Regulamin

REGULAMIN KLUBU HASTA LA VISTA  logo hasty bez sz

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu we Wrocławiu przy ul. Góralskiej 5.

2. Zakłada się, że osoba, która przebywa na terenie Klubu zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

4. Na terenie Klubu zabronione jest przebywanie osób, które zakłócają pracę pracownikom, a także innym osobom korzystającym z obiektu.

5. Klub otwarty jest codziennie – w dni powszednie od poniedziałku do czwartku od godz. 6:30 do godz. 24:00; w piątki od godz. 06:30 do godz. 23:00; w soboty i niedziele od godz. 8:00 do godz. 23:00. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu, o których poinformuje Klientów. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania usługi wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji (nie dotyczy wstępu na siłownię). Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w przypadku braku rezerwacji na dane godziny – dotyczy także strefy nr 4.

6. Klub ustala czas techniczny wynoszący 20 min od zakończenia ostatniej rezerwacji danego dnia podczas którego klient zobowiązany jest do opuszczenia obiektu. Czas techniczny w strefie nr 3 wynosi 1 godz. przed zamknięciem obiektu – w tym czasie klienci nie mogą korzystać ze strefy nr 3 – czas przeznaczony jest na prace porządkowe w saunach i jacuzzi.

Na terenie Klubu zabrania się:

 1. wnoszenia napojów alkoholowych;
 2. palenia tytoniu;
 3. wnoszenia i używania sterydów, narkotyków i innych środków odurzających, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem;
 4. wprowadzania zwierząt;
 5. handlu towarami i usługami, organizacji zajęć grupowych oraz akwizycji bez zgody właściciela lub osoby przez niego upoważnionej;
 6. naklejania i pozostawiania reklam;
 7. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach;
 8. wprowadzania i pozostawiania rowerów.

7. Posiadacze kart (multisport, fitprofit i innych) zobowiązani są do przedstawienia ważnej karty wraz z dowodem tożsamości PRZED skorzystaniem z usługi.-dotyczy to również zarejestrowania się posiadaczy pakietów w OK System,fitflex i innych.

Wykonanie tej czynności PO SKORZYSTANIU Z USŁUGI (KORTU) jest zakazane w umowach ze sprzedawcami KART MULTISPORTU DLA obiektów sportowych i w takiej sytuacji dopłata do usługi jest niemożliwa.!!! Oznacza to, że klient wówczas musi zapłacić 100% ceny bez możliwości skorzystania z dopłat do usługi.

Karty akceptowanie są nie wcześniej niż na 30 min przed rozpoczęciem gry.

8. Wstęp na wszystkie korty (squash, badminton, tenis stołowy) dozwolony jest tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni parkietu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort. Zabranie się gry na korcie bez obuwia zmiennego lub odzieży wierzchniej.

9. Ze względów bezpieczeństwa, gra w squasha zalecana jest w okularach ochronnych, w szczególności w przypadku osób niepełnoletnich.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry/ćwiczeń.

11. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha lub innych formach współzawodnictwa, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń.

W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do Klubu.

12. Uczestnik, przebywając na terenie obiektu, a w przypadku małoletnich – jego rodzice,  wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tego uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych

STREFY KLUBU

A. Klub podzielony jest na następujące strefy:

Strefa Nr 1: obejmująca korty squash oraz badminton;

Strefa Nr 2: obejmująca wydzielone powierzchnie do tenisa stołowego;

Strefa Nr 3: obejmująca strefę SPA.

Strefa Nr 4: obejmująca siłownię

Strefa Nr 5: obejmująca sale fitness

B. Bilet wstępu do strefy Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5 obejmuje również strefę Nr 3.

C. Bilet wstępu do strefy Nr 3 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5

D. Bilet wstępu do strefy Nr 1 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 2, Nr 4 i Nr 5

E. Bilet wstępu do strefy Nr 2 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 4 i Nr 5

F. Bilet wstępu do strefy Nr 4 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 2, i Nr 5 chyba że wchodzący wykupił bilet na usługę łączoną tj wstęp na fitness i siłownię na zasadzie karnetu na określony czas.

G. Bilet wstępu do strefy Nr 5 nie upoważnia do wejścia do strefy Nr 1, Nr 2, i Nr 4 chyba że wchodzący wykupił bilet na usługę łączoną tj wstęp na fitness i siłownię na zasadzie karnetu na określony czas.

