Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Terlecki
Jarosław
Olkuski
Sławomir
Burak
Michał
Hanaj
Damian
Chabowski
Rafał
Tomkowicz
Rafał
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Terlecki
Jarosław
2181111
1119
201111
77
201111
97
201111
55
201111
96
1510
1
9118
76
42 100
Olkuski
Sławomir
121119
81111
201111
65
21101111
1266
201111
58
2181111
1186
249
4
5127
103
24 94,2
Burak
Michał
0277
1111
0265
1111
201111
15
201111
75
201111
66
336
4
291
74
17 88,4
Hanaj
Damian
0297
1111
121266
101111
0215
1111
2161212
111010
21111012
31210
425
8
-3109
132
-23 82,6
Chabowski
Rafał
0255
1111
0258
1111
0275
1111
12111010
61212
201111
87
513
8
-588
111
-23 76,8
Tomkowicz
Rafał
0296
1111
121186
81111
0266
1111
1231210
111012
0287
1111
602
10
-892
129
-37 71
2 LIGA
Stokłosa
Rafał
Wróbel
Mateusz
Jeziak
Jarosław
Korczyński
Andrzej
Woźniak
Krzysztof
Kotwicki
Roger
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Stokłosa
Rafał
2131112
11610
201112
610
201111
86
21111111
8132
201111
85
1510
2
8126
93
33 79,7
Wróbel
Mateusz
1211610
31112
201111
96
126117
11911
201111
87
201111
53
238
4
4117
95
22 73,9
Jeziak
Jarosław
02610
1112
0296
1111
201212
1010
201111
88
201111
88
336
4
299
97
2 68,1
Korczyński
Andrzej
0286
1111
2111911
6117
021010
1212
201111
48
201111
58
436
5
1109
95
14 62,3
Woźniak
Krzysztof
128132
111111
0287
1111
0288
1111
0248
1111
201111
75
513
8
-588
111
-23 56,5
Kotwicki
Roger
0285
1111
0253
1111
0288
1111
0258
1111
0275
1111
600
10
-1062
110
-48 50,6
3 LIGA
Kondraciuk
Marcin
Kędrzyński
Jerzy
Cichowicz
Wojciech
Stawski
Marek
Sobiecki
Adam
Zgierski
Marek
Szczerba
Dominik
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kondraciuk
Marcin
2111711
4117
201311
119
201111
47
201111
56
201111
75
201111
89
1612
1
11141
93
48 59,4
Kędrzyński
Jerzy
124117
11711
201111
59
201111
84
201111
88
201111
96
201111
57
2511
2
9132
98
34 53,5
Cichowicz
Wojciech
02119
1311
0259
1111
2111911
9116
0285
1111
201112
810
2112512
101110
336
8
-2130
143
-13 47,7
Stawski
Marek
0247
1111
0284
1111
129116
11911
201111
88
0256
1111
201111
89
425
8
-3104
130
-26 41,9
Sobiecki
Adam
0256
1111
0288
1111
201111
85
0288
1111
128129
111011
2181211
11104
525
9
-4125
136
-11 36,1
Zgierski
Marek
0275
1111
0296
1111
02810
1112
201111
56
21111011
8129
0285
1111
624
9
-5112
129
-17 30,3
Szczerba
Dominik
0289
1111
0257
1111
12101110
12512
0289
1111
1211104
81211
201111
85
714
10
-6124
139
-15 24,5
4 LIGA
Grabowski
Jacek
Kowal
Krzysztof
Mrowiec
Marek
Michałków
Piotr
Soczewski
Paweł
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Grabowski
Jacek
201111
98
201111
77
2111811
8117
201111
94
148
1
796
70
26 33,2
Kowal
Krzysztof
0298
1111
201111
66
201111
88
201111
68
236
2
483
64
19 27,4
Mrowiec
Marek
0277
1111
0266
1111
2111811
8118
2111811
8118
324
6
-286
98
-12 21,6
Michałków
Piotr
128117
11811
0288
1111
128118
11811
2191211
11109
414
7
-3101
112
-11 15,8
Soczewski
Paweł
0294
1111
0268
1111
128118
11811
1211109
91211
502
8
-684
106
-22 10