Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Klimczak
Arkadiusz
Chodorowski
Krzysztof
Olkuski
Sławomir
Cichowicz
Wojtek
Woźniak
Krzysztof
Rewiuk
Wojciech
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Klimczak
Arkadiusz
21111011
5129
201111
91
201111
39
201111
26
201111
47
1510
1
9120
67
53 100
Chodorowski
Krzysztof
125129
111011
201111
00
2111111
1135
201111
56
2111118
8811
249
4
5123
89
34 96,7
Olkuski
Sławomir
0291
1111
0200
1111
2171711
11157
201111
41
2181111
1167
336
6
097
106
-9 93,5
Cichowicz
Wojtek
0239
1111
121135
11111
1211157
71711
201111
58
201111
65
426
6
0108
104
4 90,2
Woźniak
Krzysztof
0226
1111
0256
1111
0241
1111
0258
1111
201111
88
512
8
-659
104
-45 86,9
Rewiuk
Wojciech
0247
1111
128811
11118
121167
81111
0265
1111
0288
1111
602
10
-889
126
-37 83,6
2 LIGA
Kozłowski
Łukasz
Marczyński
Jakub
Sójka
Tomasz
Wójcik
Ryszard
Borowiec
Andrzej
Piekarski
Łukasz
Wawrzyniak
Mariusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kozłowski
Łukasz
201111
26
201111
17
0200
1111
201111
88
201111
88
201111
63
1510
2
8110
79
31 88,5
Marczyński
Jakub
0226
1111
201111
73
201113
411
201111
47
2111611
8119
201111
31
2510
3
7126
90
36 85,3
Sójka
Tomasz
0217
1111
0273
1111
2111611
8119
201111
37
2191111
1167
201111
69
348
6
2121
121
0 82
Wójcik
Ryszard
201111
00
02411
1113
128119
11611
128118
11711
2111811
4114
201111
94
438
7
1144
113
31 78,7
Borowiec
Andrzej
0288
1111
0247
1111
0237
1111
2111711
8118
2111811
7117
2111711
7117
536
9
-3125
143
-18 75,5
Piekarski
Łukasz
0288
1111
128119
11611
121167
91111
124114
11811
127117
11811
201111
89
616
10
-4134
158
-24 72,2
Wawrzyniak
Mariusz
0263
1111
0231
1111
0269
1111
0294
1111
127117
11711
0289
1111
701
12
-1183
139
-56 68,9
3 LIGA
Chabowski
Rafał
Lewacki
Marcin
Sopoliński
Piotr
Jeziak
Jarosław
Kowal
Krzysztof
Stawski
Marek
Hyżyk
Sławomir
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Chabowski
Rafał
1210119
12111
21111011
9126
201212
1010
2111811
7115
201111
79
201111
26
1511
4
7160
118
42 73,8
Lewacki
Marcin
2112111
10119
21111011
9129
127118
11711
201111
65
201211
106
201111
86
2511
4
7149
130
19 70,5
Sopoliński
Piotr
129126
111011
129129
111011
2181111
1166
201111
66
201111
88
201111
38
3410
5
5153
126
27 67,3
Jeziak
Jarosław
021010
1212
2111711
7118
121166
81111
201211
105
201111
96
201111
89
449
5
4139
127
12 64
Kowal
Krzysztof
127115
11811
0265
1111
0266
1111
02105
1211
201111
77
201111
78
525
8
-3105
126
-21 60,7
Stawski
Marek
0279
1111
02106
1211
0288
1111
0296
1111
0277
1111
201111
78
612
10
-899
126
-27 57,5
Hyżyk
Sławomir
0226
1111
0286
1111
0238
1111
0289
1111
0278
1111
0278
1111
700
12
-1280
132
-52 54,2
4 LIGA
Stokłosa
Rafał
Olsen
Michael
Kondraciuk
Marcin
Sobiecki
Adam
Knuth
Grzegorz
Pankiewicz
Krystian
Domanski
Grzegorz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Stokłosa
Rafał
201111
32
21111114
13312
201111
74
201111
32
201111
33
201111
13
1612
1
11146
59
87 59,1
Olsen
Michael
0232
1111
201114
812
1211313
11115
201511
137
201111
29
201111
56
249
4
5127
111
16 55,8
Kondraciuk
Marcin
1213312
111114
02812
1114
201111
66
201111
59
201111
85
21111111
1385
349
5
4147
126
21 52,5
Sobiecki
Adam
0274
1111
2111115
11313
0266
1111
201111
94
201111
36
201113
911
448
5
3118
113
5 49,3
Knuth
Grzegorz
0232
1111
02137
1511
0259
1111
0294
1111
201111
34
201111
85
524
8
-496
112
-16 46
Pankiewicz
Krystian
0233
1111
0229
1111
0285
1111
0236
1111
0234
1111
201111
88
612
10
-868
126
-58 42,7
Domanski
Grzegorz
0213
1111
0256
1111
121385
111111
02911
1113
0285
1111
0288
1111
701
12
-1190
145
-55 39,5
5 LIGA
Bejszer
Jan
Zgierski
Marek
Bartoszek
Paweł
Pomianowski
Marek
Michałków
Piotr
Olszewski
Norbert
Bocheński
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bejszer
Jan
121198
61111
201311
116
201111
22
21111211
6147
2161111
1134
201111
15
1511
4
7158
100
58 44,4
Zgierski
Marek
2161111
1198
0224
1111
201111
35
121299
101111
201111
37
201111
75
249
5
4130
112
18 41,1
Bartoszek
Paweł
02116
1311
201111
24
1211810
91112
2111511
5115
2111911
6119
2111711
9117
349
7
2155
136
19 37,8
Pomianowski
Marek
0222
1111
0235
1111
2191112
11810
201111
64
201111
92
0299
1111
436
7
-1106
116
-10 34,5
Michałków
Piotr
126147
111211
21101111
1299
125115
11511
0264
1111
00
201111
36
526
7
-1112
122
-10 31,3
Olszewski
Norbert
121134
61111
0237
1111
126119
11911
0292
1111
00
201111
69
614
8
-487
118
-31 28
Bocheński
Tomasz
0215
1111
0275
1111
129117
11711
201111
99
0236
1111
0269
1111
713
10
-791
135
-44 24,7
6 LIGA
Korczyński
Andrzej
Bieroński
Przemysław
Grabiński
Adam
Al Naib
Safwan
Kuś
Sławomir
Twardowski
Jacek
Ciepluch
Bartosz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Korczyński
Andrzej
201111
89
201111
74
201111
49
201111
79
201111
85
201111
22
1612
0
12132
74
58 29,6
Bieroński
Przemysław
0289
1111
201111
86
201111
67
201111
97
201111
45
201111
44
2510
2
8127
82
45 26,4
Grabiński
Adam
0274
1111
0286
1111
201111
86
201111
36
201111
71
201111
57
348
4
4113
87
26 23,1
Al Naib
Safwan
0249
1111
0267
1111
0286
1111
201117
515
2111411
9113
201111
45
436
7
-1116
118
-2 19,8
Kuś
Sławomir
0279
1111
0297
1111
0236
1111
02515
1117
201111
79
2111311
7117
524
9
-5108
135
-27 16,5
Twardowski
Jacek
0285
1111
0245
1111
0271
1111
129113
11411
0279
1111
2181111
1185
613
11
-899
138
-39 13,3
Ciepluch
Bartosz
0222
1111
0244
1111
0257
1111
0245
1111
127117
11311
121185
81111
702
12
-1082
143
-61 10