ZASADY WSTĘPU, ODPŁATNOŚCI I ZAKRES USŁUG

13. Bilety wstępu do obiektu, opis i zakres usług:

 1. Strefa Nr 1 (squash) – wejście maksymalnie 5 osób z możliwością korzystania z 1 kortu squash, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem kortu squash;
 2. Strefa Nr 1 (badminton) – wejście maksymalnie 8 osób z możliwością korzystania z 1 kortu badminton, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem kortu badminton;
 3. Strefa Nr 2 (tenis stołowy) – wejście maksymalnie 5 osób z możliwością korzystania z 1 stołu do tenisa stołowego, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: wynajem stołu do tenisa stołowego;
 4. Strefa Nr 3 (SPA) – wejście dla jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy nr 3, czas 1 godzina zegarowa, usługa określona jako: usługa SPA;
 5. Strefa Nr 4 (siłownia) – wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, czas nieograniczony w trakcie dnia w którym zanotowano wstęp, usługa określona jako: wstęp na siłownię
 6. Strefa nr 5 (fitness) – wejście jednej osoby z możliwością korzystania z zajęć grupowych prowadzonych przez instruktora fitness, na czas 1 h zajęć, usługa określona jako wstęp na fitness
 7. Strefa nr 5 + nr 4 (fitness + siłownia) – wejście jednej osoby na strefę nr 5 z możliwością korzystania z grupowych zajęć fitness prowadzonych przez instruktora fitness, czas 1 godzina zegarowa + możliwość korzystania z urządzeń strefy Nr 4, czas nieograniczony w trakcie dnia w którym zanotowano wstęp, usługa określona jako: wstęp na fitness i siłownię
 1. Szkółka: Strefa Nr 1 (squash) – grupowe zajęcia nauki gry squash, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka squash;
 2. Szkółka: Strefa Nr 1 (badminton) – grupowe zajęcia nauki gry w badminton, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka badminton;
 3. Szkółka: Strefa Nr 2 (tenis stołowy), grupowe zajęcia nauki gry w tenisa stołowego, czas 1 – 1,5 godziny zegarowej, usługa określona jako: Szkółka tenis stołowy.
 4. Zajęcia dla szkół, uczelni lub innych podmiotów: wejście do obiektu dla zorganizowanej grupy uczestników, wg ustalonych zasad wstępu do stref Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5
 5. Wpisowe na turnieje i zawody: uczestnictwo w turniejach i zawodach w charakterze zawodnika lub widza, czas trwania turnieju i zawodów itp., usługa określona jako: wpisowe na turniej i zawody.

14. Wykupienie biletu wstępu upoważnia jednorazowo do korzystania z jednej z w/w. usług.

15. Wymienione w pkt. 12 usługi mogą być opłacane przez Klientów również z góry, za określony czas.

16. Cennik usług jest ogłaszany odrębnie przez Klub i jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie: www.hastalavista.pl

17. Wypożyczalnia sprzętu: ceny wypożyczenia sprzętu wynikają z rodzaju sprzętu są określone cennikiem znajdującym się w Wypożyczalni sprzętu Klubu.

18. W strefie Nr 3 Klubu dostępna jest sauna na podczerwień, sucha (fińska) i parowa (mokra). Wszyscy korzystający powinni skonsultować się z lekarzem, czy nie ma dla nich przeciwwskazań do korzystania z sauny. Klub informuje o ogólnych przeciwwskazaniach korzystania z sauny:

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY NA PODCZERWIEŃ

Ostre urazy stawów (w ciągu 48 godzin), schorzenia ostre i przewlekłe z podwyższeniem temperatury ciała, choroby układu krążenia ze zmianami spowodowanymi miażdżycą, niewydolność krążenia, stwardnienie rozsiane, organiczne choroby układu nerwowego, choroby płuc, nerek, wątroby, nowotwory złośliwe, hemofilia i inne skłonności do krwotoków, grzybica skóry, niedoczynność nadnercza, układowy liszaj rumieniowaty, przebyte choroby zakaźne, pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu, ciąża lub jej podejrzenie, menstruacja, terapia w kriokomorze. Oczywistym przeciwwskazaniem jest pogarszanie się stanu zdrowia po seansie, przeciwwskazaniem jest również odczuwanie bólu w czasie kąpieli w saunie na podczerwień. Szczególną ostrożność należy zachować przy implantach chirurgicznych, wszczepach silikonowych, przy przyjmowaniu preparatów farmakologicznych, w tym także różnego rodzaju maści, żeli i kremów leczniczych.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ I ŁAŹNI PAROWEJ

