V Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych

REGULAMIN

V MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA
SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE
O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO DOLNOŚLĄSKIEGO REGIONU IPA

WROCŁAW 10.11.2017 roku

1.Organizator: IPA – Sekcja Polska Region Dolny Śląsk i Region Wrocław

2 .Cel:
– promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych;
– promocja badmintona w środowisku lokalnym;
– promocja badmintona w województwie dolnośląskim,
– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska Służb Mundurowych na rok 2017 rok.

3. Termin zawodów: 10.11.2017 roku / PIĄTEK/

4. Miejsce zawodów: Centrum Sportowe Hasta La Vista ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław

5. Program zawodów:
10.11.2017 r. (piątek)
– godz. 8.45 – odprawa techniczna; otwarcie mistrzostw;
– godz. 9.00 – rozpoczęcie gier;
UWAGA: Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!!

6. Kategorie gier :
– gry pojedyncze :
I. kat. – singiel kobiet OPEN;
II. kat. – singiel mężczyzn do 40 lat
III. kat. – singiel mężczyzn powyżej 40 la

– gry podwójne:
IV . kat. – debel – OPEN;
V . kat. – mikst – OPEN;
(ilość kategorii jest uzależniona od liczby zgłoszeń, zawodnik może wystartować max.
w dwóch kategoriach )

7. System rozgrywek:
– grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i podwójnej;
O zwycięstwie decydują 2 wygrane sety do 15 pkt. W przypadku gdy wynik po dwóch setach będzie równy 1:1, zawodnicy rozgrywają trzeci, decydujący set do 15 punktów. Przy stanie 14:14 – punkt 15 jest punktem kończącym seta.
– pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.
8. Warunki uczestnictwa:
– pracownicy legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi
zatrudnienie w służbach mundurowych lub legitymacją emeryta
– posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakietka);

– koszt uczestnictwa (wpisowe) – 50 zł (do dnia 08.11.2017 – ŚRODA) na konto:
IPA – Sekcja Polska Region we Wrocławiu Ul. Podwale 31-33; 50-035 Wrocław
BGŻ BNP PRIBAS – 52 1600 1462 1838 9997 9000 0001
Tytułem:
Nazwisko i imię, opłata startowa – turniej badmintona

9. Nagrody:
Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I – III

10. Zgłoszenia :
– do dnia 05.11.2017 roku;
– zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, rok urodzenia, rodzaj gry i kategorię wiekową , numer telefonu oraz nazwę jednostki;
– zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: lukasnowakowskiii@gmail.com
UWAGA !!! Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

11. Sędzia główny: Emilia Goldwasser (licencja sędziowska nr 159)

13. Postanowienia końcowe:

– w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZBad dostępne na stronie www.badminton.com.pl.
– podczas turnieju obowiązuje kolejność lotek PZBad, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia chęci gry lotką piórową przeciwnikowi – zawodnik zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku.
– lotki do gry Victor 2000 (niebieskie) zapewnia organizator;
– w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje
sędzia główny w porozumieniu z organizatorem;
– zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując
stosowne oświadczenie;
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;
– Zawodnicy biorący udział w Turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz ewentualne zamieszczanie przez organizatora zdjęć na portalu www.wroclaw.pl
– za wpisowe możliwość wysławienia faktury
– organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek

16. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

Łukasz Nowakowski – tel. 603 768 168