Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Badmintonie 2019

Zapraszamy na BEZPŁATNE turnieje cyklu:

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Badmintonie,

które w tym roku będą odbywały się w Centrum Sportowym Hasta la Vista!

Terminy rozgrywek:

1 runda: 27.04.2019

2 runda: 25.05.2019

3 runda: 29.06.2019

4 runda: 21.09.2019

5 runda: 26.10.2019

6 runda: 23.11.2019

Kategorie turnieju:

U-13 dziewczęta = ur. 2007 i później

U-13 chłopcy = ur. 2007 i później

U-19 dziewczęta = ur. 2006-2001

U-19 chłopcy = ur. 2006-2001

Open = K i M

Kobiety

M 40+ = ur. 1978 i wcześniej

Regulamin rozgrywek:

Miejsce rozgrywek – Centrum Sportowe Hasta la Vista

Program rozgrywek – od godz. 9.00 gry w kategoriach U-13, U-19, od godz. 11.00 kategoria Open, Kobiety i M40+

Zgłoszenia do rozgrywek – do 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej. Jeśli zawodnik zgłosi się po czasie, Sędzia Główny turnieju nie ma obowiązku przyjąć jego zgłoszenia.

Turnieje rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Badmintona i regulamin Otwartych Mistrzostw Miasta Wrocławia 2018 r., gdzie Sędzia Główny turnieju jest osobą decyzyjną w sprawach spornych.

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia przy zapisie do turnieju, na prośbę Sędziego Głównego w celu weryfikacji – dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

Mecz rozgrywany jest do 2 (dwóch) wygranych setów we wszystkich kategoriach wiekowych (2:0, 2:1) do 15 punktów, gdzie 15-sty punkt jest puntem kończącym każdy set – bez przedłużania i bez konieczności uzyskania dwupunktowej przewagi.

Gra powinna być ciągła od pierwszego serwisu do zakończenia meczu. Przerwa między setami (2 i 3) – nie może przekroczyć 120 sek.

Turnieje rozgrywane są tylko w grach pojedynczych.

Dana kategoria jest rozgrywana pod warunkiem, zgłoszenia się do niej co najmniej 4 zawodników.

Turnieje w roku 2019 r. są turniejami otwartymi, tzn. każdy może być ich uczestnikiem, zarówno amator jak i osoba posiadająca wpis do ewidencji zawodników.

Uczestnicy są rozstawiani wg rankingu aktualnego sezonu rozgrywek (roku).
Rozstawienie zawodników w 1 turnieju w roku odbywa się na podstawie ostatecznego rankingu z poprzedniego cyklu rozgrywek. Organizator może przyznać zawodnikowi dziką kartę, jeśli uzna, że jego poziom gry wymaga rozstawienia. Podczas jednego turnieju możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 dzikich kart.

Turnieje są punktowane. Zawodnik może brać udział we wszystkich 6-ciu turniejach, jednak do ostatecznego rankingu wybiera się 4 najlepsze wyniki uzyskane w roku 2019.

W przypadku równej ilości punktów – o wyższym miejscu decyduje:

- I – wybiera się najlepsze i najkorzystniejsze wyniki z 4 turniejów,

- II – większa ilość startów (udział w turniejach),

- III – większa liczba zdobytych punktów z wszystkich turniejów w jakich startował dany zawodnik,

- IV – wynik bezpośredniego pojedynku.

Po ostatnim turnieju następuje ceremonia nagrodzenia najlepszych uczestników z całego cyklu turniejów.

Nagrody:

I miejsce – tytuł „Mistrza Wrocławia”, puchar + medal,

II miejsce – tytuł „I v-ce mistrz Wrocławia”, puchar + medal,

III miejsce – tytuł „II v-ce mistrz Wrocławia”, puchar + medal.

Punktacja w turniejach:

1 miejsce: 100 pkt.

2 miejsce 90 pkt.

3 miejsce 82 pkt.

4 miejsce 75 pkt.

5 miejsce 69 pkt.

6 miejsce 65 pkt.

7 miejsce 61 pkt.

8 miejsce 59 pkt.

Każde następne miejsce o 1 pkt mniej od wyższego.

Turniej odbywa się systemem „do dwóch przegranych”. Przegrywający trafia do grupy uczestników mających już po jednej porażce i dalej ma prawo gry, dopóki nie przegra po raz drugi, aż do finału, w którym o 1 miejsce gra uczestnik bez porażki z uczestnikiem z jedną porażką. W tym systemie obowiązuje rozstawienie pucharowe, zgodne z rankingiem, a reszta uczestników jest dolosowywana.

Zawodnicy przegrywający dane spotkanie sędziują kolejne na danym korcie.

Lotki – uczestnicy posiadają własne lotki. Obowiązuje ranking lotek wg aktualnego regulaminu PZBad. Organizator nie zapewnia żadnych lotek do gry.

Protesty składać można na ręce Sędziego Głównego – protest musi zostać złożony na piśmie, podpisany oraz należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) – z przeznaczeniem na zakup dodatkowych nagród rzeczowych dla zawodników, w wypadku nie uznania protestu.

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niemniejszego Regulaminu rozgrywek.

USTALENIA DODATKOWE:

Zawodnicy zgłaszający się do turnieju startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju.

Zawodnicy zobowiązani są do występowania w stroju sportowym, zmiennym obuwiu sportowym oraz do posiadania własnego sprzętu sportowego.

Program turnieju ustala Sędzia Główny. Długość lub ilość rozgrywanych setów może ulec zmianie, jeśli ilość zawodników będzie zbyt duża, żeby rozegrać gry w planowanym czasie rozgrywek. Możliwa zmiana systemu rozgrywek jest decyzją Sędziego Głównego.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Informacje: m.janiaczyk@hastalavista.pl