Zawsze przed skorzystaniem z łaźni należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Nie należy korzystać z łaźni bez konsultacji w szczególności, jeśli cierpimy na następujące dolegliwości: choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami, padaczka i stany psychotyczne, ostre stany gorączkowe skłonność do krwawień, schorzenia przewlekłe tj. gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość, ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo, ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy, choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca, zrostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył, jaskra. Należy pamiętać, że każda osoba indywidualnie reaguje na pobyt w łaźni. W przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów należy jak najszybciej opuścić łaźnię i powiadomić obsługę.

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY NA PODCZERWIEŃ

A. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic i dokładnie osuszyć ciało-nie stosować jakichkolwiek kremów i balsamów do ciała, pozostawić biżuterię, okulary w szatni oraz zabrać ze sobą dwa ręczniki, jeden na którym będziemy siedzieć i drugi do absorbowania potu podczas seansu.

B. Do sauny wchodzimy bez klapek, należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy, ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

C. W saunie nie stosować wysiłków fizycznych, podczas kąpieli w saunie nie zaleca się picia żadnych napojów.

D. Optymalny czas seansu wynosi 15-25 minut, przy zalecanej temperaturze 50°C.

E. Po wyjściu z kabiny owiń się ręcznikiem lub załóż płaszcz kąpielowy.

F. Następnie skorzystaj z prysznica lub kąpieli w letniej wodzie -nie należy używać mydła.

G. Po seansie warto napić się wody lub soku.

H. Zawsze należy przerwać kąpiel, jeśli poczujemy się źle.

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ŁAŹNI PAROWEJ

A. Nie należy iść do łaźni ze zbyt pełnym żołądkiem lub po spożyciu alkoholu.

B. Przed wejściem należy zmyć makijaż, wziąć prysznic i dokładnie się osuszyć.

C. W łaźni nie można mieć na sobie żadnych przedmiotów metalowych ani plastikowych (zegarki, biżuteria itp.).

D. Nigdy nie należy wchodzić do łaźni z mokrymi włosami (mogą ulec zniszczeniu).

E. Należy przed wejściem ogrzać stopy, co gwarantuje lepszy efekt łaźni.

F. Zalecana temperatura kąpieli parowej to 40-50°C.

G. Z łaźni należy korzystać w cyklach. Na jeden cykl składa się:

 1. pobyt w łaźni (8-15 min);
 2. zimny prysznic (polewamy się od stóp w kierunku serca, stopy polewamy na koniec ciepłą wodą aby poprawić krążenie);
 3. odpoczynek (do ostudzenia organizmu).

H. Po trzecim wyjściu z łaźni należy dokładnie osuszyć ciało, natrzeć ciało olejkiem aby wyrównać utratę tłuszczu i wilgoci, ubrać się dopiero po całkowitym ostygnięciu ciała i zamknięciu porów.

I. Należy wypić około litra wody mineralnej. Po wyjściu z łaźni wskazane jest wypicie umiarkowanej ilości wody mineralnej, soku owocowego lub soku z warzyw-zaleca się sok pomidorowy, ze względu na dużą zawartość potasu.

J. Do utrzymania dobrej ogólnej sprawności wystarcza jeden pobyt w łaźni w tygodniu, maksymalnie można stosować 2-3 razy w tygodniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

19. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub dorośli opiekunowie.

20. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

21. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu.

22. Za zniszczenia lub uszkodzenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

23. Za złamanie wypożyczonej rakiety Klient ponosi odpowiedzialność materialną wynoszącą 50 zł.

24. Klient ma obowiązek sprawdzenia czy wypożyczana rakieta nie jest złamana/uszkodzona przed rozpoczęciem jej użytkowania

25. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w szafce, jak i poza nią. Klub nie ma obowiązku zgłaszania na policję ewentualnego zgubienia lub kradzieży na rzeczach pozostawionych przez Klienta na terenie klubu.

26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń.

27. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów na korty.

28. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.

29. Obsługa Klubu ma prawo wyprosić z klubu osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub zachowujące się niebezpiecznie bez prawa do zwrotu środków za wykupione usługi.

