Regulamin

1. Liga Squasha Kobiet (sezon letni 2017) to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w piątek od godz. 18:30. Zawodniczki zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każda z zawodniczek zostaje przydzielony do jednej z  grup (lig) uwzględniając jej poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 8 )

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: ligakobiet@hastalavista.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

4.. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdej uczestniczki wynosi 35,00 zł, na którą składają się: kwota 25,00 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota 10,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi. Dla studentek oraz uczennic obowiązuje cena promocyjna 25,00 zł.

5. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danej zawodniczki z udziału w danej kolejce – jest ona zobowiązana do zapłaty wpisowego za kolejkę (bez możliwości użycia zniżkowych kart). Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

6. Zawodniczka rezygnująca z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniona z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha –miejsca 1,2 awansują do ligi wyżej, dwa ostatnie miejsca spadają do ligi niżej

– Dzika karta organizatora

- Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodniczkę kolejek ligowych (gdy rozegrała tylko jedną kolejkę to punkty z tej kolejki uwzględnia się w rozstawieniu)

– Występ w ostatniej kolejce

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

8. Każda grupa (6 zawodniczek) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodniczek.

9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodniczki otrzymują punkty do Rankingu Ligi według zasad opisanych w zakładce „punktacja”

10. Aby punkty zostały przyznane zastępczyni lub zawodniczce z dziką kartą musi ona wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

11. Pierwsze dwie zawodniczki w grupie mają zagwarantowany awans do grupy wyższej; a dwie ostatnie spadek do niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodniczek decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek.

12.  W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodniczki do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek, na podstawie jego wiedzy o umiejętnościach danej zawodniczki.

13. Terminy rozgrywania kolejek  w sezonie letnim 2017  są podane w zakładce „Terminarz”

14. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego bierze się pod uwagę 6 najlepszych występów danej zawodniczki.

15.  Po rozegraniu ostatniej – 9 kolejki,  najlepsze zawodniczki zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon zimowy Ligi Squasha Kobiet.

16. Puchary i nagrody w sezonie letnim 2017.

Uhonorowanych pucharami zostaje 7 najlepszych zawodniczek sezonu.

Nagrody za pozycję w rankingu otrzymują  3 najlepsze zawodniczki sezonu. W przypadku gdy któreś z tych miejsc zostanie zajęte przez trenera Hasta La Vista, nagrodę otrzymuje zawodnik, który zajął niższą pozycję w rankingu. Kolejne nagrody otrzymują odpowiednio następni zawodnicy.

Nagrodami za miejsce w rankingu są bony pieniężne do wykorzystania na rzeczy marki Karakal oraz Oliver w sklepie sportowym Hasta La Vista.

Wartość bonów:

1 miejsce – 150 zł

2 miejsce – 100 zł

3 miejsce – 50 zł

 

Nagrodami za wysoką frekwencję w sezonie są koszulki sportowe z nazwiskiem zawodnika. Przysługuje ona każdemu uczestnikowi, który rozegra minimum 6 kolejek .

Przewidziane nagrody za progres umiejętności, uzasadniony znacznym skokiem pozycji w rankingu w ciągu trwania całego sezonu jesienno-zimowym 2015. O wyróżnieniu takiej osoby decyduje organizator ligi.

18.

Zawodniczkom ligi kobiet, które rozegrały w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon 2017/2018 obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do squasha  w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.

60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek ligi  zaplanowanych na sezon.

Cennik Ligowy to 30 zł/h (z 1 kartą MS – 15 zł, z 2 kartami – 0 zł.)

19.  Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach Ligi Squasha wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

20.  Zawodniczki wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl

 

21. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodniczek biorących udział w rozgrywkach. Zawodniczki biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

22. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Wszelkich informacji na temat Ligi Squasha Kobiet: ligakobiet@hastalavista.pl