Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Chodorowski
Krzysztof
Stokłosa
Rafał
Woźniak
Krzysztof
Kondraciuk
Marcin
Czapski
Mariusz
Sobiecki
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chodorowski
Krzysztof
201111
46
2161111
1176
21101112
12610
201111
99
201111
33
1510
2
8127
86
41 100
Stokłosa
Rafał
0246
1111
1211129
61411
201111
87
201111
53
201111
98
237
4
3108
93
15 94,5
Woźniak
Krzysztof
121176
61111
2161411
11129
124114
11711
2161111
1185
2181111
1177
338
7
1132
138
-6 89,1
Kondraciuk
Marcin
1212610
101112
0287
1111
2111711
4114
2111611
6118
02510
1112
425
8
-3115
122
-7 83,6
Czapski
Mariusz
0299
1111
0253
1111
121185
61111
126118
11611
201211
106
514
8
-498
116
-18 78,2
Sobiecki
Adam
0233
1111
0298
1111
121177
81111
201112
510
02106
1211
613
8
-587
112
-25 72,7
2 LIGA
Waniak
Zenon
Rewiuk
Wojciech
Szczerba
Dominik
Zgierski
Marek
Jeziak
Jarosław
Stawski
Marek
Orzechowski
Damian
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Waniak
Zenon
201111
97
201111
85
201111
53
201112
410
2111911
9119
201111
30
1612
1
11142
83
59 80,9
Rewiuk
Wojciech
0297
1111
2112911
10119
0279
1111
2191111
1147
201114
512
201111
25
248
6
2142
120
22 75,5
Szczerba
Dominik
0285
1111
1210119
12911
201117
815
121187
91111
201111
63
201111
75
338
6
2141
129
12 70
Zgierski
Marek
0253
1111
201111
79
02815
1117
1214117
16511
201111
97
201111
72
437
6
1129
123
6 64,5
Jeziak
Jarosław
02410
1112
121147
91111
2191111
1187
2116511
14117
126114
11511
201313
1111
538
8
0146
161
-15 59,1
Stawski
Marek
129119
11911
02512
1114
0263
1111
0297
1111
2111511
6114
201112
110
625
9
-4121
132
-11 53,6
Orzechowski
Damian
0230
1111
0225
1111
0275
1111
0272
1111
021111
1313
02110
1112
700
12
-1264
137
-73 48,2
3 LIGA
Konopka
Maciej
Bocheński
Tomasz
Kotwicki
Roger
Michałków
Piotr
Rybak
Bartłomiej
Grabiński
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Konopka
Maciej
2191111
1123
2111611
6119
201111
44
201111
68
201111
51
1510
2
8125
70
55 56,4
Bocheński
Tomasz
121123
91111
201111
99
2181111
1183
2111411
9119
2171111
1167
249
5
4123
124
-1 50,9
Kotwicki
Roger
126119
11611
0299
1111
21111311
8157
2191111
1168
201111
44
337
6
1132
113
19 45,5
Michałków
Piotr
0244
1111
121183
81111
128157
111311
2113618
111116
201111
46
426
7
-1119
135
-16 40
Rybak
Bartłomiej
0268
1111
129119
11411
121168
91111
12111116
13618
2191111
1196
515
9
-4137
142
-5 34,5
Grabiński
Adam
0251
1111
121167
71111
0244
1111
0246
1111
121196
91111
602
10
-874
126
-52 29,1
4 LIGA
Bazan
Adam
Soczewski
Paweł
Kuś
Sławomir
Al Naib
Safwan
Sadowski
Zbigniew
Tomaszczak
Tomek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bazan
Adam
201111
56
201111
63
201214
1012
201111
65
201111
36
1510
0
10114
62
52 37,3
Soczewski
Paweł
0256
1111
201111
81
201111
89
126117
11211
21111111
1366
237
5
2112
97
15 31,8
Kuś
Sławomir
0263
1111
0281
1111
21111011
7128
201111
99
201111
48
336
5
194
101
-7 26,4
Al Naib
Safwan
021012
1214
0289
1111
127128
111011
201111
89
201111
88
425
6
-1110
113
-3 20,9
Sadowski
Zbigniew
0265
1111
2111211
6117
0299
1111
0289
1111
201111
86
524
7
-392
104
-12 15,5
Tomaszczak
Tomek
0236
1111
121366
111111
0248
1111
0288
1111
0286
1111
601
10
-976
121
-45 10