30. Dostęp do szatni ma każdy klient posiadający opaskę zbliżeniową wypożyczaną lub nabywaną w recepcji klubu.

31. Opaski dostępna są w 3 kolorach:

– zielony – damski

– niebieski – męski

– czerwony – klienci siłowni (kobiety oraz mężczyźni)

32. Opaski zielone i niebieskie zapewniają dostęp do wybranej szafki, opaski czerwone zapewniają dostęp do wybranej szafki oraz wstęp na siłownię.

33. W przypadku zakupu opaski, staje się ona własnością klienta i nie musi być zwracana na recepcję.
34. W przypadku wypożyczenia opasek są one przyporządkowane danej rezerwacji i klient, na którego nazwisko widnieje rezerwacja / rezerwacje  jest odpowiedzialny za zwrot wszystkich opasek wypożyczonych  na dany kort/korty.
35. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub braku zwrotu wypożyczonej opaski klient zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 25 zł/opaskę
36. Opaska jest aktywowana przez pracownika recepcji na określone usługi i czas.
37. Opaska służy jako klucz do zamków zbliżeniowych w szafkach.

38. Zabrania się pozostawania w szafkach rzeczy osobistych na czas dłuższy niż okres przebywania na terenie klubu.

39. Każdego dnia po opuszczeniu klubu przez ostatniego klienta szafki będą automatycznie otwierane.

40. Pozostawione, w zamkniętych szafkach, rzeczy osobiste będą komisyjnie (w obecności min 2 pracowników) wyciągane i przekazywane do depozytu rzeczy znalezionych z możliwością ich odbioru w ciągu 1 dnia od daty otwarcia szafki – rzeczy nie odebrane w terminie będą przekazywane na cele charytatywne.

41. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz rzeczy przejęte do depozytu – zgodnie z regulaminem.

42. Informujemy, że klub HLV nie świadczy usług indywidualnych zajęć z trenerem. Stąd każdy KLIENT chcąc skorzystać z usług trenerskich musi indywidualnie zawrzeć umowę bezpośrednio z trenerem, za którą klub Hasta la Vista nie ponosi odpowiedzialności.

 

ZASADY REZERWACJI KORTÓW

43. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.hastalavista.pl, telefonicznie, mailowo lub w recepcji Klubu.

44. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

45. Rezerwacji on-line mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.

46. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty należy dokonać w recepcji klubu przed rozpoczęciem gry.

47. Każda rezerwacja detaliczna (tj. obejmująca max 1kort-godzinę w danym dniu) może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce wcześniej niż 1 dzień przed rezerwacją.

48. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację detaliczną tego samego dnia – jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny wynajmu kortu odpowiadającej danej rezerwacji. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy kort w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego Klienta.

49. Każda rezerwacja hurtowa (tj. obejmująca więcej niż 1kort-godzinę w danym dniu) może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce wcześniej niż 5 dzień przed rezerwacją.

50. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację hurtową nie zachowując 5-dniowego wyprzedzenia, Centrum Sportowe Hasta la Vista ma prawo naliczyć 100% ceny wynajmu kortów odpowiadających danej rezerwacji. Klient może zostać zwolniony z tej opłaty w przypadku, gdy kort w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego Klienta.

51. Klub ma prawo nie przyjąć rezerwacji kortów rozpoczynającej się o niepełnej godzinie zegarowej, w przypadku gdy ta blokuje możliwość rezerwacji pełnych godzin zegarowych innym klientom.

52. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji szczególnie w przypadku rezerwowania i nie przychodzenia na korty, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.

53. Klub ma prawo do anulowania rezerwacji i udostępnienia kortu innej osobie jeżeli klient nie zgłosi się w recepcji klubu do 5 min po godzinie na którą zrobił rezerwację lub nie zgłosi, do tego czasu, informacji o spóźnieniu pracownikowi recepcji.

54. Klub ma prawo do przeniesienia rezerwacji klienta na inny kort lub odwołania rezerwacji w sytuacji gdy rezerwacja uniemożliwia wprowadzenie do systemu innej bardziej złożonej rezerwacji. Rezerwacje są przenoszone lub odwoływane jedynie w ostateczności.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY NR 4.

55. Podstawą wstępu na strefę Nr 4 jest posiadanie przez klienta Indywidualnego konta w systemie rejestracji, wniesienie opłaty za wstęp zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.hastalavista.pl

56. Wejście na strefę nr 4 możliwe jest tylko z aktywowaną opaską.

57. Klient wchodzący na strefę Nr 4 jest zobowiązany do okazania pracownikowi recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

58. Dokument tożsamości jest podstawą do korzystania z jednorazowych wejściówek oraz karnetów wykupionych przez Klienta i przypisanych do Indywidualnego konta klienta w systemie rejestracji.

59. Z karnetów wykupionych przez Klienta i przypisanych do jego Indywidualnego konta Klienta nie mogą korzystać osoby trzecie, zabronione jest przekazywanie  opasek osobom trzecim.

60. Cennik usług w strefie Nr 4 uwzględnia:

a. Wejście jednorazowe do godz 16 / po godz. 16:00 – obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, w dniu zakupu wejściówki i w godzinach obowiązywania wejściówki

b. Karnet OPEN GYM&FIT– obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4 i Nr 5 , jest ważny 30 dni od daty zakupu, upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

c. Karnet STUDENCKI GYM&FIT – dotyczy młodzieży uczącej się, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4 i Nr 5, jest ważny 30 dni od daty zakupu, upoważnia do wstępu na siłownię nieograniczoną ilość razy w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

d. Karnet 8 wejść – obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, jest ważny 60 dni od daty zakupu, upoważnia do 8 wejść na siłownię w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

e. Karnet 8 wejść do godz 16:00 – obejmuje wejście jednej osoby z możliwością korzystania z urządzeń strefy Nr 4, jest ważny 60 dni od daty zakupu, upoważnia do 8 wejść na siłownię w okresie i godzinach obowiązywania karnetu.

61. Po zakończonym treningu klient ma obowiązek oddania opaski na recepcję główną jeśli nie jest ona jego własnością.
62. Wynoszenie sprzętu, asortymentu sklepiku i jakichkolwiek innych rzeczy poza teren siłowni jest zabronione i rejestrowane przez  kamery.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY NR 5.

63. Podstawą wejścia na zajęcia fitness jest posiadanie przez klienta Indywidualnego Konta w systemie rejestracji oraz wniesienie opłaty za wstęp zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

64. Klient wchodzący na zajęcia zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, Karty Partnerskiej lub Karty Klubowej.

65. Dokument tożsamości jest podstawą do skorzystania z wejścia jednorazowego oraz Karty Klubowej wykupionej przez Klienta i przypisanej do Indywidualnego Konta w systemie rejestracji.

66. Z Karty Klubowej wykupionej przez Klienta i przypisanej do jego Indywidualnego Konta nie mogą korzystać osoby trzecie.

67. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, w recepcji Klubu lub na oficjalnej stronie internetowej.

68. Rezerwacja miejsc możliwa jest maksymalnie dwa tygodnie do przodu.

69. Anulowanie rezerwacji miejsca na zajęcia należy dokonać najpóźniej tego samego dnia do godziny 15:00, a na zajęcia poranne do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

70. W przypadku, gdy Klient nie odwoła rezerwacji na zajęcia fitness najpóźniej do 15:00 tego samego dnia- zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny uczestnictwa w zajęciach (stawka wg cennika).

71. Zajęcia fitness odbywają się od trzech uczestników.

72. Produkty z cennika uwzględniają:

Wejście jednorazowe, które upoważnia do skorzystania z dowolnych, pojedynczych zajęć fitness.

Kartę FIT umożliwiającą korzystanie ze strefy fitness oraz siłowni bez limitu.

Kartę FIT  STUDENT umożliwiającą korzystanie ze strefy fitness oraz siłowni bez limitu – dotyczy młodzieży uczącej się, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej

Karta FIT i FIT STUDENT są ważne przez okres 30 dni od daty aktywacji.

Karty Partnerskie upoważniają do skorzystania z jednych,  dowolnych zajęć fitness bez wnoszenia dodatkowych opłat.

73. Zniżki dla studentów oraz uczniów uwzględniamy po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej.

74. Osoby posiadające Karty Klubowe mogą korzystać bez ograniczeń ze strefy SPA.

75. Na zajęciach fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmienne buty z jasną podeszwa lub podeszwą typu non-marking, tj nie zostawiającą śladów na nawierzchni w salach fitness.

76. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.