Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Olkuski
Sławomir
Chodorowski
Krzysztof
Seweryn
Piotr
Waniak
Zenon
Sójka
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Olkuski
Sławomir
201111
36
201111
64
121198
31111
201111
48
137
2
594
56
38 100
Chodorowski
Krzysztof
0236
1111
2115811
13119
201111
68
201311
116
236
3
389
86
3 95,4
Seweryn
Piotr
0264
1111
1213119
15811
21101111
1239
201112
810
325
5
098
98
0 90,8
Waniak
Zenon
2131111
1198
0268
1111
121239
101111
201111
59
425
5
085
96
-11 86,2
Sójka
Tomasz
0248
1111
02116
1311
02810
1112
0259
1111
500
8
-861
91
-30 81,5
1 LIGA
Cichowicz
Wojciech
Hyżyk
Sławomir
Piekarski
Łukasz
Zioło
Artur
Borowiec
Andrzej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Cichowicz
Wojciech
121166
21111
2151112
11810
201111
99
201111
77
137
3
495
85
10 88,5
Hyżyk
Sławomir
2121111
1166
2161111
1158
1251111
11713
201111
57
237
4
3101
90
11 83,8
Piekarski
Łukasz
1211810
51112
121158
61111
2171111
1179
201111
89
326
5
1104
100
4 79,2
Zioło
Artur
0299
1111
2111713
51111
121179
71111
201111
97
425
5
098
94
4 74,6
Borowiec
Andrzej
0277
1111
0257
1111
0289
1111
0297
1111
500
8
-859
88
-29 70
2 LIGA
Kotwicki
Roger
Chabowski
Rafał
Olsen
Michael
Kajzer
Artur
Jeziak
Jarosław
Małachowski
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kotwicki
Roger
2191212
111010
2111711
8119
2151311
11115
201211
106
2191111
1197
1510
4
6145
129
16 76,9
Chabowski
Rafał
12111010
91212
201111
57
125137
111111
201112
510
201111
89
238
4
4123
110
13 72,3
Olsen
Michael
128119
11711
0257
1111
201111
57
2111811
9112
2171111
1197
337
6
1121
112
9 67,7
Kajzer
Artur
1211115
51311
21111111
5137
0257
1111
2151111
1159
21111511
13134
437
7
0136
131
5 63,1
Jeziak
Jarosław
02106
1211
02510
1112
129112
11811
121159
51111
201111
48
514
8
-4100
115
-15 58,5
Małachowski
Krzysztof
121197
91111
0289
1111
121197
71111
1213134
111511
0248
1111
603
10
-7113
141
-28 53,8
3 LIGA
Musik
Piotr
Krysiak
Przemysław
Kokot
Grzegorz
Bejszer
Jan
Kondraciuk
Marcin
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Musik
Piotr
201311
118
201111
47
201111
39
2111811
8115
148
1
798
66
32 60,8
Krysiak
Przemysław
02118
1311
201111
78
201111
86
201113
711
236
2
487
71
16 56,2
Kokot
Grzegorz
0247
1111
0278
1111
201111
62
201111
35
324
4
070
60
10 51,5
Bejszer
Jan
0239
1111
0286
1111
0262
1111
2111911
9118
412
7
-565
94
-29 46,9
Kondraciuk
Marcin
128115
11811
02711
1113
0235
1111
129118
11911
502
8
-678
107
-29 42,3
4 LIGA
Sobiecki
Adam
Bartoszek
Paweł
Brzuskiewicz
Dariusz
Pankiewicz
Krystian
Soczewski
Paweł
Al Naib
Safwan
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sobiecki
Adam
201111
65
201412
1210
201111
55
201111
78
201112
310
1510
0
10115
71
44 49,2
Bartoszek
Paweł
0265
1111
2116911
14118
201111
65
201111
38
201111
83
248
3
5113
88
25 44,6
Brzuskiewicz
Dariusz
021210
1412
1214118
16911
128118
11811
101120
820
201111
78
325
6
-1135
135
0 40
Pankiewicz
Krystian
0255
1111
0265
1111
2111811
8118
0268
1111
201111
45
424
7
-387
102
-15 35,4
Soczewski
Paweł
0278
1111
0238
1111
01820
1120
201111
68
0278
1111
512
7
-591
111
-20 30,8
Al Naib
Safwan
02310
1112
0283
1111
0278
1111
0245
1111
201111
78
612
8
-670
104
-34 26,2
5 LIGA
Sadowski
Zbigniew
Grabiński
Adam
Choromański
Maciej
Olszewski
Norbert
Orzechowski
Marek
Twardowski
Jacek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Sadowski
Zbigniew
201111
62
2111911
9116
1211812
61114
2111911
2119
201111
72
149
4
5137
96
41 33,1
Grabiński
Adam
0262
1111
2161111
1187
201111
79
201111
72
201111
26
248
3
5102
81
21 28,5
Choromański
Maciej
129116
11911
121187
61111
201111
78
201111
77
201111
37
338
4
4118
98
20 23,8
Olszewski
Norbert
2161114
11812
0279
1111
0278
1111
201111
86
201111
37
436
5
1106
99
7 19,2
Orzechowski
Marek
122119
11911
0272
1111
0277
1111
0286
1111
201111
75
513
8
-581
109
-28 14,6
Twardowski
Jacek
0272
1111
0226
1111
0237
1111
0237
1111
0275
1111
600
10
-1049
110
-61 10