Wyniki

Squash:
Kolejka:
1 LIGA
Nowak
Łukasz
Gibur
Piotr
Szopa
Andrzej
Kędzia
Maciej
Kapralik
Matus
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Nowak
Łukasz
2171111
1147
201111
66
201111
23
201113
311
148
1
797
53
44 100
Gibur
Piotr
121147
71111
2111711
9118
201111
89
201111
98
237
3
495
91
4 88
Szopa
Andrzej
0266
1111
129118
11711
201111
66
201211
108
325
4
185
81
4 76
Kędzia
Maciej
0223
1111
0289
1111
0266
1111
201111
99
412
6
-456
84
-28 64
Kapralik
Matus
02311
1113
0298
1111
02108
1211
0299
1111
500
8
-867
91
-24 52
2 LIGA
Cywiński
Jacek
Zimny
Jakub
Cytryna
Paweł
Zimna
Izabela
Indykiewicz
Kornelia
Paszkiewcz
Bartłomiej
 miejsce wygrane
mecze
 sety punkty
z/sroznicaz/sroznica
Cywiński
Jacek
121328
111111
201111
49
201111
78
201111
57
201111
71
149
2
7111
81
30 70
Zimny
Jakub
21111111
1328
2111311
7117
127118
11711
201111
57
201111
43
249
4
5128
96
32 58
Cytryna
Paweł
0249
1111
127117
11311
201311
114
201111
65
201111
59
337
4
3106
87
19 46
Zimna
Izabela
0278
1111
2111711
7118
02114
1311
201111
43
201111
73
436
5
1103
89
14 34
Indykiewicz
Kornelia
0257
1111
0257
1111
0265
1111
0243
1111
21111111
1399
512
9
-775
119
-44 22
Paszkiewcz
Bartłomiej
0271
1111
0243
1111
0259
1111
0273
1111
121399
111111
601
10
-970
121
-51 10