Hasta la Vista Cup 2019 – turniej seniorów

Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów HASTA LA VISTA CUP 2019Plak-HLV_turn_badmin_senior_R19_2-mini

1. CELE:

• Popularyzacja badmintona

• Integracja środowiska Seniorów

• Propagowanie aktywnego wypoczynku

2. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportowe Hasta La Vista

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Małgorzata Janiaczyk,

Tel. 661490411, mail: m.janiaczyk@hastalavista.pl

3. TERMIN: 19-20.10.2019

4. MIEJSCE: Centrum Sportowe Hasta la Vista we Wrocławiu

Ul. Góralska 5, Wrocław

Liczba boisk: 11

5. PROGRAM:

• sobota godz. 9:00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/

• niedziela godz. 9:00 – ewentualne dokończenie gier

6. KATEGORIE WIEKOWE:

• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1993 i starsze

• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1988 i starsi

• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1979-1983

• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1974-1978

• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1969-1973

• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1964-1968

• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1959-1963

• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1954-1958

• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1949-1953

• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1944-1948

• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1939-1943

• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1938

7. SYSTEM ROZGRYWEK:

a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;

b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;

c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;

d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;

e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;

f. kobiety mogą grać w trzech grach;

g. będą rozgrywane mecze o trzecie miejsce.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;

b. terminowe zgłoszenie do gier;

c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika;

d. zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na ewentualne kontuzje, urazy, uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju.

e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:

a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej : http://eBadminton.com.pl/

b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:

• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;

• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 15.10.2019 (wtorek) godz. 22:00

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 17.10.2019 (czwartek) godz. 12:00

12. SĘDZIA GŁÓWNY: Zbigniew Goldwasser nr rejestracyjny sędziego 120 email : tech@sksm.pl , Tel : 606-245-170

13. WYNIKI TURNIEJU: wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.

14. NAGRODY: Za miejsca 1-3 medale

Losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników turnieju.

15. ZAKWATEROWANIE: Rezerwacja noclegów we własnym zakresie

16. WYŻYWIENIE: Dla uczestników turnieju w godz. 10.00-14.00 poczęstunek:

Kawa, herbata, owoce, ciastka, zimne napoje

17. WIECZOREK INTEGRACYJNY: W godz. 17.00-19.00 poczęstunek w formie przekąsek i piwo dla uczestników turnieju

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;

b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Zbigniew Goldwasser

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:

Hasta La Vista

Fabryka Druku

OSHEE

SKLEP TYTAN

TOTUM

20. UWAGI ORGANIZATORA: