Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
EKSTRALIGA
Borowiec
Andrzej
Chodorowski
Krzysztof
Hanaj
Damian
Klimczak
Arkadiusz
Lewacki
Marcin
Olkuski
Sławomir
Woźniak
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Borowiec
Andrzej
0266
1111
201111
55
0217
1111
2191111
1199
0297
1111
0237
1111
524
9
-599
127
-28
Chodorowski
Krzysztof
201111
66
201111
88
2111911
8119
201120
818
201113
511
201111
79
1612
1
11152
114
38
Hanaj
Damian
0255
1111
0288
1111
0225
1111
0258
1111
0257
1111
201111
99
712
10
-880
128
-48
Klimczak
Arkadiusz
201111
17
128119
11911
201111
25
201111
48
129119
11911
201111
89
3410
4
6145
106
39
Lewacki
Marcin
121199
91111
02818
1120
201111
58
0248
1111
0268
1111
2191111
1199
425
9
-4134
148
-14
Olkuski
Sławomir
201111
97
02511
1113
201111
57
2111911
9119
201111
68
201111
27
2510
3
7135
104
31
Woźniak
Krzysztof
201111
37
0279
1111
0299
1111
0289
1111
121199
91111
0227
1111
613
10
-7111
129
-18
1 LIGA
Brzuskiewicz
Dariusz
Cichowicz
Wojciech
Hyżyk
Sławomir
Rewiuk
Wojciech
Seweryn
Piotr
Stawski
Marek
Waniak
Zenon
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Brzuskiewicz
Dariusz
02910
1112
0266
1111
0256
1111
0249
1111
0236
1111
0259
1111
700
12
-1278
133
-55
Cichowicz
Wojciech
201112
910
2141111
1128
201115
813
0236
1111
201111
48
2191111
1186
2510
4
6137
120
17
Hyżyk
Sławomir
201111
66
121128
41111
201111
66
121145
91111
2161111
1166
0279
1111
438
7
1129
126
3
Rewiuk
Wojciech
201111
56
02813
1115
0266
1111
201211
105
201111
79
02108
1211
536
6
0118
113
5
Seweryn
Piotr
201111
49
201111
36
2191111
1145
02105
1211
201111
54
0296
1111
348
5
3127
96
31
Stawski
Marek
201111
36
0248
1111
121166
61111
0279
1111
0254
1111
0235
1111
613
10
-790
125
-35
Waniak
Zenon
201111
59
121186
91111
201111
79
201211
108
201111
96
201111
35
1511
2
9136
102
34
2 LIGA
Grabiński
Adam
Jeziak
Jarosław
Kotwicki
Roger
Kowal
Krzysztof
Olsen
Michael
Pankiewicz
Krystian
Sójka
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Grabiński
Adam
0239
1111
0267
1111
0252
1111
2161111
1126
02510
1112
512
9
-775
108
-33
Jeziak
Jarosław
201111
39
1211811
81113
128811
11118
201111
49
0247
1111
426
6
0112
109
3
Kotwicki
Roger
201111
67
2181113
11811
129158
111311
201311
119
0285
1111
337
5
2123
120
3
Kowal
Krzysztof
201111
52
2111118
8811
21111311
9158
201111
56
0285
1111
248
4
4122
99
23
Olsen
Michael


Pankiewicz
Krystian
121126
61111
0249
1111
02119
1311
0256
1111
0225
1111
601
10
-970
118
-48
Sójka
Tomasz
201112
510
201111
47
201111
85
201111
85
201111
25
1510
0
10111
59
52
3 LIGA
Bejszer
Jan
Choromański
Maciej
Kondraciuk
Marcin
Krysiak
Przemysław
Małachowski
Krzysztof
Sobiecki
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bejszer
Jan
201111
69
201112
810
2111711
7119
201111
88
02811
1113
248
3
5115
100
15
Choromański
Maciej
0269
1111
0232
1111
201111
89
2171111
1187
121158
81111
425
7
-295
117
-22
Kondraciuk
Marcin
02810
1112
201111
32
201111
93
2111611
6117
201111
35
148
3
5112
72
40
Krysiak
Przemysław
127119
11711
0289
1111
0293
1111
126116
11611
0269
1111
602
10
-894
123
-29
Małachowski
Krzysztof
0288
1111
121187
71111
126117
11611
2111611
6116
121196
91111
515
9
-4120
133
-13
Sobiecki
Adam
201113
811
2181111
1158
0235
1111
201111
69
2191111
1196
348
4
4115
106
9
4 LIGA
Al Naib
Safwan
Bartoszek
Paweł
Michałków
Piotr
Olszewski
Norbert
Orzechowski
Marek
Soczewski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Al Naib
Safwan
0283
1111
0270
1111
121138
71111
0283
1111
121195
81111
602
10
-876
125
-49
Bartoszek
Paweł
201111
83
121133
91111
201111
99
0269
1111
201111
35
237
4
398
90
8
Michałków
Piotr
201111
70
2191111
1133
201111
46
201111
43
12111013
31215
149
3
6131
71
60
Olszewski
Norbert
2171111
1138
0299
1111
0246
1111
201111
63
2111811
5118
436
6
0109
99
10
Orzechowski
Marek
201111
83
201111
69
0243
1111
0263
1111
201111
37
336
4
282
80
2
Soczewski
Paweł
2181111
1195
0235
1111
2131215
111013
125118
11811
0237
1111
525
8
-3102
133
-31