SEKCJA SQUASHA

Zajęcia sekcji squasha w sezonie 2022/2023 klubu sportowego Hasta La Vista Wrocław.

Spis treści:

 1. Harmonogram zajęć
 2. Oplata składki członkowskiej
 3. Dofinansowania
 4. Zajęcia indywidualne
 5. Campy
 6. Korzystanie z kortów Centrum Sportowego Hasta La Vista poza zajęciami zorganizowanymi.
 7. Badania lekarskie


Ad 1. Harmonogram zajęć

Zajęcia:

1. NA KORTACH:

 • poniedziałek godz.17:00- 18:30
 • środa godz.17:00- 18:30

Zajęcia w czasie ferii zimowych odbywają się zgodnie z powyższym harmonogramem.


Ad 2. Oplata składki członkowskiej

Składka członkowska uchwałą Zarządu klubu zostaje zmieniona na.

 • 200 zł – jeśli junior uczestniczy w zajęciach na korcie raz w tygodniu
 • 400 zł – jeśli junior uczestniczy w zajęciach na korcie dwa razy w tygodniu

Opłatę należy uiścić do 7 bieżącego miesiąca. Składkę opłaca się przez cały rok nie wyłączając okresu ferii i wakacji.

 


Ad 3. Dofinansowania

WPISOWE NA TURNIEJ

 1. Członkowie sekcji mogą korzystać z dofinansowania wpisowego na turnieje organizowane tylko przez Centrum sportowe Hasta La Vista Wrocław. Jeżeli junior bierze udział w turnieju seniorskim, dofinansowanie również mu przysługuje.
 2. Turnieje organizowane przez Centrum sportowe Hasta La Vista dofinansowywane są na zasadzie porozumienia centrum z klubem.
 3. Wysokość dofinansowania 50 %.

Ad 4. Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne przyporządkowywane są zawodnikom na wniosek trenera i akceptowane przez Zarząd Klubu.

Zajęcia te mogą się odbywać na terenie centrum sportowego Hasta La Vista w następujących godzinach:

 • pn-pt godz.07:00-16:00
 • sb, nd godz. 08:00-22:00

Zajęcia indywidualne należy umawiać bezpośrednio z trenerem i muszą być dopasowane do jego dyspozycyjności.


Ad 5. Campy

W sezonie zostanie zorganizowany 1 camp w okresie wakacji pod warunkiem, że zbierze się odpowiednia ilość osób chętnych do wzięcia udziału. Co najmniej 10 osób.

W innym przypadku zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem.


Ad 7. Korzystanie z kortów poza zajęciami zorganizowanymi – dofinansowanie wynajmu.

Członkowie sekcji squasha mogą wynajmować korty poza zajęciami zorganizowanymi korzystając z dofinansowania w następujących przypadkach:

 • na trening indywidualny z trenerem klubu Hasta La Vista Wrocław
 • na trening z kolegą lub koleżanką z klubu HLV Wrocław.
 • warunkowo dopuszczalne jest w bieżącym sezonie, aby członek klubu grał z osobą spoza klubu ( np. rodzic, opiekun). Warunki tego wynajmu określa stosowny regulamin, który musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna. Korzystanie z wynajmu na warunkach uprzywilejowanych jest możliwe dopiero po podpisaniu regulaminu.

Koszt wynajmu uwzględniający dofinansowanie to 15 zł/h w godzinach:

 • pn-pt godz. 07:00-16:00
 • sb,nd godz. 08:00-22:00

W pozostałym czasie obowiązuje opłata zgodna z cennikiem centrum sportowego Hasta La Vista.


Ad 8. Badania lekarskie

Każdy zawodnik – członek klubu musi mieć badania lekarskie, które należy aktualizować dwa razy do roku i kopię tych badań dostarczyć do biura klubu.

Pierwsze badanie przed rozpoczęciem zajęć w pierwszej połowie sezonu, drugie przed rozpoczęciem zajęć w drugiej połowie sezonu.

[FM_form id="1"]