202121
1215
236
2
4155
123
32 63
Węgrzyn
Tomasz
21102121
211811
021015
2121
21211221
182111
202121
912
336
4
2173
163
10 55,2
Kosmala
Bartosz
021915
2121
021811
2121
12182111
211221
202121
1416
413
6
-3155
168
-13 47,4
Galewski
Michał
02911
2121
021215
2121
02912
2121
021416
2121
500
8
-898
168
-70 39,6
7 LIGA
Pukacz
Rafał
Buraczynska
Joanna
Karwat
Andrzej
Gerlach
Agnieszka
Stupiński
Rafal
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Pukacz
Rafał
21211521
14219
202122
1520
202122
1420
202122
1220
148
1
7186
145
41 51,3
Buraczynska
Joanna
1214219
211521
21211921
142112
202121
811
202121
109
237
3
4189
142
47 43,5
Karwat
Andrzej
021520
2122
12142112
211921
202221
2018
202121
618
325
4
1167
166
1 35,7
Gerlach
Agnieszka
021420
2122
02811
2121
022018
2221
202121
1917
412
6
-4133
164
-31 27,8
Stupiński
Rafal
021220
2122
02109
2121
02618
2121
021917
2121
500
8
-8111
169
-58 20
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
[FM_form id="1"]