Regulamin

1. Liga Squasha Harrow Open to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w niedziele. Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z pięcio, sześcio lub siedmio-osobowych grup (lig) uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: liga@hastalavista.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

4. Zawodnik może zgłosić się na daną kolejkę z warunkiem tzn. z zastrzeżeniem, że może grać na przykład tylko po godz. 14:10 – w takim przypadku zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy po przydzieleniu go do grupy – jego mecze są toczone w godzinach, które określił. W przeciwnym wypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.

5. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 45,00 zł, na którą składają się: kwota 30,00 zł tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt, kwota 15,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi.
Promocja dla studentów koszt ligi 30,00 zł.

Wpisowe należy uiścić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

6. W sezonie letnim 2017 zwolnieni z opłaty za dwie pierwsze kolejki są zawodnicy, którzy zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w którymkolwiek z poprzednich sezonów Ligi Squasha Open w Hasta La Vista.

7. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń danego zawodnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę (bez możliwości użycia zniżkowych kart). Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

8. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

9. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

– Występ w poprzedniej kolejce ligi squasha: dwa pierwsze miejsca ligi awansują do grupy wyżej, dwa ostatniej miejsca w grupie spadają

– Dzika karta organizatora

– Średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – jeśli gracz opuści więcej niż 2 kolejki ligowe z rzędu, ten punkt regulaminu nie obowiązuje

(zawodnik może zostać przydzielony do niższej ligi niż wynika z jego “średniej” jeśli nie w ligach nie będzie miejsca, pierwszeństwo przydziału dla graczy obecnych na poprzednich rozgrywkach)

– Suma punktów z dotychczasowych kolejek

10. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodników.

Godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 14:

Ekstraliga – godz. 19:00 – 21:00

1,2 liga – godz. 16:30 – 19:00

3,4 liga – godz. 15:30 – 18:00

5,6 liga – godz. 14:10 – 16:30

7,8 liga – godz. 13:10 – 15:30

9,10 liga – godz. 12:00 – 14:10

11, 12 liga – godz. 11:00 – 13:10

13,14 liga – godz. 10:00 – 12:00

Godziny rozpoczynania grup w danej kolejce mogą odbiegać o tych podanych w tabeli w zależności od ilości zgłoszeń.

11. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według tabeli w zakładce “punktacja”.

12. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 mecze w danej lidze – nie walkowerami.

13. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy ma zagwarantowany awans do grupy wyższej, dwóch graczy z ostatnich miejsc w grupie spadek do grupy niższej. Awans lub spadek są ważne tylko na następną kolejkę ligową. O przydziale pozostałych zawodników decyduje średnia z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ( – liczą się także kolejki z poprzednich sezonów ligowych (punkty z poprzednich sezonów są przeliczone według nowych zasad punktacji).

13B. W przypadku takiej samej ilości wygranych spotkań, o zajęciu wyższego miejsca w grupie decydują, w tej kolejności:

1. lepszy bilans setów

2. lepszy bilans małych punktów

3. bezpośredni pojedynek

4. większa ilość zdobytych setów

5. większa ilość zdobytych małych punktów

6. rzut monetą

14. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

15. Terminy rozgrywania kolejek są podane w zakładce “Terminarz”.

16. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego w sezonie letnim 2017 branych jest pod uwagę 6 najlepszych występów zawodnika.

17. Ranking tworzony jest na zasadach:

– po rozegraniu kolejek do czwartej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika.

– po rozegraniu kolejek od piątej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jego trzech najgorszych rezultatów.

18. Po rozegraniu ostatniej – dziewiątej kolejki – najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Ligi Squasha Open Harrow

19. Puchary i nagrody w sezonie letnim 2017

Uhonorowanych pucharami zostaje 20 najlepszych zawodników sezonu.

Nagrody za pozycję w rankingu otrzymuje 7 najlepszych zawodników sezonu. W przypadku gdy któreś z tych miejsc zostanie zajęte przez trenera Hasta La Vista, nagrodę otrzymuje zawodnik, który zajął niższą pozycję w rankingu. Kolejne nagrody otrzymują odpowiednio następni zawodnicy.

