Wyniki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Gurgul
Adam
Miękus
Michał
Stępień
Przemysław
Waszkiewicz
Łukasz
Wróbel
Mateusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Gurgul
Adam
2151114
11512
127118
11711
201111
66
0289
1111
325
5
095
91
4
Miękus
Michał
1211512
51114
121177
81111
0249
1111
0298
1111
502
8
-683
104
-21
Stępień
Przemysław
2111711
7118
2181111
1177
201111
77
121187
91111
237
4
3107
96
11
Waszkiewicz
Łukasz
0266
1111
201111
49
0277
1111
129116
11911
413
6
-374
88
-14
Wróbel
Mateusz
201111
89
201111
98
2191111
1187
2111911
9116
148
2
6106
86
20
2 LIGA
Brandt
Mateusz
Cytryna
Paweł
Czarnecki
Bruno
Kudrynski
Wojciech
Stępień
Mateusz
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Brandt
Mateusz
2111811
7113
201111
35
201111
42
1211710
91112
237
3
4102
67
35
Cytryna
Paweł
127113
11811
201111
34
201111
31
0227
1111
325
4
174
63
11
Czarnecki
Bruno
0235
1111
0234
1111
0299
1111
0254
1111
500
8
-842
88
-46
Kudrynski
Wojciech
0242
1111
0231
1111
201111
99
0253
1111
412
6
-440
84
-44
Stępień
Mateusz
2191112
11710
201111
27
201111
54
201111
53
148
1
798
54
44