Wyniki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Derucki
Marcin
Miękus
Michał
Pieprzak
Krzysztof
Rzeszotek
Grzegorz
Szczepański
Krzysztof
Waniak
Igor
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Derucki
Marcin
2181111
1154
201211
105
0264
1111
0254
1111
0257
1111
524
7
-384
101
-17
Miękus
Michał
121154
81111
0225
1111
0264
1111
0278
1111
0254
1111
601
10
-961
118
-57
Pieprzak
Krzysztof
02105
1211
201111
25
121154
71111
201111
29
02108
1211
425
6
-197
93
4
Rzeszotek
Grzegorz
201111
64
201111
64
2171111
1154
02106
1211
1271110
11612
337
5
2117
92
25
Szczepański
Krzysztof
201111
54
201111
78
0229
1111
201211
106
129119
11511
237
4
3107
89
18
Waniak
Igor
201111
57
201111
54
201211
108
2111612
71110
2111511
9119
1510
2
8123
96
27
2 LIGA
Kudla
Marcin
Przyłuski
Dariusz
Sergiel
Jakub
Sobiński
Mieczysław
Śliwa
Kamil
Trzeciak
Damian
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Kudla
Marcin
0285
1111
201113
711
0275
1111
1213118
15911
2171111
1175
425
7
-2110
120
-10
Przyłuski
Dariusz
201111
85
201111
15
2111911
8116
2111811
8115
201111
65
1510
2
8127
79
48
Sergiel
Jakub
02711
1113
0215
1111
0265
1111
0244
1111
0298
1111
600
10
-1060
112
-52
Sobiński
Mieczysław
201111
75
128116
11911
201111
65
2151111
1135
201111
54
249
3
6118
82
36
Śliwa
Kamil
2115911
13118
128115
11811
201111
44
121135
51111
201111
53
338
5
3122
105
17
Trzeciak
Damian
121175
71111
0265
1111
201111
98
0254
1111
0253
1111
513
8
-573
112
-39
3 LIGA
Balcer
Andrzej
Matraszek
Aleksandra
Pałatyński
Dariusz
Stach
Igor
Twardowski
Jacek
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Balcer
Andrzej
201111
32
201111
71
201111
23
0298
1111
236
2
483
40
43
Matraszek
Aleksandra
0232
1111
121179
51111
201111
69
0265
1111
413
6
-365
86
-21
Pałatyński
Dariusz
0271
1111
2151111
1179
201111
09
02106
1211
324
5
-173
81
-8
Stach
Igor
0223
1111
0269
1111
0209
1111
0234
1111
500
8
-836
88
-52
Twardowski
Jacek
201111
98
201111
65
201211
106
201111
34
148
0
889
51
38