Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Stokłosa
Rafał
Olkuski
Sławomir
Woźniak
Krzysztof
Sójka
Tomasz
Rewiuk
Wojciech
Kondraciuk
Marcin
Stawski
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Stokłosa
Rafał
201111
78
2111811
2118
201111
74
0289
1111
201111
39
201111
54
1510
3
7135
90
45 100
Olkuski
Sławomir
0278
1111
1211108
71211
201111
59
201111
33
201111
58
201111
77
249
4
5132
99
33 93,8
Woźniak
Krzysztof
122118
11811
2171211
11108
201111
57
121186
81111
201111
59
21111011
7126
3410
6
4152
140
12 87,6
Sójka
Tomasz
0274
1111
0259
1111
0257
1111
201111
65
2121111
1185
201111
88
436
7
-1105
117
-12 81,4
Rewiuk
Wojciech
201111
89
0233
1111
2181111
1186
0265
1111
2151211
11105
1210118
12511
537
8
-1126
140
-14 75,2
Kondraciuk
Marcin
0239
1111
0258
1111
0259
1111
121185
21111
1211105
51211
2111511
9119
614
11
-7116
147
-31 69
Stawski
Marek
0254
1111
0277
1111
127126
111011
0288
1111
2112511
10118
129119
11511
714
11
-7121
154
-33 62,8
2 LIGA
Zioło
Artur
Waniak
Zenon
Jeziak
Jarosław
Sobiecki
Adam
Rybak
Bartłomiej
Soczewski
Paweł
Zgierski
Marek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Zioło
Artur
2131112
11710
2111411
7114
201114
412
201111
48
201111
44
2181111
1146
1612
3
9151
107
44 72,1
Waniak
Zenon
1211710
31112
201111
75
2111511
4117
201111
42
201111
76
201111
23
2511
3
8143
84
59 65,9
Jeziak
Jarosław
127114
11411
0275
1111
2111511
8116
201111
35
201111
87
201111
45
349
5
4127
105
22 59,7
Sobiecki
Adam
02412
1114
124117
11511
128116
11511
201111
58
201111
77
0257
1111
426
8
-2119
128
-9 53,4
Rybak
Bartłomiej
0248
1111
0242
1111
0235
1111
0258
1111
2101212
111010
201111
39
524
9
-585
131
-46 47,2
Soczewski
Paweł
0244
1111
0276
1111
0287
1111
0277
1111
12111010
01212
201111
69
613
10
-7103
127
-24 41
Zgierski
Marek
121146
81111
0223
1111
0245
1111
201111
57
0239
1111
0269
1111
713
10
-784
130
-46 34,8
3 LIGA
Piotrowski
Tomasz
Szczerba
Dominik
Michałków
Piotr
Bocheński
Tomasz
Konopka
Maciej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Piotrowski
Tomasz
201111
79
201111
54
201111
23
201111
53
148
0
888
38
50 44,1
Szczerba
Dominik
0279
1111
201111
13
201111
27
201111
13
236
2
482
39
43 37,9
Michałków
Piotr
0254
1111
0213
1111
201111
76
201111
66
324
4
057
69
-12 31,7
Bocheński
Tomasz
0223
1111
0227
1111
0276
1111
2171111
1179
412
7
-556
93
-37 25,5
Konopka
Maciej
0253
1111
0213
1111
0266
1111
121179
71111
501
8
-751
95
-44 19,3
4 LIGA
Bazan
Adam
Knuth
Grzegorz
Sobinski
Mieczysław
Świtek
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bazan
Adam
2181111
1177
201111
38
124
1
352
36
16 28,6
Knuth
Grzegorz
126113
11611
2111711
5115
213
3
049
49
0 22,4
Sobinski
Mieczysław
121177
81111
2111611
6113
121185
71111
314
5
-177
79
-2 16,2
Świtek
Tomasz
0238
1111
125115
11711
2171111
1185
413
5
-261
75
-14 10