Wyniki ostaniej kolejki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Burak
Michał
Sopoliński
Piotr
Stokłosa
Rafał
Jeziak
Jarosław
Woźniak
Krzysztof
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Burak
Michał
2111811
8115
201111
68
201111
72
201111
36
148
1
796
56
40 100
Sopoliński
Piotr
128115
11811
125117
11911
2191111
1142
201111
85
226
5
1100
91
9 93,3
Stokłosa
Rafał
0268
1111
2111911
5117
201111
78
02136
1511
324
5
-186
86
0 86,7
Jeziak
Jarosław
0272
1111
121142
91111
0278
1111
201111
97
413
6
-363
91
-28 80
Woźniak
Krzysztof
0236
1111
0285
1111
201511
136
0297
1111
512
6
-464
85
-21 73,3
2 LIGA
Waniak
Zenon
Rewiuk
Wojciech
Sobiecki
Adam
Kędrzyński
Jerzy
Choroszczak
Zbigniew
Bocheński
Tomasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Waniak
Zenon
0259
1111
201111
98
201111
49
201111
54
201111
66
148
2
6102
73
29 83,3
Rewiuk
Wojciech
201111
59
1211107
91211
21121211
10149
201111
95
201111
69
249
3
6129
108
21 76,7
Sobiecki
Adam
0298
1111
2191211
11107
1211914
91116
201116
214
201111
45
337
5
2132
111
21 70
Kędrzyński
Jerzy
0249
1111
1210149
121211
2191116
11914
2171111
1156
2191111
1165
437
7
0142
135
7 63,3
Choroszczak
Zbigniew
0254
1111
0295
1111
02214
1116
121156
71111
201111
98
513
8
-583
117
-34 56,7
Bocheński
Tomasz
0266
1111
0269
1111
0245
1111
121165
91111
0298
1111
601
10
-975
119
-44 50
3 LIGA
Kondraciuk
Marcin
Mizielski
Krzysztof
Szczerba
Dominik
Stawski
Marek
Kowal
Krzysztof
Kotwicki
Roger
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kondraciuk
Marcin
201111
28
201111
61
201111
98
2111511
6118
201111
75
1510
1
9115
71
44 60
Mizielski
Krzysztof
0228
1111
1212106
101211
2111811
6116
2111711
6116
201111
65
237
6
1119
112
7 53,3
Szczerba
Dominik
0261
1111
21101211
12106
201111
66
201612
1410
02106
1211
336
5
1106
109
-3 46,7
Stawski
Marek
0298
1111
126116
11811
0266
1111
2191111
1199
2191111
1199
425
8
-3114
132
-18 40
Kowal
Krzysztof
126118
11511
126116
11711
021410
1612
121199
91111
2161111
1186
515
9
-4129
140
-11 33,3
Kotwicki
Roger
0275
1111
0265
1111
201211
106
121199
91111
121186
61111
614
8
-4100
119
-19 26,7
4 LIGA
Bartoszek
Paweł
Michałków
Piotr
Pilc
Artur
Soczewski
Paweł
Grabiński
Adam
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bartoszek
Paweł
2111811
4118
2191111
1199
201111
99
2111119
9111
148
3
5114
91
23 36,7
Michałków
Piotr
124118
11811
129118
11811
201311
110
2171111
1191
226
5
1104
92
12 30
Pilc
Artur
121199
91111
2111811
9118
128116
11911
201112
510
326
5
1107
105
2 23,3
Soczewski
Paweł
0299
1111
02110
1311
2111911
8116
201111
96
424
5
-182
86
-4 16,7
Grabiński
Adam
129111
11119
121191
71111
02510
1112
0296
1111
502
8
-672
105
-33 10