Wyniki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Bzdęga
Piotr
Konarski
Witold
Pieprzak
Krzysztof
Sobiński
Mieczysław
Twardy
Bartosz
Waszkiewicz
Łukasz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Bzdęga
Piotr
201111
66
2111911
9116
201111
66
201111
90
201111
15
1510
1
9119
65
54
Konarski
Witold
0266
1111
02118
1311
201111
97
121189
81111
201111
78
425
6
-1103
107
-4
Pieprzak
Krzysztof
129116
11911
201311
118
201111
78
1211910
81112
201111
58
338
4
4124
109
15
Sobiński
Mieczysław
0266
1111
0297
1111
0278
1111
121671
141111
121174
71111
602
10
-889
131
-42
Twardy
Bartosz
0290
1111
2181111
1189
2181112
11910
21141111
1671
21151112
17810
248
6
2144
139
5
Waszkiewicz
Łukasz
0215
1111
0278
1111
0258
1111
2171111
1174
1217810
151112
513
9
-698
126
-28
2 LIGA
Balcer
Andrzej
Cytryna
Paweł
Derucki
Marcin
Dominik
Konrad
Madziarski
Marcin
Tarnowski
Adrian
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Balcer
Andrzej
0296
1111
0258
1111
201111
57
0259
1111
2111912
71110
424
7
-396
106
-10
Cytryna
Paweł
201111
96
0254
1111
02109
1211
0248
1111
0216
1111
612
8
-669
104
-35
Derucki
Marcin
201111
58
201111
54
201111
33
201111
56
201111
95
1510
0
10110
53
57
Dominik
Konrad
0257
1111
201211
109
0233
1111
02106
1211
126118
11711
513
8
-582
115
-33
Madziarski
Marcin
201111
59
201111
48
0256
1111
201211
106
2111713
71111
248
3
5109
93
16
Tarnowski
Adrian
1271110
11912
201111
16
0295
1111
2111711
6118
1271111
11713
326
7
-1122
117
5
3 LIGA
Ginter
Jędrzej
Kudryński
Wojciech
Myśków
Paweł
Paszkiewicz
Bartek
Twardowski
Jacek
Wójcik
Piotr
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Ginter
Jędrzej
201111
00
201111
54
2111911
3114
201111
87
0271
1111
248
3
5105
64
41
Kudryński
Wojciech
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0200
1111
0277
1111
600
10
-1014
110
-96
Myśków
Paweł
0254
1111
201111
00
201111
98
2111211
5118
0286
1111
336
5
191
85
6
Paszkiewicz
Bartek
123114
11911
201111
00
0298
1111
0297
1111
2131111
1169
525
7
-298
101
-3
Twardowski
Jacek
0287
1111
201111
00
125118
11211
201111
97
129116
11711
426
6
0109
91
18
Wójcik
Piotr
201111
71
201111
77
201111
86
121169
31111
2111711
9116
149
3
6121
87
34