Nagrodami za miejsce w rankingu są bony pieniężne do wykorzystania na rzeczy marki Harrow w sklepie sportowym Hasta La Vista oraz Vouchery na darmowe korty.

Wartość bonów:

1 miejsce – 350 zł + 3 Vouchery na squasha

2 miejsce – 300 zł + 2 Vouchery na squasha

3 miejsce – 250 zł + 1 Voucher  na squasha

4 miejsce – 250 zł

5 miejsce – 200 zł

6 miejsce – 150 zł

7 miejsce – 100 zł

Nagrodami za wysoką frekwencję w sezonie są koszulki sportowe z nazwiskiem zawodnika. Przysługuje ona każdemu uczestnikowi, który rozegra minimum 6 kolejek .

Przewidziane nagrody za progres umiejętności, uzasadniony znacznym skokiem pozycji w rankingu w ciągu trwania całego sezonu. O wyróżnieniu takiej osoby decyduje organizator ligi.

Nagrody do rozlosowania wśród zawodników Ligi Squasha Open Harrow którzy będą obecni na Ceremonii Zakończenia. Nagrodami w tym zakresie są 2 bony pieniężne o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup rzeczy marki Harrow w sklepie sportowym Hasta La Vista.

20. Zawodnikom Ligi Harrow Open Squash którzy rozegrali w sumie co najmniej 60% kolejek w poprzedzającym sezonie ligowym, przysługuje cennik ligowy na sezon 2017/2018 obejmujący promocyjne ceny wynajmu kortów do squasha w weekendy w godzinach otwarcia obiektu oraz w tygodniu do godz. 16:00.

60% kolejek wyliczane jest od ilości wszystkich kolejek danej ligi zaplanowanych na sezon.

Cennik Ligowy to 30 zł/h (z 1 kartą MS – 15 zł, z 2 kartami – 0 zł.)

Preferencyjny cennik ligowy przyznawany jest na jeden, pełen sezon ligowy.

 

21. Nowości w sezonie Letnim 2017 :

-W każdej kolejce osoba zajmująca 1 miejsce w grupie zostaje nagrodzona owijką Karakal w dowolnym wybranym przez siebie kolorze. Nagroda wydawana jest podczas trwania kolejki po zakończeniu wszystkich meczów w grupie.

– Po zakończeniu kolejki ligowej tego samego dnia w obecności zawodników z 1 ligi i Ekstraligi będzie odbywało się losowanie 3 voucherów o wartości 45zł na zajęcia fitness lub na skorzystanie z siłowni oraz jeden voucher do wykorzystania na wymianę naciągu w sklepie Hasta la Vista. Vouchery są wazne 1 miesiąc (30 dni) od dnia losowania . Wyniki losowania będą publikowane na facebooku Hasta la Vista oraz przekazywane mailowo/telefonicznie do zwycięzców.

LIGOWE POJEDYNKI

-zawodnik z każdej ligi ma możliwość ,,wyzwania na pojedynek” zawodnika z ligi wyżej. Mecz powinien być rozegrany w przerwie między poszczególnymi kolejkami ligowymi w dowolnie wybranym terminie w klubie Hasta la Vista. Jeśli zwycięży osoba z niższej ligi- ,,zamienia się” ona punktami rankingowymi z osobą z ligi wyżej którą wyzwała na pojedynek. Jeżeli wygra osoba z ligi wyżej- osoba wyzywająca na pojedynek musi opłacić wygranemu udział w najbliższej kolejce ligowej.

Pojedynek rozgrywamy do 3 wygranych setów. Preferuje się obecność dowolnie wybranego sędziego podczas meczu. Wynik pojedynku najeży przesłać na adres mailowy liga@hastalavista.pl lub pod nr telefonu: 514138611.

Wyniki pojedynków znajdą się na stronie www.hastalavista.pl w zakładce squash–>Liga Open —> Pojedynki Ligi Open

22. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha Open wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

23. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.hastalavista.pl

24. Klub Hasta La Vista nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

25. Klub Hasta La Vista zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji na temat Ligi Squasha Open Harrow udziela Aleksandra Plak : tel. 668-014-205, e-mail: liga@hastalavista.pl